Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

For små til å klage uten teamet

​Partner Adnan Harambasic i Sahaa arkitekter opplyser at Team DNA avsto fra å klage Statsbygg inn for Kofa fordi det ikke ble oppnådd en samlet holdning internt i temaet.​​
Publisert 12. juni 2018

– Hva var Sahaas egne holdning i saken?

– Vi mener det er bra at mange av deltakerne i de fem andre teamene valgte å gå videre slik at det blir satt igang en undersøkelse. Men vi er et såpass lite kontor at vi måtte velge hva vi kunne bruke tid og krefter på. 

– Har dere hatt noen tanker om det å ikke være med i en kollektiv innsats som en slik klage er?

– Vi har tenkt på dette og det er en viktig jobb de som har tatt ut klagen gjør for oss som faggruppe, og det er viktig at det signalet kommer fra de store kontorene mer enn fra oss små.

Det føles ikke som om noen gjør en viktig jobb for dere?

– De som klager, gjør det vel først og fremst for seg selv, det er alltid noen som har større interesse enn andre og større motivasjon for å ta en slikt steg, sier Harambasic.

Han mener saken bør handle om å unngå at Statsbygg håndterer lignende prosesser på samme måten i framtiden.

– Vi har forøvrig lagt vår kommentar til konkurransegrunnlaget og reguleringsplanen inn i forslaget vårt. Vi har vist at det er mulig å tenke annerledes om arkitekturen i kvartalet men også når det gjelder oppgavens betydning og organisasjon. Det er ikke uten grunn at Team DNA besto av fagmiljøer fra hele landet, sier Sahaa-partneren. 

Søk Statens kunstner-stipend!

NAL oppfordrer arkitekter til å søke stipend denne høsten.
Publisert 14. august 2018

Også arkitekter kan søke på Statens kunstnerstipend, og søknadsfristen for 2018 er satt til tirsdag 17. oktober. 

Arkitektene kan søke på arbeidsstipend; arbeidsstipend for yngre, etablerte kunstnere; diversestipend; diversestipend for nyutdannede kunstnere (kurs, reiser, studier, utstyr, etablering, markedsføring osv.); stipend for seniorkunstnere og stipend for etablerte kunstnere.

Fra 2017 benyttes ett, felles skjema for søknader innenfor samme kunstnergruppe, og alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Det er innført to nye stipendordninger i år som erstatter tidligere garantiinntekt. Stipendene kan søkes av de mellom 57 og 67 år.

Mer informasjon finner du på www.kulturradet.no

NAL oppfordrer arkitekter til å søke stipend!

Oppgradering av gjenreisingshus i Finmark

– Bevaring av gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark kan kombineres med å oppgradere til dagens nivå, heter det i Hammerfest 6. september.
Publisert 14. august 2018
Gjenreisingen av Finmark og Nord-Troms er et historisk vitnesbyrd. Nå diskuterer man hvordan byggtradisjonen kan oppgraderes. Illustrasjon: SINTEF

Gjenreising er fremdeles et viktig stikkord i arkitekturen i våre nordligste landsdeler, og står nå på agendaen for et seminar i Hammerfest den 6. september. 

«Gjenreisingen av Nord-Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. Husene som ble bygd opp igjen, er historiske vitnesbyrd fra gjenreisingstiden, og speiler ideer fra sentrale myndigheter og arkitekter i kombinasjon med lokale byggetradisjoner,» heter det i en pressemelding fra arrangørene SINTEF Byggforsk, Husbanken og Gjenreisingsmuseet.

Seminaret handler om å ivareta arkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi når gjenreisingshus skal oppgraderes.

– Med dette seminaret ønsker vi å vise at bevaring av gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark kan kombineres med å oppgradere til dagens nivå for energieffektivitet og universell utforming, sier SINTEF-forsker Solvår Wågø i pressemeldingen.

GJENREIST er et toårig prosjekt finansiert av Husbanken. I tillegg bidrar Riksantikvaren, Troms og Finnmark Fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet, Norsk Folkemuseum, Varanger Museum og Universitetet i Tromsø.

Oppgradering av gjenreisingshus: Åpent seminar i Hammerfest finner sted torsdag 6. september 2018, kl. 11.30–18.00 i Gjenreisingsmuseet i Hammerfest. Påmelding her.

Nytt styre i Møre og Romsdal Arkitektforening

Foreningen består i dag av 98 medlemmer. Styret er valgt for to år.
Publisert 27. juni 2018

Det nye styret består av Eva Spirdal (Romsdal), Ana Inacio (Sunnmøre) og Maria Sæther Miller (Nordmøre), i tillegg til styreleder Gitte Langlo.

