Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Dark åpner i Stavanger

Dark Gruppen tilbyr nå full prosjektering og planleggings-kompetanse i Stavanger.

Publisert 11. april 2019
Partnere i Dark Stavanger (f.v) Sigurjon Geir Gunnarsson og Gunn Elin Smørdal Birkenes. Foto: Dark Gruppen

Dark Gruppen er i dag et av landets ledende arkitektmiljøer og leverer i hele fagets bredde, gjennom selskapene Dark arkitekter, Zinc interiørarkitekter og Lark landskap. På nyåret åpnet gruppen en ny avdeling i Stavanger med navn DARK Stavanger, og huser foreløpig ti ansatte med full prosjektering og planleggingskompetanse innenfor arkitektur og plan, landskap, interiør og 3D/visualisering/VR, heter det i en pressemelding.

– Dark Gruppen samler på de beste menneskene. Det å kunne spille på over hundre arkitekter og planleggere gir oss et enormt fortrinn i alle konkurranser og prosjekt. Vi er et fullverdig kreativt team uten å tilhøre et ingeniørfirma. Det gir oss mulighet til å være helt uavhengige og gir mulighet til å jobbe med konsulenter som vi har god erfaring med eller som passer til det spesifikke prosjektet. Vi satser på tverrfaglighet og ønsker å ha alle arkitektfagene med i planleggingen helt fra starten av. På denne måten kan vi unngå unødvendige misforståelser ettersom det er kjennskap til prosjektene fra starten av. Det er avgjørende for interiørarkitekt og landskapsarkitekt å komme tidlig inn i alle prosjekt der det er naturlig med involvering, og med et oppstartsmøte med alle som bør involveres sparer vi mye tid. Vi har erfaring med breeam nor prosjektering av bygg, og breeam community planlegging, noe som gjør oss godt rustet til å tenke bærekraftig, sier daglig leder og arkitekt Gunn Elin Smørdal Birkenes som sammen med Sigurjon Geir Gunnarsson utgjør partnerne i Dark Stavanger.

Den nystartede avdelingen hevder det ligger et stort potensial i utvikling av bysentrene og langs bybåndet mellom Stavanger og Sandnes.

– Når byen skal fortettes, må utviklingen baseres på kvalitet og en vilje til å skape god arkitektur og flotte felles uterom for alle byens innbyggere. Gode prosesser hvor lokale ressurser videreutvikles og suppleres med nye prosjekter med høy kvalitet vil være avgjørende for å skape et attraktivt regionsområde. Samtidig vil riktig planlegging gjøre tilværelsen mer opplevelsesrik for alle. Dark Stavanger ønsker med sin tverrfaglige kompetanse å bidra i en positiv retning, sier Smørdal Birkenes i pressemeldingen.

Dansk vinner av Ankerhagen på Hamar

"Hamar Hills" heter vinnerprosjektet i stor plan- og designkonkurranse på Hamar.

Publisert 4. april 2019
"Hamar Hills" på vinterstid. Illustrasjon: Urban Power

Det ble levert inn totalt 44 konkurranseutkast til fristen i januar 2019, og juryen har nå kåret det danske arkitektkontoret Urban Power som vinner av den åpne plan- og designkonkurransen om Ankerhagen på Hamar med forslaget "Hamar Hills". Premieutdelingen fant sted i Bylab i Hamar torsdag 4. april.

Juryen sier følgende om "Hamar Hills":

"Forslaget «Hamar Hills» viser et meget godt hovedgrep og en tydelig, bærende idé gjennom hele prosjektet. Bidraget består av en nytenkende og spennende arkitektur som presenteres som en oppbrutt karréstruktur integrert med et sammenhengende, gjennomgående grøntdrag. Hovedgrepet viser et tydelig hierarki i uterom, balanserer godt mellom nærområdets skala og intensjonen om fortetting samt at det fokuserer på boligmangfold og fellesskapsløsninger på en troverdig måte. Grepet fremstår robust i den forstand at det kan bearbeides videre uten å miste kvalitet, og vurderes som et godt grunnlag for kommende reguleringsprosess. Hovedgrepet er underbygget av lettfattelige diagrammer og analyser som viser tydelige prinsipper for prosjektets forhold til sol, terreng, koblinger, fellesrom, halvprivate og private soner. Formsvaret til beyggelsen presenteres som en blanding av tradisjonell kvartalsbebyggelse og skreddersydde, oppbrutte landskapsformer, eller som prosjektet selv kaller seg, “Hills” eller åskammer. Disse landskapsformene inneholder en rekke ulike boligtyper og boformer med tydelige og godt illustrerte bokvaliteter."

