Topic Arkitekter AS Oslo Søknadsfrist: 24.01.2022 Hjemmeside

TOPIC ARKITEKTER SØKER AREALPLANLEGGER/​REGULERINGSARKITEKT

Topic Arkitekter har en økende mengde oppdrag og jobber med flere spennende reguleringsplaner. Prosjektene varierer fra barnehager, sykehjem/omsorgsboliger til større boligprosjekter og flerfunksjonelle byutviklingsprosjekter i Oslo og andre steder i Norge.

Vi søker deg som er utdannet arkitekt eller landskapsarkitekt og har minst 5 års erfaring med å utarbeide reguleringsplaner som fagkyndig og/eller som saksbehandler. Du har evnen til å ta strategiske grep om planprosessen og har god kompetanse på det regulerings-tekniske.

Hos oss får du mulighet til å utvikle din faglige rolle og reguleringskompetanse. Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og faglig utvikling i et ungt og inkluderende miljø.

Arbeidsoppgavene spenner fra bl.a. reguleringsarbeid i alle faser av planprosess; veiledning internt knyttet til planfaglige spørsmål; bidrag i tidlig fase av mulighetsstudier og illustrasjonsprosjekter osv.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Kvalifikasjoner vi vektlegger:

  • relevant utdanning, eventuelt etterutdanning
  • minst 5 års arbeidserfaring fra offentlig og/eller privat sektor
  • fordel med kompetanse på Focus Arealplan (plankart)
  • fordel med grunnleggende ferdigheter innen 3D-modelleringsverktøy og Adobe (vi jobber i Archicad og Fokus Arealplan.)
  • faglig engasjert, ansvarsfull og leveringsdyktig
  • gode kommunikasjonsevner, internt og med eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere
  • beherske norsk skriftlig og muntlig

Søknad med CV og portofolio sendes til jobb@topicark.no.
Kontaktperson: Constantin Boincean T: 460 65 409

Vi vurderer søknader fortløpende.

Frist for innlevering av søknad: 24.01.2022