Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Arkitektbedriftene i Arendal

Byråd Hanna Marcussen og flere andre parti-politikere stiller når Arkitektbedriftene inviterer til debatt under Arendalsuka.

Publisert 9. august 2019
Direktør i Arkitektbedriftene i Norge, Egil Skavang. Foto: Arkitektbedriftene

Tema er arkitektur som strategisk verktøy i samfunnsutviklingen. Det blir først tre innlegg:

  1. Hanna Markussen, MDG – Arkitekturpolitikk i Oslo og behovet for en byarkitekt
  2. Ingunn Hylen, Trafo Arkitektur – Om Arendal sentrum, enhetlig og felles planlegging
  3. Egil Skavang, Arkitektbedriftene – Om kompetanse og arkitekturens verdi i samfunnet

Påfølgende debatt

  • Liv Kari Eskeland (H)
  • Siri G. Staalesen (AP)
  • Hanna Marcussen (MDG)
  • Christian Eikeland (FrP)
  • Ingunn Hylen (Trafo arkitektur)
  • Egil Skavang (Arkitektbedriftene)

Debatten finner sted mandag 12. august, Arendal Kino sal 3, kl. 17:30-19:00. 

Nasjonal veiviser for Smartby

Doga, Smartbyene og Nordic Edge rydder i smartby-jungelen.

Publisert 9. august 2019
Foto: Tim Gouw/ Unspash/Doga

«Norske kommuner får endelig én nasjonal veiviser for sine mange smartbysatsinger,» heter det i en pressemelding. Nå skal Design og arkitektur Norge (Doga), kommunenettverket Smartbyene og Nordic Edge lansere et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

– Ved å bli enige om hva vi legger i begrepet smartby, hva det betyr og hva det kan bidra til, øker vi sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner for fremtiden, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder i Doga i pressemeldingen.

Veikartet skal utgjøre et felles verdigrunnlag – ett sett med prinsipper og målbilder som kommuner og andre aktører kan jobbe etter. En av hovedmålsetningene er å få til mer og bedre samarbeid på tvers av sektorer, fagmiljøer og organisasjonskart.

– Vi må tenke i nye baner for å lykkes med den grønne omstillingen og samtidig legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping. Smartbykonseptet kan hjelpe oss med nå målene våre, men da må vi tenke og agere helhetlig og integrere smartbyarbeidet i by- og samfunnsutviklingen både lokalt og nasjonalt, sier Kock Hansen. 

Ifølge Kock Hansen ligger det et konkurransefortrinn i den såkalte norske smartby-modellen, der teknologien brukes for å løse konkrete utfordringer med utgangspunkt i innbyggernes behov.

– Verdier som tillitt, gjennomsiktighet og likeverdighet gir en gunstig grobunn for å bygge gode, fremtidsrettede smartbyer, men også for å skalere løsninger internasjonalt, sier hun i pressemeldingen.

Veikartet lanseres under Arendalsuka 2019, som går av stabelen mellom 12. - 17. august.

Nye oppgaver, samme kontor

Jan Olav Horgmo gir seg som daglig leder for Telemarks største arkitektkontor, Børve Borchsenius, etter 21 år i stillingen.

Publisert 8. august 2019
Horgmo trekker fram Bok og Blueshuset på Notodden, som det mest prestisjefylte han har jobbet med så langt hos Børve Borchsenius. Foto: Børve Borchsenius

Horgmo slutter ikke ved kontoret, men har etter eget ønske fått nye oppgaver, skriver avisen Varden i dag.

– Jeg blir 67 år neste år, så nå synes jeg det er riktig at andre overtar og drar lasset videre, sier han til avisen.

Horgmo vil fortsette å jobbe ved kontoret. Men sier til Varden at lederjobben har krevd mye tid og arbeid, og at det framover skal blir mer praktisk arbeid igjen.

– Det kan jo hende jeg vil trappe ned litt, men egentlig handler det mest om å slippe å ha totalansvaret over seg hele tiden, sier han videre.

Norges eldste kontor

Børve Borchsenius ble startet av arkitekt Halldor Larsen Børve i 1889, og er Norges eldste arkitektkontor med 130 års sammenhengende virksomhet. Ifølge avisen er de også størst i Telemark med 31 ansatte.