De premierte i konkurransen var:

1. premie og konkurransens vinner, 500 000 NOK

Motto: “Hamar Hills”, Urban Power, København

2. premie, 300 000 NOK Motto: “Alle oss fra Ankerhagen”, Arkitema Architects, Oslo

3. premie, 200 000 NOK Motto: ”Mere sammen”, Pir II Oslo AS, Oslo/Pir II AS, Trondheim/Kjersti Nerseth Arkitektkontor, Oslo.

Innkjøp av 100 000 NOK (3 stk) Motto: ”Et sted at bo”, Viktor Becker og Anna Lindgaard Jensen, Stockholm Motto: ”Stigning”, L2 arkiteker AS, Oslo Motto: ”Æille”, ASAS arkitektur AS, Hamar/Sanden+Hodnekvam Arkitekter AS, Nesodden

Juryens rapport vil bli publisert på nettsiden www.arkitektur.no/juryrapporter-norske-arkitektkonkurranser om kort tid.

Hva er gode boliger for personer med psykiske- og ruslidelser?

SINTEF har evaluert botilbudet for dem med rus- og psykiske lidelser i en ny rapport.

Publisert 4. april 2019
Småhus på Sluppen i Trondheim, nær brannstasjonen. Foto: Eli Støa

Anbefalinger til kommuner, hjelpeapparat og arkitekter kommer nå oppsummert i en ny rapport fra SINTEF.

- På bakgrunn av samtaler med beboerne selv, ansatte i kommune, politi, brannvesen, samt naboer og pårørende, har vi utarbeidet noen konkrete råd til dem som skal planlegge botilbud for mennesker med rus- og psykiske lidelser, sier prosjektleder og forsker Solvår Wågø på SINTEFS hjemmesider.

Når man planlegger botilbud for denne gruppen, er det viktigste å være klar over at boligpreferansene ikke er så forskjellige fra resten av befolkningens. Boligene bør være hjemlige, og bygget med robuste materialer og detaljer, som er enkle å renholde, og med overflater og andre deler som er lette å skifte ut.

Nabolaget har behov for trygghet, informasjon og kommunikasjon med kommune og støtteapparat, og beboerne har behov for normalisering og integrering, skjerming og beskyttelse. Videre er det viktig at det finnes ulike tilbud i kommunen, det finnes ikke én løsning som er riktig for alle. Kommunene bør derfor tilby både individuelle og samlokaliserte boliger.

- Lokalisering nær offentlig transport og butikk er fint, likeså kontakt med grøntområder, da de fleste av beboerne ikke kjører bil. Det må i tillegg være trygge snarveier til disse stedene for å unngå trafikkfarlige situasjoner, sier Wågø.

Et bofellesskap for mange beboere med ROP-diagnoser må være bemannet hele døgnet, og man bør ikke plassere for mange sammen. Videre er det viktig hvem man setter sammen i et bofellesskap med samlokaliserte leiligheter med base. I et område med 2-3 småhus er det kanskje enda viktigere. Beboerne må være trygge på hverandre. Boliger for denne gruppen preges av stor utskifting, og selv om mange kan bli boende lenge i samme bolig, er målet at beboeren skal videre.

- Trygghet, selvstendighet og det å mestre å bo i egen bolig er viktig for alle mennesker. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt hvordan lokalisering og bokvalitet påvirker beboerne, deres livssituasjon og hvordan boligen kan bidra til et verdig liv, avslutter Wågø på sintef.no.

Last ned hele rapporten her.

Maskinparken TRE vant Årets trebyggeri 2018

Prisen for Årets trebyggeri 201 gikk til det største boligprosjektet i massivtre som er realisert i Norge.

Publisert 4. april 2019
Maskinparken TRE – boligblokk i krysslaminert tre, Trondheim. Foto: Veidekke Eiendom AS

Prisen for årets trebyggeri ble delt ut på Byggedagene den 3. april, og juryen fremhever at man allerede i utviklingsprosessen av byggene har vært nyskapende, dessuten er det benyttet flere innovative industrialiserte arbeidsmetoder med tydelige ambisjoner på miljø- og bærekraft, samt at prosjektet har vært økonomisk effektiv i et rent kommersielt marked.

Maskinparken TRE er det største boligprosjektet i massivtre som er realisert i Norge. I juryens bedømmelse heter det at prosjektet viser gjennom innovative løsninger, at det lar seg gjøre å bygge boliger i massivtre beregnet på det kommersielle markedet, kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner.

