Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Dark åpner i Stavanger

Dark Gruppen tilbyr nå full prosjektering og planleggings-kompetanse i Stavanger.

Publisert 11. april 2019
Partnere i Dark Stavanger (f.v) Sigurjon Geir Gunnarsson og Gunn Elin Smørdal Birkenes. Foto: Dark Gruppen

Dark Gruppen er i dag et av landets ledende arkitektmiljøer og leverer i hele fagets bredde, gjennom selskapene Dark arkitekter, Zinc interiørarkitekter og Lark landskap. På nyåret åpnet gruppen en ny avdeling i Stavanger med navn DARK Stavanger, og huser foreløpig ti ansatte med full prosjektering og planleggingskompetanse innenfor arkitektur og plan, landskap, interiør og 3D/visualisering/VR, heter det i en pressemelding.

– Dark Gruppen samler på de beste menneskene. Det å kunne spille på over hundre arkitekter og planleggere gir oss et enormt fortrinn i alle konkurranser og prosjekt. Vi er et fullverdig kreativt team uten å tilhøre et ingeniørfirma. Det gir oss mulighet til å være helt uavhengige og gir mulighet til å jobbe med konsulenter som vi har god erfaring med eller som passer til det spesifikke prosjektet. Vi satser på tverrfaglighet og ønsker å ha alle arkitektfagene med i planleggingen helt fra starten av. På denne måten kan vi unngå unødvendige misforståelser ettersom det er kjennskap til prosjektene fra starten av. Det er avgjørende for interiørarkitekt og landskapsarkitekt å komme tidlig inn i alle prosjekt der det er naturlig med involvering, og med et oppstartsmøte med alle som bør involveres sparer vi mye tid. Vi har erfaring med breeam nor prosjektering av bygg, og breeam community planlegging, noe som gjør oss godt rustet til å tenke bærekraftig, sier daglig leder og arkitekt Gunn Elin Smørdal Birkenes som sammen med Sigurjon Geir Gunnarsson utgjør partnerne i Dark Stavanger.

Den nystartede avdelingen hevder det ligger et stort potensial i utvikling av bysentrene og langs bybåndet mellom Stavanger og Sandnes.

– Når byen skal fortettes, må utviklingen baseres på kvalitet og en vilje til å skape god arkitektur og flotte felles uterom for alle byens innbyggere. Gode prosesser hvor lokale ressurser videreutvikles og suppleres med nye prosjekter med høy kvalitet vil være avgjørende for å skape et attraktivt regionsområde. Samtidig vil riktig planlegging gjøre tilværelsen mer opplevelsesrik for alle. Dark Stavanger ønsker med sin tverrfaglige kompetanse å bidra i en positiv retning, sier Smørdal Birkenes i pressemeldingen.

Stiller ut Jon Lundberg-tegninger

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) hedrer Jon Lundberg med utstilling av tegningene hans.

Publisert 27. oktober 2021
Illustrasjon: Jon Lundberg

I anledning AHOs 75 årsjubileum, åpner utstillingen «Jon Lundberg – Tegninger» den 1. november.

Gjennom kontoret Jan & Jon var Lundberg sammen med Jan Digerud en av postmodernismens fremste arkitekter i Norge. Han var også professor ved AHO, før han i 1993 dro til Frankrike, «for å tegne collager av rom til å gå inn i», som skolen skriver i en pressemelding. «Oppover trapper, forbi veltende tårn, under vippende buer, gjennom skrå portaler og langs svevende ramper» heter det videre.

Utstillingen består av 47 tegninger fra perioden 2019 til 2021. Utstillingsarkitekter er Thomas Thiis-Evensen og Carsten Loly.

Det vil også være mulig å kjøpe arbeider i utstillingsperioden, som varer fram til 11. november.

Munch på La Rambla

Utstilling om det nye Munchmuseet åpner i Barcelona fredag. Utstillingen dokumenterer de tolv årene spanske Estudio Herreros brukte på museumsprosjektet i Oslo.

