Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Redesigner eneboliger

Opptre er konkurransen der arkitekter tegner nye løsninger for typisk norske eneboliger, så de kan oppgraderes på bærekraftig vis. Følg kåringen av vinner på nett.

Publisert 3. juni 2020
Hvert konkurranseforslag ligger tilgjengelig på opptre.no. Skjermdump Opptre.no

Seks team har konkurrert om å levere den beste løsningen for energioppgradering av enebolig. Resultatene presenteres og vinneren kåres i et åpent webinar 8. juni, skriver Sintef på sine nettsider.

Konkurransen er et samarbeid mellom prosjektet Opptre, Enova og NAL.

– Enova ønsker å bidra til at det utvikles løsninger som er mer kostnadseffektive enn de vi ser i markedet i dag, og at boligeiere og leverandører får mer kunnskap om hvilke energitiltak som bør prioriteres ved rehabilitering med ulike budsjettrammer. Deltagelsen som prosjektpartner i Opptre og forslagene som de ulike arkitektteamene har utviklet, er derfor et viktig bidrag i arbeidet som Enova gjør inn mot dette markedet, sier markedssjef i Enova, Anna Barnwell.

Ulike boliger og beboere

Seks ulike boligtyper med eiere i ulike livsfaser og med ulike budsjett for oppgraderingsplanene ble valgt ut fra ulike steder i landet. Arkitekter i team med byggmester og energi- og LCA-rådgiver ble invitert til prekvalifisering, der seks team ble valgt.

– Vi har gjennomført en arkitektkonkurranse der målet har vært å utvikle nytenkende løsninger for oppgradering mot nesten nullenerginivå med fokus på arkitektur, bokvalitet, energibruk, energiproduksjon, karbonfotavtrykk og lave kostnader, sier seniorforsker, Anne Gunnarshaug Lien, i Sintef.

Etter konkurransen står eierne fritt til å velge om de vil gå videre med samarbeidet med arkitektene, ifølge Lien.

Dette fikk de

De seks boligeierne har stilt huset sitt til disposisjon for arkitektkonkurransen, og har til gjengjeld fått et konkurransebidrag som er et gjennomarbeidet skisseforslag til hvordan huset kan oppgraderes til en mer miljøvennlig bolig med bokvaliteter tilpasset egne behov og med et nytt arkitektonisk uttrykk. Beregninger av kostnader, energibruk og klimafotavtrykket er en del av bidraget.

En konkurransejury i regi av NAL med arkitekter, Enova og andre partnere fra Opptre har vurdert alle aspektene ved de innsendte bidragene og kåret en vinner.

Les om arkitektteamene, konkurransebidragene og følg seminaret på Opptre.no.

Relaterte saker

Enighet om fjordbydel

Kontainerhavnen på Filipstad i Oslo blir nå utbygget. Byrådet har funnet sammen med Venstre om avtale for bygging 3300 boliger i sjøkanten. 

Publisert 2. juni 2020
Illustrasjon: Diiz Group

Venstre har kjempet for konseptet Fjordbyen i Oslo siden 1995. Utbygging av kontainerhavnen Filipstad ved Aker Brygge er en del av dette prosjektet. Tirsdag ble det kjent at opposisjonspartiet har funnet frem til enighet med byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV om en ny plan for Filipstad-utbyggingen. 

– Venstre har siden 1995 kjempet for å realisere Fjordbyen, for å gi fjorden tilbake til byen. Å få vedtatt en grønn utvikling av Filipstad er viktig for å ta det videre, sier gruppeleder for Venstre, Hallstein Bjercke (V), i en pressemelding fra Oslo kommune.

Han får støtte fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap): 

– Oslo passerer snart 700 000 innbyggere, og jeg er stolt over at vi nå kan transformere Filipstad fra å være en containerhavn og en transportåre til å bli en ny fjordbydel med arbeidsplasser, boliger av ulike typer, sjøbad og nye friområder for befolkningen, sier Johansen.