– Ett av det nye styrets første mål er å få med flere av fylkets arkitekter i foreningen, og være en samlende faglig forening for medlemmene. Samtidig mener vi at det er dagsaktuelt at arkitektene blir en mer synlig aktør for både innbyggere, media og næringsliv i arbeidet med å utvikle dette flotte fylket vår. Vi ønsker å synliggjøre effekten av å gjøre god planlegging for både bygg og omgivelser, uttaler styret i en pressemelding.

For små til å klage uten teamet

​Partner Adnan Harambasic i Sahaa arkitekter opplyser at Team DNA avsto fra å klage Statsbygg inn for Kofa fordi det ikke ble oppnådd en samlet holdning internt i temaet.​​
Publisert 12. juni 2018

– Hva var Sahaas egne holdning i saken?

– Vi mener det er bra at mange av deltakerne i de fem andre teamene valgte å gå videre slik at det blir satt igang en undersøkelse. Men vi er et såpass lite kontor at vi måtte velge hva vi kunne bruke tid og krefter på. 

– Har dere hatt noen tanker om det å ikke være med i en kollektiv innsats som en slik klage er?

– Vi har tenkt på dette og det er en viktig jobb de som har tatt ut klagen gjør for oss som faggruppe, og det er viktig at det signalet kommer fra de store kontorene mer enn fra oss små.

Det føles ikke som om noen gjør en viktig jobb for dere?

– De som klager, gjør det vel først og fremst for seg selv, det er alltid noen som har større interesse enn andre og større motivasjon for å ta en slikt steg, sier Harambasic.

Han mener saken bør handle om å unngå at Statsbygg håndterer lignende prosesser på samme måten i framtiden.

– Vi har forøvrig lagt vår kommentar til konkurransegrunnlaget og reguleringsplanen inn i forslaget vårt. Vi har vist at det er mulig å tenke annerledes om arkitekturen i kvartalet men også når det gjelder oppgavens betydning og organisasjon. Det er ikke uten grunn at Team DNA besto av fagmiljøer fra hele landet, sier Sahaa-partneren. 

Ytterligere forsinkelser for Nasjonalmuseets glassfasade

Statsbygg vet fremdeles ikke hvilket glass de skal bruke på Alabasthallen.
Publisert 31. mai 2018
"Alabasterhallen er kronen på Nasjonalmuseet, og den viktigste del av den," sier arkitekt Klaus Schuwerk Illustrasjon: Nasjonalmuseet

- Beslutningen er ikke tatt, fordi det er dukket opp flere nye alternativer, sier Steinar Støre, i Statsbygg, prosjektdirektør i Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum i et intervju med Dagbladet.

Monteringen av glasset på den mye omtalte Alabasthallen har bragt hodebry for både utbygger og arkitekt. Da det i fjor sommer viste seg umulig å bruke det keramiske glasset alabast ble arbeidet utsatt, før Statsbygg ba de tyske arkitektene Kleihues + Schuwerk om å undersøke de to alternativene munnblåst glass og glass med print. Nå foreligger et tredje alternativ fra Statsbygg, noe arkitektene omtaler som «industriglass». 

- Det er bare ordinært, gjennomskinnelig glass. Det er en svært dårlig arkitektonisk løsning. Det ville være en enorm skuffelse hvis dette blir valgt. Alabasterhallen er kronen på Nasjonalmuseet, og den viktigste del av den, sier arkitekt Klaus Schuwerk til Dagbladet, og legger til:

- Det vil ikke lenger være en Alabaster-hall, men en glasshall. Det ville helt greit for et kjøpesenter, men dette er Nasjonalmuseet.

Statbygg på sin side er bekymret for budsjettsprekk, som de per nå kalkulerer til 65 millioner om de skal benytte seg av keramisk glass.

– Det er en mulighet for at vi beslutter det som arkitekten synes er nest best. Det er ingen hemmelighet at vi er uenige, men vi har forskjellige roller, så det må vi kunne leve med, sier Støre. Til Dagbladet understreker Støre at han er opptatt av å holde seg innenfor kostnadsrammen som er gitt av Stortinget.

Mer enn et halvt år på overtid skal glasstypene testes i løpet av sommeren, men Støre holder på at åpningen av av det nye Nasjonaslmuseet vil gå som planlagt i 2020.  - Selv om vi tar avgjørelsen etter sommeren, vil vi fortsatt klare å få ferdig Alabasthallen til avtalt tid, fordi vi har kommet langt med byggingen innvendig, sier Støre.

Alvar Alto Symposiet i Finland

Utfordringer og muligheter for fremtidig boligdesign og bygging i byområder, er tema for Alvar Alto Symposiet i år.
Publisert 22. mai 2018
Alvar Aalto. Foto: Alvar Aalto Foundation.