Publisert 27. oktober 2021
På utstillingen «Estudio Herreros. Lambda Files. The Oslo Munch Museum» i Barcelona vises blant annet bildene til den nederlandske arkitekturfotografen Iwan Baan. Foto: Iwan Baan

Fredag 29. oktober åpner utstillingen Estudio Herreros. Lambda Files. The Oslo Munch Museum i La Virreina – Centre de la Imatge, i Barcelonas hovedgate La Rambla. Utstillingen tar for seg de tolv-tretten årene det spanske arkitektkontoret Estudio Herreros, har brukt på Munchmuseet i Bjørvika.

På utstillingen gis det innblikk i alle beslutningsprosesser, kamper og omkamper. The Lambda Files, heter det i introduksjonen, er «en stor samling av materiale, som dokumentere den interne historien til prosjektet og er av den typen som normalt sett, aldri ser dagens lys».

Utstillingen dokumenterer også noe av den «intense politiske og sosiale dialogen og det langvarige samarbeidet mellom en rekke ulike aktører. Mye presenteres for første gang, blant annet bildene til den nederlandske arkitekturfotografen Iwan Baan.

På åpningen fredag vil arkitektene Juan Herreros og Jens Richter være til stede. Det samme vil Gerd Elise Mørland og Henrik Spangelo Svalheim, begge fra Munchmusset.

Utstillingen står til 20. februar 2022. Mer informasjon finnes her.

Fem finalister til Betongtavlen

Betongtavlen fyller 60 år og deles ut den 13. desember. Her er de fem finalistene.

Publisert 25. oktober 2021
Fem finalister skal knive om Betongtavlen 2021. Bildemontasj: Byggutengrenser

Lilleøya Gravlund, Enebolig i Sandnes, Krypten i Uranienborg kirke, Bolig i rød betong og Hytte i Målselv er de fem finalistene til Betongtavlen som skal deles ut den 13. desember.

«De fem finalistene utmerker seg på flere måter, og alle har høy kvalitet på arkitekturen og betongarbeidene som er utført», skriver bransjeorganet byggutengrenser.no. Det er Norsk betongforening som deler ut prisen sammen med Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Betongtavlen er en ærespris som gis til bygg hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. I 2021 er det i tillegg Betongtavlejubileum, som vil bli markert under arrangementet på Munchmuseet den 13. desember. Tavlen ble delt ut for første gang i 1961 til Bakkehaugen kirke, tegnet av Erling Viksjø. I 2020 var det prisbelønte Deichman Bjørvika som fikk tildelt prisen.

De fem finalistene er:

Lilleøya Gravlund
Arkitekt/designer: Pir 2, Agraff arkitektur, Edith Lundebrekke

Enebolig i Sandnes
Arkitekt/designer: Trodahl Arkitekter AS

Krypten i Uranienborg kirke
Arkitekt: Arkitekt MNAL Einar Dahle v/ Aina Dahle, sivilarkitekt MNAL

Bolig i rød betong
Arkitekt: Sanden+Hodnekvam v/ John Sanden og Ingvild Hodnekvam

Hytte i Målselv
Arkitekt: Hamran/Johansen Arkitekter AS MNAL

Glassprisen til Hølmebakk

Carl-Viggo Hølmebakks utvidelse av Bjerkebæk besøkssenter på Lillehammer har vunnet glassprisen 2021.

Publisert 22. oktober 2021
Jurymedlemmene (fra venstre) arkitekt Jonas Gunerius Larsen og Christine Petersen, Glassprisen-vinnere Halvard Amble og Carl-Viggo Hølmebakk fra arkitektkontoret Carl-Viggo Hølmebakk og jurymedlem og redaktør Harald Aase i Glass & Fasade, under utdelingen av Glassprisen 2021. Foto: Sindre Sverdrup Strand / Byggeindustrien

– Vi er stolte og glade for denne gjeve prisen. Spesielt sett i lys av hvilke arkitekter som har mottatt prisen tidligere. Glasset egenskaper gjøre materialet spennende å jobbe med. For enkelte er kanskje glass bare noe som kan knuse, men transparensen og refleksjonene er med på å gjøre glass til et veldig rikt og spennende medium for en arkitekt, sa Carl-Viggo Hølmebakk etter prisutdelingen.

