TAG Arkitekter Oslo www.tagarkitekter.no

TAG Arkitekter søker reguleringsarkitekter/​ arealplanlegger, og byggesaksrådgiver til vår avdeling i Oslo

På grunn av økt oppdragsmengde søker TAG flere erfarne kollegaer. TAG er boligspesialisten. Vi lever av og for å skape rom. Byrom. Uterom. Rom for bærekraft. Rom for samspill. Rom for drømmer. Rom for livskvalitet. Rom for tankene. Rom for sansene. Rom for mennesker. Rom for livet.

Vi er et arkitektkontor som har spesialisert oss på store boligprosjekter. TAG arkitekter har avdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Vi er til sammen over 100 dedikerte og engasjerte arkitekter, landskapsarkitekter og tekniske tegnere, bygningsingeniør, og bygningsfysikker som brenner for å skape bærekraftige bomiljø og rom for livet.

Vi har et tverrfaglig og inkluderende miljø hvor alle fag jobber tett sammen fra tidlig fase. Vår filosofi er at åpenhet, involvering og stor takhøyde på kontoret gir det beste arbeidsmiljøet. Når vi har det gøy på jobb, får vi fram det beste i hver og en av oss, så i tillegg til kurs og faglige oppdateringer jobber vi nesten like mye med arbeidsmiljøet som med arkitektur.

Den som ønsker å ta ansvar får lov til det, og tillit og åpenhet er viktig på alle nivåer. Vi har en flat struktur og lederne i TAG er koordinatorer, ikke «sjefer». Hos oss får du være med å utvikle prosjekter som blir realisert. Vi har prosjekter for noen av Norges største eiendomsutviklere og kommuner.

Senior Reguleringsarkitekt / Arealplanlegger

 • Sivilarkitekt utdanning og erfaring i feltet mellom byutvikling og byggprosjektering
 • Minimum 8-10 års relevant erfaring innenfor regulering
 • God kjennskap til planprosesser og erfaring med å utarbeide reguleringsplaner
 • Interesse for stedsutvikling, skape gode bomiljøer, og evne til å se helheten i prosjektutviklingen
 • God datakompetanse: Autocad/ Civil 3D, Focus Arealplan og andre illustrasjonsverktøy
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne i norsk er et krav

Byggesaksrådgiver

 • Du snakker og skriver flytende norsk
 • Du har innehatt rollen som ansvarlig søker i minimum 5 år, og kan jobbe selvstendig innenfor denne rollen med større prosjekter og problemstillinger
 • Du har god kunnskap om plan og bygningsloven, byggesaksforskriften (SAK10) og byggeteknisk forskrift (TEK17)
 • Du har erfaring med bruk av digitale søknadsløsninger er en fordel

Som person bør du være

 • strukturert og selvstendig
 • faglig engasjert
 • tillitsskapende både internt og mot kunden
 • god til å kommunisere og motivere
 • dyktig lagspiller

Arbeidsoppgaver

Ansvar og oppgaver vil avhenge av erfaring. Aktuelle oppgaver er:

 • arkitekturprosjektering fra skisse til detalj- og utførelsesnivå
 • utarbeidelse av reguleringsplaner
 • mulighetsstudier og konseptutvikling
 • tidligfase/ konkurranser
 • prosjektledelse / oppdragsansvar for de som ønsker det

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i tverrfaglige prosjekter
 • faglig sterkt miljø og hyggelige kollegaer
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • tariffavtale mellom AFAG og arkitektbedriftene for alle ansatte
 • konkurransedyktig lønn, god pensjonsordning (7%) og gruppelivsforsikring
 • god kompensasjonspakke (telefon, lunsj, trening etc.).
 • årlige studieturer, faglige samlinger og sosiale aktiviteter
 • fleksibel arbeidstid

For å lese mer om TAG – se www.tagarkitekter.no

Vennligst merk søknaden med den stillingen du søker på

Søknad med CV, portfolio og referanser sendes til hr@tagarkitekter.no

Kontaktpersoner:

Morten Longum, Tlf: 982 10 752 / ml@tagarkitekter.no

Luca Ganguzza, Tlf: 46572462 / lg@tagarkitekter.no