Arrangementer går av stabelen hvert tredje år og arrangeres i år for 14. gang i perioden 30.–31. august.

Målet med symposiet er å bringe arkitekter og fagfolk fra hele verden sammen for å skape kritiske diskusjoner om de kunstneriske, sosiale og tekniske utfordringene i moderne arkitektur. Symposiet er ledet av arkitekt og professor Markku Hedman og foregår på engelsk.

Det er Alvar Aalto Academy Alvar Aalto Foundation i samarbeid Academy of Finland og Jyväskylä by som står for arrangementet.

Se fullstendig program for symposiet.

Europarådets landskapspris 2018-19

Send inn forslag til Europarådets landskapspris nå.
Publisert 9. mai 2018

Norge har via den norske delegasjonen i Strasbourg mottatt invitasjon til å delta i «European Landscape Convention - 6th Session of the Landscape Award of the Council of Europe (2018-2019)». 

Europarådets landskapspris ble etablert i 2008 og deles ut hvert 2. år. Prisen har utgangspunkt i Den europeiske landskapskonvensjonen, som har som mål å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap, samt europeisk samarbeid på landskapsfeltet. 

Prisen belønner en politikk eller tiltak iverksatt av lokale eller regionale myndigheter og deres grupperinger, eller særlig bemerkelsesverdige bidrag fra frivillige organisasjoner, for varig vern, forvaltning og/eller planlegging av landskap. 

Prisen skal gis til en politikk eller tiltak som kan tjene som eksempel for andre land, og som sikrer landskapskvaliteter og øker samfunnets bevissthet om landskapsverdier og hva som påvirker landskapet. 

Fristen for å sende forslag til 1. september 2018 og forslag sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (postmottak@kmd.dep.no)

Kontaktperson i departementet er Liv Kirstine Mortensen (lkm@kmd.dep.no)

A-lab utvider ledelsen

Gunnar Solheim til A-lab i en nyopprettet stilling som COO.
Publisert 9. mai 2018
Foto: A-Lab

Arkitektkontoret A-Lab utvider ledelsen og ansetter Gunnar Solheim som COO, noe som betyr at Geir Haaversen og Odd Klev, som startet A-lab i 2000, i større grad skal jobbe med skapende i prosjekter sammen med de nå mer enn 80 ansatte ved arkitektkontoret og A-labs oppdragsgivere.

– Vi kjenner både Gunnar og hans styrker godt fra A-lab og SJ arkitekters samarbeid om Statoilbygget. Han besitter mye kunnskap, kompetanse og verdifull erfaring, sier Haaversen i en pressemelding.

Solheim har nesten 19 år bak seg som leder av SJ Arkitekter og eiendomsutvikler i APT Properties.

– Som arkitekt, er det fint å være tilbake i bransjen og spesielt i et av landets raskt voksende og spennende kontorer som jeg også i ulike sammenhenger har hatt nær kontakt med i mange år.  Jeg ønsker å bidra med min kompetanse og erfaring både fra arkitekt- og eiendomsbransjen til å videreutvikle A-lab for fremtiden, sier Solheim.

Solheims viktigste oppgave blir å ytterligere forsterke og profesjonalisere kontoret og styrke linken mellom prosjekter, prosjektledere, oppdragsgivere og offentlige myndigheter. Han vil også jobbe med kontrakter, økonomi, bemanning og ressursplanlegging heter det i pressemeldingen fra A-Lab.

Nye koster til OAT

Oslo arkitekturtriennale styrker staben med ny kommunikasjonsansvarlig og direktørvikar.
Publisert 27. april 2018
Nye fjes i Oslo Arkitekturtriennale. Foto: OAT

Oslo arkitekturtriennale (OAT) ansetter ny kommunikasjonsansvarlig, samtidig som Martin Braathen trer inn som vikar for direktør Hanna Dencik Petersson i 2018. Eva Amine Wold Engeset kommer fra Nasjonalmuseet, Braathen har tidligere vært redaktør for Arkitektnytt.

– Oslo arkitekturtriennale representerer drømmekombinasjonen for en kommunikasjonsrådgiver i kulturfeltet, med spisset fokus på å utfordre arkitekturfaget, lokalt og internasjonalt nedslagsfelt og kommunikasjonsutfordringer i bøtter og spann. Jeg gleder meg stort til å få være med på å gjøre festivalen bedre kjent for flere i Oslo, Norge og verden, sier Eva Amine Wold Engeset i en pressemelding.  

