Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

FutureBuilt med ambisiøse mål

FutureBuilt lanserer FutureBuilt ZERO, for at byggenæringen skal kunne svare på Norges ambisiøse klimamål i tråd med Paris-avtalen.

Publisert 26. august 2020
Myndighetene må sørge for tilstrekkelig tøffe virkemidler til at hele næringen følger med på vei mot målet (blå kurve). FutureBuilt skal alltid ligge 50% under (rød kurve), vise at det er mulig og drive bransjen framover, skriver FutureBuilt. Illustrasjon: FutureBuilt

«Dersom du ønsker å være en av dem som tar ansvar og går foran: Værsågod, FutureBuilt ZERO gir deg både oppskriften og mulighetene til å vise det,» skriver FutureBuilt i en pressemelding.

I 2021 sparkes FutureBuilt 2.0 i gang, med enda mer ambisiøse mål på klimaets vegne enn tidligere. I følge FutureBuilt skal de nå brøyte løype, vise at det er mulig, og hele tiden ligge 50 prosent under og 10 år foran i forhold Norges ambisiøse klimamål i tråd med Paris-avtalen.

FutureBuilt ZERO er bredt faglig samarbeid som inkluderer både faglig spisskompetanse og dugnadsånd. ZEN, Sintef Community, NTNU, Asplan Viak og Civitas er med på arbeidet, hvis mål er å sette opp raskt minkende karbonbudsjetter for byggeprosjekter, og dermed vise hva som må til. Samtidig mener FutureBuilt at vi må ta høyde for at omstilling tar tid.

Drive bransjen fremover 

“Med utgangspunkt i «dagens praksis» og «dagens beste praksis» (FutureBuilt/ZEB/ZEN) synliggjør vi hva som må til av utslippsreduksjoner – år for år – fram mot 2050,» skriver innovasjonsarenaen for forbildeprosjekter i bransjen, og mener myndighetene nå må sørge for tilstrekkelig tøffe virkemidler, slik at hele næringen følger med på vei mot målet.

«FutureBuilt skal vise at det er mulig og drive bransjen framover. Vi må, dersom vi skal ha mulighet for å nå målene, raskt innføre for eksempel utslippsfrie byggeplasser, transformere eksisterende bygninger heller enn å bygge nytt, demontere og ombruke materialer, bygge mer med trematerialer og andre lavkarbon byggematerialer, samt innføre karbonfangst og -lagring (karbonrensing). Det krever både omfattende innovasjon og aktiv myndighetsutøvelse,» heter det i pressemeldingen.

Åpen standard

FutureBuilt ZERO er en «åpen standard» som alle kan benytte, både for å sette ambisiøse klimamål for byggeprosjekter og for å etterprøve disse gjennom tydelige, vitenskapelig funderte og transparente regneregler.

«Vi når ikke klimamålene ved bare å lage forbildeprosjekter. Vi søker derfor ikke bare modige utbyggere, men også modige og tydelige myndigheter. FutureBuilt ZERO viser hva myndighetene som premiss- og lovgiver må forholde seg til: Enten sikter vi mot å nå våre egne, vedtatte klimamål, eller så gjør ikke vår generasjon jobben vår,» skriver FutureBuilt.

FutureBuilt er nå i dialog med partner Grønn Byggallianse, om hvordan de kan innlemme FutureBuilt ZERO i neste versjon av BREEAM-NOR, og spille metodikken inn internasjonalt mot World Green Building Council.

FutureBuilt ZERO - kriterier og metodebeskrivelse kan finner du her.

Landsdekkende sykehusavtale

Rambøll har inngått rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF på arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester.

Publisert 20. august 2020
Rambøll har tidligere blant annet tegnet Det nye barne- og ungdomssykehuset på Haukeland Universitetssjukehus sammen med KHR Arkitekter og Per Knudsen Arkitektkontor. Foto: Jiri Havran

Rammeavtalen skal dekke små, mellomstore og større prosjekter i alle prosjektfaser, melder Fremtidensbygg.no. Avtalen kan også benyttes ved ombygginger og nybygg.

