Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Sintef og NTNU forsker på overflaten

Oslo kommune vil unngå gummibelegg på lekeplasser. – Per i dag fins det ikke andre fallsikre underlag som også oppfyller kravene, sier forsker Karine Denizou.

Publisert 22. april 2020
– Standardiserte målemetoder gir oss likevel begrenset kunnskap om sklisikkerheten i praksis. I barnehager vil de fleste underlag uansett være dekket av grus og sand etter kort tids bruk, sier seniorforsker hos Sintef, Karine Denizou. Foto: Øyvind Lødemel /Sintef

Ifølge Denizou, seniorforsker ved Sintef, etterspør byggherrer og landskapsarkitekter mer kunnskap om alternative løsninger for trygge uteområder.

Oslo kommune er blant de som av helse- og miljøhensyn søker alternative fallunderlag til offentlige lekeplasser. I samarbeid med andre forskere ved Sintef og NTNU, har Denizou undersøkt tre offentlige uteområder i kommunen for å finne ut mer om ulike materialer og overflater som kan oppfylle kravene i byggteknisk forskrift (TEK), skriver Sintef i en pressemelding. 

Subjektive og fysiske målinger

Forskerne har benyttet befaringer, dokumentgransking, intervjuer med tiltakshavere, entreprenører, prosjekterende, og produktleverandører, målinger av sklisikkerhet med standardiserte målemetoder (sledemetoden og pendelapparat) og et laboratorieforsøk med ni testpersoner.

– Friksjon i underlaget er en åpenbart parameter, men det er flere grunner til at mennesker kan oppleve uteområder som trygge eller utrygge å ferdes på. Derfor har vi benyttet målemetoder som kombinerer subjektive opplevelser og fysiske målinger på kroppen, sier Denizou om metodebruken.

Samarbeid og helhet gir resultat

Alle underlagene hadde god sklisikkerhet i forhold til internasjonale grenseverdier, skriver Sintef.

– Standardiserte målemetoder gir oss likevel begrenset kunnskap om sklisikkerheten i praksis. I barnehager vil de fleste underlag uansett være dekket av grus og sand etter kort tids bruk, sier Denizou.

Undersøkelsesområdet Stovnertårnet trekkes fram som forbilledlig løsning på at dialog og samarbeid om sklisikkerhet i prosjekteringsfasen gir gode, helhetlige løsninger. De har jobbet ut fra en antakelse om at generell trygghetsfølelse også påvirker sklisikkerheten, skriver Sintef.

Les mer om resultatene i rapporten «Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer». 

Kjenner du et hus...

... som er miljømessig, estetisk og teknisk fremragende framstilt? Ja, i betong altså. Da er det kanskje årets vinner av Betongtavlen. Men husk at det må nomineres først.

Publisert 8. april 2020
Teglen – Spikkestad kirke og kultursenter – er tegnet av Einar Dahle Arkitekter og Hille Melbye Arkitekter Foto: Jiri Havran

Betongtavlen gis til byggverk i Norge, på fastlandet, i kystfarvann eller på kontinentalsokkelen, der betong er benyttet på fremragende vis.

Prisen deles ut av Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Norsk Betongforening (NB) og tildeles etter innstilling av en jury bestående av to medlemmer oppnevnt av NAL og tre oppnevnt av NB.

Bygningen må være ferdigstilt senest sommeren 2020. Frist for nominering er 15. mai 2020, og registreringen gjør du her

Betongtavlen 2020 deles ut 29. oktober i Oslo.

Årets jury består av:

  • Juryformann – Vetle Houg, Byggutengrenser (NB oppnevnt)
  • John Kjøren, Skanska Norge AS (NB oppnevnt)
  • Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS (NAL oppnevnt)
  • Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL oppnrevnt)
  • Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB oppnevnt)

 Tidligere vinnere av Betongtavlen:

 Les mer om Betongtavlen her og tidligere vinnere her.

Arkitektdugnad

Amerikanske arkitekter lager 3D-printede visir som skal beskytte helsearbeidere mot koronasmitte.

Publisert 7. april 2020
Foto: Foster + Partners

Design- og arkitekturmagasinet Dezeen har presentert gjør-selv-oppskriften til visirene på sine nettsider til inspirasjon for alle som vil bidra med noe konkret under krisen.

Koordinert innsats

Magasinet skriver at arkitekter fra hele Amerika, inkludert Foster + Partners, BIG, KPF og Handel Architects har bidratt til open-source-prosjektet. Innsatsen koordineres av Architecture, The Art and Planning faculty (AAP) og The Engineering faculty ved Cornell University i Ithaca, New York State.