Kontoret står bak bygninger som Dalen Hotel, Porsgrunn Rådhus og Vår Frue kirke i Porsgrunn.

Fra sin tid ved kontoret trekke Horgmo fram Bok og Blueshuset på Notodden, som det mest prestisjefylte han har jobbet med. Oppdraget vant de gjennom en åpen, internasjonal konkurranse.

Vinn en arkitekt

Har du enebolig bygget mellom 1950 og 1990, samt planer om oppgradering og etter-isolering? Forskningsprosjektet OPPTRE tilbyr deg arkitekthjelp.

Publisert 6. august 2019
Illustrasjonsfoto: Jiri Havran

For å kunne delta i konkurransen om en arkitekttegning må man svare på noen spørsmål, legge ved bilder og helst tegninger av huset ditt, og sende inn innen 15. august 2019.

Det er SINTEF som eier forskningsprosjektet OPPTRE, som sammen med blant andre forskningspartner NTNU skal se på energi-oppgradering av småhus i tre til nesten null-energinivå. Målet er å foreslå et nivå for renovering av boliger mot nesten nullenergibygg (nZEB). Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, som også har et lavt klima-fotavtrykk. Arkitektkonkurransen er sentral i arbeidet, heter det i en pressemelding.

– Å delta innebærer å stille boligen til disposisjon for arkitektkonkurransen. Det betyr for det første å gi oss tilgang til informasjon om huset. Videre ønsker vi å komme på besøk for å intervjue deg/dere om hvordan huset fungerer i dag og om hvilke planer dere har for oppgraderingen, sier seniorforsker i SINTEF, Anne Gunnarshaug Lien.

I løpet av konkurranse-perioden må man også være i dialog med arkitekt-teamene om ønsker og behov for oppgradering av huset. Til gjengjeld vil du og din familie få et arkitekttegnet skisseforslag. Forslaget vil være kostnadsberegnet, og det blir gitt en grundig vurdering av mulighetene for oppgradering av huset med forbedret energistandard, bokvaliteter og arkitektonisk uttrykk.

Prekvalifisering for arkitekter vil bli utlyst på Doffin i september. Arkitektkonkurransen gjennomføres i samarbeid med Enova og NAL.

For mer informasjon og påmelding, sjekk lenke her.

Mad starter Mud

Kontoret starter landskapsarkitektfirma med base i Bergen. Selskapet skal hete Mud AS.

Publisert 20. juni 2019
Lederen for Mad i Bergen, Tordur Bryngeirsson, er for tiden både på flyttefot til disse nye lokalene på Bryggen, og på jakt etter leder for nysatsingen på landskapsarkitektur. Foto: Mad

De siste to årene har Mad bygget en ny konsernstruktur, skriver de i en pressemelding. I tillegg til arkitektfirmaene i Oslo, Bergen og Stavanger, eier morselskapet Mad AS nå selskaper innen kommunikasjon, Mad Communication, interiørarkitektur, Sane, og produktdesign, Made.

Resultatet for fjoråret ble en omsetning som passerte 100 millioner kroner og et overskudd på 11,6 millioner. 

Leter etter leder

– Det er ikke tilfeldig at vi starter med landskapsarkitektur nettopp i Bergen. Her er det stort behov for en ny aktør, sier leder for Mad i Bergen, Tordur Bryngeirsson, som også er opptatt av å få landskapsarkitektur inn tidligere i prosjektene deres.

Bryngeirsson har oppdraget å finne lederen til det nye landskapskontoret. Et kontor som, ifølge meldingen, skal bli et selvstendig selskap som også kan jobbe for andre arkitektkontor enn Mad og ta oppdrag i hele landet. 

Mad i Bergen flytter

Nylig flyttet de 20 arkitektene i Mad Bergen til Rosenkrantzgate 12, et nyoppusset lokale på 550 kvadratmeter på Bryggen med utsikt over Bergen sentrum. 

Mad Bergen hadde over tre millioner i overskudd i fjor, og kom på sjetteplass på Dagens Næringsliv og Bisnodes Gaselleliste for Hordaland.

