Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Barnas arkitekturdag i Kristiansand

– Barna er våre fremtidige innbyggere, arkitekter, planleggere og beslutningstagere. Det er derfor en viktig investering i fremtiden å formidle arkitektur til barn, uttaler initiativtakerne.
Publisert 2. oktober 2018

Arkitekt Gisela Urte Nilsen og arealplanlegger Nina Malo i PBO i Kristiansand kommune har tatt initiativet til Barnas arkitekturdag.

Kommunen inviterte tidligere i år til idedugnad og fikk god respons fra en rekke aktører i Kristiansandsområdet som vill bidra med arrangementer. Det blir minibyvandringer, åpne arkitektkontor, konstruksjonslek, verksteder og forskjellige aktivitetstilbud for barna.

– Målet med arrangementet er å formidle arkitektur og byhistorie, kjærlighet til egen by, romforståelse, konstruksjon, hvordan byer formes og planlegges, verdien av offentlige rom, og hva de kan brukes til. Vi ønsker også å formidle hva yrkene arkitekt og byplanlegger er, og gi økt bevissthet om arkitektur og rommene mellom bygningene i byen, uttaler arkitekten og arealplanleggeren på kommunens nettsider.

Dagen er 27. oktober og stedet er Kristiansand. Følg med på Facebooksiden for arrangementer for program.

 

Peter Buchanan i Oslo

Arkitekt, kritiker og kurator Peter Buchanan mener vi har gått oss bort. Hvordan og hvorfor får du svaret på hos OAF i morgen.
Publisert 17. oktober 2018
Pete Buchanan er invitert til Oslo i et samarbeid mellom OAT, OAF og AHO - Institutt for arkitektur.

Arkitekt, kritiker og kurator Peter Buchanan er kjent for den kritiske essayserien «The Big Rethink» i tidsskriftet The Architectural Review, hvor han etterlyser bevissthet blant arkitekter og byplanleggere rundt utfordringene som den globale finans- og klimakrisen skaper.

Onsdag 18. oktober kommer Buchanan til Oslo Arkitektforening i Josefines gate 34 for å snakke om å forsøke å forstå ideene som har ført oss inn i denne situasjonen, og hvordan de har påvirket arkitektur og byplanlegging. Han vil også peke på hvordan vi kan tenke og formgi annerledes for å utvikle en mer relevant arkitektur for morgendagen.

Etter foredraget vil Buchanan samtale med kuratorene for Oslo Arkitekturtriennale (OAT).

Dørene åpner klokken 17:30. Mer informasjon her.

OBOS støtter det nye Klimahuset på Tøyen

Klimahuset skal stå ferdig før jul i 2019. Nå skal OBOS hjelpe til å engasjere besøkende til endring i bærekraftig retning.
Publisert 17. oktober 2018
Uteområdene rundt Klimahuset vil formidle vær- og klimafenomener gjennom lek og aktiviteter står det i pressemeldingen. Illustrasjon: Lund Hagem og Atelier Oslo.

Det nye klimahuset har byggestart i november, og skal etter planen stå ferdig til offisiell åpning i februar 2020. Klimahuset er et FutureBuilt-prosjekt og et nullutslippsbygg i henhold til kriteriene i Zero Emission Building (ZEB), og finansieres av Jens Ulltveit-Moe med en gave på 70 millioner kroner. 

Det var kontorene Lund Hagem, Atelier Oslo, Bollinger Grohmann, Transsolar, ATSITE og Expology som utgjorde teamet bak vinnerforslaget i den begrensede arkitekturkonkurransen med prosjektet «Mønstre i Bevegelse».

I dag meldes det via NTB at OBOS og Naturhistorisk Museum har inngått samarbeid for å formidle forskningsbasert kunnskap om klima og klimaendringer.

- Vi er veldig glade for at OBOS er med på laget av gode hjelpere som gjør det mulig å realisere Klimahuset, sier direktør ved Naturhistorisk museum, Tone Lindheim, til NTB.