Uenighet

Det har vært stor uenighet om hvordan området på Filipstad skal utbygges. Cruisehavnen på deler av området har vært noe av uenigheten. I tillegg har det vært diskusjon om størrelsen på friarealer, arkitektur, byggehøyde og veiløsninger. 

Avtalen mellom byrådspartiene og Venstre innebærer følgende justeringer i byrådets opprinnelige planer, heter det i pressemeldingen:

  • Cruisepiren tas helt ut av planen, og det gjennomføres en utredning som ser på fergehavnstrukturen i Oslo.

  • Det legges ytterligere til rette for grøntarealer, samt økte arealer til idretts- og fritidsaktiviteter.

  • Området ved Kongen Marina skal åpnes opp for befolkningen og tilrettelegges for byliv.

  • Privatbilisme skal begrenses mest mulig i det videre arbeidet med utforming av nye Filipstad allé (Ring 1).

  • Det skal legges til rette for en variert befolkningssammensetning med tiltak for flere rimelige boliger. 

–  I denne avtalen har vi sikret at grøntområder som er lovet blir realisert og ikke blir erstattet av andre funksjoner, og vi har fått på gjennomslag som vil gi økt kvalitet på boligene, friområdene og arkitekturen som utvikles. Gjennomslagfor en utredning om fremtidig fergestruktur kan gi oss muligheten til å åpne nye områder for befolkningen i fremtiden, både på Hjortnes og Vippetangen, sier Haakon Riekeles (V), Venstres medlem i byutviklingsutvalget.

Kraftig nedgang

Byggenæringens landsforening forventer fire prosent fall i bygge- og anleggsmarked mot to prosent under finanskrisen. Forventet nedgang for byggsektoren er åtte prosent.

Publisert 29. mai 2020
Arbeidsledigheten kommer ikke til å synke like raskt som den økte, spår Byggenæringes landsforbund (BNL). Illustrasjonsfoto: BNL

Koronapandemien og tiltakene for å begrense smitten sender norsk økonomi inn i en lavkonjunktur, skriver Byggenæringens landsforening (BNL) i en pressemelding i dag.

Krisen slutter ikke i år

Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL, mener pandemien vil merkes i mange år, både i Norge og globalt. Byggenæringen rammes på sikt når etterspørselen går ned, sier han.

BNL mener fallet i byggenæringen vil føre til nedbemanninger i mange bedrifter i månedene som kommer.

– Koronakrisen har så langt rammet bygg og anlegg mindre enn mange andre næringer, men det er fare for at ledigheten innen bygg vil bli liggende ved høyere nivåer i prognoseperioden enn i de foregående årene, sier Sandnes.

Ulike prognoser for ulike markeder

Arbeidsledigheten ikke vil synke like raskt som den økte, ifølge BNL. Prognosene deres viser forskjeller i hvor hardt krisen rammer ulike markeder.

– For bygg snakker vi da om et fall på åtte prosent, og ser vi på nye boligbygg er tallet 17, 5 prosent nedgang, leilighetsbyggingen med et fall på over 40 prosent, sier Sandnes.

Prognosene indikerer at anleggssektoren være bedre stilt.

Forventer støttetiltak

BNL ber om at tiltakspakken som er varslet 29. mai, kommer med støtte til byggenæringen. Kommunenes ekstrautgifter må dekkes. Nødvendig vedlikehold og investeringer må ikke utsettes, skriver de.

Ti milliarder må til for å stimulere til oppdrag og holde hjulene i gang, og Husbanken må sikres tilstrekkelig utlånskapital.

Dyrere materialer

BNL varsler videre at svak kronekurs vil føre til økte materialkostnader, mens økt arbeidsledighet og svakere lønnsvekst gir lavere arbeidskraftkostnader.

Deichman åpner 18. juni

Deichman Bjørvika åpner 18. juni, tre måneder etter planlagt.

Publisert 28. mai 2020
Foto: Erik Thallaug

Det er Kronprins Haakon som endelig kan klippe snoren på det nye Deichman i Bjørvika, torsdag 18. juni. Bygget har stått klart til åpning siden 28. mars, men korona-situasjonen gjorde det umulig å åpne det nye kulturbygget.

