Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo Søknadsfrist: 28.01.2018

To seniorarkitekter

To seniorarkitekter - Avdeling for områdeutvikling, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Avdeling for områdeutvikling består av 6 geografiske enheter og en stab. Vi saksbehandler utbyggingsprosjekter fra private og offentlige forslagsstillere, og vår viktigste oppgave er å bidra til at hver enkelt plan- og byggesak gir kvalitet til byen, ved å utvikle prosjektene i sammenheng med omkringliggende byområder. Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig. Arbeidet foregår i tverrfaglige enheter.

Vi søker to engasjert medarbeidere med plan og byggesakserfaring, arkitektur- og byformkompetanse til avdelingens enhet vest, som har sine hovedoppgaver i bydelene Vestre Aker, Ullern og deler av Frogner. Dette omfatter blant annet områdene Holmenkollen, Montebello, Smestad, Slemdal, Majorstuen, Lysaker og Bygdøy. Våre arbeidsoppgaver er varierte og vi arbeider med saker av ulik størrelse og tematikk med en gjennomgående høy grad av kompleksitet.

God skriftlig fremstillingsevne er viktig i denne stillingen. Vi ber derfor om at du i tillegg til søknaden legger ved en selvskrevet tekst som eksempel på skriftlig fremstillingsevne. Vi ønsker også at du trekker frem et prosjekteksempel du finner interessant med en kort begrunnelse.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Arbeidsoppgaver

•    Saksbehandle planforslag og byggesøknader, herunder saker med høy kompleksitet og spesielle faglige utfordringer
•    Bidra i utvikling av gode faglige prosesser, diskusjoner og konklusjoner
•    Være etatens representant utad i møte med eksterne brukere
•    Kvalitetssikring av eget og andres arbeid og bidra i opplæring av nye medarbeidere ved behov
•    Rapportere til enhetsleder

Kvalifikasjoner
•    Høyere utdanning fra universitet/høgskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis arkitekt med plan- og
      byggesakskompetanse. Søkere med annen faglig bakgrunn som arealplanlegger og samfunnsgeografi
      kan også være aktuelle.
•    God planfaglig kompetanse i kombinasjon med arkitektur- og byformkompetanse
•    Meget god fremstillingsevne i norsk skriftlig og muntlig er nødvendig
•    God kjennskap til plan- og bygningsloven og erfaring med plan- og byggesaksbehandling tillegges vekt
•    God Illustrasjons- og 3D-kompetanse

Personlige egenskaper
•    Du har evne til å gjøre gode faglige vurderinger rundt byutvikling og byforming
•    Du ser løsninger og har evne til å drive frem gode faglige prosesser
•    Du samarbeider og kommunisere godt med andre, både med kolleger og i eksterne møter
•    Du er en person med høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr
•    Norges største miljø innen plan- og byggesaksbehandling
•    Interessante faglige utfordringer
•    Faglig utvikling
•    Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
•    Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
•    Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
•    Fleksitid
•    Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget velutstyrt treningsrom
•    Lønnstrinn 48-53 som tilsvarer fra kr 606 300 til kr 664 500 pr. år

Kontaktinfo:

Marianne Knutssøn Lindeberg
Enhetsleder
Tlf 994 84 048

Les mer
Søk på stillingen

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 470 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.


Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.