Oslo arkitekturtriennale (OAT) arrangerer høsten 2019 den syvende arkitekturfestivalen i rekken siden oppstarten i 2000. Nylig møtte Arkitektnytt det London-baserte kuratorteamet, da de lanserte temaet «Degrowth».  

Braathen trer inn for direktør Hanna Dencik Petersson som er i barselspermisjon.  

– Oslo Arkitekturtriennale har på imponerende kort tid vokst seg til en verdensbegivenhet i arkitekturfeltet. Jeg har fulgt triennalen siden begynnelsen i 2000, og det blir utrolig spennende å bli kjent med den fra innsiden, sier Martin Braathen.

Klimahuset i Botanisk hage blir FutureBuilt-prosjekt

Nytt hus i Botanisk hage skal vise vei til fremtidens byggeløsninger. Nå blir det forbildeprosjekt i FutureBuilt.
Publisert 26. april 2018
Klimahuset i Botanisk hage skal stå ferdig høsten 2019. Illustrasjon: Lund Hagem/Atelier Oslo

Høsten 2019 skal et nytt utstillingsbygg i Botanisk hage på Tøyen stå ferdig, med mål om å formidle kunnskap om klimaendringer og jordens klima, særlig rettet mot barn og unge. 650 kvadratmeter formet for optimal solinnstråling til solcellepanelene på taket, og som gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk, skal vise vei til fremtidens byggeløsninger.

Nå er det klart at bygget blir et forbildeprosjekt i FutureBuilt, et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.

- Et utstillingsbygg som har klimaspørsmål som formål må selvfølgelig i seg selv være bygget på klimavennlige prinsipper. Vi er stolte av å ha fått dette prosjektet i porteføljen og ser fram til videre samarbeid med Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo rundt realiseringen av prosjektet, sier programleder i FutureBuilt, Birgit Rusten, i en pressemelding.

Vinnerteamet består av kontorene Lund Hagem, Atelier Oslo, Bollinger Grohmann, Transsolar, ATSITE og Expology.

Nominér til Sundts premie

For 48. gang skal utmerkelsen tildeles nybygde privatbygninger i Oslo som utpeker seg for fremragende arkitektur.
Publisert 24. april 2018

Det var grosserer Harald Sundt som opprettet legatet allerede i 1908. Siden den gang har den blitt delt ut hvert annet år, bortsett fra et opphold i forbindelse med krigen. Av ukjente årsaker ble prisen heller ikke delt ut i perioden 2001-2002. Premien består av en bronseplakett som festes på bygningen.

Helt fram til 1950 var det ingen bygninger utenfor bydelene Frogner og Sentrum som hadde mottatt prisen. Men eneboligen i Nils Bays vei 12, tegnet av Arne Pedersen og Reidar Lund, brøt den lange tradisjonen og fikk utmerkelsen. Sist gang premien ble delt ut i 2016, var det en enebolig i Pareliusveien 3 på Nordstrand, tegnet av Atelier Oslo AS, som fikk plaketten.

I dag er det Oslo Arkitektforening som organiserer og bedømmer forslagene som kommer inn. I komiteen for 2016-2019 sitter Beate Hølmebakk (leder), Gro Bonesmo, Øystein Rø, Arne Henriksen og Per Suul.

Oslo Arkitektforenings nettside får du mer informasjon om kriterier for innlevering av forslag.

Frist for innsendelse av forslag er satt til 15. juni kl. 12.00

"X til bolig" åpner hos ROM

Nordiske arkitektkontor stiller ut hos ROM for kunst og Arkitektur.
Publisert 19. april 2018
Konstabelskolen ungdomsboliger, Margretheholmen København, Vandkunsten 2014-2015. Foto: Melissa Ørnstrup

«Menneskers boevne og arkitektur er tvinnet sammen, og noen ganger endres vårt liv på en grunnleggende måte ved fysiske transformasjoner,» heter det i invitasjonen til utstillingen X til bolig som åpner hos ROM for kunst og arkitektur fredag 19. april. «Er du interessert i forholdet mellom arkitektur, transformasjon og boevne kan du kanskje finne en inspirasjon i nettopp denne utstillingen.» 

Blant deltakerne i utstillingen finner man Shelterbox (NO/FI/m.fl.), Vandkunsten (DK),Haugen/Zohar Arkitekter (NO), C.F. Møller Arkitekter (NO), SAAHA, Lala Tøyen, Degree of Freedom, Gether AS (NO), Enya Aamo Aspen, Rikke Christine Nyrud (NO), Brandlhuber + Emde, Schneider (DE), Erik Arkitekter (DK)og COBE (DK). Utstillingen er kuratert av Einar Bjarki Malmquist.

For mer informasjon, trykk her.