– De siste årene har flere av Deichmans lokalbibliotek redefinert hva et bibliotek kan være. Det nye hovedbiblioteket bygger videre på dette. Deichman Bjørvika blir et sted der du kan spille inn en podkast eller sy din første kleskolleksjon like gjerne som å låne bøker, sier biblioteksjef Knut Skansen i en pressemelding.

Det er arkitektene Atelier Oslo som sammen med Lund Hagem står bak bygget.

– Vi har ønsket å skape rom for uformelle situasjoner. Det er ikke et hysj-bibliotek. Du kan finne ditt sted i det store rommet som er tilpasset en menneskelig skala, fortalte Atelier Oslo da Arkitektnytt intervjuet dem tidligere i år.

Foreløpig kan opp til 1000 personer nå være i biblioteket samtidig. Normalt er 3000 tillatt.

Biblioteket holder åpent alle dager i uken. På hverdager holder det åpent fra morgen til sent på kveld, skriver Deichman.

Stillheten etter bomben

Kunstner Alexander Rishaug har fanget lyden av Høyblokka i regjeringskvartalet og trykket den på vinyl. Under lanseringen strømmes plata i sin helhet på nett. 

Publisert 22. mai 2020
Bildet av interiøret i Høyblokka i regjeringskvartalet er hentet fra boken som følger en dobbeltplate med lydspor fra Høyblokka i regjeringskvartalet, av Alexander Rishaug. Foto: Arne B. Langeleite

Lydkunstneren Alexander Rishaug undersøker lyden av stillhet etter en bombe ved å ta lydopptak fra åtte rom i Erling Viksjøs høyblokk. Han har også dokumentert bygningen i fotografier, og sammen med bilder av Arne B. Langleite publiseres det en tilhørende bok med bilder, tekst og lydspor, melder Kulturbyen Oslo.  

De skriver at Rishaugs lydverk fanger både minne og sted:

«Gjennom akustikk, resonanser, frekvenser, vibrasjoner og under- og overtoner som ikke vanligvis oppfattes av det menneskelige øret, avslører Rishaug hvordan fraværet blir fremkalt av lyden av stillhet, en påminnelse om både tidligere menneskelig aktivitet, og hvordan den opphørte.» 

Dobbeltalbummet med tittel "Y (59 ° 54'54.76 ″ N 10 ° 44′46.03 ″ Ø)" inneholder en suite bestående av åtte spor som varer i åtte minutter hver. Tittelen er kordinatene mellom Høyblokka og Y-Blokka og peker på bygningenes felles historie. 

Nettlanseringen skjer mandag 25. mai kl 19.00, og lydopptakene strømmes i sin helhet på oslobiennalen.no som et unik event.

Prosjektet er gjennomført i regi av Oslobiennalen og distribueres internasjonalt av Motto Books i Berlin. Plata kan høres i sin helhet på oslobiennalen.no og gis ut både fysisk og digitalt.     

Nango-TV

Følg med på Joar Nangos festspill-serie om arkitekturen etter kapitalismens fall.

Publisert 22. mai 2020
Foto: Torbjørn Buvarp

Arkitekt og kunstner Joar Nangos festspill-utstilling er utsatt til september 2020. Men Nango har i tillegg til utstillingen laget en spesialprodusert TV-serie som nå vises på nettet.

Serien i tre deler blir omtalt som et slags arkitekturens Norge Rundt, der Nango introduserer sitt miljø, sine samarbeidspartnere og venner. 

I en uhøytidelig ramme skal temaer som «neo-postmaterialisme, dekolonialiseringens tiltrengte pragmatikk og troen på at tingen er født tingliggjort uten behov for menneskenes sjeliggjøringsassistanse» presenteres, ifølge arrangøren.

Første del vises lørdag 23. mai klokken 16.00.

Andre del vises mandag 25. mai klokken 08.00

Tredje del vises tirsdag 2. juni klokken 21.00

Se serien på Festspillene i Bergens nettside.  

