Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Mikrohus på høring

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), vil forenkle byggereglene for mikrohus. Oppføring av mikrohus på bebygd eiendom skal ikke kreve bruk av ansvarlig foretak, heter det i høringsforslaget.

Publisert 11. juni 2021
Regjeringen myker opp regelverk for mikrohus. Her illustrasjon av mikrohus fra 2017-planene for Ormsundveien økogrend (Eriksen Skajaa arkitekter). Illustrasjon Eriksen Skajaa arkitekter

– Vi ser at flere ønsker å bo i mikrohus, og at dagens regelverk ikke er tilpasset denne boformen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), som nå vil forenkle byggereglene for slike hus. Det var bygg.no som først skrev om saken.

Astrup og regjeringens forslag innebærer forenklede regler i byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10), skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

– Mikrohus skal være gode boliger for folk som ønsker å bo kompakt. Mikrohus skal være et supplement til dagens boligmasse. Dette er en internasjonal trend som også brer seg i Norge. De krever mindre bruk av bygningsmaterialer og tomter. Det kan gi rimeligere og mer miljøvennlige boliger, sier Astrup i pressemeldingen.

Forslaget åpner for at mikrohus kan få unntak fra en rekke krav i TEK17, slik at kravene for mikrohus i hovedsak blir de samme som kravene til fritidsbolig. Dette omfatter blant annet unntak fra krav til tilgjengelighet. Mikrohus må likevel oppfylle grunnleggende krav til helse og sikkerhet.

Høringsforslaget inneholder også en definisjon av mikrohus, slik at det skal bli enklere å vite hvilke regler som gjelder. Forslaget omfatter mikrohus som skal benyttes til boligformål, enten det er fast fundamentert i grunnen, står på hjul eller på tilhenger. Skal et hus eller en vogn benyttes som permanent bolig, må den oppfylle kravene til bolig i TEK17. De forenklede reglene gjelder for frittliggende mikrohus til boligformål, med et maksimalt bruksareal på inntil 30 m2.

De nye reglene innebærer også at oppføring av mikrohus på bebygd eiendom ikke skal kreve bruk av ansvarlige foretak, og å unnta mikrohus fra kravet om uavhengig kontroll. Dette kan åpne for større egeninnsats i byggeprosessen og gi økonomiske besparelser, heter det.

Forslaget sendes på høring fra Direktorat for byggkvalitet (DiBK) med høringsfrist 9. september. Les mer om høringen her.

Pagh: Arkitektur i krise

Triennaledirektør Christian Pagh ut mot norske boliger: – På mange måter er norsk boligarkitektur i krise.

Publisert 18. januar 2022
Christian Pagh, direktør for Oslo arkitekturtriennale (OAT), går hardt ut mot norsk boligarkitektur. Foto: Jan Khur/OAT

2022 er triennaleår i hovedstaden. Temaet for Oslo Arkitekturtriennale (OAT), som arrangeres til høsten, er «nabolag», og denne uken fikk vi et frempek på debatten vi kan vente oss på arkitekturfestivalen. Triennaledirektør Christian Pagh retter skarp kritikk mot norsk boligarkitektur i et utspill til NTB.

– Jeg mener at norsk boligarkitektur på mange måter er i krise. Sammenlignet med andre moderne nasjoner skiller Norge seg ut i negativ forstand, sier Pagh i utspillet, som blant annet er gjengitt av Avisa Nordland og Demokraten.

Pagh er utdannet i moderne kultur og filosofi, og «har hatt en karriere hvor relasjonen mellom mennesker og omgivelser er en fellesnevner», heter det i artikkelen. Han sammenligner Norge med Danmark, et land som «får skryt for sin miljøbevisste og kreative boligutvikling».

- Danmark, Finland, deler av Tyskland og Nederland - altså land som Norge vanligvis ville sammenlignet seg med - ligger langt bedre an. Man finner mange dårlige boligprosjekter over alt, men bunnivået og gjennomsnittet er merkbart lavere i Norge, sier Pagh, som nevner manglende kulturell kompetanse og et kapitalisert boligmarked som to av årsakene.