Prosjektet består av 47 leiligheter fordelt på over 4000 kvadratmeter i 8 etasjer. Bygget er basert på et industrialisert byggesystem i massivtre som viser vei for urban utbygging med tre i framtiden. Boligblokken inngår som en del av Lilleby-området, som er Trondheims nye grønne bydel med ambisjoner om lavt energiforbruk, bruk av fornybare materialer og lavt klimagassutslipp.

– Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker nå for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyd med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i bygg, sier daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus i en pressemelding.

De to andre nominerte var Kongsvinger ungdomsskole (hlm arkitektur, LARK: Bjørbekk & Lindheim) og SPAR Snarøya (Meinich Arkitekter).

Fakta Maskinparken TRE

Byggherre: Lilleby Eiendom (50% Veidekke Eiendom, 50% andre investorer)

Arkitekt: HUS Arkitekter AS 

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Asplan Viak etabler plangruppe i Ålesund

Asplan Viak utvider gjennom etablering av en faggruppe for plan i Ålesund.

Publisert 4. april 2019
Med seniorrådgiver Renate Giske (i midten) har Asplan Viak etablert et planmiljø også i Ålesund. (F.v.) avdelingsleder for plan, Per Einar Saxegaard, seniorrådgiver Geir Egilsson, seniorrådgiver Renate Giske, kontorleder Toril Nyland og gruppeleder for Plan Kari Skogstad Norddal. Foto: Asplan Viak Foto: Asplan Viak

Asplan Viaks nasjonale kompetansemiljø består av 175 planfolk, og selskapet etablerer nå en plangruppe i Møre og Romsdal, gjennom ansettelsen av sivilarkitekt Renate Giske. Asplan Viaks forretningsfilosofi går, i følge en pressemelding, ut på å kombinere nasjonal kompetanse med lokal tilstedeværelse.

– Vi er svært fornøyd med at vi endelig får en Plangruppe på plass i Møre og Romsdal. Dette har vi ønsket oss lenge og det gleder oss at vi kan tilby våre kunder førsteklasses planbistand fra et lokalt kontor. Vi ønsker Renate hjertelig velkommen og ser fram til et godt samarbeid i årene fremover, sier kontorleder i Molde og Ålesund, Toril Nøsen Nyland.

Giske tar med seg erfaring og kompetanse fra egen virksomhet, og har de siste 15 årene drevet de Ålesunds-baserte arkitektkontorene Miro Arkitekter og Liten Skala. Giske har også undervisningserfaring fra Bergen Arkitekthøgskole.

– Jeg gleder meg til å bli en del av Asplan Viaks brede kompetansepool innen planlegging. Jeg vil være opptatt av å videreutvikle en god dialog med kundene i Møre og Romsdal, og sammen med de ta fatt på små og store utfordringer. Jeg ser frem til å bli en del av Asplan Viak- laget, der visjonen for planlegging er å forme samfunnet – og se mennesket, sier nyansatt seniorrådgiver, Renate Giske i en pressemelding.

Tre nominerte til Årets trebyggeri

Her er de nominerte til høythengende tre-pris.

Publisert 14. mars 2019
De tre nominerte til Årets Trebyggeri. Foto: Tretekniske

Årets Trebyggeri 2018 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2018 og deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk. Prisen er et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no, og vil deles ut på Byggegallaen den 3. april.

– Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyd med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri, forteller daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus i en pressemelding.

Juryen har nå gått gjennom et stort antall prosjekter, som er ferdigstilt i 2018, og har plukket ut tre kandidater til prisen:

Kongsvinger ungdomsskole – skole i limtre og KL-tre

Byggherre: Kongsvinger kommune ved KKEiendom

Prosjektledelse: HR Prosjekt

Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld

Arkitekt/interiørarkitekt: hlm arkitektur

LARK: Bjørbekk & Lindheim

SPAR Snarøya – Bærekraftig og miljøvennlige dagligvarebutikk

Byggherre: Norgesgruppen Eiendom

Prosjektledelse: ProsjektCompaniet

Totalentreprenør: POB Entreprenør

ARK: Meinich Arkitekter: Forprosjekt l Søndergaard Rickfelt: Prosjektering etter forprosjekt

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIBrann: SteG

Maskinparken TRE – boligblokk i krysslaminert tre, Lilleby, Trondheim

Byggherre: Lilleby Eiendom (50% Veidekke Eiendom, 50% andre investorer)

Arkitekt: HUS Arkitekter AS

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Les mer om prosjektene her.