OBOS skal støtte prosjektet med én million kroner per år i tre år. I tillegg stiller de sine fagmiljøer til disposisjon i arbeidet med utstillingene. I pressemeldingen skrives det at OBOS, som ledende aktør i bolig- og byggenæringen, har et særlig ansvar for å gå foran i å ta grønt ansvar. 

– En bærekraftig by- og boligutvikling er en av OBOS' hovedprioriteringer. Ved å støtte Klimahuset bidrar vi til kunnskapsformidling som fører til at vi alle kan ta bedre miljøvalg som igjen betyr mye for en grønn byutvikling, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg ifølge NTB.

Færre nye boligbyggeprosjekter

Igangsettingen av nye boliger i tredje kvartal var sju prosent lavere enn samme kvartal i fjor.
Publisert 16. oktober 2018
Boligprodusentenes Forening har ført statistikk i årevis, og hadde helt sikkert tall ute også da Sørenga-utbyggingen starta. Foto: Wikimedia

Det opplyser Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening (BF) i en pressemelding. Foreningen skriver at igangsettingen hittil i år ligger 12 prosent bak fjoråret. Samtidig er salget av leiligheter to prosent bedre enn i fjor. Jæger sier alle tallene er som forventet fordi salget over tid har gått nedover, og  han understreker at utviklingen er spesielt tydelig i Oslo.

Størst er nedgangen i salget av småhus som ligger under 19 prosent under samme periode i fjor. Salget av eneboliger ligger åtte prosent under fjoråret. Igangsettingen fordelt på boligtype hittil i år viser en nedgang på 15 prosent for eneboliger, 25 prosent for småhus og fire prosent for leiligheter.

De siste 12 månedene er det solgt 26 569 boliger. Dette er 13 prosent under nivået for et år siden. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 280 boliger.  Dette er 12 prosent under nivået for et år siden, opplyser Jæger. 

Nok en flyplass til Nordic

Høytflyvende 25 millioners-kontrakt til Nordic og Rambøll.
Publisert 12. oktober 2018
Tromsø Lufthavn skal utvides.
Tromsø Lufthavn skal utvides, og forprosjektet gikk til Nordic og Rambøll. Foto: Wikimedia Commons

Avinor står foran en utbygging av Tromsø lufthavn og når prosjektet nå går over i en forprosjektsfase, er Rambøll Norge AS og Nordic Office of Architecture valgt som rådgivere i etter en anbudsrunde på rådgivergruppe. Ifølge Avinor er det gjennomført en grundig evaluering samt forhandlingsrunder.  

Kontrakten omfatter arkitekt og alle rådgivende ingeniørfag som er nødvendig for å levere forprosjektet, samt detaljplanlegging og oppfølging i byggetiden for terminal og flyoppstillingsplasser i Tromsø, skriver Avinor.

Oppdraget antas å kunne ha varighet fra kontraktsinngåelse i midten av 2018 til 2021 eller 2022. Avtalens verdi i forprosjektfasen er på rundt 25 millioner kroner, ifølge Avinor.

Fra før har Nordic følgende flyplasser på cv-en: Oslo, Keflavik, Istanbul, Bergen, Trondheim, Stockholm, Mo i Rana, Maldivene og India.

Utstilling AHO: Who is afraid of red and blue?

Utstillingen tematiserer begrepet ”kromofobi”, redsel for farge, i arkitektur og design.
Publisert 9. oktober 2018

Den fokuserer på en seiglivet myte om le Corbusier som den hvite veggs arkitekt. Ikke mange vet at han var en særegen kolorist, først og fremst som maler, men også som arkitekt, og fargen var brobygger mellom fagområdene. Han hadde en kunstners tilnærming med pigmenter og bindemidler, også i utviklingen av farger for arkitektur, med nyanser av rødt og blått som lys og mørke.

Her vises Le Corbusiers Fargeklaviatur fra 1931 og 1959, men først og fremst en lek med hans fargerepertoar samt paletter fra et utvalg av hans villaer.

Hva kan vi lære av LC i utviklingen av egne paletter?  Åpen i skoletiden mellom 09.00-15.00.  Kun kort tid, henger til 28 oktober.