Også Camilla Moneta, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL), er intervjuet av NTB. Hun trekker frem at gjennomført boligarkitektur ofte må konkurrere med andre hensyn.

- Særlig leiligheter får mye kritikk for tiden. Der målet er å ha flest mulig boliger på tomten, samtidig som kostnadene skal holdes nede, blir det ofte vanskelig å beholde alle kvaliteter, sier Moneta.

Statsministeren er Mad about Dugnad

Mad arkitekter åpner utstillingen «Mad About Dugnad» i Berlin denne uken og får besøk av statsminister Jonas Gahr Støre.

Publisert 18. januar 2022
Berlin-prosjektet Woho omtales som Europas høyeste trebygg, og skal vises fram i Mad arkitekters utstilling «Mad About Dugnad». Illustrasjon: Mad arkitekter

– Utstillingen er vår invitasjon til en global dugnad for bærekraftige samfunn. At statsministeren legger turen innom ved sitt Berlin-besøk, er en ære og et signal om at dugnad for bærekraft er viktig, sier konsernsjef i Mad, Nicolai Riise, i en pressemelding.

Kontoret stiller ut fire eksempler på bærekraftig arkitektur, blant annet Berlin-prosjektet Woho, et vertikalt bykvartal i tre som skal bli Tysklands høyeste trehus. Det mye omtalte ombruksbygget Kristian Augusts gate 13, som fikk Statens pris for byggkvalitet i fjor, skal også vises fram for utlandet. Utstillingen åpner denne uken i Aedes Architekturforum, og står til 10. mars.

– I Mad tror vi at god norsk dugnadsånd er et viktig verktøy for å skape et mer bærekraftig samfunn og nå ønsker vi å inspirere hele bygg- og eiendomsnæringen og viktige stakeholdere i Berlin og Europa til å bli med på dugnaden, forklarer arkitekt og partner i Mad arkitekter, Jonny Klokk, som leder arbeidet med utstillingen, og er ansvarlig partner for prosjektet Woho.

Bjørbekk & Lindheim tegner turistveg

Landskapsarkitektene Bjørbekk og Lindheim skal tegne tre rasteplasser langs Nasjonal turistveg på Hardangervidda, etter å ha vunnet en avgrenset plan- og designkonkurranse i regi av Statens vegvesen.

Publisert 17. januar 2022
De tre rasteplassene langs Hardangervidda er utformet etter samme mal og vil ligge som tre perler på en lang snor, sier landskapsarkitektene i Bjørbekk & Lindheim. Foto: Bjørbekk & Lindheim

Dette er første gang Nasjonale turistveger lyser ut en konkurranse kun for landskapsarkitekter, og det er en bevisst satsning, ifølge Silje Myhre Amundsen, ansvarlig for turistveien langs Hardangervidda.

– Vår ambisjon er å gi landskapsarkitekturen et større spillerom enn hva den tradisjonelt kanskje har, ikke minst i et statlig prosjekt som Nasjonale turistveger som bygger på tradisjonen arkitektur i natur, sier hun i en pressemelding.

Vinnerforslaget «La vere» skal oppføres ved tre stopp langs turistvegen: Vardestopp, Ørteren/Veahovda og Våkavadet. Ifølge juryen viste forslaget den riktige forståelsen av og respekten for det særegne landskapet på Hardangervidda, Norges største nasjonalpark og det største sammenhengende urørte naturområdet vi har igjen i landet.

– Vi ønsker å tilføre et nytt nennsomt, poetisk og respektfullt lag som løfter fram det unike landskapet på Hardangervidda, samtidig som det skaper et nært og sterkt møte med naturen for hvert enkelt menneske. De tre rasteplassene er utformet etter samme mal og vil ligge som tre perler på en lang snor, skriver landskapsarkitektene Nuno Almeida, Katrine Brekke Ellingsen and Svein Erik Bergem i en pressemelding.