Relaterte saker

Spansk Y-støtte

Seks spanske kunst- og kulturinstitusjoner protesterer mot rivingen av Y-blokka. 

Publisert 18. mai 2020
Foto: Mari Viksjø Grøstad

Direktøren ved Picasso-museet i Barcelona og fem andre toppledere ved katalanske kunstinstitusjoner har publisert et åpent brev hvor de kritiserer beslutningen om å rive Y-blokka i Regjeringskvartalet. 

I brevet, som først ble gjengitt i VG, påpekes det blant annet at bygget til arkitket Erling Viksjø og den integrerte kunsten til Pablo Picasso og Carl Nesjar må sees på som ett, samlet verk – og ikke skilles. 

– Y-blokka sees fra utsiden gjennom veggmaleriet. Det er bygningens ansikt og arkitekturen er dens kropp, står det, ifølge VG, skrevet på katalansk i uttalelsen.

Planen til Statsbygg og regjeringen er å rive selve bygget, ta vare på kunsten og sette denne opp igjen i et nytt regjeringskvartal. Forarbeidet til rivingen er alt igangsatt. 

Uttalelsen fra Katalonia er signert av Emmanuel Guigon, direktør ved Picasso-museet i Barcelona, Judit Carrera, direktør ved Center of Contemporary Culture of Barcelona (CCCB), Assumpció Puig, dekan i den katalanske arkitektforeningen (COAC), Marko Daniel, direktør ved Joan Miró-museet for moderne kunst i Barcelona, Ferran Barenblit, direktør ved Barcelona museum for samtidskunst (MACBA) og Margarida Sala, direktør ved museet for katalansk historie.

Nasjonalmuseet - Arkitektur gjenåpner

Nasjonalmuseet – Arkitektur åpnet igjen torsdag 14. mai. Villa Stenersen åpner søndag 24. mai.

Publisert 15. mai 2020
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

«Vi er glade for å igjen ønske publikum velkommen til våre visningssteder. Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for et trygt besøk!» skriver Nasjonalmuseet i en pressemelding.

I Nasjonalmuseet – Arkitektur kan publikum nå igjen se utstillingen om arkitekten og tegneren Wilhelm von Hanno. Funkisvillaen Villa Stenersen vil holde åpent søndager utover sommeren.

Maksimalt 50 personer kan være inne i museet om gangen, og publikum må holde minst en meters avstand til hverandre og til museets ansatte, skriver museet på sine hjemmesider.  

I tillegg til Von Hannos arbeider vises utstillingen Boligideer og Ola Mørk Sandvik – en norsk Bauhaus-elev.

Nasjonalmuseet planlegger åpning av utstillingen En samling blir til, som egentlig skulle åpnet 28. mars, i løpet av juni. Åpningsdato kommer.

Villa Stenersen, tegnet av Arne Korsmo, åpner igjen for publikum søndag 24. mai kl. 12.00, og vil holde åpent hver søndag kl. 12–16 utover sommeren.

Ny rapport om eldres flyttemønster

De eldre tilrettelegger ikke boligen for alderdommen når de pusser opp, viser ny rapport. Forskerne varsler økt press på helse- og omsorgstjenesten i distriktskommunene.

Publisert 8. mai 2020
De siste 20 årene har det blitt vanligere å flytte for aldersgruppen 60 til 75 år, ifølge seniorrådgiver ved Kunnskapskontoret i Husbanken, Torstein Syvertsen. Foto: Husbanken

Eldre flytter oftere fra eneboliger til mer tilgjengelige blokkleiligheter. Men når de vedlikeholder boligene sine er det sjelden for å øke tilgjengeligheten, viser en ny rapport i regi av Husbanken. 

Should I stay or should I go

I den ferske NOVA-rapporten «Mobilitet blant eldre på boligmarkedet» analyseres drivere og barrierer for om eldre mellom 60 og 75 år velger å tilpasse boligen de bor i eller flytte et nytt sted som er mer egnet for alderdommen, skriver Husbanken i en pressemelding.