Tid: 16.-28.10.
Sted: AHO Maridalsveien 29, Oslo

Barnas arkitekturdag i Kristiansand

– Barna er våre fremtidige innbyggere, arkitekter, planleggere og beslutningstagere. Det er derfor en viktig investering i fremtiden å formidle arkitektur til barn, uttaler initiativtakerne.
Publisert 2. oktober 2018

Arkitekt Gisela Urte Nilsen og arealplanlegger Nina Malo i PBO i Kristiansand kommune har tatt initiativet til Barnas arkitekturdag.

Kommunen inviterte tidligere i år til idedugnad og fikk god respons fra en rekke aktører i Kristiansandsområdet som vill bidra med arrangementer. Det blir minibyvandringer, åpne arkitektkontor, konstruksjonslek, verksteder og forskjellige aktivitetstilbud for barna.

– Målet med arrangementet er å formidle arkitektur og byhistorie, kjærlighet til egen by, romforståelse, konstruksjon, hvordan byer formes og planlegges, verdien av offentlige rom, og hva de kan brukes til. Vi ønsker også å formidle hva yrkene arkitekt og byplanlegger er, og gi økt bevissthet om arkitektur og rommene mellom bygningene i byen, uttaler arkitekten og arealplanleggeren på kommunens nettsider.

Dagen er 27. oktober og stedet er Kristiansand. Følg med på Facebooksiden for arrangementer for program.

 

Utstilling: Carl-Viggo Hølmebakk

Hølmebakks første arbeider, tegnet på oppdrag fra hans foreldre, stilles ut på Galleri ROM.
Publisert 1. oktober 2018

Det private biblioteket og uthuset på Ullern i Oslo var de første prosjektene arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk fikk bygget. Begge prosjektene var på oppdrag fra hans foreldre, i arkitektens barndomshjem. Biblioteket - et interiør - ble ferdig i 1991, uthuset i 1995, delvis bygget av arkitekten selv. 

I høst går eiendommen i Ullernkollen 12 ut av familiens eie. Hovedhuset vil bli revet for å gi plass til flere boliger på tomten. Uthuset, som ble oppført på byantikvarens gule liste i 1999, vil bli stående, men i en ny sammenheng. Biblioteket er demontert og vil i høst bli mellomlagret i galleri ROM som et hovedobjekt i utstillingen. 

Utstillingen er et gjensyn med de to prosjektene etter ca 25 år, og reiser også generelle spørsmål om et prosjekts livsløp, sammenheng og program. Hvordan ble rommene utviklet og tenkt i utgangspunktet? Hvordan ble de tatt i bruk? I hvilken grad kan spesialtilpassede arkitektoniske løsninger overføres til nye situasjoner? Foruten selve biblioteket vil utstillingen vise originaltegninger fra begge prosjekter, modeller, fotografier fra byggeprosessen, samt fotografier fra ny og nåværende situasjon.

Tid: 11.10 - 25.11

Sted: Galleri ROM, Maridalsveien 3, Oslo

Prisutlysning i Bergen

Hvem fortjener Arkitektur- og byformingsprisen 2018?
Publisert 10. september 2018

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal fremme og belønne – de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.

Prisen deles ut på Byutviklingskonferansen i Bergen fredag 30.11.2018.

Send ditt forslag til verdige prisvinnere til Bergen kommune på epost: sidsel.sorgard@bergen.kommune.no innen 28. september.

Tid for stipend

Arkitekter kan søke på følgende stipend:
Publisert 6. september 2018

Statens kunstnerstipend: Søknadsfrist 16. oktober klokka 13.00

Stipend kan kun søkes av arkitekter som er ferdig med grunnutdanningen. Det kan søkes på diversestipend, ramme 65 000 kroner (reise/material/etablering), arbeidsstipend og/eller arbeidsstipend for yngre arkitekter. Det er ett, felles digitalt søknadsskjema via Altinn. Skjemaet er tilgjengelig én måned før. Det kan vedlegges maks syv vedlegg i prioritert rekkefølge. Utlysing og informasjon på nettsiden: www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend 

Stipend fra Norge-Amerika Foreningen (NORAM): Søknadsfrist 1. april eller 1. november

Stipend deles ut til en praktiserende arkitekt eller ingeniør for en reise til USA for å dra på seminar, kurs, forundersøkelser til et prosjekt o.l. Stipendet er på 40 000 kroner. Les mer på nettsiden: noram.no/noram_stipend/andre-stipend/ 

NAL utlyser ingen stipend i år grunnet lav renteavkastning.

