Trollvegg Arkitektstudio AS Kristiansand Søknadsfrist: 15.08.2018 www.trollvegg.no

Sivilarkitekter

Grunnet økt tilfang av spennende prosjekter søker vi
1-2 dyktige og selvstendige sivilarkitekter med minimum fem års erfaring.

Sivilarkitekter:  Vi søker en til to dyktige og engasjerte sivilarkitekter. Vi søker primært arkitekter med minimum fem års erfaring, men oppfordrer også nyutdannede til å søke. Søkere bør ha gjennomført større prosjekter, fra idéskisser til detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass. Vi ser etter personer  som trives i et ungt, sosialt, pulserende og fremoverlent fellesskap som trives med å jobbe i team samtidig som man kan ta ansvar over egne prosjekter. Formgivingsevne og prosjektadministrativ erfaring vektlegges.

Kontoret benytter ArchiCad til tegningsproduksjon og visualisering, samt 3d studio Max, photoshop, indesign, Sketchup og Adobe CS. Det er en fordel om du behersker disse og har gode generelle datakunnskaper.
Det er en forutsetning at søker behersker norsk/skandinavisk skriftlig og muntlig.

Se mer informasjon om stillingen og Trollvegg Arkitektstudio AS på www.trollvegg.no

Søknad, CV, portfolio og referanser sendes til e-post så snart som mulig og senest innen 15.08.18.

Evt spørsmål rettes til daglig leder Michael Befus, tlf: 97 51 48 86.