Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Enklere med ombruk

Regjeringen gjør det enklere å selge brukte byggevarer. – Vi må gå fra å være et «bruk-og-kast»-samfunn til å ha en sirkulærøkonomi, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Publisert 18. mai 2022
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil gjøre det lettere å omsette brukte byggevarer. Foto: Ragne B. Lysaker/ Senterpartiet

Regjeringen har bestemt seg for å forenkle regelverket knyttet til ombruk av byggevarer. De nye reglene i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) innebærer at nasjonale dokumentasjonskravene, som retter seg mot den som skal selge byggevaren, i hovedsak fjernes, heter det i en pressemelding fra onsdag.

− For å nå Norges klima- og miljømål må vi gå fra å være «bruk-og-kast»-samfunn til å ha en sirkulærøkonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille. Derfor forenkler vi nå regelverket for å gjøre det lettere å bruke byggevarer om igjen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), i en pressemelding.

Norske krav til dokumentasjon av brukte byggevarer har til nå vært strengere enn de danske og svenske. Forslaget innebærer at de norske kravene ligger på samme nivå som de svenske. Samtidig ligger dokumentasjonskravene i byggteknisk forskrift (TEK17), som retter seg mot brukeren av produktet, fast. Det betyr at kravene til helse, miljø og sikkerhet i bygg gjelder på lik linje som i dag.

Gjelsvik viser til at produksjonen av nye byggevarer genererer store utslipp, og byggenæringen skaper også store mengder avfall.

– Næringen er derfor viktig for at Norge skal nå klima- og miljømålene. En av regjeringens fire satsinger for en aktiv bolig- og bygningspolitikk er å sørge for at vi har en klimavennlig byggenæring, sier Gjelsvik.

Han viser også til at en rekke nye bedrifter prøver å etablere seg i ombruksmarkedet. Disse har pekt på hindringer i regelverk gjør det vanskelig og dyrt å selge eller gi bort brukte byggevarer, slik at de kan kjøpes og brukes om igjen.

– Mange ønsker å bruke brukte byggevarer i større grad i sine byggeprosjekter, og flere bedrifter, inkludert mindre oppstartsbedrifter, satser på kjøp og salg av brukte byggevarer, men har opplevd at regelverket har vært en barriere. Sånn kan vi ikke ha det hvis vi skal oppnå verdiskapning, mer effektiv ressursbruk og nå klimamålene gjennom grønn vekst, sier Gjelsvik.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. juli 2022.

Mottar Habitat Norges masterstipend

Fire masteroppgaver i urbanisme er tildelt foreningens stipend.

Publisert 26. januar 2023
For andre året på rad tildeler Habitat Norge stipend til masterstudenter i urbanisme. Illustrasjon Habitat Norge

De siste to årene har Habitat Norge lyst ut en egen stipendordning for masterstudenter i urbanisme.Oppgavene bør legge «særlig vekt på sammenhengen mellom det lokale og det globale.» Habitat Norge mottok for 2023-stipendet 16 søknader fra flere av landets universiteter og høyskoler. Årets fire stipendmottakere er:

Marcela Paz Moraga Zarate, med oppgaven «Better Together: Lessons about shared spaces and mobility initiatives from a global south context»

Jacqueline Banahene, med oppgaven «Migrant Women and Housing in Kumasi»

Nora Forsbak Håskjold og Magnus Aga Gjesdal, med oppgaven «Rotlaus: Settlements for refugees»

Are Bergerud og Gabriel Alfnes med oppgaven «Offentlig program i uformelle bosetninger».

Habitat Norge er en frivillig organisasjon som skal styrke interessen for og kunnskapen om globale by- og bosettingsspørsmål. De vektlegger temaer som bærekraftig utvikling, lokal deltagelse og bedring av levekårene for fattige slumbeboere, med spesiell vekt på likestillings- og ungdomsspørsmål. Et hovedmål i Habitat Norges arbeid er ifølge deres nettsider «å bidra til å utvikle og utveksle ny kunnskap om sosial, urban bærekraft i globalt perspektiv. Det er særlig viktig i en situasjon hvor norsk og internasjonalt utviklings-samarbeid neglisjerer byer og deres fattigdoms- og miljøproblemer.»

