Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Urnes stavkirke blir verdensarvsenter

Miljødirektoratet har godkjent Fortidsminneforeningens planer om verdensarvsenter for Urnes stavkirke. Avgjørelsen betyr mer midler til stavkirka i Luster. 

Publisert 24. oktober 2019
Urnes stavkirke i Luster i Sogn og Fjordane ble bygget på 1130-tallet. Foto: John Marx/Flickr

Urnes stavkirke i Sogn og Fjordan feirer i år 40 år på UNESCOs verdensarvliste. Nå er de også autorisert som verdenssarvsenter etter å ha blitt godkjent av Miljødirektoratet, ifølge Fortidsminneforeningen. Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim, mener avgjørelsen er starten på en spennende utvikling. 

– Miljødirektoratets avgjørelse betyr mye for folk på Ornes, for Luster kommune og regionen og for oss i Fortidsminneforeningen. Autorisasjonen av Urnes verdsarvsenter er starten på en svært spennende utvikling av Urnes og lokalsamfunnet rundt, med planer for bygging av et besøkssenter med et bredt tilbud til de besøkende til verdensarven i Luster, sier Fjeldheim til foreningens nettside

Autorisasjonsordningen for besøkssenter ved verdensarvstedene i Norge innebærer at en rekke autorisasjonskrav skal oppfylles. Miljødirektoratet sier i sin begrunnelse at Fortidsminneforeningen på en god måte har gjort rede for hvordan senteret oppfyller disse kravene, og direktoratet har besluttet å autorisere Urnes verdsarvsenter for en periode på fem år, ifølge foreningens nettside.

Autorisasjonen utløser statlige midler til drift. Det betyr en styrking som gjør at tilbudet til besøkende og formidling av verdensarven kan videreutvikles gjennom en rekke tiltak, skrive Fortidsminneforeningen. Dette utgjør, ifølge NRK Sogn og Fjordane, 900.000 kroner årlig de neste fem årene.

Landskapsarkitekt nominert til ingeniørpris

Landskapsarkitekt Taran Aanderaa er en av tre nominerte til Rådgivende ingeniørers forenings pris Årets unge rådgiver. 

Publisert 22. oktober 2019
Landskapsarkitekt Taran Aanderaa (bildet) er nominert sammen med prosjekteringsleder Ingrid Lothe Eldholm (30) og overvannsekspert Phan Åge Haugård (27). Foto: Asplan Viak

«Årets unge rådgiver», som deles ut av Rådgivende ingeniørers forening (RIF), skal hedre dyktige rådgivere under 35 år. Landskapsarkitekt Aanderaa (28), som jobber i Asplan Viak, er ifølge juryen nominert til prisen på grunn av et sterkt engasjement for klimatilpasning, flomproblematikk og økologi. Gjennom innlegg og foredrag i ulike sammenhenger, bidrar Anderaa til å spre kunnskap, bygge bro mellom fagmiljøer, inspirere og overbevise. Hun evner å formidle tungt fagstoff på en lettfattelig og tydelig måte og opptrer både på nasjonalt fjernsyn og radio, skriver juryen. Aanderaa er også engasjert som styremedlem i Asker elveforum, redaksjonsmedlem i magasinet Kote, medlem i programkomiteen for IFLAs verdenskongress 2019 og emneansvarlig for 10-poengskurset Rom og design ved Høgskulen på Vestlandet. 

Kandidatene skal være en spydspiss innen sitt område, være nysgjerrig og nyskapende, bidra til å løfte faget og evne å bruke oppdrag til å videreutvikle selskapet og prosjektdeltakerne. I tillegg må kandidatene vise evne til praktisk og kommersiell anvendelse av kunnskapen sin og være en god lagbygger, skriver RIF på sine nettsider. Prisen deles ut under RIFs høstkonferanse i Oslo den 29. oktober. 

Viktig spørreundersøkelse

NAL gjennomfører spørreundersøkelse om universell utforming denne høsten. 

Publisert 10. oktober 2019
Foto: Alberto G

Norske arkitekters landsforbund (NAL) gjennomfører en spørreundersøkelse denne høsten, om arkitekters oppfatninger og holdninger til universell utforming, ulike konkurranseformer, digitalisering og medvirkning i planlegging. Undersøkelsen utføres av Opinion as for NAL.

NAL ønsker blant annet å undersøke følgende:

 • Om plan- og designkonkurranser i Norge stimulerer til et godt marked for arkitekter. Bør konkurranser i større grad leveres digitalt?
 • Om TEK17 fungerer som et godt hjelpemiddel for å utvikle nye arkitektoniske løsninger?    
 • Om kravene til universell utforming er for strenge?
 • Om medvirkning i planprosesser bidrar til bedre prosesser og resultater i byggebransjen? 

