WHITE arkitekter Oslo Søknadsfrist: 10.12.2022 Hjemmeside

WHITE ARKITEKTER SØKER PLANLEGGER­/​URBANIST TIL OSLOKONTORET

WHITE arkitekter er et av Skandinavias ledende arkitektkontor med ca 800 medarbeidere fordelt på ulike kontorer i Norge, Sverige, UK, Tyskland og Øst-Afrika. Vi arbeider med bærekraftig arkitektur, landskapsarkitektur, design og byutvikling i en nasjonal og internasjonal kontekst - for nåværende og neste generasjoner. Vår ambisjon er at vi, med arkitekturens kraft skal drive omstillingen til et bærekraftig liv. Vår visjon er at alle våre prosjekter skal være både formsterke og klimapositive innen 2030. Hos oss finnes ikke bare èn stjerne – men 800!

Vi søker nytt talent som kan være med å styrke både team og kontorutvikling. Pt er vi 18 ansatte i Oslo, hvorav 3 som jobber med urbanisme.

Vi holder til i nyoppussende lokaler med sentral beliggenhet på Youngstorget og kan tilby spennende oppgaver for både offentlige og private oppdragsgivere. Vi jobber med prosjekter i små og stor skala; fra ny folkepark i Bergen, VPOR i Bærum, Nasjonale Turistveger, ulike boligprosjekter og mer komplekse reguleringsplaner.

I møte med en stadig mer urbanisert verden og voksende klimautfordringer, må våre bygde omgivelser romme mye. Norske byer, tettsteder og landskap er i endring og står ovenfor stadig flere komplekse problemstillinger og interesseavveininger. Både bærekraft og miljøhensyn må finne svar i den fysiske gjennomføringen. Vi søker derfor deg med nysgjerrighet til planfaget og som ser verdien av å jobbe på tvers av disiplinene arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme. Du, som oss, stiller høye krav til levert materiale.

Vi ser etter deg som kan fylle rollen som planlegger/ urbanist og i tillegg:

  • Er arkitekt, landskapsarkitekt eller arealplanlegger av utdannelse med kunnskap om og engasjement for by- og stedsutvikling
  • Har erfaring med ulike former for stedsutviklingsprosjekter, analysearbeid, mulighetsstudier, tidligfase, strategisk planlegging og reguleringsplaner
  • Er interessert i og har forståelse for planfagets kompleksitet og liker å jobbe tverrfaglig
  • Har god kjennskap til plan- og bygningsloven
  • Har erfaring med utvikling av reguleringsplaner i Norge; fra tidlig fase til utarbeidelse av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse
  • Er opptatt av god by- og stedsutvikling og oppdatert på hva som skjer i fag- og samfunnsdebatten.
  • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Har erfaring med Adobe-pakken, Focus Arealplan, GIS, Rhino.
  • Har minst 5 års erfaring

Vi vil gjerne møte deg og formidle våre goder og utviklingsmuligheter som følger med stillingen. Dersom dette treffer deg og du vil være med å utvikle nyskapende prosjekter på tvers av URB/ARK/LARK, håper vi å høre fra deg.

Søknad med CV og portfolio sendes til oslo@white.se. Søknadsfrist 10.des 2022. Merk e-post med «URB». Intervjuer holdes fortløpende. Vi ser frem til å motta din søknad snarest.

Ved spørsmål til utlyst stilling, ta kontakt med daglig leder Sofie G. Bentzen // 416 78 956 //sofie.bentzen@white.se