Stipendkomiteen har bestått av Eilert B. Ellefsen (leder), Ellen de Vibe, Inger Lise Syvertsen, Marcin Sliwa, Gro Lauvland og Erik Berg med Milla Bjerkestrand som sekretær. Medlemmene tilbyr veiledning til stipendiatene som også vil presentere sine oppgaver på Habitat Norges arrangement og publikasjoner.

Søknadsfristen for 2024 er 10. november.

For mer informasjon se www.habitat-norge.org

Pir II og Haptic vant tårn

Pir II og Haptic Architects vant tårnkonkurranse på Fornebu.

Publisert 25. januar 2023
Tidligere illustrasjon av prosjektet Tårnkvartalet tegnet av C. F. Møller Arkitekter. Illustrasjon: C. F. Møller Arkitekter

Fem arkitektkontorer ble prekvalifisert til å delta i plan- og designkonkurransen for å utforme Tårnet senter i Tårnkvartalet på Fornebu. Vinner av arkitektkonkurransen er Pir II Oslo og Haptic Architects, melder Bærum kommune i en pressemelding.

Onsdag 1. februar presenteres vinnerforslaget på Cafe Caravelle på Fornebu.

Tårnkvartalet, plassert rundt flytårnet fra den gamle flyplassen på Fornebu, skal bli en «felles arena av offentlige tjenester og sosiale møteplasser som er lett tilgjengelige for allmennheten, en arena for byliv, møteplasser, kultur og et sted hvor alle skal føle seg velkomne». Området er på 23,6 mål.

Området skal huse ungdomsskole for 900 elever, folkebibliotek, idretts- og kulturfunksjoner, helsestasjon, aktivitetstilbud for ungdom og nærmiljø-/frivilligsentral.

Snøhetta tegner sexmuseum

– Vi har forsøkt å skape rom som fører folk sammen, sier Snøhetta om sexmuseet de tegner i Miami.

Publisert 25. januar 2023
Den Snøhetta-tegnede Museum of Sex-avdelingen i Miami skal huse tre større gallerier samt butikk og bar. Illustrasjon: Snøhetta

New York-baserte Museum of Sex skal ekspandere til Miami, og norske Snøhetta har fått oppdraget med å tegne avleggeren, skriver Dezeen.

Tre større gallerier samt butikk og bar skal huses i et transformert lagerbygg i Allapattah-nabolaget nordvest i Miami, og som etter planen skal åpne senere i år.

Snøhettas samarbeid med Museum of Sex er forankret i positivitet og glede, forteller interiørarkitekt Anne-Rachel Schiffmann i en pressemelding.

Vi har forsøkt å skape rom som fører folk sammen, og teamet vårt har omfavnet lettsindigheten som karakteristerer museet, og forsøkt å oversette dette perspektivet til en samling interiører som omfavner moro, latter og samhold, sier Schiffmann.

Museets hovedlokaler i New York åpnet i 2002, tegnet av Shop Architects.

Nordic BIM Group med oppkjøp

Nordic BIM Group kjøper Anavitor fra Informationsbyggarna.

Publisert 24. januar 2023
Jörgen Nylund, daglig leder i Nordic BIM Group. Foto: Nordic BIM Group

Nordic BIM Group kjøper Anavitor AB fra Informationsbyggarna. Med dette styrker Nordic BIM Group posisjonen ytterligere innen arkitektur, konstruksjon og eiendom, heter det i en fersk pressemelding.

Anavitor LCA er et program for Life Cycle Assessment (LCA) som er integrert med BIM. Anavitor LCA kobler seg til lokale landsspesifikke miljødatabaser og bruker produsentenes EPD (Environmental Product Declaration).

– Jeg er veldig glad for dette strategiske oppkjøpet. Anavitor LCA passer veldig godt inn i vår virksomhet på flere områder. Det er fint å kunne betjene våre kunder med et verktøy som effektivt beregner karbonavtrykk. Vi vil fortsette å investere i programvareplattformen og gjøre den tilgjengelig for internasjonale brukere allerede i år, sier Jörgen Nylund, daglig leder i Nordic BIM Group, i pressemeldingen.

Tilbake til Høyesterett

Rune Breili anker korrupsjonsdommen fra Agder lagmannsrett.

