Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Rekord for kurs om ombruk

Det er sjelden et kurs blir fulltegnet så raskt, opplyser kursavdelingen i Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Publisert 13. mars 2018
Kurset holdes i Kongensgate 1. Bygningen er fra 1600-tallet og har tidligere huset Riksteateret. Nå holder Asplan Viak til i lokalene, som blant annet var nominert til Statens byggeskikkpris i 2015. Foto: KMD/Husbanken

De fikk fulle deltakerlister og 60 påmeldte allerede tre uker etter at kurset «Ombruk av eksisterende bygg - bevaring og fornyelse» ble annonsert. Nå må nye interesserte stå på venteliste og nøye seg med å håpe på det beste.

Kurset har fokus på hvordan kulturhistoriske verdier kan ivaretas i forbindelse med oppgradering og rehabilitering. Ifølge kurssidene skal det dessuten bidra til faglig dyktighet og entusiasme i møte med ombygging av vernede/verneverdige bygg.

Blant foredragsholderne er Hanna Geiran, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, interiørarkitekt Ellen Klingenberg og Martin Dietrichson, partner i KIMA Arkitektur. 

Kurset holdes i Kongensgate 1. Bygningen er fra 1600-tallet og har tidligere huset Riksteateret. Nå holder Asplan Viak til i lokalene, som blant annet var nominert til Statens byggeskikkpris i 2015. Foto: KMD

Relaterte saker

"X til bolig" åpner hos ROM

Nordiske arkitektkontor stiller ut hos ROM for kunst og Arkitektur.
Publisert 19. april 2018
Konstabelskolen ungdomsboliger, Margretheholmen København, Vandkunsten 2014-2015. Foto: Melissa Ørnstrup

«Menneskers boevne og arkitektur er tvinnet sammen, og noen ganger endres vårt liv på en grunnleggende måte ved fysiske transformasjoner,» heter det i invitasjonen til utstillingen X til bolig som åpner hos ROM for kunst og arkitektur fredag 19. april. «Er du interessert i forholdet mellom arkitektur, transformasjon og boevne kan du kanskje finne en inspirasjon i nettopp denne utstillingen.» 

Blant deltakerne i utstillingen finner man Shelterbox (NO/FI/m.fl.), Vandkunsten (DK),Haugen/Zohar Arkitekter (NO), C.F. Møller Arkitekter (NO), SAAHA, Lala Tøyen, Degree of Freedom, Gether AS (NO), Enya Aamo Aspen, Rikke Christine Nyrud (NO), Brandlhuber + Emde, Schneider (DE), Erik Arkitekter (DK)og COBE (DK). Utstillingen er kuratert av Einar Bjarki Malmquist.

For mer informasjon, trykk her.

Spetalen skole kåret til årets skolebygg 2018

Link Arkitektur ble tildelt prisen under Nohrcons konferansen «Bygging av fremtidens skole".
Publisert 19. april 2018
Spetalen skole i Råde Kommune ble kåret til årets skolebygg for 2018. Foto: Hundven-Clements Photography/Link Arkitektur

I alt var det fem skoler som kjempet om finaleplass for prisen, og Spetalen skole gikk til slutt av med seieren. Den nye barneskolen gir plass til 280 elever og 50 ansatte og ligger i Saltnes i Råde kommune.

Juryen fremhevet blant annet bruk av treverk og farger som uttrykker vennlighet og trygghet som er ønskelig i en skole, og mulighet for arenaer for samarbeid mellom flere lærere og elevgrupper. Avgjørelsen om hvem som skulle få prisen ble gjort ved en offentlig avstemning etter at juryen hadde nominert de fem kandidatene.

- Å prosjektere og tegne en skole er en av de mest givende oppgavene vi kan få som arkitekter, idet vi skaper et sted, hvor man møter glade barn som hopper og spretter omkring. Det at LINK arkitektur var så heldige å være med i prosessen fra første skisse til åpningen, var et suksesskriteria for dette vellykkede prosjekt og alt vi bygger er til syvende og sist kun en ramme for trygghet og trivsel for elevene og lærerne. Arkitekter, rådgivere, byggherrer, politikere og lærere har et samfunnsmessig ansvar for å skape denne rammen. En ramme som etter hvert fylles ut med læring, lek, latter og vennskap, sier arkitektene Kennet Hald og Nicole Stobbe fra Link Arkitektur i en pressemelding.

Øvrige involverte i skoleutbyggingen har vært Råde kommune som byggherre, Multiconsult som ingeniør og Solid som entreprenør.

"Visning" på Nasjonalmuseet - Arkitektur

1(2)-roms utstilling om urban boligkvalitet.
Publisert 19. april 2018
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

«Hva kjennetegner en god bolig? Får Oslos førstegangskjøpere og andre boligsøkere kvaliteten de betaler for i jakten på et eget hjem? Er boligen forvandlet fra et hjem til et investeringsobjekt?» spør Nasjonalmuseet Arkitektur i sin nye utstilling som åpner torsdag den 26. april.