Søknadsfristen for Kolflat-stipendet er 1. april

The Alf og Bergljot Kolflat Fund er et stipend for norske ingeniører og arkitekter til bruk for praktisk orientering og erfaring  i USA.

Publisert 6. mars 2019

Stipendet som er en gave til Norge-Amerika foreningen fra Alf og Bergljot Kolflat fra Wilmette i Illinois, ble ble opprettet i 1976 med en grunnkapital på 100 000 amerikanske dollar. Stipendet tildeles norske ingeniører og arkitekter med minimum tre års yrkeserfaring etter fullført utdannelse. Søkere må være norske statsborgere. Personer med dobbelt statsborgerskap må ha bodd sammenhengende i Norge i minst fem år. 

Stipend gis ikke som støtte til vanlige studier ved universiteter eller høyskoler, men til opphold for praktisk orientering og erfaring. Det kan for eksempel snakk om kurs, konferanser, seminarer eller rundreiser til industrianlegg og bedriftsbesøk. 

Støtten er på opptil 40 000 kroner. 

Mer om stipendet og hvordan man søker her.

Boligprosjektet Holmegenes vant Stavanger kommunes byggeskikkpris

"Arkitektene har speilet omgivelsene" heter det i omtalen av årets prisvinner.
Publisert 15. november 2018
Boligprosjektet Holmegenes ligger på Eiganes, like utenfor Stavanger sentrum. Foto: Camilla Pedersen

Stavanger kommunes byggeskikkpris ble i år tildelt Haga & Grov arkitekter, Klorofyll Landskapsarkitektur og oppdragsgiver Smedvig Eiendom for boligprosjektet Holmegenes i Olav Nilssons gate på Eiganes. Hermetikklaboratoriet i Niels Juels gate og Håhammeren turvei og bro i Hafrsfjord var også nominert til prisen.  

«Holmegenes er et helstøpt prosjekt. Det viser forståelse og innlevelse i alle ledd, fra avlesing av nærområdet, gjennom bearbeiding av bygg og uterom, samt i valg av materialer. Arkitektene har speilet omgivelsene ved å fordele leilighetene i tvillinghus som harmonerer med bebyggelsen i nabolaget i form av fotavtrykk, høyder, takform og struktur,» skrev juryen  

Nytt av året var at byens befolkning i år hatt mulighet til å påvirke resultatet gjennom å stemme via sosiale medier og på kommunens nettsider. Folkefavoritten ble Håhammeren turvei og bro. Dette prosjektet fikk dermed «folkets stemme» inn i juryen.  

Tema for årets byggeskikkpris var endring, og Stavanger kommune ønsket å hedre bygde prosjekter som «viser vei i endring av byen, eller hvor det nye er sydd sammen med det eksisterende på en forbilledlig måte.»  

- Vi er alle i konstant endring, og det er byen vår også. Nye tanker og ideer får innpass og nye ting oppstår som følge av endring. Dette påvirker hvordan vi lever og hvordan vi bruker byen vår, sier sivilarkitekt og jurysekretær, Ingrid Eileraas, i en pressemelding.

Se alle de nominete og les juryens begrunnelse her.

Byggepris til kvadraturprosjekt

Arkitekt Ragnhild Hald var blant vinnerne da Årets byggepris for Kristiansand-regionen ble delt ut 5. november.
Publisert 15. november 2018
Juryleder Stian Storbukås (midten) er leder av By- og miljøutvalget og hadde med seg (f.v) Line Jønsson fra Agder Arkitektforening, Tom Erik Carstensen fra Rådgivende Ingeniøres forening, Venke Moe, plan- og bygningssjef i Kristiansand og sekretær for juryen samt Petter Blomkvist fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Sørlandet. Foto: Kristiansand kommune

Hald vant sammen med Christiansholm Eiendom ved Jon Bjørgum, Skanska og Veidekke Entreprenør for konseptutvikling, planlegging og gjennomføring av Torvkvartalet, Torvparkeringen og selve torvene i hjertet av Kristiansands kvadratur.

Juryen har lagt vekt på det den kaller «særdeles gode eksempler på hvordan initiativtakere med friskt mot kan starte enkeltprosjekter og sammen med andre både private og offentlige aktører sørge for å gjennomføre et godt byutviklingsgrep.» De skriver videre at prosjektet har gitt byen «verdier som bidrar til økt trivsel og kvalitet». Juryen poengterer også at det er utført godt håndverk i ombyggingen av bevaringsverdig bebyggelse.

I tillegg til Ragnhild Hald, har arkitekttjenestene vært utført av landskapsarkitektene Gørild Mortensen og Silje Aasgrav i Rambøll. De har prosjektert selve torvet. Rambøll har også vært byggherrens representant.