Publisert 18. januar 2023
Arkitekt Rune Breili etter forrige rettsrunde i Høyesterett i 2022. Nå vil han tilbake dit. Foto: Torgeir Holljen Thon

Tidligere i januar ble arkitekt Rune Breili dømt til ni måneders fengsel for grov korrupsjon i den såkalte Tjøme-saken. Nå anker han saken til Høyesterett.

Han anker dommen i sin helhet: lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffeutmålingen, forteller hans forsvarer Thomas Skjelbred i Advokatfirmaet Elden til Dagens Næringsliv.

– Breili mener Agder lagmannsretts avgjørelse etterlater et fortsatt behov for å avklare hvor grensene for straffbar korrupsjon går. Det er vilkåret «i anledning stilling» som krever en presisering fra Høyesterett, sier Skjelbred til avisen.

Tjøme-saken har allerede vært gjennom en rekke rettsrunder: Først ble Breili og tidligere byggesakssjefen Harald Svendsen (som nå også anker saken til Høyesterett) dømt i tingretten i 2021, før de ble frifunnet i lagmannsretten. Denne dommen ble imidlertid opphevet av Høyesterett i 2022, slik at saken igjen måtte opp for lagmannsretten. Her ble de altså dømt til henholdsvis ni og 11 måneders fengsel.

Stridens kjerne er hvorvidt arkitekttjenester Breili har utført for Svendsen skal regnes som korrupsjon, eller om det handler om en vennetjeneste, som de begge hevder.

Åpner for mindre leiligheter

Raymond Johansen (Ap) vil åpne for at man kan bygge små leiligheter i Oslo sentrum. Men ikke alle i eget parti er enig.

Publisert 16. januar 2023
Raymond Johansen går inn for å midlertidig oppheve leilighetsnormen i Oslo sentrum, som i dag legger store begrensninger på hvor mange små leiligheter som kan bygges. Foto: Sturlason

Nye tall viser at en sykepleier med gjennomsnittslønn bare har råd til 1,5 prosent av Oslos boliger. For ti år siden var tallet 13 prosent.

For å få ned boligprisene og sørge for at flere kommer seg inn på boligmarkedet, åpner byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), nå for å slippe opp på leilighetsnormen i byen, i hvert fall midlertidig. Det skriver Aftenposten.

Leilighetsnormen sier at det ikke skal bygges boliger under 35 kvadratmeter sentralt i Oslo. I tillegg kan bare 35 prosent av boligene være mellom 35 og 50 kvadratmeter.

«Oslo Arbeiderparti vil at leilighetsnormen endres i en periode så det kan bygges flere leiligheter i indre by slik at antall leiligheter totalt økes,» heter det i et forslag som byrådslederen stiller seg bak.

Målet er at det skal bidra til å få boligprisene ned, så flere kan komme seg inn på boligmarkedet.

Men partiet er ikke enig med seg selv. Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, vil beholde normen.

– Oslo trenger flere boliger, både små og store. Jeg tror ikke løsningen på Oslos boligutfordringer er å bygge flere små boliger i indre by, der det allerede er mange små leiligheter og behovet er flere større leiligheter for å skape mer stabile nærmiljøer, sier han til Aftenposten.

Vil på børs

Norconsult håper å notere selskapets aksjer på Oslo Børs i løpet av året.

Publisert 13. januar 2023
Nils Morten Huseby (t.v.), styreleder i Norconsult, og Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. Foto: Norconsult

Det er medarbeiderne i Norconsult som eier samtlige aksjer i selskapet, og i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling mandag 9. januar stemte 95 prosent av de fremmøtte stemmene for en børsnotering, melder selskapet i en pressemelding.

En børsnotering kan potensielt skje allerede i løpet av 2023 hvis interne og eksterne forhold tillater dette, skriver selskapet.

– En børsnotering vil styrke Norconsults posisjon som Norges største, og et av Nordens ledende rådgivningsselskaper for ingeniører, arkitekter og samfunnsplanleggere. En notering på Oslo Børs åpner også for at selskapet i større grad kan vurdere strategiske muligheter som krever finansiell fleksibilitet, samtidig som vi skal ivareta alle våre dyktige medarbeideres interesser og selskapets sterke kultur, sier Nils Morten Huseby, styreleder i Norconsult, i en pressemelding.