Boligkonsern kjøper arkitektkontor

BP Gruppen kjøper arkitektkontoret Leite og Howden.

Publisert 17. januar 2022
Gunnar Wedvik, konsernsjef i BP Gruppen, er fornøyd med oppkjøpet av Leite og Howden Arkitekt- og Ingeniørkontor. Foto: BP Gruppen

BP Gruppen Norge har overtatt eierskapet i Leite og Howden Arkitekt- og Ingeniørkontor. Oppkjøpet tilfører, ifølge en pressemelding fra BP Gruppen, viktige prosjekteringstjenester knyttet til ferdighus og tjenester knyttet til rehabilitering, ombygging og tilbygg.

– Vi har gjennom en årrekke bygget opp et tett og godt samarbeid med Leite og Howden. Dette ønsker vi nå å utvikle videre og ser potensialet til store synergier for begge parter, sier konsernsjef Gunnar Wedvik i BP Gruppen.

Leite og Howden ble grunnlagt i 1982 og har ti ansatte i Ålesund og Brumunddal. Selskapet har hatt Boligpartner, et datterselskap av BP Gruppen og en av landets største boligprodusenter, som kunde. Boligpartner har, i perioder med stor ordreinngang, kjøpt prosjekteringstjenester fra Leite og Howden. Konsernet er i vekst, og tok valget om oppkjøp da eierne av Leite og Howden ønsket å selge.

Leite og Howden vil bestå som selvstendig firma. Kontoret har gjennom 2021 utviklet et konsept som de har kalt «Bygg med hjertet» for rehabilitering, ombygging og tilbygg. Ved siden av å levere arkitekttjenester vil Leite og Howden ha fokus på å videreutvikle dette konseptet.

– Med høyt fokus på strømpriser og miljø, er dette et spennende marked å jobbe med og vi har forventinger om høy aktivitet i 2022. Det er rundt to millioner potensielle kunder for dette konseptet i landet og gjør det derfor meget attraktivt for både håndverkere og sluttkunder, sier Roger Howden i Leite og Howden.

Ansetter egen klimastrateg

Holon arkitektur har ansatt Ørjan Kongsvik Aall i stillingen som klimastrateg.

Publisert 14. januar 2022
Ørjan Kongsvik Aall har tidligere jobbet som bærekraftsjef og klimastrateg for Sweco. Nå blir han klimastrateg i Holon arkitektur. Foto: Holon arkitektur

– Vi er trygge på at en satsing på denne kompetansen i eget «hus» er et viktig grep, både for eget firma, men også for kunder og samarbeidspartnere som vil være med på reisen mot å gjøre byggebransjen mer klimavennlig, skriver daglig leder i Holon, Pål Stolt-Nielsen Reksten, i en pressemelding.

Ørjan Kongsvik Aall er utdannet sivilingeniør Energi og miljø ved NTNU og har tidligere jobbet som bærekraftsjef og klimastrateg for Sweco, hvor han har hatt ansvaret for utviklingen av klimastrategien for Sweco Norge og vært bidragsyter til konsernet sin klimastrategi. I Holon vil han få ansvaret for videreutviklingen av firmaets egen bærekraftstrategi i tillegg til å være fagansvarlig for klima- og miljøutviklingen i prosjektene deres.

Har du skiftet jobb? Ansatt en ny kollega? På bransjeflyttefot? Send oss gjerne en e-post om hva som rører seg i arkitektenes arbeidsliv: arkitektnytt@arkitektnytt.no

Bergenskontor konkurs

Arkitektkontoret Fortunen er konkurs etter 25 års drift. – Den korte versjonen er at koronaåret gjorde det umulig for oss, sier daglig leder Nils Johan Mannsåker

Publisert 13. januar 2022
Daglig leder i konkursrammede Fortunen, Nils Johan Mannsåker, lover at engasjementet vil leve videre i andre former. Foto: Fortunen

Fortunen Arkitektur AS ble tirsdag begjært konkurs, melder Bergens Tidende. Kontoret med 25 ansatte har slitt under koronapandemien, forklarer daglig leder Nils Johan Mannsåker til avisen.