NAL har tre legater. Arkitektene Backer, Sverre og Poulsens legat til arkitekter MNAL, Arkitektene Hanssen og Lenschows legat til arkitektstudenter som er medlem i NAL, og NALs støttefond.

Arkitektene Backer, Sverre og Poulsens legat til arkitekter MNAL har en egenkapital på 210.000 kr. Renteavkastning er på cirka 2000 kr i året. Legatet ble sist delt ut i 2012, beløpet var på 10.000 kr. Det er NALs landsstyre som er legatstyre.

Arkitektene Hanssen og Lenschows legat til arkitektstudenter som er medlem i NAL har en egenkapital på 288.000 kr. Renteavkastningen er på cirka 2250 kr i året. Legatet ble sist tildelt i 2016, beløpet var på 10.000 kr. Det er NALs landsstyre som er legatstyre.

NALs støttefond har en egenkapital på 708.000 med en renteavkastning på cirka 7.700 kr. Siste tildeling var i 2015. Beløpet var på 15.000. Støttefondet har sitt eget styre (tre medlemmer + vara) oppnevnt av Representantskapet.

 

Nok en flyplass for Nordic og Cowi

Denne gangen er der Keflavik International Airport som skal utvides.
Publisert 29. august 2018
Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture)

Det eksisterende terminalbygget ble åpnet i 1987. Siden den gang har antall passasjerer blitt femdoblet.

Nordic og COWI skal i samarbeid med de islandske arkitektselskapene ArkÞing og Teiknistofan Tröð samt de islandske ingeniørene i EFLA utarbeide en 5-årig rammeavtale for Keflavik. Avtalen er todelt, en del for terminalbygget og den andre for andre flyplassrelaterte bygg.

Flyplassarkitektene
Nordics liste over flyplasser de har tegnet er lang. De har tidligere tegnet flyplasser i Istanbul, Bergen, Trondheim, Stockholm, Mo i Rana, Maldivene og India.

Nordic og Cowi har tidligere samarbeidet om Gardermoen og Flesland. 

Debatt: Plan og bygningsloven

De siste fire årene har norske forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008).
Publisert 28. august 2018

De finner blant annet at loven i for liten grad sikrer boligsosiale mål, og at den ikke i tilstrekkelig grad sikrer hensyn til klima og naturmangfold. Onsdag legges anbefalingene fra den forskningsbaserte evalueringen frem på Litteraturhuset i Oslo.

Studien har vært ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Innlandet, forsknings- og innovasjonsselskapet NORUT og Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Debatten kan følges  via strømming. Debatten starter kl 08.30.SINTEF har fått ny forretningsutvikler

Siri Hunnes Blakstad starter i den nye jobben 1. september.
Publisert 21. august 2018
Siri Hunnes Blakstad. Foto: SINTEF

Blakstad har tidligere ledet arkitektdelen i firmaet ÅF og tegn_3. Hun har en professor 2 stilling ved NTNU og sitter i styret i Bygg 21. Hun var også forskningssjef for SINTEF i perioden 2003-2007.   

– SINTEF har en fantastisk kompetanse og bredde som innebærer store muligheter for bygge- og anleggsnæringen. I tillegg til videreutvikling av forskningen innenfor bygg, samferdsel og arkitektur, ligger det mange muligheter i å koble bygg og anlegg med SINTEFs kompetanse fra andre næringer. Både når det gjelder digitalisering, helse, bærekraftig samfunnsutvikling og mobilitet. Her er SINTEF en skattkiste for videre utvikling av næringen, sier Blakstad i en pressemelding.