"Svarer du på spørsmålene i denne undersøkelsen bidrar du til å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle en god arkitekturpolitikk. Hvis vi skal arbeide for å endre på praksiser som er uheldig for arkitekter, så må vi kunne underbygge våre påstander med et godt faktagrunnlag.  NAL kan uttale seg med større sikkerhet i viktige saker. Dine svar kan gi oss grunnlag for gode beslutninger, samt iverksetting av tiltak og forslag til endringer av lover og forskrifter," skriver NAL på sine hjemmesider.

Undersøkelse sendes ut til medlemmer i NAL, NIL og NLA i løpet av oktober 2019.

Dette er en oppfølging av en tidligere undersøkelse fra 2013, støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Bylivsenteret på post

NALs bylivsatning er med i forslaget til neste års statsbudsjett.

Publisert 8. oktober 2019
Foto: Bylivssenteret

NALs Bylivsenteret foreslås å motta to millioner kroner i neste års statsbudsjett.  

I kapittel 590 Planlegging og byutvikling, under post 81 foreslås en bevilgning på 6,7 millioner kroner i 2020.

Innenfor denne bevilgningen foreslås det at Byliv-senteret tildeles to millioner kroner i tilskudd til drift i 2020.

Det skrives følgende om blant andre Byliv-senterets arbeid:

«Byliv-senteret har gjennomført kompetansetiltak og bistått en rekke kommuner med stedsutvikling. Det ble tildelt 3,8 mill. kroner til om lag 30 ulike kompetanseprosjekter innen planlegging, miljø, kart og geodata, herunder universell utforming. Rapportene og dokumentasjonen fra prosjektene indikerer at tiltakene har bidratt til økt plankompetanse hos søkerne og deres målgrupper. I tillegg har erfaringer og resultater fra tiltakene blitt lagt til grunn for politikkutvikling, og blitt formidlet til aktuelle målgrupper gjennom departementets utviklings- og kompetansearbeid.»

Les også om tildelingen på NALs hjemmeside.

Lenke til Statsbudsjettet, se side 252-253 for mer om tildelingen til området Planlegging og byutvikling.

Oslo bys arkitekturpris stiller ut

Se årets ni nominerte og avsløringen av de tre finalistene til Oslos arkitekturpris.

Publisert 5. september 2019
Badstuflåten i Oslofjorden er blant de nominerte til Oslo bys arkitekturpris 2019. Foto: Becky Zeller

Oslo bys arkitekturpris vil hedre ny arkitektur som er et tilskudd til byen og den utviklingen. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo. Nylig ble de 25 kandidatene til prisen i 2019 offentliggjort, og nå skal 25 kandidater bli til ni nominerte. Kommunen byr dermed inn til utstilling av de utvalgte, der også de tre finalistene vil bli avslørt.

Utstillingen åpner på Fridtjof Nansens plass den 13. september kl. 16.00, og er gratis for alle. Utstillingen varer til 27. oktober 2019.

Norconsult med oppkjøp i Danmark

Rådgivingsselskapet vil bli større i Norden og kjøper KHS Arkitekter.

Publisert 4. september 2019
Fra venstre: Mads H. Lund – KHS, Thomas Bolding Rasmussen – Norconsult, Jess Kofoed Sørensen – KHS, Jacob Ilsøe – Norconsult, Lotte Larsen – KHS, Hans Henrik Linde – KHS, Morten Rønne Nilsen – KHS, Egil Gossé – Norconsult. Foto: Norconsult

Oppkjøpet av KHS Arkitekter i Danmark er del av Norconsults strategi for å styrke selskapets tilstedeværelse i Norden, ifølge en pressemelding fra selskapet. Etter kjøpet får Norconsult cirka 20 nye medarbeidere i Danmark og har nå om lag 220 rådgivere innen byggevirksomhet totalt i Danmark.

– Nå vil vi i større grad kunne levere flere tverrfaglige og helhetlige tjenester, sier administrerende direktør for Norconsult i Danmark, Thomas Bolding Rasmussen, i meldingen.

KHS og Norconsult har tidligere samarbeidet på flere prosjekter. Administrerende direktør i KHS Arkitekter, Jess Sørensen, fortsetter som direktør i KHS. Dagens partnergruppe i KHS vil fortsatt være en sentral del av den danske virksomheten, ifølge meldingen.