Målet er å vise hvordan sammenhenger mellom politikk, regelverk og arkitektur påvirker byen vår og utformingen av særlig de små leilighetene i Oslo og sette søkelys på urban bokvalitet.

Til åpningen kommer ordfører Marianne Borgen,og utstillingen følges opp av en serie arrangementer under navnet Visning spesial, der man blant annet kan møte Helen & Hard, arkitektkontoret bak utstillingens utforming, og Johan-Ditlef Martens og Ketil Moe, forfatterne av boken «Hva er en god bolig?»

Full oversikt finner du her.

Trondheims byggeskikkpris

Nå er tiden inne for å foreslå kandidater til prisen for 2018.
Publisert 18. april 2018

For 13. gang skal Trondheim kommune dele ut byggeskikkpris til bygg, byrom og anlegg. Et av kriteriene er at prosjektene er ferdigstilt i løpet av de siste fem årene. Andre kriterier er at utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Mer informasjon om øvrige kriterier og tidligere vinnere på www.trondheimkommune.no 

Alle står fritt til å foreslå kandidater. Frist for innlevering er satt til 15. mai 2018.

Noda vokser

​Nordnorsk design - og arkitektursenter vokser seg stadig litt større. Nå satser de på en 70 prosent utvidelse.
Publisert 18. april 2018
Daglig leder i Noda Michele Renee Widerøe. Foto: Ingebjørg Semb

Frem til nå har besetningen i Noda vært på et og et halvt årsverk. Nå vil senteret utvide virksomheten med en fagansvarlig for byutvikling og arkitektur. Vedkommende skal foreløpig ansettes i ett års engasjement, men Noda håper på en mer langsiktig finansiering. Vedkommende skal jobbe med alle Nodas prosjekter relatert til arkitektur og byutvikling i Nord-Norge, ifølge stillingsannonsen.

Nordnorsk design - og arkitektursenter ble etablert i 2014 og er blitt en viktig arena for fagmiljøene innenfor design og arkitektur i Nord-Norge. Daglig leder er Michele Renee Widerøe. 

Ny frist for OAFs arkitekturpris

30. april er siste frist for å nominere prosjekter til Oslo Arkitektforenings årlige pris.
Publisert 17. april 2018
Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka, tegnet av Element Arkitekter og Ledsten Arkitekter, vant Oslo bys arkitekturpris for 2017. Foto: Adam Stirling

For sjette året på rad deler Oslo Arkitektforening ut sin arkitekturpris til enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekt(er) realisert i Oslo og Akershus. Den har som mål å rette oppmerksomhet mot arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus, sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget og våre bygde omgivelser som helhet.

Alle kan nominere kandidater til prisen, og årets frist er utsatt til 30. april. Prosjekt(ene) må være realisert, og det er ingen tidsbegrensninger. Nominasjoner skal ledsages av en kortfattet begrunnelse på inntil 1 A4-side, inkludert illustrasjoner og/eller relevante henvisninger.

Nominasjoner kan sendes til arkitekturpris.oaf@arkitektur.no

Visuelt gull til Arkitektnytt-design

Designerene Bjelke & Yang fikk den høyeste utmerkelsen i kategorien redaksjonelt design for sitt redesign av herværende fagtidsskrift.
Publisert 16. april 2018
Foto: Grafill

Prisen Visuelt deles ut hvert år for gode prestasjoner innen grafisk design, illustrasjon, digital design og moving image. Det er Grafill som står bak prisen.

- Et tidligere anonymt fagblad har fått et tydelig særpreg, perfekt tilpasset målgruppen. Arkitektnytt har blitt moderne og lekent, faglig tungt, men ikke for pretensiøst, sier juryen om bladet i sin vurdering.

Sentrale personer i designprosessen har vært Christian Bielke Steffensen, Martin Yang Stousland og Mikkel Cappelen Smith. Det er Erland Banggrensom står for den måndelige produksjonen av bladet og Åge Peterson er illustratør.

 

Åpen avstemming om årets norske skolebygg

Stem fram din favoritt til prisen for årets norske skolebygg 2018.
Publisert 9. april 2018
Spetalen skole i Råde Kommune er blant de nominerte til prisen for årets skolebygg. Foto: Hundven-Clements Photography/Link Arkitektur

18. april kåres vinnerne av prisen for årets skolebygg under Nohrcons konferanse i Oslo, og de fem nominerte er Brynseng skole (HRTB AS Arkitekter), Justvik skole (Asplan Viak), Smøla barne- og ungdomsskole (Arkitektene Vis-A-Vis), Spetalen skole (Link Arkitektur) og Vågsøy Skole (L2 Arkitekter).

Alle innkomne forslag har vært behandlet av en jury bestående av både eksperter og brukere, og de nominerte forslagene er nå satt til avstemning frem til mandag den 16. april kl. 12.00. Du kan avgi din stemme ved å trykke her.