– Den korte versjonen er at koronaåret gjorde det umulig for oss. Omsetningen sank til nesten det halve, sier Mannsåker, som forklarer at Fortunen hadde noen tap i 2018 og 2019, men at det var prosjekter på gang som ville sørget for god inntjening.

– Da korona kom 13. mars 2020 bråstoppet det. Alt ble satt på vent på grunn av usikkerheten. Det har vi strevd med siden. Vi hadde sterkt ønske om å komme videre uten at noen ble skadelidende, men nå ble dessverre det umulig, forklarer han.

Fortunen ble først startet som et kontorfellesskap i 1985. Fra 1997 har det vært drevet som i dag, med Nils Johan Mannsåker, Odd Sørhus og Petter Bergerud som eiere. De har hatt prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og har de siste årene tegnet en rekke skole- og barnehagebygg. Samtidig har de også engasjert seg i lokale debatter og initiativer.

– Vi har stått for 25 år med engasjert faglig aktivitet og lagt ned mye mer i arbeidet vårt enn bare å være en produserende bedrift. Vi har så mange faglige verdier som vi ønsker å bringe videre. Det vil skje i en annen form. Ånden og engasjementet vil bli opprettholdt, sier Mannsåker til Bergens Tidende.

Prisen til værs

Byggekostnadene opp 13,2 prosent i 2021. Trelastprisene steg mest, blant annet på grunn av økt bygging under pandemien og skog angrepet av barkebiller.

Publisert 12. januar 2022
Bygge- og materialkostnadene økte kraftig i 2021. Samtidig opplevde markedet en liten nedgang mot slutten av året. Illustrasjon: SSB

Byggjekostnadene for boliger steg med 13,2 prosent fra desember 2020 til desember 2021. Materialkostnadene steg med 26,3 prosent i samme periode, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB). Samtidig sank prisene noe i årets siste måneder, viser SSBs byggekostnadsindeks.

Mer detaljert forteller indeksen at kostnadene for bygging av eneboliger i tre og boligblokker med henholdsvis 16,9 prosent og 7,6 prosent. Materialkostnadene steg med henholdsvis 33,6 prosent og 15,0 prosent i samme periode for enebolig og boligblokk.

Hovedårsaken til økningen er at prisene på trelast har steget kraftig gjennom hele perioden, toppen kom i september. Prisøkningen skyldes blant annet økt etterspørsel under pandemien og barkebille-angrep på skog i Canada og Europa.

I løpet av høsten har prisen sunket noe, trelast falt med 4,9 prosent den siste måneden, men prisen på trelast var fremdeles 100 prosent høyere i desember 2021, enn i desember 2020.

NMBU får anerkjennelse

Landskapsarkitektur ved NMBU får internasjonal utmerkelse.

Publisert 12. januar 2022
Landskapsarkitekturstudiene ved NMBU får internasjonal anerkjennelse. Her er studenter i gang med å restaurere deler av universitetscampus som en del av studieprogrammet. Foto: Nanna Baldersheim / NMBU

To masterprogram ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har nylig sluppet gjennom nåløyet hos fagorganisasjonen International Federation of Landscape Arcchitects (IFLA).

Det var 4. januar at Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU fikk beskjed om at både det femårige masterprogrammet i landskapsarkitektur og den toårige masteren Landscape Architecture for Global Sustainability har blitt gitt en såkalt «akkreditering» av IFLA. «De [NMBU] har en tradisjon for svært høy standard på undervisningen i landskapsarkitektur», lyder begrunnelsen fra organisasjonen.