Ifølge juryleder Christine Petersen er glasset mesterlig detaljert i utvidelsen av besøkssenteret, som stod ferdig i 2019.

– Innglassingen av uteområdet er gjort på en slik måte at omgivelsene fortsatt føles tett på. Samtidig, sett fra utsiden, brytes speilingen av naturen opp i fasetter med den foldete fasaden som består av mange vertikale glasspaneler. Sånn sett kan den nye fasaden leses som en gardin av glass som omsvøper det tidligere uteområdet, sa i forbindelse med prisutdelingen.

Glassprisen hedrer fremragende arkitektonisk eller teknisk bruk av glass i norsk arkitektur. Prisen deles ut av Glass og Fasadeforeningen i Norge og tidsskriftet Glass & Fasade.

Bygger med ladepunkt

Nytt logistikkbygg i Oslo får bikuber og integrerte hurtigladere for varebiler.

Publisert 20. oktober 2021
Moteks nye lagerbygg på Alna i Oslo er tegnet av Nordic og eies av Aspelin Ramm. Bygget får sedumtak, bikuber og elektriske ladepunkter for varebiler.

I tredje kvartal 2022 flytter firmaet Motek, leverandør av verktøy og festemidler til byggeindustrien, til et nytt lagerbygg på Alna i Oslo. Bygget blir eid av Aspelin Ramm og tegnet av Nordic. Det får sedumtak, bikuber og elektriske ladepunkter for varebiler. Dermed kan lastebilene lades, mens de laster og losser varer.

– Etablering av infrastruktur for lynlading av varebiler ved lagerportene er et viktig ledd i Motek sitt arbeid med bærekraft, og gir oss en unik mulighet til å elektrifisere store deler av vår distribusjon – samtidig som vi opprettholder minst like godt servicenivå på transporttjenester til kundene våre, sier Jørn Sæbø, finans- og logistikkdirektør i Motek, i en pressemelding.

Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling og samfunn hos huseier Aspelin Ramm, supplerer med å påpeke at produksjon og logistikk vil alltid være en viktig del av byene våre, og at vi må ha like høye miljø- og bærekraftsambisjoner for disse byggene, som boliger og kontor.

– Dette har også Aspelin Ramm lang erfaring med, så i dette prosjektet er det gjenbruk av betong i fyllmasser, bruk av miljøvennlige materialer, grønt tak med overvannshåndtering og i tillegg legger vi til rette for lading av både tung og lett transport for å nevne noe. Og ikke minst er det høyt prioritert at dette ikke kun skal være et miljøvennlig og effektivt bygg, det skal også legge til rette for gode og helsebringende arbeidsplasser, sier Dahlgren om nybygget.

Støtte til ombruk

Ressurssentral for lønnsomt ombruk i byggebransjen mottar 500 000 kroner i innovasjonsstøtte fra Doga.

Publisert 20. oktober 2021
Resirqel og Pådriv Oslo får midler fra Doga til å utvikle Sirkulær Ressurssentral i Oslo. Her bilde fra et annet Resirqel-prosjekt. Foto: Resirqel AS

Sirkulær Ressurssentral, en ideell virksomhet eid av Pådriv Oslo og ombruksspesialisten Resirqel, skal bygge en sentral for ombruk av byggematerialer på Økern i Oslo. Nå får de 500 000 i såkalte Dip-midler av Doga.

Designdrevet innovasjonsprogram (Dip) deler ut økonomisk støtte til virksomheter for at designere kan involveres i idéfasen av innovasjonsprosjekter.

