Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Luftsportanlegg for Norconsult

Norkonsult skal bidra med rådgiving og planlegging av det nye anlegget til Norges Luftsportsforbund i Sørum.
Publisert 9. oktober 2017
Illustrasjon: Nordconsult

Anlegget skal ligge på Krogstad i Sørum Kommun. Oppdragsgiver for prosjektet, Norges Luftsportforbund (NLF), har planlagt en 1000 m lang rullebane og ønsker seg et anlegg som gir boltreplass for alle grener innen luftspor: ballong, seilfly, mikrofly, motorfly, hang-, para- og speedgliding. Det er også planlagt egen bane for modellfly og et område for fallskjermhopping. Et bærekraftig luftfartsmiljø med miljøvennlige løsninger er viktige momenter i oppdraget, understreker Nordconsult i en pressemelding.

– Vi ser frem til å bruke vår erfaring til å finne de gode løsningene sammen med NLF i dette prosjektet, og gleder oss over at Norconsult er foretrukken samarbeidspartner. Vi opplever samarbeidet med Norsk Luftsportforbund, Sørum kommune og øvrige aktører som positivt og utviklende, sier Terje Jensen, oppdragsleder i Norconsult i pressemeldingen.

Norconsult har utarbeidet skisseprosjekt, og skal nå utarbeide tekniske planer, konsekvensutredning og reguleringsplan.

Klimahuset i Botanisk hage blir FutureBuilt-prosjekt

Nytt hus i Botanisk hage skal vise vei til fremtidens byggeløsninger. Nå blir det forbildeprosjekt i FutureBuilt.
Publisert 26. april 2018
Klimahuset i Botanisk hage skal stå ferdig høsten 2019. Illustrasjon: Lund Hagem/Atelier Oslo

Høsten 2019 skal et nytt utstillingsbygg i Botanisk hage på Tøyen stå ferdig, med mål om å formidle kunnskap om klimaendringer og jordens klima, særlig rettet mot barn og unge. 650 kvadratmeter formet for optimal solinnstråling til solcellepanelene på taket, og som gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk, skal vise vei til fremtidens byggeløsninger.

Nå er det klart at bygget blir et forbildeprosjekt i FutureBuilt, et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.

- Et utstillingsbygg som har klimaspørsmål som formål må selvfølgelig i seg selv være bygget på klimavennlige prinsipper. Vi er stolte av å ha fått dette prosjektet i porteføljen og ser fram til videre samarbeid med Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo rundt realiseringen av prosjektet, sier programleder i FutureBuilt, Birgit Rusten, i en pressemelding.

Vinnerteamet består av kontorene Lund Hagem, Atelier Oslo, Bollinger Grohmann, Transsolar, ATSITE og Expology.

Nominér til Sundts premie

For 48. gang skal utmerkelsen tildeles nybygde privatbygninger i Oslo som utpeker seg for fremragende arkitektur.
Publisert 24. april 2018

Det var grosserer Harald Sundt som opprettet legatet allerede i 1908. Siden den gang har den blitt delt ut hvert annet år, bortsett fra et opphold i forbindelse med krigen. Av ukjente årsaker ble prisen heller ikke delt ut i perioden 2001-2002. Premien består av en bronseplakett som festes på bygningen.

Helt fram til 1950 var det ingen bygninger utenfor bydelene Frogner og Sentrum som hadde mottatt prisen. Men eneboligen i Nils Bays vei 12, tegnet av Arne Pedersen og Reidar Lund, brøt den lange tradisjonen og fikk utmerkelsen. Sist gang premien ble delt ut i 2016, var det en enebolig i Pareliusveien 3 på Nordstrand, tegnet av Atelier Oslo AS, som fikk plaketten.

I dag er det Oslo Arkitektforening som organiserer og bedømmer forslagene som kommer inn. I komiteen for 2016-2019 sitter Beate Hølmebakk (leder), Gro Bonesmo, Øystein Rø, Arne Henriksen og Per Suul.

Oslo Arkitektforenings nettside får du mer informasjon om kriterier for innlevering av forslag.

Frist for innsendelse av forslag er satt til 15. juni kl. 12.00

"X til bolig" åpner hos ROM

Nordiske arkitektkontor stiller ut hos ROM for kunst og Arkitektur.
Publisert 19. april 2018
Konstabelskolen ungdomsboliger, Margretheholmen København, Vandkunsten 2014-2015. Foto: Melissa Ørnstrup

«Menneskers boevne og arkitektur er tvinnet sammen, og noen ganger endres vårt liv på en grunnleggende måte ved fysiske transformasjoner,» heter det i invitasjonen til utstillingen X til bolig som åpner hos ROM for kunst og arkitektur fredag 19. april. «Er du interessert i forholdet mellom arkitektur, transformasjon og boevne kan du kanskje finne en inspirasjon i nettopp denne utstillingen.» 