– Rapporten viser at det er blitt mer vanlig å flytte for personer i denne aldersgruppa de siste tjue årene, sier seniorrådgiver i Husbanken, Torstein Syvertsen.

Ifølge Syvertsen bytter de eldre gjerne bytter ut eneboligen med en mer lettstelt og tilgjengelig blokkleilighet. Dersom de velger å pusse opp, er det sjeldent de benytter anledningen til å tilrettelegge for alderdommen. Det skjer ikke før behovene melder seg. 

Noen har ikke råd

Undersøkelsen viser at halvparten av respondentene bor i en bolig som de selv regner som dårlig eller svært dårlig egnet for bevegelseshemmede.

– Mange eldre har god nok økonomi til å kunne skaffe seg en mer egnet bolig. Men det er også en god del som sier at de ikke har råd til å flytte, eller oppgir at de ikke vil prioritere det på grunn av økonomi, sier Syversen.

Det handler ikke bare om boligens fysiske egenskaper, nærmiljøet og stedstilhørighet betyr også mye for mange eldre, ifølge Syversen.

Forskjell på by og land

Ifølge Husbankens rapport er det stor forskjell mellom boligmarkedene i sentrale områder og i distriktene. Sentralt er tilbudet av tilgjengelige boliger størst, og her flytter eldre mest. I distriktene er tilbudet dårligere, så her flytter de minst.

Rapporten avdekker også at en del eldre flytter fra byen til bygda. Disse flytter ikke til mer tilgjengelige boliger, og vil på sikt kunne føre til økt press på helse- og omsorgstjenesten i distriktskommunene.

Det offentlige må inn

– I rapporten pekes det også på at ganske få har hatt kontakt med kommunen sin i forbindelse med utbedrings-spørsmål, slik at manglende offentlig rådgiving blir en barriere for at eldre får tilpasset bolig, utdyper Syvertsen.

Forskerne bak rapporten anbefaler å styrke den offentlige innsatsen for å skape en mer aldersvennlig boligmasse.

Verdidebatt strømmes fra Y

Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka inviterer i samarbeid med Oslobiennalen til debatt om nasjonalt traumearbeid. Hvordan skaper man et trygt samfunn? spør de.

Publisert 7. mai 2020
Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka og Oslobiennalen inviterer til verdidebatt nedenfor Y-blokka. Arrangementet direktestrømmes på Facebook. (Illustrasjonsfoto) Foto: Mette Svensen

Debatten skal foregå i ettermiddag, torsdag 7. mai klokken 16.00 ved rivegjerdene foran Y-blokka, på plassen nedenfor Picassos Fiskerne. Samtalen strømmes på Facebook-siden til Støtteaksjonen for Y og Oslobiennalen.

Paneldeltakerne skal diskutere hva som gikk galt med minnepolitikken etter 22. juli. De inviteres også til å mene om hvordan en nasjon bør omgås sine traumer og hvordan man dypest sett skaper et trygt samfunn, ifølge arrangørens pressemelding.

Arrangøren skriver at «Forsoning betegner gjenopprettelse av et brutt og skadet samfunn» og viser til Hammersborg i Oslo og Utøya i Hole som de to minnemiljøene for det nasjonale traumet 22. juli.

«Begge steder har utviklingen siden 2011 vært preget av strid. Det som skulle vært et samlende prosjekt; gjenreisningen av regjeringskvartalet etter 22. juli, utvikler seg til en Alta-aksjon om Y-blokka midt i Oslo sentrum. Kan Stortinget redde dette modernistiske ikonet i 12. time den 12. mai? Striden om Y-blokka og det nye regjeringskvartalet kommer på toppen av den ulykkelige historien om Jonas Dahlbergs «Memory Wound», og Knut Steens skulptur «Aurora» som tidligere prydet regjeringskvartalet, men nå ligger oppbevart på ubestemt sted på ubestemt tid.» skriver arrangørene.