Sammen med Siri Warren Studios og Klimaantropologen skal Sirkulær Ressurssentral nå sette i gang en designdrevet prosess. Målet er å utvikle og teste ut en sirkulær forretningsmodell for ressurssentralen og på sikt få til lønnsomt ombruk i byggebransjen

Ifølge en pressemelding mener juryen at prosjektet har «potensial til å være en arena der de store byggaktørene kan eksperimentere med ombruk og bærekraft. For å lykkes med det grønne skiftet må bransjen finne nye og bærekraftige forretningsmodeller, og her kan designdrevet innovasjon spille en nøkkelrolle. En vellykket forretningsmodell for Sirkulær Ressurssentral vil ha stor overføringsverdi til andre ombruksprosjekter over hele landet».

– Dette er nyskaping tuftet på brukernes behov. Designdrevet innovasjon danner utgangpunkt for mer lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester, og kan spille en viktig rolle i omstillingen av norsk næringsliv, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Næringsdepartementet, i samme pressemelding.

Prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Doga har mottatt svært mange søknader om innovasjonsmidler i år.

– Vi merker et høyt trykk fra bedrifter og organisasjoner over hele landet. Denne gangen er det 21 mottakere, og vi måtte si nei til mange gode søknader. Jeg er imponert over kvaliteten og modenheten i prosjektene, sier hun.

Klimasmart å bevare

Dansk eiendomsutvikler har undersøkt klimagevinst ved bevaring og ombygging av egne eksisterende hus. Konklusjonen er igjen at bevaring er bra for klimaregnskapet.

Publisert 20. oktober 2021
Dansk eiendomsutvikler har undersøkt CO2-utslipp i egen drift. Konklusjonen bekrefter at bevaring og ombygging lønner seg i klimaregnskapet. Foto: Creative Commons/Piqsels

I ett år har den danske eiendomsutvikleren Realdania By & Byg undersøkt 60 av sine egne bygninger. Målet med undersøkelsene var å finne ut klimagevinsten ved å ta vare på, og bygge om bygingene, kontra å rive ned og bygge nytt. De har også undersøkt hvor mye CO2 som slippes ut ved restaurering av eldre bygninger.

Undersøkelsen er omtalt i Politiken Byrum. Her uttaler Anne Mette Rahbæk, utviklingssjef i By & Byg og ansvarlig for undersøkelsen, at det nå må være slutt på at bevaring blir et spørsmål om man liker gamle hus eller ikke.

– Historiske bygninger har bevist deres verdi, fordi de har stått i mange år. De fleste av dem kan fortsatt leve videre som både holdbare, brukbare og vakre bygninger. Å bevare eksisterende bygninger er derfor som utgangspunkt en bærekraftig tilnærming. Når alt regnes med, kan man bygge svært mye om på eksisterende bygninger, før man kommer på nivå med de store CO2-utslippene fra nybygg, sier Rahbæk til Politiken Byrum.

I 2020 kom norske Sintef med en rapport med lignende funn, og gradvis er bransjen blitt mer opptatt av dette. Likevel rives det fremdeles mange bygg til fordel for nybygg.

Rahbæk håber projektet kan gi flere data og utvikle en ny praksis. Funnene vil bli en en integrert del av By & Bygs arbeid.

– Hele diskusjonen om bærekraft er stort sett knyttet til nybygg, men størstedelen av hus er jo bygget allerede. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at hvis vi skal oppføre oss bærekraftig, skal vi vedlikeholde. CO-utslipp for vedlikehold er nesten betyndingsløse, sammenlignet med å bygge nytt. Det har bare ikke eksistert så mye data på det, forklarer Rahbæk, til Politiken Byrum.

Snarlig Stikk-frist

Søknadsfrist for reisestøtte fra Utenriksdepartementet er 1. november. Doga oppfordrer arkitekter og designere til å søke. Også digital deltagelse gis nå støtte.