En akkreditering fra IFLA er viktig forklarer Grete Patil, prodekan for utdanning ved Fakultet for landskap og samfunn, i en uttalelse:

– Dette er en anerkjennelse av det arbeidet fagmiljøene gjør for å utvikle kvalitet i studieprogrammene. For studenter i våre profesjonsutdanninger gir det også en faglig identitet som er viktig for deres videre yrkesmessige karriere, sier Patil.

Det er IFLAs utdanningspanel for Europa som har vurdert studieprogrammene. De legger, ifølge NMBU, særlig vekt på følgende punkter:

- Studieprogrammene har svært kvalifiserte undervisere

- Fasilitetene for studentene er eksepsjonelt gode

- Universitetet har en tradisjon for svært høy standard på landskapsarkitektur-undervisningen

- Undervisningsmåtene er varierte og omfattende, og inkluderer utplassering og feltturer

- Kursene har en god balanse mellom det teoretiske, tekniske, naturvitenskaplige og design

- De er en del av et nettverk med skoler i Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand

Pris til dyrevennlig by

Statsbyggs studentpris for arkitektur til Chen Li-Cheng ved Bergen arkitekthøgskole. Vinneroppgaven skaper naturmangfold og dyreliv i den taiwanske hovedstaden Taipei.

Publisert 11. januar 2022
Chen Li- Chengs masteropgave «Interweaving Two Worlds – Imagining Taipei as a Zoo City», levert ved ved Bergen arkitekthøgskole, har vunnet Statsbyggs studentpris for arkitektur. Illustrasjon: Chen Li-Cheng

Siden 2008 har Statsbygg delt ut studentprisen for arkitektur til eksperimentelle og nyskapende studentprosjekter på masternivå. Årets vinneroppgave er «Interweaving Two Worlds – Imagining Taipei as a Zoo City». Her diskuterer Chen Li-Cheng ved Bergen arkitekthøgskole sammenhengen mellom by og natur og vurderer muligheten for å veve de to sammen.

Else Bingen Sande, juryleder i Statsbygg, er imponert over det omfattende prosjektets forståelse av situasjoner, dyrenes behov og skala.

– Gjennom ulike type illustrasjoner, modeller og tekniske tegninger legger studenten frem et overbevisende og gjennomført forslag. Prosjektet strekker seg utover arkitekturfaget, og tar hensyn til både biologi, urbanisme og landskapsarkitektur. Grundige analyser, en overordnet strategi og gjennomtenkte tiltak gjør denne oppgaven til en inspirasjon for alle byer hvor dyr ferdes, sier hun i en pressemelding.

I oppgaven er Taipei valgt som case. Byen er omringet av natur, men har utfordringer med urbanisme, oversvømmelse og tørke. Oppgaven knytter naturområder sammen, for at dyr kan gå trygt gjennom byen og bli værende. Hovedgrepet er en sløyfe av korridorer for dyr, knyttet sammen med naturområder. Tiltakene håndterer også regnvann og lagre det for tørkeperioder.

Statsbyggs studentpris for arkitektur består av 20.000 kroner og et diplom.

Norconsult vil gi bedre råd om tre

Er det alltid mest miljøvennlig å bruke tre? Ikke nødvendigvis, mener Norconsult, som har etablert en tverrfaglig gruppe som skal gi råd om når og hvor det er best å bruke tre, og når det er best å la være.

Publisert 10. januar 2022
Nye St. Olav videregående skole i Sarpsborg er tegnet av Longva og MDH arkitekter i samarbeid med Norconsult, og skal bygges med en kombinasjon av massivtre-elementer og limtre. Illustrasjon: Norconsult

– De siste årene har det vært en økende bruk av tre i bygninger, og særlig massivtre som erstatning for stål og betong i bærende konstruksjoner. Sannsynlig krav om klimagassregnskap i alle nye bygg i revidert byggteknisk forskrift (TEK), regjeringens føringer om økt bruk av lokale ressurser, samt nye regneregler fra FutureBuilt indikerer at bruk av tre vil øke ytterligere, sier Simen Wahlstrøm, sivilingeniør i Norconsults avdeling for bygningsfysikk og bærekraft, i en pressemelding.