Arkitektkontorene bruker egne 3D-printere og laserkuttere for å produsere visiret som deretter leveres til sykehusene hvor de desifiseres før bruk, ifølge Dezeen.

BIG leverer stort

BIG forventer å kunne produsere 5000 visir per uke fra sitt New York-kontor etter å a tilpasset Erik Cederbergs open-source fil så opp til 50 komponenter kan printes samtidig i stedet for en av gangen. Ifølge en uttalelse fra BIG til Dezeen skal de også bidra til innsatsen fra London- og København-kontorene.

Filer fra Sverige

Skjermene er basert Erik Cederberg fra 3D-print firmaet 3Dverkstans open-source-filer. Det enkle designet består av en laserkuttet klar plastikkskjerm som festes til et printet bånd som holder skjermen bast til brukerens hode.

Visirene er testet og verifisert av Weill Cornell Medicine, Cornell's medical school i New York City.

Mest bærekraftig i verden

Et samarbeid mellom NTNU, Sintef, Veidekke og Link arkitektur skal virkeliggjøre et Nullutslipps-laboratorium i Trondheim. Bygget skal stå ferdig i løpet av året.

Publisert 3. april 2020

Nullutslipps-laboratoriet, også kalt ZEB Flexible Lab, skal ifølge en pressemeling fra Link arkitektur, bli verdens mest bærekraftige bygg med dokumentert klimaregnskap. Link står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming. De har også vært energirådgiver på prosjektet.

ZEB Flexible Lab blir et kontorbygg, men skal også romme høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og Sintef kan teste ny nullutslippsteknologi.

Utslipp fra alle faser kompenseres

Det fleksible laboratoriet blir verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen, skriver Link.

Bygninger med nullutslipp fokuserer på klimagassutslipp i stedet for energiforbruk, ifølge Linke. I Nullutslipps-laboratoriet skal klimagass-utslipp fra alle faser av bygging og drift kompenseres ved produksjon av fornybar energi på stedet. 

Gode tall fra PBE

Plan- og bygningsetaten i Oslo holder tilnærmet normal produksjon i unormale tider. – Situasjonen er god, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Publisert 1. april 2020
Foto: Hille Melbye Arkitekter

Plan- og bygningsetaten i Oslo har hatt hjemmekontor som følge av koronasituasjonen siden 13. mars, men i en pressemelding i dag melder de om at produksjonstallene fra de ulike avdelingene er «lovende når vi sammenligner med tilsvarende perioder i 2019 og 2018». 

Samlet sett produserer Plan- og bygningsetaten omtrent like mange saker som det er sendt inn, men byggesaksporteføljen er fortsatt en utfordring. Som vanlig forventes det at antall treukerssaker vil øke frem mot sommeren. 

– Vi har fått mange spørsmål fra bransjen om hvordan saksbehandlingen går, og jeg kan med hånda på hjertet si at situasjonen er god, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland. 

- Vi forstår at bransjen er bekymret for situasjonen. Vi kan love at vi gjør vårt aller beste for å løse utfordringer og finne gode, alternative løsninger for kundene våre så lenge denne situasjonen varer, sier hun

Michael Sorkin er død

Den amerikanske arkitekten og byplanleggeren Michael Sorkin døde av koronaviruset, 71 år gammel.

Publisert 31. mars 2020
Foto: Wikimedia Commons

Sorkin var en brennende forkjemper for sosial rettferdighet og bærekraft innen arkitektur og byplanlegging, skriver avisen Washington Post. 

Som en av standens mest offentlige og høylytte intellektuelle, legger han en mangefasettert karriere bak seg som kritiker, forfatter, lærer og designer. 

Sorkin var opptatt av hvordan arkitekturen kunne bidra til en mer rettferdig by, og hadde en dyp tro på offentlige rom og byen i seg selv. 

26. mars døde han på et sykehus på Manhattan av komplikasjoner fra koronaviruset covid-19, samme sted som han en gang advarte mot å bli «verdens største gated community

Hvem bør få Arnebergprisen?

Nok en gang skal Østfold Arkitektforening kåre et bygg eller anlegg som representerer fremragende arkitektur innenfor Østfolds grenser. Send inn forslag nå.

Publisert 26. mars 2020
Storgata 5 i Fredrikstad ved Griff arkitekter vant Arnebergprisen i 2019. Foto: Dag Randen

Arnstein Arneberg-prisen ble innstiftet av Østfold Arkitektforening i 2007, med mål om å løfte prosjekter i Østfold med fremragende arkitektur, fram i lyset. Den har navn etter den kjente arkitekten Arnstein Arneberg (1882-1961), som ble født i Halden.