Publisert 19. oktober 2021
Doga gir tilskudd, finansiert av Utenriksdepartementet, til designere og arkitekter som vil profilere seg på en internasjonal arena.

Er du arkitekt eller landskapsarkitekt og har blitt spurt om delta på en utstilling eller holde et foredrag i utlandet? Da kan du få støtte til reise og frakt fra Utenriksdepartementet.

Oppfordringen kommer fra sivilarkitekt Andreas Grøntvedt Gjertsen i Dogas nye promovideo for såkalte Stikk-midler fra Utenriksdepartementet. Doga gir tilskudd, finansiert av Utenriksdepartementet, til designere og arkitekter som vil profilere seg på en internasjonal arena.

På grunn av pandemien kan du nå også få støtte til å delta på digitale plattformer. Du kan søke om støtte til følgende digitale prosjekter:

  • Forberedelse til digital utstilling/show – foto, film, grafisk presentasjon, oversettelse
  • Deltakeravgift på digitale utstillinger
  • Kampanjer på sosiale medier
  • Støtte til egenpresentasjoner på nett, egen nettside mot internasjonalt publikum

– De nye retningslinjene stiller litt andre krav både til søkerne, og til utvalget som behandler søknadene. Jeg vil derfor oppfordre deg som søker til å være tydelig på hva støtten skal brukes til, hvilken internasjonal målgruppe du retter deg mot og hva du ønsker å oppnå med prosjektet. Da får utvalget et godt grunnlag å vurdere søknadene på, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Doga, i et informasjonsskriv.

Han oppfordrer også søkerne til å levere et detaljert og oversiktlig budsjett.

Stikk står for Støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid. Neste søknadsfrist er 1. november. Les mer om Stikk-midler her.

Ny arkitekt hos Hiba

Arkitekt Caroline Håland har master i bærekraftig arkitektur. Nå blir hun arkitekt hos Hiba Hus.

Publisert 19. oktober 2021
Arkitekt Caroline Håland (29) er ansatt i Hiba hus. Foto: Hiba hus

Hiba Hus nyeste ansettelse er arkitekt Caroline Håland (29). Hun har en fersk master i bærekraftig arkitektur Håland har erfaring fra arkitekturprosjektering av både småhus og større bolig- og næringsbygg. Hun «blir en viktig del av Hiba Hus sin videre utvikling», heter det i en pressemelding.

– Jeg ønsker å fremme nytenkende og kreative løsninger som kan bidra til at vi kan redusere det økende klimagass-avtrykket, sier Håland i pressemeldingen.

Hiba Hus-kjeden eies av E.A. Smith AS. Hiba hus og hytter markedsføres, selges og bygges over hele landet.

Har du skiftet jobb? Ansatt en ny kollega? På bransjeflyttefot? Send oss gjerne en e-post om hva som rører seg i arkitektenes arbeidsliv: arkitektnytt@arkitektnytt.no

Åpen konkurranse om Urnes verdensarvsenter

Fortidsminneforeningen offentliggjør åpen plan- og designkonkurranse om verdensarvsenter ved Urnes stavkirke.

Publisert 18. oktober 2021
Urnes, sett fra fjorden. Foto: Fortidsminneforeningen

I 2019 autoriserte Miljødirektoratet Urnes som verdensarvsenter med planer for bygging av et nytt besøkssenter, i tråd med Regjeringens ambisjoner for verdensarven i Norge.

Sammen med lokalsamfunnet har Fortidsminneforeningen valgt en tomt ved ankomsten til Ornes der det nye senteret skal fungere som inngangsporten til området og til Urnes stavkirke. «Senteret skal være en kombinasjon av et museumsbygg og en lokal samlings- og kulturarena, og ha gode løsninger for sambruk, heter det i konkurranseteksten.»