Sykehusinnkjøp HF er en innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten, og eies av de fire regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF.

Bjørn Terje Pettersen, divisjonsleder for sykehus, og prosjektleder Florian Franz, begge fra Rambøll, sier avtalen er så omfattende at den innbefatter så å si samtlige fag innen bygg i firmaet.

– Avtalen understreker Rambølls posisjon og satsing innenfor sykeshusplanlegging, sier de to til sier til Fremtidensbygg.no.

Den toårige avtalen har en totalverdi vurdert til cirka 160 millioner kroner per år. Avtalen inneholder mulighet for forlengelse.

Tegne museumsverksted?

Museene i Akershus inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om nytt verkstedbygg på Seiersten. – Etterspurt, mener NALs konkurranseansvarlig.

Publisert 20. august 2020
Foto: Museene i Akershus

Det nye verkstedbygget til Museene i Akershus skal ligge på Follo museum ved Seiersten sør for Oslo, og har som mål å bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innenfor tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre kompetanse og kunnskap. 

«Bygget skal kunne formidle verkstedsvirksomheten til publikum og samtidig være en god og funksjonell arbeidsplass som legger til rette for høy trivsel. Verkstedet representerer en større satsning på tradisjonshåndverk og bygningsvern, knyttet til Follo museum,» heter det i invitasjonen. 

Konkurransen har innleveringsfrist 13. november og juryen har til disposisjon et samlet beløp på 1 500 000 kroner. Det er Norske arkitekters landsforbund (NAL) som har fått i oppdrag å gjennomføre konkurransen. 

– Vi er alltid glade når oppdragsgiver velger arkitektkonkurranse som anskaffelsesmodell, spesielt med en åpen arkitektkonkurranse som her. En slik form gjør at alle kan delta, og det er arkitekten med det beste løsningsforslaget som får jobben med å tegne og realisere prosjektet, forteller Gisle Nataas, konkurranseansvarlig i NAL. 

Han mener denne typen hverdagsbygg-konkurranser er etterspurte i arkitektmiljøet: 

– Arkitekter vil være med å tegne skoler, eldresenter, verksteder, driftsbygg og så videre gjennom åpne konkurranser, sier han og legger til at Museene i Akershus, som på kort tid har utlyst to åpne arkitektkonkurranser, legger til grunn gode rammer for arkitektene som skal delta.  

Konkurransen ligger ute på Doffin nå. For mer informasjon, se NALs egen invitasjonstekst

Trappen ved Vøringsfossen

Statens Vegvesen åpner det nyeste tilskuddet av turistvegattraksjoner. En spektakulær trappebro ved Vøringsfossen signert Carl-Viggo Hølmebakk.

Publisert 20. august 2020
– Sammenkoblingen av delene har stilt store krav til prosjekteringen og produksjonen, sier prosjektleder Kjersti Wold om arkitekt Carl Viggo Hølmebakks nye tilskudd til Statens Vegvesens turistvei-prosjekt. Foto: Harald Christian Eiken (vmproduksjon.no)

Fredag 21. august åpner Statens vegvesen en ny turistvegattraksjon langs Nasjonal turistveg Hardangervidda. En trappebro som knytter sammen Fossatromma og Fossli ved Vøringsfossen, tegnet av arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk. Området er Norges tredje mest besøkte turistattraksjon.

Broen har en spennvidde på 47 meter og består av 99 trappetrinn. Høydeforskjellen mellom brosidene er 16 meter, og de sju brodelene er heist på plass med kran og montert sammen på stedet. Hele gangbroen er bygget i stål og er sikret med solide fjellsikringsbolter, skriver Vegvesenet på sine hjemmesider.