Hjemdal fortsetter i direktørstilling ved Doga

Enstemmig styre tilbyr Tor Inge Hjemdal åremålsstillingen på seks år.
Publisert 9. april 2018
– DOGA er nå på riktig spor, sier nyansatt direktør ved Doga, Tor Inge Hjemdal. Foto:: Eirik Evjen / DOGA

Tor Inge Hjemdal har siden 1. januar vært konstituert i stillingen som administrerende direktør ved Design og arkitektur Norge (Doga), og ble i slutten av forrige uke tilbudt åremålsstillingen på seks år.

– Det var mange spennende kandidater med ulike profiler, men vi vet med hånden på hjertet at vi med Tor Inge Hjemdal har funnet den beste kandidaten, sier styreleder Toril Bariusdotter Ressem i en pressemelding.

Hjemdal tar over Direktør-stillingen ved Doga etter Trude Gomnæs Ugelstad som gikk av etter halvannet år, den andre direktøravgangen på kort tid – også hennes forgjenger Patrick Tepfers satt i halvannet år.

– DOGA er nå på riktig spor. Vi har svært kompetente og engasjerte ansatte ombord, og jeg ser veldig frem til å videreutvikle oss og organisasjonen til å bli en enda mer synlig og relevant samfunnsaktør, sier Tor Inge Hjemdal i pressemeldingen.

Ny, statlig hederspris for byggkvalitet

Foreslå dine kandidater til Statens pris for byggkvalitet nå.
Publisert 5. april 2018
illustrasjon: Direktoratet for byggkvalitet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet slår på stortromma og har opprettet hedersprisen Statens pris for byggkvalitet. Prisen gis til til bygg som kan vise til fremragende byggkvaliteter og gode byggeprosesser.

Prisen skal deles ut i oktober, og fristen for å sende inn forslag på kandidater er 21. april 2018. 

«Alle, inkludert privatpersoner, kan foreslå kandidater til prisen og man kan også foreslå egne bygg. Vinneren mottar en plakett til å montere på eller i bygningen. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet i medier og fagfora,» heter det i en pressemelding fra departementet.

Juryen skal ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er sekretariat for prisen som skal deles ut årlig.

– Statens pris for byggkvalitet skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

For mer informasjon og forslag til kandidater sjekk her.

Bergens byarkitekt får ros i pressen

Maria Molden høster applaus for sitt utspill om utbygning ved Lagunen kjøpesenter.
Publisert 3. april 2018
Bergens nye byarkitekt, Maria Molden, kritiserer påtenkte høyhus i Fana. Foto: Bergen kommune

Bergens nye byarkitekt, Maria Molden, mottar skryt på kommentatorplass i Bergens Tidende (BT). I avisen BA var hun like før påske ute og erklærte en klynge med høyhus som eksempler på dårlig fortetting. Høyhusene er på ni etasjer, planlagt i nærheten av Lagunen kjøpesenter i Fana. Skylden fordelte hun på utbyggernes løsninger og svake føringer fra kommunen.

«Det er rene ord for pengene. I tillegg er det en viktig korreks til alle som tror at Bergens fortettingspolitikk er en oppfordring til å bygge trangt og kjipt. Både bypolitikere, arkitekter og utbyggere bør ta signalet på alvor,» skriver kulturredaktør Frode Bjerkestrand i BT.

Han hevder at videre at «Lagunen begynte som et moderat kjøpesenter. Nå er det en kommersiell ørken basert på hemningsløs bilbruk, så innbygget av ukoordinerte handelsbygg og merkelige boligblokker at det visuelle inntrykket alene kan gi angst og pustevansker. Området er et eksempel på hvordan en by uten plan og politisk styring over byutviklingen vokser.» Siste ord er nok ikke sagt i den saken.

Molden tiltrådte den nyopprettede stillingen som byarkitekt i fjor, med et av målene å skape debatt og interesse for arkitektur.

Vil ha betongkandidater

Nå nærmer fristen seg for nominering av kandidater til Betongtavlen 2018.
Publisert 3. april 2018
Fjorårets vinner av Betongtavlen var Holmestrand stasjon, tegnet av Gottlieb Paludan Architects i Danmark. Foto: HeidelbergCement

Det er Norsk Betongforening som står bak utmerkelsen som deles ut hvert år. Den tildeles bygg hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. I fjor var det Holmestrand stasjon som gikk til topps.

Det er et krav for innsending av forslag at prosjektet ferdigstilles senest sommeren 2018. Forslaget som foreslås må også begrunnes. Begrunnelsen nevner: Tiltakshaver, arkitekt, rådgivende ingeniør, betongentreprenør, betongleverandør og eventuelt andre aktører som har betydd mye for kandidaturet.

Send inn ditt forslag som en lavoppløselig pdf med informasjon og bilder til: nb@tekna.no innen 31. mai 2018.