Verdensarvsenteret har et stipulert funksjonsprogram på 700 m2, og det er satt av 1 500 000 NOK til premier. Innleveringsfrist er 22.12.2021.

«Bygget skal binde sammen formidling av kultur- og naturarv i en helhetlig opplevelse, utendørs og innendørs, og speile UNESCOs idégrunnlag om et globalt felleskap og ansvar for bevaring av verdens kultur- og naturarv. Senteret skal tilføre kvaliteter, men først og fremst bidra til å forsterke de som allerede er», heter det videre.

Se kunngjøringen her.

Dyrere regjeringskvartal

Den nye totalprisen for Regjeringskvartalet kan bli opptil 40,7 milliarder kroner. Nå varsler Nikolai Astrup (H) en mulig nedskalering.

Publisert 12. oktober 2021
Regjeringskvartalet blir enda dyrere enn først antatt. For første gang passerer nå prisen 40 milliarder kroner.

Som en liten avskjedsgave, fra den gamle regjeringen til den nye, leveres det nye kalkyler for Regjeringskvartalet. Her kommer det frem at regjeringskvartalet nå kan bli 4,2 milliarder dyrere, melder blant annet Aftenposten. Fra før har det vært anslått en totalpris på 36,5 milliarder kroner.

Økningen skyldes generell prisstigning, dyrere energiløsninger og økte utgifter til 22. juli-senteret. Avtroppende kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H), sier til Aftenposten tirsdag formiddag at ambisjonen nå er en mulig nedskalering av byggetrinn 2 og 3.

– Vi vet at selv om man er på jobb, sitter man ikke nødvendigvis på plassen sin hele tiden. I tillegg vil vi nok se en økt bruk av hjemmekontor. Derfor vil det være naturlig å se på om det er nødvendig å dimensjonere for at alle skal være på jobb samtidig, sier Astrup.

Han vil heller ikke utelukke at det kan bli aktuelt å kutte enkelte planlagte nybygg fra prosjektet.

Sintef-råd om betong

Dette må du ta hensyn til ved rehabilitering av gamle betongkonstruksjoner.

Publisert 12. oktober 2021
Drager på undersiden av en bro er klargjort for montering av forskaling for utstøping med ny mørtel. Den eksisterende konstruksjonen er meislet, dårlig betong er fjernet, og armeringen er rengjort og påført korrosjonsbeskyttelse. Foto: Stærk & Co /Sintef

Gjenbruk av betongbygg er viktigere enn noen gang. Nå kommer Sintef med fem nye anvisninger om betongrehabilitering i Byggforskserien. Disse skal gi oversikt over krav og anbefalinger som gjelder prosjektering og utførelse av rehabilitering av gamle betongkonstruksjoner.

– Betong brytes ned over tid, i likhet med alle andre bygningsmaterialer. Det er viktig å velge riktige metoder for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner. Sintef har nå publisert de fem første av en gruppe på i alt 11 anvisninger om betongrehabilitering, sier Sissel Hjorth-Hansen, prosjektleder og seniorrådgiver, i en pressemelding fra Sintef.

Anvisningene gir generell kunnskap om metodene. I tillegg gir de retningslinjer for når man bør vurdere å benytte de ulike metodene. Formålet med de nye anvisningene er å gi en samlet oversikt over de mest relevante metodene og forutsetningene for betongrehabilitering.

De fem anvisningene er:

720.105 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruksjoner

720.125 Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner – prinsipper, metoder og kvalitetssikring

720.423 Mekanisk reparasjon av betong

720.427 Overflatebehandling av betongkonstruksjoner som beskyttelse mot nedbrytning

720.431 Elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk av betong

De øvrige, planlagte anvisningene vil omtale tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner, undersøkelsesmetoder for kartlegging av betongens tilstand, forbehandling av betong, reparasjon av riss og sprekker i betong, katodisk beskyttelse av stål i betong og kulturminner/antikvarisk rehabilitering.