– Mange forhold har påvirket broen sin form. Konstruksjonen må være sikker og robust, broen skal kobles til den gamle kløvveien og landskapet, og selvsagt er det lagt vekt på utsikt og opplevelse. Broen skaper en ny situasjon å se og forstå landskapsrommet på, sier arkitekt Hølmebakk.

Prosjektleder Kjersti Wold kaller prosjektet for et nybrottsarbeid:

– Sammenkoblingen av delene har stilt store krav til prosjekteringen og produksjonen. Monteringen av broen, i ni hektiske døgn i juni, på et sted med bratte stup ned i en stri elv, har dessuten stilt harde krav til sikkerhet, mannskap og utrustning, uttaler Wold på hjemmesiden.

Broen er en del av andre byggetrinnet i Vegvesenets utvikling av attraksjonen Vøringsfossen. Utsiktsplattformer, stier, gjerder, parkering og servicebygg nedenfor Fossli hotell er allerede på plass, og i 2021 starter neste trinn med å fullføre vandringen rundt juvet i Måbødalen.

Større fleksibilitet, sikkerhet og produktivitet på byggeplassen

EU-prosjektet BIMprove har som mål å forbedre BIM, og dermed forholdene på byggeplassen. Sintef leder an.

Publisert 19. august 2020
– Bedre sikkerhet kan forbedre arbeidernes velferd og tilfredshet med jobben, mener Sintef. Foto: Shutterstock

Building Information Modelling (BIM) er en 3D-modellbasert prosess som gir fagfolk innen arkitektur, ingeniørarbeid og konstruksjon innsikt og verktøy for å mer effektivt planlegge, designe, konstruere og administrere bygninger og infrastruktur. Digitalisering av disse prosessene gir helt nye nivåer av effektivitet, sikkerhet og komfort, skriver Sintef i en pressemelding. 

Forskningssenteret leder nå an EU-prosjektet BIMprove, som har satt seg som overordnet mål å lage en en dynamisk metrisk bygningsmodell (digital tvilling) til byggeplassen. På denne måten kan forholdene på byggeplassen enkelt overvåkes, ressurser kan planlegges og arbeidsplanlegging forbedres, heter det videre. 

Gjennom bruk av bakkebaserte roboter og ubemannede luftfartøyer kan omgivelsene overvåkes, og man kan oppdage avvik for oppdatering av den digitale tvillingen og underlaget BIM. 

I tillegg vil personellets lokasjoner på stedet bli sporet anonymt, og dermed gjøre det mulig for BIMprove-systemet og arbeidsledere å optimalisere ressursallokering, menneskestrøm og sikkerhet. 

– Bedre sikkerhet kan forbedre arbeidernes velferd og tilfredshet med jobben, og gjør det mulig å ha lengre karrierer i byggenæringen, noe som reduserer lekkasjen av verdifull kunnskap, sier Sintef-forsker Klodian Gradeci.  

Prosjektet har en varighet på 36 måneder og ledes av Sintef med partnere fra Norge, Sveits, Finland, Tyskland, og Spania.

BIMprove vil bli gjort lett tilgjengelig for alle interessenter ved å tilby forskjellige brukergrensesnitt, for eksempel varsler til arbeidere gjennom bærbare enheter og VR-visualiseringer til arbeidsledere. Tjenesten vil være skybasert med en lagdelt struktur, noe som muliggjør utvidelser på senere stadier, skriver Sintef i pressemeldingen.

Sosial bærekraft på timeplanen

AHO-studenter med ny antologi: «Hvor sosialt? – en studie av sosial bærekraft i byutviklingen på Hamar».

Publisert 1. juli 2020
Antologien er skrevet av studentene på skolens videreutdannings-master i urbanisme og bidrar ifølge AHO med perspektiver som vil få betydning for fremtidig bypolitikk og byforvaltning. Illustrasjon: Sissel Vikhammer

Ifølge Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo belyser studentens bidrag hvordan en teoretisk og praktisk tilnærming til sosial bærekraft kan arte seg.