Kontoret holder for tiden på med flere prosjekter i Bergen, blant annet på Minde, Nøstet, Kokstad, Damsgård og Åsane. 

Seks nye år for Statsbygg-topp

Statsbyggs administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen får forlenget åremålet med seks nye år.

Publisert 11. juni 2019
Harald Vaagaasar Nikolaisen har fått forlenget åremålet som administrerende direktør i Statsbygg. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Statsbyggs administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen har i statsråd forrige fredag fått forlenget sitt åremål med en ny seksårsperiode, skriver Statsbygg på sine hjemmesider.

Nikolaisen ble ansatt som direktør i Statsbygg 1. juli 2013. Hans første seks år har vært preget av et høyt aktivitetsnivå og milliardprosjekter som planleggingen av nytt regjeringskvartal, flyttingen av veterinærmiljøene til Campus Ås, Livsvitenskapsbygg på Blindern og det det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Samtidig har Statsbygg tatt i bruk ny digital teknologi og metoder både i byggeprosjekter og i eiendomsdriften. I bransjen er Nikolaisen en talsmann for miljøet, seriøsitet i byggebransjen og økt innsats for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, heter det videre.

Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland, sier i en pressemelding fra departementet at:

– Eg er godt nøgd med korleis Nikolaisen har utøvd sin direktørrolle dei siste seks åra, og glad for at han no går laus på ein ny åremålsperiode, sier Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland, i en pressemelding fra departementet.

- De første seks årene som Statsbyggs administrerende direktør har vært interessante og spennende, og vi har sammen fått til mye. Jeg gleder meg til å ta fatt på det neste åremålet i en tid preget av høyt investeringsnivå og spennende utviklingsoppgaver for Statsbygg, uttaler Harald V. Nikolaisen til Byggeindustrien.

Nordic vokser videre

Norske Nordic har kjøpt 100 prosent av aksjene i islandske Arkthing. – Det er behov for å konsolidere, sier administrerende direktør.

Publisert 6. juni 2019
Fem menn i vinden: Nordic har nå over 220 ansatte fordelt på fire land. Foto: Nordic

– For å møte nye utfordringer i et marked med store internasjonale konkurrenter, er det behov for å konsolidere, for å bli med og for å kunne konkurrere om de mest spennende prosjektene, sier Eskild Andersen, administrerende direktør for Nordic på deres hjemmeside.

Anledningen er Nordics sammenslåing med det islandske kontoret Arkthing, som fant hverandre gjennom samarbeidet på prosjektet med Keflavik flyplass. «Både Nordic og Arkthing har bygget opp en varig kultur for kvalitet og god arkitektur i løpet av førti år. De to selskapene deler kjerneverdier som åpenhet, forpliktelse til samfunnet og til kunder, og begge har mye erfaring gjennom et bredt spekter av prosjekter,» heter det videre.

Etter sammenslåingen med Arkthing vil Nordic ha over 220 ansatte fordelt på fire land, og det norske kontoret eier nå 100 prosent av aksjene i Arkthing. 

 - Vi ser dette som en fantastisk mulighet for å sammen bli en sterk aktør i markedet i Norden, med gode muligheter for å skaffe de mest interessante oppdragene. Med tanke på hvor fort utviklingen innen arkitektur går, ser vi at vi må satse enda sterkere på å holde oss i front innen ny teknologi og spesialkompetanse. Sammen med Nordic vil vi kunne ta et viktig steg inn i fremtiden, sier Sigurdur Hallgrimsson, grunnlegger av Arkthing.

NAL inngår avtale med Gjensidige Bank

Norske arkitekters landsforbund (NAL) inngår samarbeid om bankfordeler med Gjensidige Bank.

Publisert 29. mai 2019
Foto: Silje Almestrand

Dermed vil de rundt 4300 medlemmene i NAL få tilgang til svært gode bankbetingelser som kunder i Gjensidige Bank.

– Etter en god prosess har vi kommet frem til at Gjensidige Bank er den riktige leverandøren for våre medlemmer. Vi er svært fornøyde med å kunne tilby et veldig godt og konkurransedyktig banktilbud, vi vet dette er veldig viktig for våre medlemmer, sier Kari Bucher generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund.

