Nasjonalbiblioteket Oslo Søknadsfrist: 23.06.2019 www.nb.no

Utstillingsprodusent

Nasjonalbiblioteket søker utstillingsprodusent

Vil du hjelpe oss i det praktiske arbeidet med å planlegge og bygge utstillinger?

Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter rettet mot et bredt allment publikum, og søker etter en utstillingsprodusent til et halvt års engasjement. Ønsket tiltredelse er snarest mulig og senest 6. august.

I år er aktiviteten på utstillingsfeltet ekstra stor, gjennom arbeidet med en permanentutstilling som går inn i sluttfasen, og gjennom større, temporære utstillinger. For å styrke kapasiteten det nærmeste halve året søker vi derfor etter en utstillingsprodusent. Til engasjementet ligger det et ekstra ansvar for å tilrettelegge for ny infrastruktur i et fredet rom der de temporære utstillingene blir satt opp. I dette ligger det intern koordinering med blant andre bygg- og teknisk avdeling, huseier Entra og Byantikvaren.

Utstillingsprodusenten samarbeider nært med den andre utstillingsprodusenten, med prosjektleder for permanentutstillingen og med utstillingsansvarlig. Sistnevnte beslutter utstillingenes endelige innhold og visuelle utforming, mens utstillingsprodusenten står for den praktiske oppfølgingen av utstillingsarbeidet, blant annet som bindeledd til eksterne leverandører som designer, trykkeri og snekker.

Stillingen er lagt til Oslo og avdelingen Kulturformidling og informasjon. Avdelingen har i dag 16 medarbeidere, med ansvar for arrangementer, utgivelser, utstillinger, omvisninger, bokhandel, resepsjon, sosiale medier, presse, ekstern og intern informasjon. I løpet av et år produserer vi ca. 160 publikumsarrangementer og seks utstillinger på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i tillegg til ca. åtte bokutgivelser og seks filmutgivelser på DVD. Gjennom disse kanalene formidles kulturarven og innholdet i Nasjonalbibliotekets samlinger av litteratur, musikk, film og fotografi til alle i Norge.

Utstillingsprodusenten arbeider i en utstillingsgruppe med en koordinator, og rapporterer for øvrig til avdelingsdirektøren.

Arbeidsoppgaver
•   bistå prosjektleder for permanentutstillingen og den andre utstillingsprodusenten i praktisk fremdrift av utstillingene 
•   utvikle forslag til og prosess for tilrettelegging av fredet lokale for fremtidig utstillingsdrift 
•   kvalitetssikre leveranser fra eksterne leverandører 
•   rettighetsklarere materiale 
•   delta i rigging og nedrigging 
•   delta i ansvar for drift av utstillingene, sørge for at alt fungerer som det skal
•   støtte opp om oppgavene til utstillingsansvarlig

Kvalifikasjoner
•   praktisk visuelt orientert utdannelse, realkompetanse kan erstatte formalkrav
•   byggteknisk innsikt
•   erfaring som prosjektleder
•   egnethet jf. avsnitt om personlige egenskaper

Personlige egenskaper
•   selvstendig, effektiv og idérik 
•   gode samarbeidsevner
•   strukturert og fleksibel arbeidsform 
•   ansvarsfølelse og nøyaktighet dokumentert gjennomføringskraft

Vi tilbyr
•   en spennende jobb i et i et kreativt miljø med høyt tempo
•   et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
•   gode faglige utviklingsmuligheter
•   arbeid i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
•   et halvt års engasjement i stillingskode 1434 Rådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 55 - 62, som for tiden utgjør fra kr. 488 000 til 552 800,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
•   medlemskap i Statens Pensjonskasse
•   Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.

Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Kontaktinformasjon
•   Ida Berntsen, avdelingsdirektør, 90 03 60 60

Søknadsfrist: 23.06.2019

Søk på stillingen her

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.