HLM arkitektur Bergen, Voss

Sivilarkitekter

HLM arkitektur søker 2 sivilarkitekter til vårt team i Bergen og 1 til vårt nystartede kontor på Voss

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi flere medarbeidere.
HLM arkitektur er opptatt av arkitektur som verktøy for livskvalitet.
Vi har oppdrag over hele landet og er i sterk vekst. Vi er nå 22 ansatte.
Vi har kontorer midt i Bergens historiske sentrum i byens flotteste lagerbygg, Blaauwgården.
Vi har også et avdelingskontor i den vitale  Vossabygden.
Vi har prosjekter med stor variasjon i skala og kompleksitet: fra møbler via høgskoler og skianlegg, til mulighetsstudier for nye bydeler i Bergen.
Kontoret deltar stadig i prosjektkonkurranser. Vi har vunnet en rekke av disse konkurransene og blitt tildelt priser for våre gjennomførte prosjekter.
Vi vektlegger bærekraft i alle prosjekter. Vi arbeider i team og bruker varierte arbeidsmetoder. Vi  har bl. a et godt verksted for fysiske modeller og elsker å følge opp på byggeplass.
 
Noe for deg?
 
HLM arkitektur søker arkitekter, gjerne med erfaring fra prosjektering og oppfølging av prosjekter fra A til Å.
Arbeidsoppgavene vil variere fra skisseprosjektering, til arbeidstegninger og byggeplassoppfølging.
Vossakontoret deltar i ukentlige møter i Bergen og må regne med å jobbe i team som omfatter både Bergen og Voss.  
 
Til alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
•    Sivilarkitekt/ Master i arkitektur
•    Minimum 3 års erfaring
•    Erfaring fra selvstendig prosjektutvikling
•    Prosjekteringserfaring i 3D modellering (vi bruker Revit)
•    Formsikker og med høye faglige ambisjoner
•    Analytisk og strukturert
•    Samarbeidsvilje og gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:
•    Gode arbeidskollegaer i lyse romslige lokaler midt i Bergen sentrum,
      eller på Voss i moderne kontorbygg på Tvildemoen.
•    Et godt og frodig miljø med mange personligheter fra mange nasjoner.
•    Konkurransedyktige vilkår
•    Gode utviklingsmuligheter

Portefolie og CV sendes til Marlies Lekven: e-post
Søknadsfrist: Snarest
Merk søknad med ‘Bergen’ eller ‘Voss’.