Avtalen trer i kraft 27. mai 2019, og har en varighet på fire år.

- Vi er veldig stolte og glade for at NAL viser oss denne tilliten, og ser frem til et tett og godt samarbeid. Dette styrker vår satsning i fagforeningsmarkedet, sier adm. direktør for Gjensidige Bank, Krister Aanensen.

Gjensidige Bank, som nylig ble en del av Nordea, har fra tidligere en stor avtale med YS som omfatter 220.000 medlemmer. Nordea har avtale med NITO.

– Dette er gledelig, og viser konkurransekraften Gjensidige Bank kan tilby med et godt banktilbud til gunstige vilkår. NAL representerer en sterk og attraktiv kundegruppe, og vi ser frem til å ønske medlemmene velkommen som kunder, sier leder for privatmarkedet i Nordea Norge, John Sætre.

– Vi jobber kontinuerlig med gode medlemsfordeler for å styrke oss som en attraktiv fagorganisasjon, sier Kari Bucher.

Som medlem av NAL får du nå en av markedets beste renter på boliglån i Gjensidige Bank, med nom. rente fra 2,19 prosent. For mer informasjon om betingelser, se her 

Priseksempel: Boliglån 50 % 2 mill. o/25 år nom. rente 2,19%, eff.rente 2,26 %, totalt: 2.613.991,-. Gjelder for deg som er medlem i NAL og som bruker banken aktivt.

(fra arkitektur.no)

Byggeskikkpris til Ankers Hage i Drammen

Solli arkitekter vant Drammen bys byggeskikk-pris for "et eksempel til etterfølgelse".

Publisert 28. mai 2019
Foto: Solli arkitekter

Solli arkitekter er et av de eldste arkitektkontorene i Drammen, og vant nå Drammen bys byggeskikkpris for prosjektet Ankers hage. Prosjektet består av 19 leiligheter i et nytt bygg og en eksisterende hjørnegård fra 1905 som er blitt rehabilitert og satt i stand til tre moderne leiligheter i Drammens Nedre Storgate.

Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming., heter det på Drammen kommunes hjemmeside.

Prisen blir i år delt ut for 25. gang.

I juryens begrunnelse heter det Ankers hage "framstår som et eksempel til etterfølgelse for lokale utbyggere på hvordan man kan jobbe med moderne arkitektur i historiske omgivelser."

Videre skriver juryen at:

"I Nedre Storgate 61 ligger Ankers Hage særs godt plassert i sine omgivelser. Foruten en møysommelig rehabilitert hjørnegård fra 1905 består kvartalet av to nye bygningsvolum i tegl, som på elegant vis og med god skalamessig tilpasning føyer seg inn i den omkringliggende bebyggelsen.

De to nye byggene er av moderne utrykk, men innehar en rekke klassiske kvaliteter, og både fasade, materialer og detaljer vitner om kvalitet i alle ledd. I bakhagen møter man et rikt bakgårdsmiljø, der den eldre trehusbebyggelsen skaper et solgult bakteppe for det felles uterommet.

Særlig ut mot gaten er prosjektet godt løst. Her kan man gå direkte inn i bygget via flere innskutte innganger, som skaper dybde og liv i fasaden. Vinduene har elegante og langstrakte beslag, som gir vinduene en særegen silhuett, og fasaden framstår rik og harmonisk. De to byggene er utformet over samme lest, men med akkurat tilstrekkelig nyanseforskjeller til at det framstår helhetlig, men fortsatt variert."

Byggherre og entreprenør er henholdsvis Pilares Eiendom og Consto Øst.


Galleri Oslo på utstilling

Ivaretar Oslo sentrum behovet for sosialt bærekraftige møtesteder? Klarer bykjernen å ivareta innbyggernes behov? spør masterkurs ved AHO i ny utstilling.

Publisert 28. mai 2019

Et AHO masterkurs undersøker potensialet for hvordan transformasjon av Galleri Oslo-tomta og åpning av Akerselva kan skape nye fellesarenaer i bykjernen. De syv forslagene for området tar utgangspunkt i tre felles tema: Nye møtesteder knyttet til byens bakkeplan, plasser og byinteriører, nye møtesteder knyttet til Akerselvas blågrønne struktur, og nye møtesteder i form av lokale og regionale attraktorer knyttet til knutepunktet Oslo S.