De siste årene har Norconsult kjøpt opp en rekke andre selskaper og arkitektkontorer, deriblant Nordic – Office of Architecture. Selskapet har i dag 5.500 ansatte fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige og Danmark, samt kontorer i Polen og på Island.

Uoppnåelig marked for sykepleierne

Eiendom Norges sykepleierindeks for siste halvdel av 2022 er langt fra lystig lesning for boligkjøpere i hovedstadsregionen.

Publisert 11. januar 2023
For mange er drømmen om en hensiktsmessig leilighet for enslig person på 40 kvadratmeter, nærmest uoppnåelig. Foto er en illustrasjon. Foto: Pxphere

To ganger i året utgir bransjeorganisasjonen Eiendom Norge sin sykepleierindeks, utarbeidet av analyseselskapet Eiendomsverdi AS.

Nettopp sykepleieryrket skal være egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig, heter det i en pressemelding gjengitt i Dagens Næringsliv.

De seneste tallene tegner et dystert bilde for boligkjøpmuligheter for folk med vanlige inntekt. I hovedstaden viser indeksen at en vanlig lønnet sykepleier kun har råd til 1,5 prosent av boligene på markedet.

– Boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter. I Oslo er det så godt som uoppnåelig, skriver Eiendom Norge i pressemeldingen.

Dette er et historisk bunnpunkt.

– I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013, til 1,5 av 100 i 2022. Boligvalgfriheten for sykepleieren har gått ned på tross av økt boligbudsjett, siden boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet, forteller analyse- og modelldirektør, Anders Francke Lund i Eiendomsverdi.

Det er i Asker, Bærum og Oslo at Sykepleierindeksen er lavest, mens det i resten av landets store byer ikke ser fullt så håpløst ut. I Oslo kunne en singel sykepleier kun kjøpe én av 100 boliger i 2022. I Trondheim, Bergen og Stavanger ville en normalt lønnet sykepleier kunne finansiere kjøp av henholdsvis 24, 26 og 30 prosent av boligene, heter det i meldingen.

Dette skyldes at boligprisveksten ikke har løpt fra boligbudsjettet i samme grad som i hovedstadsregionen.

– I gjennomsnitt har boligprisene aldri vært høyere enn de var i 2022. For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo nå bør man ha en årslønn på 775.000 kroner. I Porsgrunn holder det med 470.000 kroner, sier Lund.

I analysen er det er tatt utgangspunkt i at en hensiktsmessig leilighet for enslig person er 40 kvadratmeter.

Enighet om NTNU-bygg

Riksantikvaren har etter tidligere innsigelser nå blitt enig med Statsbygg og NTNU om hvordan et tilbygg til NTNUs hovedbygning skal se ut.

Publisert 10. januar 2023
Slik er hovedbygningen tenkt tilbygd, sett fra sør. Foto: Rambøll / C.F. Møller Architects / Rolvung OG Brøndsted Arkitekter / Fabel Arkitekter /Oslo Works / MTRE / Aas-Jakobsen

I høst meldte Riksantikvaren at de ville levere innsigelse til Statsbyggs planforslag for NTNUs hovedbygning på Gløshaugen. Riksantikvaren mente inngripenen i det verneverdige bygget ble for stort.

Nå er Statsbygg, NTNU og Riksantikvaren blitt enige om de overordnede rammene for reguleringen av bygget, melder Statsbygg i en pressemelding.

– Vi er tilfredse med å ha kommet frem til en løsning og et kompromiss, som tar vare på de viktigste kvalitetene ved den fredede hovedbygningen på NTNU. Planforslaget er betydelig forbedret fra det vi la ned innsigelse til, men det er på det rene at dette likevel påvirker den fredede bygningen, sier riksantikvar Hanna Geiran i pressemeldingen.

Det nye forslaget består av et mindre omfattende tilbygg, som sikrer at biblioteket fortsatt står fritt og at aulavinduet blir mer synlig fra campusplenen i sør enn i dag.