Hittil har det ifølge skolen vært et snevert fokus på miljøkonsekvenser i byutviklingen. I tekstsamlingen undersøkes, i motsetning til denne trenden, flere aspekter ved begrepene «sosial» og «bærekraft». Antologien, som er skrevet av studentene på skolens videreutdannings-master i urbanisme, bidrar ifølge lærestedet med perspektiver som vil få betydning for fremtidig bypolitikk og byforvaltning.

Antologien er redigert av Erling Dokk Holm og Peter Hemmersam, og lay-out står Sigrun Sætrevik for. Forsiden er illustrert av Sissel Vikhammer. Boken er foreløpig kun tilgjengelig digitalt, men skal etter hvert gjøres tilgjengelig på papir.

Sted og topografi på film

Filmskaper og stipendiat Elisabeth Brun har fått Ivan Juritz-prisen for kortfilmen "3xShapes of Home". – Jeg utforsker betydningen av sted for filmskaping, på samme måte som noen arkitekter gjør i forhold til sitt virke, sier hun om doktorgradsarbeidet.

Publisert 1. juli 2020
– Jeg vil bygge en bru mellom akademia og filmbransjen, sier stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, om sin prisvinnende kortfilm «3xShapes of Home».. Foto: Truels Zeiner-Henriksen

Klassekampen meldte i går at Brun har mottatt den internasjonale Ivan Juritz-prisen for kortfilmen som er basert på en serie undersøkelser av hjemstedet hennes, Strengelvåg i Nord-Norge:

– Gjennom ulike filmteknikker har jeg utforsket mitt forhold til stedet og topografiene, altså fjell og hav og stedene som betyr noe for meg. Hver gang jeg har dratt tilbake, har jeg funnet nye måter å se stedet på. Argumentet mitt er at det å lage film kan være en måte å tenke topografisk på, sier Brun, som er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, til avisa. 

Til Arkitektnytt sier filmskaperen om arbeidet sitt at:

– Jeg utforsker betydningen av sted for filmskaping, på samme måte som noen arkitekter gjør i forhold til sitt virke. Jeg undersøker sted som «arkitekturen før arkitekturen».

Bygge bro

Brun forteller videre at hun har fått med arkitekten Dr. Anna Ryan, fra University of Limerick, i bedømmelseskomiteen for den innsendte avhandlingen. Dr. Ryan har også interessert seg for landskapet og havet i sin bok «Where Land Meets Sea» fra 2012, forklarer hun. 

Brun er ifølge Klassekampen glad for at filmen får oppmerksomhet utenfor akademia.

– Jeg vil bygge en bru mellom akademia og filmbransjen. Filmskapere bruker film for å skaffe seg kunnskap, og forskere blir stadig mer interessert i kreative metoder. Hvis det er mulig å forske videre ved å lage film, så er det det jeg ønsker, sier hun. 

Se et klipp av den prisvinnende kortfilmen "3xShapes of Home" her.

Oslobygg KF får sin første direktør

Eli Grimsby blir første direktør i Oslobygg KF, som vil bli en av landets største byggherrer og eiendomsaktører.

Publisert 26. juni 2020
Foto: Lars Myhren Holand

Oslobygg KF er et kommunalt foretak opprettet av bystyret i Oslo i januar 2020, og vil bestå av foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Sammenslåingen vil etter planen finne sted i løpet av 2021, og foretaket vil bli en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører, med rundt 600 ansatte og en omfattende prosjekt- og eiendomsportefølje.  

I dag ble det klart at Eli Grimsby blir første direktør i Oslobygg KF. Grimsby kommer fra stillingen som administrerende direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF der hun har hatt ansvar for prosjekter som Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet. 

- Ansettelsen av ny direktør er en milepæl i realiseringen av Oslobygg. Ved å samle all byggkompetanse i ett foretak får vi sterke fagmiljøer som kan håndtere og se byens behov i sammenheng og som har prosjekter som er spennende og store nok til å beholde de beste folka. Ett stort foretak vil også ha større påvirkningskraft i markedet innen miljø, teknologi, arbeidslivskriminalitet og andre politisk prioriterte områder, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i en pressemelding.  