Også i år skal Østfold Arkitektforening kåre et bygg eller anlegg som representerer fremragende arkitektur innenfor Østfolds grenser. God arkitektur er med på å skape gode steder, skriver foreningen i en pressemelding. Nå håper ØAF på mange gode forslag til kandidater.

"Alle gode prosjekter bør med, både nybygg, rehabiliteringer, restaureringer, transformasjoner og anlegg med gode miljøløsninger. Vi ønsker også at prosjekter ute i fylkets bygder og småsteder skal fanges opp," skriver ØAF.

Forslag til kandidat sendes på e-post til oeaf@arkitektur.no innen 17. april kl. 16. Bygningen eller anlegget må være ferdigstilt i 2019.

For nærmere informasjon, se her.

Siste slaget om Y-blokka

Rettsmøte om Y-blokkas fremtid avholdes i Oslo tingrett den 25. og 26. mars.

Publisert 19. mars 2020
Foto fra Y-blokka tatt 9. mars 2020 av arkitekt Erling Viksjøs barnebarn, Mari Viksjø Grøstad. Foto: Mari Viksjø Grøstad

– Det siste slaget om Y-blokka står i Oslo tingrett torsdag og fredag neste uke, heter det i en pressemelding fra Norske arkitekters landsforbund. 

25. og 26. mars skal det avholdes rettsmøte i Oslo tingrett for å behandle spørsmålet om midlertidig forføyning; at Y-blokka ikke kan rives før saken er behandlet i retten. 

– Fordi dette er en sak av stor samfunnsmessig betydning, har Oslo tingrett besluttet å behandle begjæringen om midlertidig forføyning, selv om domstolene nå egentlig er stengt på grunn av koronaviruset, sier advokat Berit Reiss-Andersen i pressemeldingen

Av smittevernhensyn vil publikum ikke ha adgang, men pressen kan følge saken via videolink. 

– Statsbygg forbereder rivning. Nå er det bare rettens kjennelse som kan forhindre at et ikonisk bygg går tapt, sier Reiss-Andersen. 

Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen stevnet staten den 12. mars og gjelder «Ugyldighet av statlig reguleringsplan og rammetillatelse for rivning av Y-blokka». 

Advokat Reiss-Andersen påviser i den alvorlige saksbehandlingsfeil og feil rettsanvendelse i planprosessen og de vedtak som ligger til grunn for rivningstillatelsen. 

Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund, mener at Y-blokka har blitt ofret i en tvilsom politisk prosess: 

– Nå er det opp til Oslo tingrett å avgjøre om nasjonale lover og internasjonale forpliktelser også skal gjelde for den norske stat, sier Løkken i pressemeldingen. 

Statsbygg er allerede i gang med inngjerding av området rundt Y-blokka, og vil starte rivningen i midten av april. 

Rettsmøtet i Oslotingrett vil avholdes over to dager, og en kjennelse er forventet før påske.

Kunst, design og arkitektur øker mest

12 prosent økning i søkere til utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur i den videregående skolen.

Publisert 18. mars 2020
Kunst, design og arkitektur lever i den norske skolen. Her fra et klasserom på Jessheim VGS. Foto: Hanna Maria Van Zijp

205 800 ungdommer har i år søkt opptak til videregående opplæring i offentlige skoler, melder regjeringen på sine hjemmesider. Blant dem 3373 personer som søker seg til utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur. 

Programmet har en økning med hele 12 prosent fra 2019, og er dermed faget som øker mest. Det er også størst overvekt av jenter som søker seg til Kunst, design og arkitektur, viser tallene fra Utdanningsdirektoratet. 

– Vi har som kompetansemål å sette oss inn i arkitekturens grunnregler og et stort fokus på idéutvikling. Idéfasen er viktigere enn alt annet, det er viktig å lære seg prosess, fortalte lærer i Kunst, design og arkitektur ved Jessheim VGS, Tone Vestøl, da Arkitektnytt besøkte klassen hennes før jul.  

På mer generell basis forteller antall søkere at det nå er flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1, og at tallet på søkere til bygg- og anleggsteknikk holder seg stabilt.

Kasper Salin-prisen til borettslag

Malmström Edström arkitekter fikk prisen for det miljøvennlige borettslaget Viva i Gøteborg.

