Arkitektlaget AS Kongsvinger Søknadsfrist: 04.05.2018 www.arkitektlaget.no

Sivilarkitekter

Arkitektlaget AS søker 1-2 engasjerte og dyktige siv. Ark/​MArch som:

·   Kan arbeide godt både selvstendig og grupper
·   Fortrinnsvis har erfaring fra alle faser og aspekter av byggeprosjekter
·   Uttrykker seg godt muntlig  og skriftlig på norsk
·   Gjerne har allsidig kompetanse og erfaring med områdeutvikling/regulering
    da vi har en økende mengde reguleringsplaner
 
Det er ønskelig med kjennskap til Revit, evt. også Focus Arealplan og AutoCad.
Vi kan tilby variert, spennende og utfordrende arbeid i et hyggelig og dyktig arbeidsmiljø.
 
Arkitektlaget AS har base i Kongsvinger, 8 ansatte og et variert omfang av prosjekter hovedsakelig i Østlandsområdet.

Vi er for tiden engasjert i prosjekter som eneboliger, boliger for funksjonshemmede, leiligheter, skyteanlegg, forretninger og reguleringsplaner.
 
Send søknad med CV, referanser og eventuelt portfolio til Epost
Spørsmål og ytterligere informasjon fås ved henvendelse til: Mona Mellem – mob. 408 50 008 – Epost
 
Søknadsfrist: 4. mai