Med Grimsby på plass, vil arbeidet med å utvikle og etablere Oslobygg starte for fullt fra 1. august 2020. Foretaket vil være operativt i løpet av 2021, heter det videre.

– Med etableringen av Oslobygg forenes flere virksomheter, og sammen skal vi bli faglig sterkere og mer ressurseffektive. Muligheten til å bygge en organisasjon til beste for byens innbyggere med kompetanse og ferdigheter som spenner over teknologi, digitalisering, bærekraft og alle byggfagets fasetter, motiverer og inspirer meg, sier den nybakte direktøren, Eli Grimsby.

Vellykket hackaton i Bergen

Team Smart by Bergen Montana vant 24-timers idekokurransen om å skape en digital møteplass som kobler alternative boligbehov og boligmarkedet i hele Norge.

Publisert 25. juni 2020
Juryleder Endre Bentzen ringer vinneren , her flankert av byarkitekt Maria Molden og prosjektleder Tina Larsen Foto: Byarkitekten

32 team fra hele landet var påmeldt den digitale idekonkurransen i regi av Byarkitekten i Bergen i forrige uke. Bopilot Hackathon hadde som mål å skape et nytt digitalt verktøy hvor utbygger og arkitekt kan møte fremtidens boligeier. 

Begrepet Hackathon er satt sammen av ordene “hacking” og “marathon” og handler om
kreativ problemløsning innenfor en gitt tidsramme. I Bopilot hackathon varmålet å skape en konkret og realiserbar løsning på 24 timer.

Blant fem finalister i den digitale konkurransen gikk Team Smart by Bergen Montana til topps og kunne motta prisen på 50 000 kroner.

Mer av mindre

-Vårt forslag er basert på et konkret prosjekt på Montana, der vi vil lage Bergens mest klimavennlige nabolag. Vi mener vi også må utnytte effekten av at du og jeg samarbeider om å bruke mindre, sa en glad vinner Ørjan Kongsvik på vegnet av Team Smart by Bergen Montana til Byarkitekten. Smartby Bergen Montana består av Sweco, 3RW og BKK.

-Det var veldig jevnt i toppen, nyanser og detaljer skiller bidragene. Vinnerbidraget skilte seg ut ved at bidraget har et verdibasert utgangspunkt, og ikke bare behov utfra alder, sa juryleder Endre Berntzen om vinnerbidraget.

Se finalist- og vinnerforslagene her.

Vestre tredobler i USA

Gode tall for utemøbelprodusenten Vestre AS. – Skandinavisk design er populært, forklarer daglig leder, Jan Christian Vestre.

Publisert 24. juni 2020
Vestre møbler på Times Square i New York. Foto: Vestre

Utemøbelprodusenten Vestre AS kunne notere seg for et nytt toppår i 2019, mye takket være et raskt økende eksportmarked i USA. Selskapet leverer nå møbler til 20 stater i USA, med hovedmarked i New York, Texas og California. 

– USA er det eksportmarkedet som vokser raskest. Så langt i år har vi tredoblet omsetningen i det amerikanske markedet, forteller daglig leder, Jan Christian Vestre, til E24. 

Omsetningen på konsernnivå økte 20,7 prosent fra fjoråret til 202,5 millioner kroner, mens resultatet før skatt steg 18,55 prosent til 35,27 millioner kroner, skriver avisen.

I smørøyet

I 2017 ble Vestre plukket ut til å levere utemøbler til Times Square i New York City. 

– Vi ønsker å være ambassadører for en byutvikling preget av likhet, allemannsrett og demokrati, sa Jan Christian Vestre til Arkitektnytt i den anledning

Nå har selskapet fått det ærefulle oppdraget å levere benker utenfor det amerikanske utenriksdepartementet i Washington D.C. 

