NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Søknadsfrist: 31.01.2022 Hjemmeside

Vil du lede og utvikle Universitetsparken på Ås?

Avdelingsleder for Parkenheten

Om stillingen

Ved Eiendomsavdelingen er det ledig fast stilling som Avdelingsleder for Parkenheten.

Leder for parkenheten har det samlede og overordnede ansvaret for enhetens virksomhet, herunder fagansvar, ansvar for drift, personal og økonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og utvikling av parkenheten, inkludert økonomistyring, innkjøp og personaloppfølging
 • Overordnet ansvar for bevaring, utvikling og drift av NMBU’s parkområder
 • Fagansvar innen kulturminne og landskapsarkitektur i eiendomsavdelingens prosjekter
 • Bidra i strategisk planlegging
 • Bilde av Tårnbygningen og parken


KOMPETANSE

Det kreves:

 • Høyere relevant utdanning fra universitet eller høgskole, master i landskapsarkitektur eller tilsvarende.
 • Det kreves god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Prosjektledererfaring fra relevante prosjekt for uteanlegg/parkområder enten fra entreprenør- eller byggherresiden
 • Erfaring med prosjektering og prosjektutvikling
 • Ledererfaring inkludert håndtering av personal og økonomi
 • Erfaring fra arbeid med kulturhistoriske/fredede områder
 • Relevant arbeidserfaring fra forvaltning eller utvikling av park/utearealer
 • Stor plantekunnskap

Personlige egenskaper:

 • God evne til å lede og motivere andre
 • Øye for detaljer, men også evne til å se helheten
 • Målrettet og god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Systematisk og organisert

Personlig egnethet vil bli vektlagt. NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av avdelingsledere.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1407 Avdelingsleder, ltr. 70-78 (kr 650 300 – kr 776 900) avhengig av kvalifikasjoner.

For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved Eiendomsdirektør Kjersti Sørlie Rimer på e-post: kjersti.soerlie.rimer@nmbu.no.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via denne linken:

SØK HER

CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 31.01.2022

Om Eiendomsavdelingen

Universitetsparken er ca. 800 dekar og utgjør vernet park med historie tilbake til 1850. Parken er et variert område med blant annet tresamling, staudebed, sommerblomstplantinger, plener, dammer/basseng, veier, parkeringsplasser og idrettsanlegg.

Parkenheten er en del av Eiendomsavdelingen.

Vår visjon:

Eiendomsavdelingen legger til rette for et fremragende universitet hver dag!

Eiendomsavdelingen legger vekt på et tett samarbeid med universitetets fagmiljøer for å finne kreative og bærekraftige løsninger på prosjekter i uteanleggene og i forbindelse med bygningsprosjekter. Parkanlegget brukes til forskning og undervisning, det stilles derfor store krav til godt samarbeid med fagmiljøene på universitetet. Parken er også et viktig rekreasjonsområde for studenter, ansatte og besøkende.

Parkenheten består av leder for parkenheten, landskapsarkitekt, arbeidsleder og 11 gartnere og ofte minst en lærling. I sommerhalvåret forsterkes enheten med ca. 10 sommervikarer.

Eiendomsavdeling (EIA) har ansvaret for organisering og ledelse av eiendomsforvaltning, leietakerforhold, teknisk drift, service, renhold, vedlikehold og teknisk og funksjonell oppgradering, samt iverksetting av større prosjekter og eiendomsutvikling.

Eiendomsavdelingen har ca 125 ansatte.

Campus Ås, Statsbygg.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no