– For oss er det et naturlig steg å bli en del av en større virksomhet, og det gjør at vi vil kunne levere bredere og enda bedre tjenester til kundene våre, i en bransje der tendensen går mot «ett kontaktpunkt», sier Sørensen.

Norconsult har 3 800 medarbeidere, hvorav om lag 2 750 i Norge. De har i over 100 kontor i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av medarbeiderne.

Valgkamp hos Grape Architects

Oslo-kontoret fortsetter sin Forkostlab-serie, denne gang med valgkampspesial om byutviklingen i Oslo.

Publisert 22. august 2019
Ellen de Vibe er ordstyrer når Oslo-politikerne møtes til dyst hos Grape Architects. Foto: Plan- og bygningsetaten

«Vi ønsker å utfordre noen av partiene på hvor de står i ulike byutviklingsspørsmål og inviterer til debatt,» skriver Grape på sin nettside. Tidligere byplansjef Ellen De Vibe skal borre i partienes politiske ambisjoner for tema som boligbygging, Fjordbyen, Marienlyst, utviklingsretninger og annet.

I panelet sitter: Hanna E. Marcussen, MDG, Camilla Wilhelmsen, Frp, Espen Ophaug, Venstre, Anders Røberg-Larssen, Arbeiderpartiet og Pia Farstad von Hall, Høyre.

Tid og sted: Tirsdag 27. august, kl. 8.00-9.30, Ruseløkkveien 14. Dørene åpner kl 7:45, med kaffe, croissanter og faglig mingling.

Vennligst signer her, sier Bygg21

Gjennom stor signaturkampanje forplikter bedrifter innen bygg og eiendom seg til å jobbe mer kostnadseffektivt og bærekraftig.

Publisert 14. august 2019
De første signaturene kom i havn under Arendalsuka. Foto: Bygg21

Signaturkampanjen i regi av Bygg21 ble lansert på Arendalsuka på tirsdag, og er allerede undertegnet av aktører som Veidekke, Asplan Viak, NTNU og Grønn Byggallianse. 

Sekretariatet for Bygg21 har, sammen med et stort antall sentrale personer i næringen, definert beste praksis og utviklet praktiske råd som bedriftene nå oppfordres til å ta i bruk. Ved å undertegne forplikter bedriftene til følge anbefalingene om å redusere kostnader, sikre raskere boligbygging og sørge for at en av Norges største vekstnæringer utvikler seg på en effektiv og bærekraftig måte, heter det i en pressemelding fra Bygg21.

- Beste praksis utviklet av Bygg21 vil hjelpe oss i arbeidet med å industrialisere mer, få ned kostnadene og bygge kvalitetsboliger til fornuftige priser, sier Daniel K. Siraj, konsernsjef i OBOS, i den samme meldingen.

I Arendal arrangerer Bygg21 en idémyldring for bransjeaktører som inviteres til å dele erfaringer med bruk av beste praksis. Målet er å samle 400 underskrifter.

- Selv om bransjeaktørene konkurrerer seg imellom, har alle et felles ansvar for å videreutvikle næringen til beste for oppdragsgivere, kunder, medarbeidere og samfunn. Bygg21 bidrar til å forene oss om de viktigste utfordringene, sier Jon Sandnes, leder i Byggenæringens Landsforening (BNL) i pressemeldingen.

BNL, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har allerede forpliktet seg til å oppfordre sine medlemmer til å signere, heter det videre.

Signaturkampanjens hjemmeside finner du her.

Smartest i landet her

Statens vegvesen har kåret Stavanger til Norges smarteste by. De vant for «offensivt og nytenkende arbeid innen mobilitet». Bodø, Sauda og Kongsberg fikk hedrende omtale.

Publisert 14. august 2019
Stavanger har fått Statens vegvesens mobilitespris 2019 for sitt smart-byarbeid. Foto: Alexey Topolyanskiy – https://unsplash.com/photos/YTZ2SYW_-fQ, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49816177

– Stavanger har utvist modighet og nytenking. Gjennom samhandling og helhetlig arbeid med areal, transport og by- og tettstedsliv har byen løftet mobiliteten i en mer bærekraftig retning. De deler sine erfaringer og får andre med, sa samferdselsminister Jan Georg Dale da han delte ut Mobilitetsprisen 2019 under Arendalsuka på mandag, ifølge et presseskriv fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen deler ut Mobilitetsprisen til «smarte og bærekraftige byer» for å synliggjøre og spre kunnskap om ny utvikling. Smarte byer-arbeidet favner vidt. Men i denne kåringen er det smart og bærekraftig mobilitet som er i fokus, skriver de.