Blant deltakerne i utstillingen finner man Shelterbox (NO/FI/m.fl.), Vandkunsten (DK),Haugen/Zohar Arkitekter (NO), C.F. Møller Arkitekter (NO), SAAHA, Lala Tøyen, Degree of Freedom, Gether AS (NO), Enya Aamo Aspen, Rikke Christine Nyrud (NO), Brandlhuber + Emde, Schneider (DE), Erik Arkitekter (DK)og COBE (DK). Utstillingen er kuratert av Einar Bjarki Malmquist.

For mer informasjon, trykk her.

Spetalen skole kåret til årets skolebygg 2018

Link Arkitektur ble tildelt prisen under Nohrcons konferansen «Bygging av fremtidens skole".
Publisert 19. april 2018
Spetalen skole i Råde Kommune ble kåret til årets skolebygg for 2018. Foto: Hundven-Clements Photography/Link Arkitektur

I alt var det fem skoler som kjempet om finaleplass for prisen, og Spetalen skole gikk til slutt av med seieren. Den nye barneskolen gir plass til 280 elever og 50 ansatte og ligger i Saltnes i Råde kommune.

Juryen fremhevet blant annet bruk av treverk og farger som uttrykker vennlighet og trygghet som er ønskelig i en skole, og mulighet for arenaer for samarbeid mellom flere lærere og elevgrupper. Avgjørelsen om hvem som skulle få prisen ble gjort ved en offentlig avstemning etter at juryen hadde nominert de fem kandidatene.

- Å prosjektere og tegne en skole er en av de mest givende oppgavene vi kan få som arkitekter, idet vi skaper et sted, hvor man møter glade barn som hopper og spretter omkring. Det at LINK arkitektur var så heldige å være med i prosessen fra første skisse til åpningen, var et suksesskriteria for dette vellykkede prosjekt og alt vi bygger er til syvende og sist kun en ramme for trygghet og trivsel for elevene og lærerne. Arkitekter, rådgivere, byggherrer, politikere og lærere har et samfunnsmessig ansvar for å skape denne rammen. En ramme som etter hvert fylles ut med læring, lek, latter og vennskap, sier arkitektene Kennet Hald og Nicole Stobbe fra Link Arkitektur i en pressemelding.

Øvrige involverte i skoleutbyggingen har vært Råde kommune som byggherre, Multiconsult som ingeniør og Solid som entreprenør.

"Visning" på Nasjonalmuseet - Arkitektur

1(2)-roms utstilling om urban boligkvalitet.
Publisert 19. april 2018
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

«Hva kjennetegner en god bolig? Får Oslos førstegangskjøpere og andre boligsøkere kvaliteten de betaler for i jakten på et eget hjem? Er boligen forvandlet fra et hjem til et investeringsobjekt?» spør Nasjonalmuseet Arkitektur i sin nye utstilling som åpner torsdag den 26. april.

Målet er å vise hvordan sammenhenger mellom politikk, regelverk og arkitektur påvirker byen vår og utformingen av særlig de små leilighetene i Oslo og sette søkelys på urban bokvalitet.

Til åpningen kommer ordfører Marianne Borgen,og utstillingen følges opp av en serie arrangementer under navnet Visning spesial, der man blant annet kan møte Helen & Hard, arkitektkontoret bak utstillingens utforming, og Johan-Ditlef Martens og Ketil Moe, forfatterne av boken «Hva er en god bolig?»

Full oversikt finner du her.

Trondheims byggeskikkpris

Nå er tiden inne for å foreslå kandidater til prisen for 2018.
Publisert 18. april 2018

For 13. gang skal Trondheim kommune dele ut byggeskikkpris til bygg, byrom og anlegg. Et av kriteriene er at prosjektene er ferdigstilt i løpet av de siste fem årene. Andre kriterier er at utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Mer informasjon om øvrige kriterier og tidligere vinnere på www.trondheimkommune.no 

Alle står fritt til å foreslå kandidater. Frist for innlevering er satt til 15. mai 2018.

Noda vokser

​Nordnorsk design - og arkitektursenter vokser seg stadig litt større. Nå satser de på en 70 prosent utvidelse.
Publisert 18. april 2018
Daglig leder i Noda Michele Renee Widerøe. Foto: Ingebjørg Semb

Frem til nå har besetningen i Noda vært på et og et halvt årsverk. Nå vil senteret utvide virksomheten med en fagansvarlig for byutvikling og arkitektur. Vedkommende skal foreløpig ansettes i ett års engasjement, men Noda håper på en mer langsiktig finansiering. Vedkommende skal jobbe med alle Nodas prosjekter relatert til arkitektur og byutvikling i Nord-Norge, ifølge stillingsannonsen.

Nordnorsk design - og arkitektursenter ble etablert i 2014 og er blitt en viktig arena for fagmiljøene innenfor design og arkitektur i Nord-Norge. Daglig leder er Michele Renee Widerøe. 

