Transborder Oslo transborderstudio.com

Urbanist, arkitekter, landskapsarkitekt

Transborder søker urbanist, arkitekter og landskapsarkitekt

Transborder Studio er et ungt og ambisiøst arkitektkontor basert i Oslo. Kontoret har en økende oppdragsmengde innen byplan og byggprosjektering og vi søker derfor etter nye kolleger.

- Arkitekt/urbanist, minimum 5 års erfaring
Vi søker arkitekt/urbanist med erfaring med komplekse planprosesser og by- og stedsutvikling. Gjerne kompetanse innen landskapsurbanisme.

- Arkitekt med minimum 5 års erfaring
Vi søker effektiv og detaljfokusert arkitekt for vårt prosjekteringsteam. Prosjekteringserfaring er påkrevd. Erfaring med og interesse for bærekraftig arkitektur og transformasjon vektlegges.

- Landskapsarkitekt eller arkitekt, tidligfase-team. 1-5 års erfaring
Vi søker effektiv og iderik medarbeider for vårt tidligfase/konkurranseteam. Evne til å tenke konseptuelt og jobbe godt i team er viktig. Svært gode formgivningsevner og visualiseringsegenskaper er påkrevd.

Kontoret prosjekterer i ArchiCad og Revit.

Søknad med CV og portfolio sendes til e-post 

Søknadsfrist: Snarest

Ved spørsmål, ta kontakt med Øystein Rø: 41161623

Snarlig tiltredelse er ønskelig.