Bodø, Sauda og Kongsberg kommune fikk diplom og hedrende omtale. Alle tre har ifølge juryen gjort et imponerende mobilitetsarbeid.

Smarte byer er bærekraftig og bidrar til at de politiske målene i Nasjonal transportplan kan nås, ifølge vegdirektør Bjørne Grimsrud som peker ut delemobilitet, kombinert mobilitet, kollektivtransport, gåing, sykling, næringslivets transporter og automatisering som deres fokusområder.

Grimsrud ledet juryen som inkluderer fagfolk fra KS, ITS Norge og Entur.

Se Nasjonalmuseet med Schuwerk

Norsk murdag retter søkelyset mot det nye Nasjonalmuseet. Arkitekt Klaus Schuwerk forteller.

Publisert 9. august 2019
Arkitekt Klaus Schuwerk. Foto: Ken Opprann/Statsbygg

Norsk murdag 2019 byr på et innholdsrikt program, også sett med arkitektøyene. Onsdag 11. september kommer en rekke foredragsholdere til Felix konferansesenter på Aker Brygge, deriblant Svein Lund fra Lund Hagem Arkitekter; Ida Winge Andersen fra Rebuilding AS og Ellen M. Devold, partner i Kulturminnehjelp.

Hovedtema for murbransjens fagdag er det nye Nasjonalmuseet, og under tittelen «Et lavmælt, men monumentalt bygg» vil hovedarkitekt Klaus Schuwerk fra kontoret Kleihues + Schuwerk fortelle om prosessen bak det kontroversielle bygget.

Påmelding her.

Arkitektbedriftene i Arendal

Byråd Hanna Marcussen og flere andre parti-politikere stiller når Arkitektbedriftene inviterer til debatt under Arendalsuka.

Publisert 9. august 2019
Direktør i Arkitektbedriftene i Norge, Egil Skavang. Foto: Arkitektbedriftene

Tema er arkitektur som strategisk verktøy i samfunnsutviklingen. Det blir først tre innlegg:

 1. Hanna Markussen, MDG – Arkitekturpolitikk i Oslo og behovet for en byarkitekt
 2. Ingunn Hylen, Trafo Arkitektur – Om Arendal sentrum, enhetlig og felles planlegging
 3. Egil Skavang, Arkitektbedriftene – Om kompetanse og arkitekturens verdi i samfunnet

Påfølgende debatt

 • Liv Kari Eskeland (H)
 • Siri G. Staalesen (AP)
 • Hanna Marcussen (MDG)
 • Christian Eikeland (FrP)
 • Ingunn Hylen (Trafo arkitektur)
 • Egil Skavang (Arkitektbedriftene)

Debatten finner sted mandag 12. august, Arendal Kino sal 3, kl. 17:30-19:00. 

Nasjonal veiviser for Smartby

Doga, Smartbyene og Nordic Edge rydder i smartby-jungelen.

Publisert 9. august 2019
Foto: Tim Gouw/ Unspash/Doga

«Norske kommuner får endelig én nasjonal veiviser for sine mange smartbysatsinger,» heter det i en pressemelding. Nå skal Design og arkitektur Norge (Doga), kommunenettverket Smartbyene og Nordic Edge lansere et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

– Ved å bli enige om hva vi legger i begrepet smartby, hva det betyr og hva det kan bidra til, øker vi sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner for fremtiden, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder i Doga i pressemeldingen.

Veikartet skal utgjøre et felles verdigrunnlag – ett sett med prinsipper og målbilder som kommuner og andre aktører kan jobbe etter. En av hovedmålsetningene er å få til mer og bedre samarbeid på tvers av sektorer, fagmiljøer og organisasjonskart.

– Vi må tenke i nye baner for å lykkes med den grønne omstillingen og samtidig legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping. Smartbykonseptet kan hjelpe oss med nå målene våre, men da må vi tenke og agere helhetlig og integrere smartbyarbeidet i by- og samfunnsutviklingen både lokalt og nasjonalt, sier Kock Hansen. 

Ifølge Kock Hansen ligger det et konkurransefortrinn i den såkalte norske smartby-modellen, der teknologien brukes for å løse konkrete utfordringer med utgangspunkt i innbyggernes behov.

– Verdier som tillitt, gjennomsiktighet og likeverdighet gir en gunstig grobunn for å bygge gode, fremtidsrettede smartbyer, men også for å skalere løsninger internasjonalt, sier hun i pressemeldingen.

Veikartet lanseres under Arendalsuka 2019, som går av stabelen mellom 12. - 17. august.