Ny frist for OAFs arkitekturpris

30. april er siste frist for å nominere prosjekter til Oslo Arkitektforenings årlige pris.
Publisert 17. april 2018
Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka, tegnet av Element Arkitekter og Ledsten Arkitekter, vant Oslo bys arkitekturpris for 2017. Foto: Adam Stirling

For sjette året på rad deler Oslo Arkitektforening ut sin arkitekturpris til enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekt(er) realisert i Oslo og Akershus. Den har som mål å rette oppmerksomhet mot arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus, sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget og våre bygde omgivelser som helhet.

Alle kan nominere kandidater til prisen, og årets frist er utsatt til 30. april. Prosjekt(ene) må være realisert, og det er ingen tidsbegrensninger. Nominasjoner skal ledsages av en kortfattet begrunnelse på inntil 1 A4-side, inkludert illustrasjoner og/eller relevante henvisninger.

Nominasjoner kan sendes til arkitekturpris.oaf@arkitektur.no

Visuelt gull til Arkitektnytt-design

Designerene Bjelke & Yang fikk den høyeste utmerkelsen i kategorien redaksjonelt design for sitt redesign av herværende fagtidsskrift.
Publisert 16. april 2018
Foto: Grafill

Prisen Visuelt deles ut hvert år for gode prestasjoner innen grafisk design, illustrasjon, digital design og moving image. Det er Grafill som står bak prisen.

- Et tidligere anonymt fagblad har fått et tydelig særpreg, perfekt tilpasset målgruppen. Arkitektnytt har blitt moderne og lekent, faglig tungt, men ikke for pretensiøst, sier juryen om bladet i sin vurdering.

Sentrale personer i designprosessen har vært Christian Bielke Steffensen, Martin Yang Stousland og Mikkel Cappelen Smith. Det er Erland Banggrensom står for den måndelige produksjonen av bladet og Åge Peterson er illustratør.

 

Åpen avstemming om årets norske skolebygg

Stem fram din favoritt til prisen for årets norske skolebygg 2018.
Publisert 9. april 2018
Spetalen skole i Råde Kommune er blant de nominerte til prisen for årets skolebygg. Foto: Hundven-Clements Photography/Link Arkitektur

18. april kåres vinnerne av prisen for årets skolebygg under Nohrcons konferanse i Oslo, og de fem nominerte er Brynseng skole (HRTB AS Arkitekter), Justvik skole (Asplan Viak), Smøla barne- og ungdomsskole (Arkitektene Vis-A-Vis), Spetalen skole (Link Arkitektur) og Vågsøy Skole (L2 Arkitekter).

Alle innkomne forslag har vært behandlet av en jury bestående av både eksperter og brukere, og de nominerte forslagene er nå satt til avstemning frem til mandag den 16. april kl. 12.00. Du kan avgi din stemme ved å trykke her.

Hjemdal fortsetter i direktørstilling ved Doga

Enstemmig styre tilbyr Tor Inge Hjemdal åremålsstillingen på seks år.
Publisert 9. april 2018
– DOGA er nå på riktig spor, sier nyansatt direktør ved Doga, Tor Inge Hjemdal. Foto:: Eirik Evjen / DOGA

Tor Inge Hjemdal har siden 1. januar vært konstituert i stillingen som administrerende direktør ved Design og arkitektur Norge (Doga), og ble i slutten av forrige uke tilbudt åremålsstillingen på seks år.

– Det var mange spennende kandidater med ulike profiler, men vi vet med hånden på hjertet at vi med Tor Inge Hjemdal har funnet den beste kandidaten, sier styreleder Toril Bariusdotter Ressem i en pressemelding.

Hjemdal tar over Direktør-stillingen ved Doga etter Trude Gomnæs Ugelstad som gikk av etter halvannet år, den andre direktøravgangen på kort tid – også hennes forgjenger Patrick Tepfers satt i halvannet år.

– DOGA er nå på riktig spor. Vi har svært kompetente og engasjerte ansatte ombord, og jeg ser veldig frem til å videreutvikle oss og organisasjonen til å bli en enda mer synlig og relevant samfunnsaktør, sier Tor Inge Hjemdal i pressemeldingen.

Ny, statlig hederspris for byggkvalitet

Foreslå dine kandidater til Statens pris for byggkvalitet nå.
Publisert 5. april 2018
illustrasjon: Direktoratet for byggkvalitet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet slår på stortromma og har opprettet hedersprisen Statens pris for byggkvalitet. Prisen gis til til bygg som kan vise til fremragende byggkvaliteter og gode byggeprosesser.

Prisen skal deles ut i oktober, og fristen for å sende inn forslag på kandidater er 21. april 2018. 

«Alle, inkludert privatpersoner, kan foreslå kandidater til prisen og man kan også foreslå egne bygg. Vinneren mottar en plakett til å montere på eller i bygningen. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet i medier og fagfora,» heter det i en pressemelding fra departementet.

Juryen skal ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er sekretariat for prisen som skal deles ut årlig.

– Statens pris for byggkvalitet skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

For mer informasjon og forslag til kandidater sjekk her.