Publisert 17. mars 2020
Borettslaget Viva i Gøteborg stakk av med prisen. Foto: Ulf Celander

Prisen som deles ut av Sveriges Arkitekter ble opprettet i 1962 og deles ut hvert år til et svensk byggverk eller gruppe av bygninger av høy arkitektonisk klasse.

I år var det borettslaget i Gøteborg som stakk av med prisen. Området består av i alt seks hus med 132 leiligheter. Eget solcellepanel sørger for egenprodusert oppvarming. Området rommer flere felleshus til glede for beboerne. Parkeringsplasser er erstattet med felles elbiler, sykler og sykkelverksted. Bygningene er klassifisert i Miljöbyggnad Guld og Positive footprint housing.

Det er ikke første gang arkitekten stikker av med utmerkelsen. I 2004 fikk de prisen for høgskolebiblioteket ved Södertörns.

Christer Malmstrøm er ansvarlig arkitekt. Han vil fremheve samarbeidet i prosjektet og nevner spesielt landskapsarkitekten.
- De har skapt et fantastisk landskap, sier han til svenske Arkitekten.

- Jeg vil også fremheve bybyggekontoret og politikerne som lot oss gjøre et eksperiment. Dette er ikke noe vi selv kunne løse, sier Malmstrøm.

Hvem bør få Innovasjonsprisen for universell utforming?

Meld på inkluderende prosjekter til Kulturdepartementets pris for universell utforming nå.

Publisert 11. mars 2020
Sightseeingbåten "Vision of the Fjords" ble konstruert ut fra en grunntanke basert på inkluderende design. Båten vant Innovasjonsprisen i 2017. Foto: Doga

Hvilke produkter, tjenester eller omgivelser er virkelig inkluderende i 2020? Innovasjonsprisen for universell utforming 2020 er nå på jakt etter prosjekter som fortjener anerkjennelse, og du kan både søke med egne prosjekter eller foreslå kandidater.

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Prisen deles ut i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur, interiør og møbel, transport, produkt, grafisk design, informasjons- og interaksjonsdesign og tjenestedesign.

Innovasjonsprisen for universell utforming deles ut på oppdrag fra Kulturdepartementet i samarbeid med Doga. Å søke er helt gratis og fristen er 30. april. 

Les mer om de faglige kriteriene for prisen og årets jury.

Påmelding her.

Skien valgte Kengo Kuma

Ibsen-biblioteket i Skien skal tegnes av japanske Kengo Kuma i samarbeid med Mad arkitekter. 

Publisert 6. mars 2020
Prosjektet «Trekrone» i Kulturkvartalet vant konkurransen om nytt Ibsenbibliotek i Skien. «Trekrone» er tegnet av det japanske arkitektkontoret Kengo Kuma & Associates i samarbeid med Mad arkitekter. Illustrasjon: Kengo Kuma og MAD

Skien bystyre bestemte torsdag 5. mars at prosjektet «Trekrone» i Kulturkvartalet vant konkurransen om nytt Ibsenbibliotek. Prosjektet er tegnet av det japanske arkitektkontoret Kengo Kuma & Associates i samarbeid med Mad arkitekter. 

Prosjektet ble av juryen omtalt som «Ibsen i arkitektur» og et plangrep som skaper en «forbindelsene mot byen» og en «flyt og åpenhet» som vil gi god oversikt for både ansatte og publikum. 

På Ibsenbibliotekets prosjektsider er «Trekrone» presentert på følgende måte: «Prosjektet har plassert seg som en bue mot parken og favner rundt de eksisterende park-trærne under trekronene. Bevegelsene i huset, både de arkitektoniske og fysiske er organisk og langstrakte og bibliotekets brukere beveger seg på slake ramper mellom de åpne etasjene, hvor også biblioteksfunksjoner er plassert.  Bygget buer seg rundt de eksisterende trærne og legger seg inntil Ibsenhuset for å skape en sammenheng mellom nytt og gammelt».

Beslutningen ble gjort mot 13 stemmer. Det andre alternativet, «Foranderlige perspektiver», var lokalisert i Meierikvartalet og tegnet av Schmidt Hammer Lassen Architects (Danmark), SLA Landskapsarkitekter og Rambøll.

Skien kommune melder at videre prosjektering og driftsbudsjett for biblioteket skal legges fram for politisk behandling høsten 2020. Foreløpig budsjettramme for biblioteket er 330 millioner kroner. Prosessen med nytt bibliotek til ære for dramatikeren Henrik Ibsen begynte tilbake i 2014. Ibsen er født i Skien i 1828 og bodde i telemarksbyen til han flyttet til Grimstad som 15-åring.