– Det har vært viktig for NTNU å videreutvikle bygningen slik at den åpnes opp og blir tilgjengelig for alle, og at den får de funksjoner og areal som NTNU har behov for. Hovedbygningen skal utvikles til å være et hovedknutepunkt på campus, sier prosjektdirektør Hanna Maria Jones i NTNU.

Venezia søker unge

Åpen utlysning fra arkitekturbiennalen i Venezia om avkolonisering og avkarbonisering.

Publisert 10. januar 2023
Lesley Lokko er kurator for årets arkitekturbiennale. Denne uken åpnet biennalen utlysningen til unge talenter fra hele verden, som skal utforske årets hovedtematikk, avkolonisering og avkarbonisering. Foto: La Biennale di Venezia

Lørdag 20. mai åpner den 18. arkitekturbiennalen i Venezia. Denne uken sendte biennalen ut en åpen utlysning, til studenter og nyutdannete (under 30) og unge akademikere og yrkesutøvere (under 35), om å delta på historiens første Biennale College Architettura.

Biennale College Architettura vil gi unge talenter mulighet til å «finjustere deres ferdigheter og kreative evner gjennom felterfarig – seminarer, idéverksteder, konferanser og eksperimentelle presentasjoner». Deltagerne vil jobbe tett på erfarne ledere innen feltet i perioden 25. juni til 22. juli.

Tematisk vil deltagerne utforske biennalens tematikk: Avkolonisering og avkarbonisering.

For mer informasjon om programmet og utlysningen, se her.

Ledigheten øker

Antallet ledige arkitekter økte fra 156 i november til 168 i desember.

Publisert 9. januar 2023
En undersøkelse gjennomført av Norske arkitekters landsforbund i november viste at nesten én av fem av forbundets medlemmer forventet å måtte permittere ansatte de neste to månedene. Illustrasjon: Pexels/Pixabay

Arbeidsledigheten blant arkitekter økte fra november til desember. Det melder Arkitektenes fagforbund (Afag), basert på tall fra Nav.

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 146 i november til 168 i desember. Fra november til desember har antallet helt ledige arkitekter økt til 99, mens delvis ledige har økt til 69. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter økt til ni, mens fire er registrert som delvis ledige, like mange som i november. Ledighetstallene har også økt blant designere og planleggere.

Tallene for desember 2022 viser en økning i ledighet sammenlignet med tall fra samme tid i 2021. I desember 2021 var det totalt 154 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 168 i desember 2022.

En undersøkelse gjennomført av Norske arkitekters landsforbund i november viste at nesten én av fem av forbundets medlemmer forventet å måtte permittere ansatte de neste to månedene.

Evaluerer utdanning av planleggere

En rapport fra Rambøll viser at videreutdanningstilbudet til planleggere er for dårlig kjent.

Publisert 3. januar 2023
Det er behov for økt planleggingskompetanse i mange norske kommuner, og en ny rapport viser at videreutdanningstilbudet også er for dårlig kjent. Her fra Sandnes, som i fjor vant regjeringens Attraktiv by-pris. Foto: Sandnes kommune

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har konsulentselskapet Rambøll gjennomført en kartlegging og evaluering av etter- og videreutdanningstilbudet innen offentlig planlegging, kart og geodata. Departementet har ønsket mer kunnskap om dagens kurs og etter- og videreutdanningstilbud er godt nok kjent, og om tilbudene gir kommunene og fylkeskommunene den kompetansen de trenger.

Funnene fra undersøkelsen viser at det er et behov for bedre kjennskap til det eksisterende tilbudet av kurs, EVU-tilbud og andre kompetansetiltak. Få av tilbudene er velkjente, og utfordringen er særlig stor i små kommuner med mindre fagmiljø. Tilbudene deles ikke med relevante ansatte på en systematisk måte og tilbydere opplever utfordringer med å markedsføre seg, og mangler kanaler for å formidle informasjon om hva de tilbyr innenfor feltet, heter det i rapporten fra Rambøll.

Rambøll anbefaler blant annet at det etableres en oversikt over aktuelle tilbud innen planlegging, kart og geodata, som kontinuerlig oppdateres, som at det utarbeides et «startpakketilbud» til de som er nye i en planleggerrolle, som gir en kort, men samlet introduksjon til planlegging.

Les hele rapporten på Regjeringens nettsider.