Drag Arkitektur og Byggteknikk AS Oslo, Lyngdal, Sola, Byremo i Lyngdal kommune Søknadsfrist: 04.02.2022 Hjemmeside

Vi søker nye medarbeidere

Grunnet økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke både kompetanse og kapasitet innenfor fagfeltene arkitektur, brannrådgivning og konstruksjon.

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS ble stiftet i 2006. Vi har hovedkontor på Byremo i Lyngdal Kommune. I tillegg har vi kontorer i Lyngdal, Oslo og Sola. Firmaet har i dag 14 ansatte medarbeidere innen fagfeltene arkitektur, plan, søknadsarbeider, brannrådgivning og konstruksjon. Disse fagfeltene komplementerer hverandre og skaper et arbeidsmiljø med mangfoldig kunnskap og bred erfaring. Vi har oppdrag for både profesjonelle utbyggere, entreprenører, byggmestere, private og offentlige byggherrer.

Arkitekt/planlegger
Som arkitekt vil du hovedsakelig jobbe med skissetegninger, mulighettstudier og detaljprosjektering. Vi er også ute etter deg som kan lede arkitekturproseser og tilhørende arbeider. Erfaring med BiM er ønskelig, fortrinnsvis Archi-Cad. I stilling som planlegger bør du ha erfaring med plan prosesser og utarbeidelse av reguleringsplandokumenter. Vi lager digitale plankart i SOSI format, kunnskap innenfor dette vil være fordelaktig.

Brannrådgiver
I stillingen vil du jobbe med arbeidsoppgaver innenfor fagområdet brannteknikk. Drag AS leverer i dag tjenester innenfor brannrådgivning hovedsakelig i tiltaksklasse 2. Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor prosjekter i tiltaksklasse 3. Det er ønskelig at søker har erfaring med bruk av Archi-Cad, men annen erfaring kan også være aktuelt. Det er sterkt ønskelig med minimum 8 års erfaring innenfor brannprosjektering i tiltaksklasse 3.

Ingeniør konstruksjon
I stillingen vil du jobbe med arbeidsoppgaver innenfor fagområdet brannteknikk. Drag AS leverer i dag tjenester innenfor brannrådgivning hovedsakelig i tiltaksklasse 2. Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor prosjekter i tiltaksklasse 3. Det er ønskelig at søker har erfaring med bruk av Archi-Cad, men annen erfaring kan også være aktuelt. Det er sterkt ønskelig med minimum 8 års erfaring innenfor brannprosjektering i tiltaksklasse 3.

Kunnskap og erfaring:

  • Master/Bachelor
  • Relevant arbeidserfaring
  • God faglig forståelse

Ønskede egenskaper hos deg:

  • Kunne jobbe selvstendig
  • Kunne lede og veilede andre medarbeidere

Hva kan vi tilby:

  • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsted.
  • Godt arbeidsmiljø
  • Mulighet for stor grad av selvstendighet
  • Utviklingsmuligheter
  • Gode betingelser

Søknad sendes til: stein@dragark.no

Søknadsfrist 04.02.22

Mer informasjon finner du på:

https://www.dragark.no/ledigestillinger