– Suksessen i USA skyldes at skandinavisk design er populært, og det er miljøvennlige produkter med lang levetid. I tillegg er vi konkurransedyktige på pris, sier Vestre til E24.

Koronatider 

Selskapets ambisjon om å erobre en større del av det europeiske markedet har derimot støtt på uventede utfordringer på grunn av koronapandemien:

– Det er å forvente med koronasituasjonen som rammer økonomien nå. Per nå ligger vi litt bak fjoråret. Vi har vokst kraftig hvert år, slik at vi skulle etter planen ha vært foran fjoråret, men situasjonen tatt i betraktning er det ikke så verst, forteller Vestre til E24.

– Vi har unngått permitteringer og ikke opplevd noen spesielle situasjoner knyttet til koronasituasjonen, sier han.

Vestre forteller videre at selskapet nå fokuserer på å lage møbler i høy kvalitet, der andre produsenter flytter produksjonen til lavkost-land.

– Med all produksjon i Norge og Sverige er det en god mulighet til å vise at det går an å drive industriproduksjon i Norge. Forhåpentligvis kan det inspirere andre til å satse, sier han.

Arkitekturfilm Oslo med nye datoer

Alle filminteresserte kan glede seg til 8. - 11. oktober, når Arkitekturfilm Oslo endelig kan gå av stabelen.

Publisert 23. juni 2020
Illustrasjon: Arkitekturfilm Oslo

Filmfestivalen i Oslo ble utsatt i mars, da pandemien brøt ut. Nå har den planlagte festivalen på ROM for kunst og arkitektur og Cinemateket fått nye datoer, og kan gå som planlagt mellom 8. - 11. oktober.

"Film og arkitektur har til felles sin evne til å utforske rom," står det på festivalens hjemmeside, og Arkitekturfilm Oslo er en arena for å diskutere arkitektur både som byutvikling og kunst, og en døråpner til samtalen for de som liker å se film på kino, skriver de.

Årets festival er den femte i rekken siden starten i 2016 og er organisert av ROM for kunst og arkitektur. Samarbeidspartnere i 2020 er Oslo arkitekturtriennale og FINNO.

Programrådet består av Gjertrud Steinsvåg (leder, ROM for kunst og arkitektur), Per Henrik Svalastog (arkitekt og styremedlem på ROM), og Morten Ragnøy Ednes (arkitekt/byutvikler og seniorrådgiver på DOGA).

For mer informasjon og program, trykk her.

NILs årbok på nett

NIL feirer 75 år, med egen jubileumsårbok. Nå også på nett.

Publisert 23. juni 2020
Foto: NIL

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) feirer 75 år i 2020, og har i den anledning slått på stortrommen. Jubileumsutgaven av årboken, en årlig publikasjon siden 1988, kommer denne gangen ut i en stor og utvidet utgave som inneholder nytt historisk stoff, lederartikler, fagartikler, presentasjon av utdanningsinstitusjonene og prosjektpresentasjoner.

Prosjektene er inndelt i kategorier – og i anledning 75-årsjubileet innledes hver kategori med et historisk tilbakeblikk, fra forskjellige fagutøvere. Signalprosjektene er gitt mer plass enn de øvrige prosjektene og går derfor mer i dybden, skriver NIL på sine hjemmesider.

Tekstene som presenterer prosjektene gir innsikt i prosessene som ligger bak det endelige resultatet, både når det gjelder interiørarkitektens/møbeldesignerens bidrag og samhandling med andre faggrupper. Det er ofte i det tverrfaglige samspillet at de beste resultatene oppstår, skriver NIL.

Innholdet velges ut etter en juryert konkurranse med klare kriterier, og prosjektene representerer de beste prosjektene NIL-medlemmene var ansvarlig for siste år.

Nytt av jubileumsåret er en satsning på nett, der man kan oppleve årboken digitalt. Adressen er: interiørogmøbler.no.