Kurset Architecture = City: New Commons er gjennomført av 16 studenter ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo i samarbeid med Sameiet Galleriet, ved største seksjonseier Oslo Areal", som et tilskudd til parallelloppdraget for Galleri Oslo. Målet har vært å åpne for en bredere diskusjon av Galleri Oslo tomta med fokus på nye møtesteder, eller «New Commons», i Oslo sentrum.

Åpning og pressevisning onsdag 29. mai kl. 15.30 i  Sameiet Galleriets utstillingslokale, i Østfløyen, Galleri Oslo

Torge Railo blir midlertidig PBE-direktør

Ansettelsesprosessen for ny etatsdirektør i Plan- og bygg i Oslo skal avsluttes før sommerferien.

Publisert 24. mai 2019
Torge Railo. Foto: PBE

Oslos mangeårige etatsdirektør Ellen de Vibe går av med pensjon 1. juni, og det er ennå ikke utpekt en etterfølger. I dag ble det klart at kommunaldirektør Geir Aga har konstituert Torge Railo som etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten fra 1. juni, mens ansettelsesprosessen for ny etatsdirektør pågår.

Torge Railo er i dag assisterende direktør for strategi i Plan- og bygningsetaten, og har tidligere vært eiendomsdirektør i Omsorgsbygg.

– Plan- og bygningsetaten er i dag fremoverlent byutvikler som leverer et svært kompleks miks av tjenester og produkter. Til grunn for det hele ligger et svært sterkt kompetansemiljø, og jeg er veldig glad for å få lov til å representere dette miljøet i tiden fremover, sier Ralto i en pressemelding fra etaten.

– Med sin solide erfaring fra Oslo kommune og fremtidige rolle som assisterende direktør i etaten gir dette en smidig overgang til ny toppledelse i Plan- og bygningsetaten, sier direktør de Vibe i pressemeldingen.

Byrådsavdeling for byutvikling forventer at ansettelsesprosessen for ny etatsdirektør er avsluttet før sommerferien.

Internasjonale ambisjoner?

Eksportprogrammet Arkitektur ut i verden oppsummeres med konferanse for alle på Doga mandag 27. mai.

Publisert 24. mai 2019
Foto: Biotope Arkitekter

Eksportprogrammet Arkitektur ut i verden har vært et tiltak fra Doga og Innovasjon Norge for å bringe norske arkitekter og designere flere prosjekter i utlandet, og å samle og dele erfaringer og strategier. Programmet ble lansert i 2019, og har vært et stort satsingsprosjekt med Næringsdepartementet og Kulturdepartementet i ryggen.

Nå skal programmet avsluttes og oppsummeres med en konferanse om internasjonalisering for arkitekter, der blant annet deltakerbedriftene i Arkitektur ut i verden presenterer sine erfaringer fra de to siste årene.

Mandag 27. mai fra kl.10.00–17.00 kan man, ifølge invitasjonen, dessuten lære av de beste fra inn- og utland, med følgende høydepunkter:

- Arkitekt Carmella Jacoby Volk, leder av Startup Nation 2 Enterprise, SN2E, snakker om risikoen ved internasjonalisering, og risikoen ved å ikke jobbe internasjonalt.

- Jack Renteria, International Business Development Manager for det danske arkitektfirmaet 3XN, deler tips for en god internasjonaliseringsstrategi.

- Lars Emil Kragh fra Danske Arkitektvirksomheder forteller hvordan den danske arkitektbransjen klarer å få 25 prosent av omsetningen sin fra internasjonale prosjekter.

- Nille Juul-Sørensen, Principal Global Business Leader Architecture i Arup, forteller om Arups internasjonale arbeid.

- Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta i samtale med DOGA forteller om veien ut i verden.

Konferansen finner sted på Doga i Hausmanns gate 16, Oslo, og er gratis og åpen for alle. Den er relevant for alle arkitektbedrifter. Klikk her for fullstendig program og påmelding.