Tre gjør det enklere å redusere utslipp og tilfredsstille stadig høyere miljøambisjoner, og det er ingen tvil om at tre i mange prosjekter kommer svært gunstig ut sammelignet med stål og betong.

– Samtidig er det viktig å understreke at det ikke er hensiktsmessig med trekonstruksjoner i alle prosjekter og for enhver pris. Byggherrer kan ha litt urealistiske forventninger til massivtreprosjekter, og da må vi være der og gi dem gode råd, sier han. Gruppas mål er å gjøre det enklere for byggherrer å vite når, hvor og hvordan massivtre bør brukes.

De siste årene har Norconsult sett at betongnæringen og trenæringen står steilt mot hverandre.

– Vi ønsker å bevare objektiviteten i våre vurderinger og anbefalinger. Det kan vi gjøre fordi vi ikke har noe å tjene på å anbefale ett materiale fremfor et annet, sier Wahlstrøm.

Ut mot grønnvasking

Forbrukerombudsmannen i Danmark mener det er ulovlig å bruke ordet «bærekraftig» uten en livsyklus-vurdering av byggeprosjektet. Nå varsles bøter.

Publisert 7. januar 2022
Forbrugerombudsmand i Danmark, Christina Toftegaard Nielsen, vil begrense bruken av ordet «bærekraftig» i bygg- og eiendomsbransjen. Foto: Forbrugerombudsmanden

Den danske forbrukerombudsmannen, Christina Toftegaard Nielsen, har kommet med en ny hurtigguide for grønt byggeri, melder Byrummonitor. Guiden varsler økt innsats mot såkalt «grønnvasking» av byggeprosjekter og truer med bøter i millionklassen, skriver avisen.

Det er «meget vanskelig» å stemple byggeri som «bærekraftig», «grønt» eller «klimavennlig» uten å villede, skriver forbrukerombudsmannen i guiden. Til Byrum utdyper Eva Sjøgren, seniorkonsulent hos forbrukerombudsmannen:

– Dette er et område hvor vi vil gjøre en særlig innsats, også i forhold til håndhevelse av saker. I den forbindelse besluttet vi å lage hurtigguiden, så de næringsdrivende kan se hvilke krav de skal leve opp til for å overholde markedsføringsloven når de bruker miljømessige utsagn i markedsføringen.

Kjernepunktet i dette arbeidet er at bærekraft og andre grønne utsagn må bygge på utslipp og miljøkostnander i hele livsløpet til byggeprosjektene – også med tanke på kommende generasjoner.

- Man skal kunne bevise, fra vugge til grav, at man ikke forringer de kommende generasjoners mulighet for å oppfylle deres behov, sier Sjøgren.

125 konkurranseutkast til Urnes

125 forslag kom inn til konkurransen om nytt besøkssenter ved Urnes stavkirke.

Publisert 7. januar 2022
Det kom inn 125 konkurranseforslag til nytt besøkssenter ved Urnes stavkirke, som skal fungere som inngangsporten til området og til den verdensarvlistede kirken.

Da fristen gikk ut 22. desember var det kommet inn 125 forslag i konkurransen, utlyst av Fortidsminneforeningen. Utkastene er mottatt og videresendt juryen, som skal gjennomgå disse hver for seg frem til juryeringen som starter opp i uke 2 i 2022 i Urnes.

I juryen sitter blant andre Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta og Sondof Rabbe fra Urban Rabbe arkitekter, begge oppnevnt av NAL.

Senteret skal ha funksjon som kulturarena, samtidig som det skal bidra til økt lokal verdiskaping, i tråd med UNESCOs og Norges ambisjoner for verdensarven, og fungere som inngangsporten til området og til Urnes stavkirke, heter det i konkurranseutlysningen.

Offentliggjøring av vinner, øvrige premierte og juryrapport vil skje i løpet av mars 2022, melder NAL.