Natur-, vei- og miljøforvaltning, Bærum kommune Bærum Søknadsfrist: 30.05.2022 Hjemmeside

Vil du være med og utvikle våre flotte grøntarealer?

Er du vår nye landskapsarkitekt i Bærum kommune?

Bærum kommune, avdeling Park, landbruk, natur og kulturvern, søker etter en landskapsarkitekt i fast stilling. Du bør ha kjennskap til relevant lovverk som blant annet naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Erfaring fra offentlig forvaltning og offentlige anskaffelser er ønskelig. Vi ønsker at du har erfaring med prosjekter i urbane og tettbygde områder, og erfaring med komplekse problemstillinger.

Avdelingen jobber først og fremst med de grønne, kommunale områdene, enten det er lekeplasser i villaområdene, turveier i byggesonen eller sentrumsparker. Vi trekkes inn i hele bredden av kommunens aktiviteter, og har koordinerende ansvar ved mindre oppgradering. Alt i alt vil du i stillingen bidra til å ta vare på opplevelses-, natur- og landskapsverdier i Bærum.


Arbeidsoppgaver
Er du den rette kan du også være med og trekke Bærum kommune videre i en retning du brenner for, innenfor rammen av ambisjoner i avdelingen og satsningsområdene Bærum kommune allerede har. I stillingen vil du jobbe med å utvikle parker, turveier, badeplasser og friområder til beste for innbyggerne. Du vil bidra med kompetanse som fagperson inn i kommunens pågående plansaker og større prosjekter. Du må gjøre skriftlige vurderinger og skrive politiske saker, og jobbe for tverrfaglig samarbeid om blågrønn forvaltning i tråd med kommunens mål for bærekraft og miljø.

Kvalifikasjoner

  • Masterutdanning (300 studiepoeng) innen landskapsarkitektur/grøntmiljø/landskapsingeniør
  • Erfaring fra offentlig forvaltning og prosjektgjennomføring er en fordel
  • Førerkort klasse B
  • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig blir vektlagt
  • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve på B2 nivå

Personlige egenskaper

  • Engasjert, initiativrik og god gjennomføringsevne
  • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Hos oss vil du jobbe med meningsfulle arbeidsoppgaver i et aktivt fagmiljø. Vi kan tilby fleksibelt arbeidssted, kompetanseutviklingsstipend og gode pensjonsordninger. Lønn etter avtale.

Vi holder til sentralt i Sandvika og flytter inn i attraktive lokaler i ny kommunegård i 2023.

Søknadsfrist: 30.05.2022

SØK PÅ STILLINGEN


Kontaktinformasjon
Henriette Seyffarth
Avdelingsleder
977 31 848

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.


Webcruiter-ID:4517954532