Byggmester Evensen Ski Søknadsfrist: 09.02.2020 byggmesterevensen.no

Vi søker arkitekt

Vil du være med å transformere eksisterende boliger i Follo-regionen? Da trenger vi deg – 100%. 

Byggmester Evensen er en tømrerbedrift etablert i 2005 med i underkant av 20 ansatte. Vi arbeider kun med tilbygg, påbygg og ombygging, samt oppgradering av eksisterende private boliger. Med på teamet trenger vi en arkitekt som brenner for dette, og ønsker å være med helt fra salgsfa- sen og fram til ferdig overlevering. Bistå med materialvalg, farger, eksteriør og interiør sammen med oss, samt rådgi våre tiltakshavere. Du vil arbeide tett sammen med våre prosjektledere og baser både i innsalgsfasen og i utførende fase. Alle her har svennebrev eller mesterbrev i sine fag, og vi arbeider tett sammen med våre faste samarbeids- partnere på graving, rørlegging, elektrisk og malerarbeider. 

Vi er en sosialt sammensveiset gjeng med godt arbeids- miljø som trives sammen. Vi ønsker oss en med god teknisk forståelse av eksisterende bygg, samt kreative evner til nye konstruksjonsløsninger sammen med oss, samt at du brenner for å videreutvikle det å oppgradere eksisterende private boligbygg. Du bør beherske Archicad samt å utfor- me tekniske tegninger for våre utførende baser. Vi arbeider i Mac-miljø. Vi håper å få med oss på laget en som brenner for oppgavene, ønsker å videreutvikle dette og bli en del av vårt team i lang tid framover. Heltidstilling. Lønn etter avtale. 

Søknad med CV og vitnemål sendes innen 9. februar 2020 til dagfilip@byggmesterevensen.no 

Spørsmål kan rettes til Dag Filip Evensen på tlf. 952 33 850 eller dagfilip@byggmesterevensen.no