Bjørbekk & Lindheim AS Oslo Søknadsfrist: 18.04.2021 www.blark.no

Vi søker landskapsarkitekt med 0-3 års erfaring

Vil du være med å jobbe for bærekraftig by- og stedsutvikling, sikre blågrønne strukturer som en ryggrad i alle prosjekter og bidra til et mangfold av inkluderende og sosiale møteplasser?

Bjørbekk & Lindheim har for tiden mange spennende og utfordrende oppdrag, og søker etter en landskapsarkitekt som har sterk faglig motivasjon for å bidra til en god samfunnsutvikling.

Vi er på jakt etter deg som er fersk i faget og har lyst til å jobbe med varierte oppdrag innenfor prosjektering og planlegging i ulike faser, skala og kontekst. Du må ha stort faglig engasjement, pågangsmot og gode samarbeidsevner. Kompetanse på digitale verktøy vil vektlegges, og kunnskap og erfaring i 3d- og BIM-verktøy er en fordel. Vi vil legge til rette for at du skal kunne jobbe selvstendig med oppgaver på hjemmekontor hvis korona-situasjonen ikke endrer seg, men det forutsettes at du tar initiativ og er ansvarsbevisst. Det er et ønske at du behersker norsk skriftlig og muntlig, da våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere i all hovedsak kommuniserer på norsk.

Bjørbekk & Lindheim er en av partnerne i Team Urbis som vant konkurransen om nytt Regjeringskvartal i 2017 og vi jobber nå med å realisere prosjektet. Vi har en svært variert portefølje, hvor vi blant annet nylig har levert en stor mulighetsstudie med anbefalinger for kanalområdet i Tønsberg, en mulighetsstudie med alternativsvurderinger av turvei langs Bjølsenfossen i Oslo og en masterplan for blågrønne strukturer i Lørenskog sentrum. For tiden jobber vi mye med framtidsrettet byutvikling i parker og byrom på Marienlyst, Ensjø og Hovinbyen i Oslo og Skårerparken på Lørenskog - der utendørs fellesarenaer, grønn mobilitet og overvannshåndtering står i fokus. Vi har ansvar for ny sentrumsutvikling på Bekkestua i Bærum, VPOR for Teleplanbyen på Fornebu og et kunnskapsgrunnlag for knutepunktutvikling som forener mobilitet og bymessig utforming innenfor Bybåndet i Oslo og Viken. Vi har mange pågående skoleprosjekter over hele landet, en rekke helseprosjekter som er ferdigstilt de siste årene, - blant annet Carpe Diem demenslandsby i Bærum som ble kåret til årets helsebygg 2020, og uteanlegg for kultur- og idrett som på Jordal Amfi i Oslo, Bibliotekparken i Haugesund, aktivitetsområdet Trettenparken på Filipstad.

Våre prosjekter er basert på et bærekraftig samfunnsperspektiv der menneske og miljø står i sentrum. Vi har en felles visjon om å lage vakre og funksjonelle uterom som fremmer variasjon og likeverd. Firmaet har som målsetting å holde et høyt faglig ambisjonsnivå, være innovative, og bidra til å videreutvikle landskapsarkitekturfaget.

De siste årene har Bjørbekk & Lindheim endret eierstruktur ved at de fleste ansatte nå er medeiere. Eierutvidelsen har som formål å legge til rette for at firmaet skal fortsette inn i fremtiden som et sterkt og selvstendig landskapsarkitektfirma der hver enkelt ansatt er avgjørende for å oppnå felles mål og visjoner. Vi er nå 28 ansatte i firmaet, og er opptatt av å utvikle et godt faglig og sosialt fellesskap. Derfor arrangerer vi jevnlig studieturer, befaringer og andre sosiale sammenkomster. Vi har fadderordning for alle nyansatte. I perioden med hjemmekontor har vi vært opptatt av å skape digitale møteplasser med mål om å bygge et team som styrker hverandre og drar i samme retning.

Vil du være med på laget?

Søknad med CV og referanseprosjekter sendes til post@blark.no innen 18.april.

Spørsmål kan rettes til daglig leder, Line Løvstad Nordbye / lln@blark.no / 97 65 02 04

For mer info om oss:

www.blark.no / www.facebook.com/bjorbekk.lind...