Byggeprisen for Kristiansand-regionen ble første gang delt ut i 2000, og initiativet kom fra «Forum for plan- og byggesaksbehandling», som var forløperen til Kristiansand Byggeforum.

 

 

 

Holmøy Maritime hyret Snøhetta i Vesterålen

Snøhetta har tegnet det nye hovedkvarteret og fiskerianlegget for skipseieren Holmøy Maritime. Prosjektet er en fortelling formet i landskapet, arkitekturen, interiøret og den grafisk profilen.
Publisert 14. november 2018
Holmøy Maritimes nye hovedkvarter og fiskeanlegg, tegnet av Snøhetta. Foto: Ketil Jacobsen

Det 6000 kvadratmeter store fiskerianlegget, som ligger på østsiden av Sortlandssundet i Vesterålens skjærgård, åpnet mandag 12. november.

Snøhetta mener anlegget er utformet på en måte som toner ned skillet mellom den rå fiskeindustrien og den mer polerte forretningssiden av virksomheten. Det gjøres ved å samlokalisere trålfiske, fiskeoppdrett og fiskeforedlingsindustri samt selskapets hovedkvarter og fordele dem på fire bygninger, skriver arkitektene i en pressemelding.

De fire bygningene ligger ut mot en 126 meter bred dypvannskai, og er organisert for aktivitetene til sjøs og på land, samtidig som de respekterer det uberørte landskapet omkring, skriver Snøhetta. Inkludert i bygningsmassen er et gjestehus, et hjem vekk fra hjemmet, for det ansatte som trenger å hvile seg mellom skift på sjøen eller på fastlandet.

Tar hensyn til kontekst

Vesterålen med sine 32 000 tusen innbyggere har vært en fyrtårn i norsk fiskeindustri nesten 1000 år, og regionen er kjent for den rike floraen og faunaen som er mulig takket være Golfstrømmen.

Holmen industriområde er utformet på en måte som er ment å ta hensyn til konteksten. Det har de gjort med en enkel, og samtidig logistisk kompleks industritypologi som trår forsiktig i landskapet, skriver arkitektkontoret.

Det fargesterke anlegget er inspirert av de skiftende lysforholdene og det spektakulære landskapet. Anlegget er organisert i enkle rektangulære former som skal gi kamuflasje til skytteltrafikken av båter og veitransport til og fra anlegget.

Ny badstu i Bjørvika

Skarven på Operastranda skal innvies mandag 12. november.
Publisert 9. november 2018
Skarven og Måken ligger på Operastranden i Bjørvika.

Det er den frivillige medlemsorganisasjonen Sørengas Badstu- og helårsbadeanstalt (SBHA) som drifter den nye attraksjonen i Oslo. Organisasjonens langsiktige mål er å få på plass et flytende svømmebasseng utenfor Operaen.  SBHA ønsker å tilby mulighet for bading i Oslofjorden hele året. Dette er den andre badstuen til organisasjonen. «Måken» har allerede vært i drift en stund, og ble bygget av to badeentusiaster. Den nye badstuen er tegnet av arkitektkontoret Zeuthen + Stjern.

Badstuene er åpne for alle. SBHA tilbyr drop-in tirsdager kl 07-09, torsdager kl 16-18 og lørdager kl 09-11. Det er også mulig å leie hele badstuen for større grupper inntil 12 personer. 

Tid for nominering til Jacob-prisen

Fristen for å nominering er 20. november.
Publisert 9. november 2018

Prisen skal tildeles personer som utmerker seg spesielt inne fagområdene arkitektur og design. Det er Doga som nå gir ut prisen.

Fakta om prisen

Jacob-prisen ble innstiftet i 1957 og er oppkalt etter den første som mottok prisen – gullsmeden Jacob Tostrup Prytz. Blant vinnerne av prisen i dens snart 60 år lange historie finner vi smykkekunstnere, keramikere, møbeldesignere, industridesignere, tekstilkunstnere, arkitekter, interiørarkitekter og grafiske designere. Prisen tildeles personer som har gjort en særlig innsats for formgivningsfagene.

Juryen Fredrik Matheson er juryens leder. Reiulf Ramstad, fagansvarlig arkitektur og byutvikling. Kristine Five Melvær, fagansvarlig produkt- og møbeldesign. Kristina Hjelde Hatletveit, fagansvarlig mote- og tekstildesign og Dag Solhaug Laska, fagansvarlig grafisk design.

Prisen skal deles ut på Doga 10. januar 2019.