I debattpanelet sitter:

Ola Elvestuen – stortingspolitiker og tidligere klima- og miljøminister

Ingrid Eide – sosiolog, fredsforsker og tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Kjetil Trædal Thorsen – partner og grunnlegger av Snøhetta, arkitekt for deler av Ground Zero minnesmerket i New York etter 9/11

Ani Könchog – psykolog og buddhistisk nonne med flere års erfaring fra blant annet Fransiskushjelpen.

Morten Krogvold – fotograf mest kjent for sin portrettkunst, utnevnt til ridder av St. Olavs orden.

Enja Sæthren – bachelor i internasjonale relasjoner ved UiO, master i internasjonal offentlig politikk og ledelse fra Sciences Po Paris, aktivt med i AUF og Ap i perioden 2007-2012.

Katja Høst – kunstner, forfatter og tidligere skuespiller.

Samtalen ledes av Kjetil Ansgar Jakobsen, professor i historie, Nord universitet.

Blir med i FN-initiativ

Grønn Byggallianse blir medlem i UN Global Compact. – I tråd med våre mål, sier daglig leder Katharina Bramslev.

Publisert 5. mai 2020
Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn byggallianse, er fornøyd med å bli medlem i FN-initiativet Global Compact. Foto: Finn Ståle Feldberg

I mars ble Grønn byggallianse medlem i UN Global Compact, som er FNs bærekraftsinitiativ for næringslivet. Medlemskapet ble til etter en utfordring fra Käthe Hermstad, i arkitektkontoret Nordic, i Arkitektnytt sommeren 2019. 

Grønn byggallianse så Hermstads innlegg som en positiv utfordring og søkte allerede i på høsten FNs generalsekretær om medlemskap i Global Compact. Søknaden ble godkjent i mars og nå er de dermed fullverdig medlem knyttet til Global Compacts norgeskontor.

FNs Global Compact-initiativ har som formål å utfordre bedrifter til å samkjøre strategier og aktiviteter med prinsipper om menneskerettigheter, rettferdig bruk av arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. 

Innen to år skal Grønn byggallianse rapportere i henhold til UN Global Compact sine 10 prinsipper om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

– Medlemskapet er i tråd med vårt mål om å inspirere byggebransjen til å ta grønnere valg. Som medlem av internasjonale World Green Building Council jobber vi med de samme FN-målene som er styrende for Global Compact-nettverket, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

Grønn byggallianse er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. De jobber for at bransjen skal ta hensyn til miljø og bærekraft i alle sine byggeprosjekter. 

Hyggeligste håndverker kåres

Nominasjonen til Norges Hyggeligste Håndverker er i gang. – Viktig kåring i disse tider, sier kunnskapsminister Guri Melby (V). 

Publisert 4. mai 2020

For fjerde gang skal Norges hyggeligste håndverker kåres. Avstemming er allerede i gang og etter få dager har det kommet inn 320 individuelle nominasjoner og over 21000 stemmer. 

Med store endringer i samfunnet, som følge av koronaviruset, mener kunnskapsminsiter Guri Melby (V) kåringen er viktigere enn noen gang. 

– Å slå et slag for alle de dyktige håndverkerne i landet er viktig, både med tanke på fremtidig rekruttering til yrkesfag og fordi det er en yrkesgruppe som fortjener all den rosen de kan få, sier Melby i en pressemelding.

-  Det er en endret hverdag for oss alle om dagen. Å være med på et positivt tiltak i disse tider føles derfor både veldig riktig og viktig, forklarer hun.

Kåringen er et initiativ fra bedriftene Mittanbud og Dipper.  I 2019 var det 1017 nominasjoner og målet er rekord i 2020. 

– At kåringen er landsdekkende har ført til et fantastisk lokalt engasjement. Vi gleder oss til å se responsen fra de ulike kommunene, tettstedene og byene også i år. De tidligere vinnerne og finalistene i NHH-kåringen er fortsatt lokale helter, sier Gerd Stilloff Løland, leder for marked og kommunikasjon i mobilselskapet Dipper. 

Kåringen åpnet for nominasjoner 26. april og finalen er 5. september.