Stavanger kommune Stavanger Søknadsfrist: 01.10.2019 www.stavanger.kommune.no

Sjeflandskapsarkitekt/​ fagkoordinator plan

Stavanger kommune søker sjeflandskapsarkitekt/
fagkoordinator plan, Bymiljø og utbygging, Park og vei

Plan- og prosjektseksjonen er en av fem seksjoner i Park og vei. Seksjonen har ansvar for plan- og utredningsoppgaver innen vårt ansvarsområde, samt prosjektering og bygging av skoleanlegg, parker og friområder, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg, turveier, torg og plasser, gatetun og miljøgater. 

Vi er 17 ansatte i seksjonen og Park og vei er en av Stavangerregionens største landskapsarkitektkontorer. Med hele kommunen som arbeidsfelt er det mange spennende, varierte og utfordrende oppgaver. 

Arbeidsoppgaver  
•   Du vil bli utfordret på prosjektledelse og utrednings-/planleggingsoppgaver innenfor vårt fagområde.
•   Du kan også få arbeide med prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for ulike uteanlegg.
•   En viktig del av vårt arbeid er brukermedvirkning og dialog med kommunens innbyggere. 

Kvalifikasjoner 
•   Vi søker medarbeidere med master i landskapsarkitektur eller tilsvarende, med erfaring i prosjektledelse, plan- og utredningsoppgaver.
•   Det er en fordel om du behersker godt ulike verktøy for analyse, illustrering, beskrivelse og prosjektering.

Personlige egenskaper
•   Du er fleksibel og kan samarbeide på tvers av fagområder, både internt og eksternt.
•   Samtidig vektlegger vi at du er god på selvstendig arbeid, og tar ansvar for egne arbeidsoppgaver.
•   Du er initiativrik og strukturert, og har god gjennomføringsevne.
•   Du er opptatt av gode designløsninger med god funksjon, og evner å presentere prosjekter både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr
•   Stavanger kommune tilbyr gode arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter.
•   I Park og vei får du varierte arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt.
•   Vi har fleksibel arbeidstid og gode forsikrings- og pensjonsordninger.
•   Stillingskode 853500
•   Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon
Torgeir Esig Sørensen
park- og veisjef
Tlf 905 95 740

Ingjerd Bratterud
Tlf 913 10682

Søknadsfrist: 01.10.2019

Les mer og søk på stillingen

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.