Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Søk Statens kunstner-stipend!

NAL oppfordrer arkitekter til å søke stipend denne høsten.
Publisert 14. august 2018

Også arkitekter kan søke på Statens kunstnerstipend, og søknadsfristen for 2018 er satt til tirsdag 17. oktober. 

Arkitektene kan søke på arbeidsstipend; arbeidsstipend for yngre, etablerte kunstnere; diversestipend; diversestipend for nyutdannede kunstnere (kurs, reiser, studier, utstyr, etablering, markedsføring osv.); stipend for seniorkunstnere og stipend for etablerte kunstnere.

Fra 2017 benyttes ett, felles skjema for søknader innenfor samme kunstnergruppe, og alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Det er innført to nye stipendordninger i år som erstatter tidligere garantiinntekt. Stipendene kan søkes av de mellom 57 og 67 år.

Mer informasjon finner du på www.kulturradet.no

NAL oppfordrer arkitekter til å søke stipend!

Prisutlysning i Bergen

Hvem fortjener Arkitektur- og byformingsprisen 2018?
Publisert 10. september 2018

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal fremme og belønne – de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.

Prisen deles ut på Byutviklingskonferansen i Bergen fredag 30.11.2018.

Send ditt forslag til verdige prisvinnere til Bergen kommune på epost: sidsel.sorgard@bergen.kommune.no innen 28. september.

Tid for stipend

Arkitekter kan søke på følgende stipend:
Publisert 6. september 2018

Statens kunstnerstipend: Søknadsfrist 16. oktober klokka 13.00

Stipend kan kun søkes av arkitekter som er ferdig med grunnutdanningen. Det kan søkes på diversestipend, ramme 65 000 kroner (reise/material/etablering), arbeidsstipend og/eller arbeidsstipend for yngre arkitekter. Det er ett, felles digitalt søknadsskjema via Altinn. Skjemaet er tilgjengelig én måned før. Det kan vedlegges maks syv vedlegg i prioritert rekkefølge. Utlysing og informasjon på nettsiden: www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend 

Stipend fra Norge-Amerika Foreningen (NORAM): Søknadsfrist 1. april eller 1. november

Stipend deles ut til en praktiserende arkitekt eller ingeniør for en reise til USA for å dra på seminar, kurs, forundersøkelser til et prosjekt o.l. Stipendet er på 40 000 kroner. Les mer på nettsiden: noram.no/noram_stipend/andre-stipend/ 

NAL utlyser ingen stipend i år grunnet lav renteavkastning.

NAL har tre legater. Arkitektene Backer, Sverre og Poulsens legat til arkitekter MNAL, Arkitektene Hanssen og Lenschows legat til arkitektstudenter som er medlem i NAL, og NALs støttefond.

Arkitektene Backer, Sverre og Poulsens legat til arkitekter MNAL har en egenkapital på 210.000 kr. Renteavkastning er på cirka 2000 kr i året. Legatet ble sist delt ut i 2012, beløpet var på 10.000 kr. Det er NALs landsstyre som er legatstyre.

Arkitektene Hanssen og Lenschows legat til arkitektstudenter som er medlem i NAL har en egenkapital på 288.000 kr. Renteavkastningen er på cirka 2250 kr i året. Legatet ble sist tildelt i 2016, beløpet var på 10.000 kr. Det er NALs landsstyre som er legatstyre.

NALs støttefond har en egenkapital på 708.000 med en renteavkastning på cirka 7.700 kr. Siste tildeling var i 2015. Beløpet var på 15.000. Støttefondet har sitt eget styre (tre medlemmer + vara) oppnevnt av Representantskapet.

 

Nok en flyplass for Nordic og Cowi

Denne gangen er der Keflavik International Airport som skal utvides.
Publisert 29. august 2018
Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture)

Det eksisterende terminalbygget ble åpnet i 1987. Siden den gang har antall passasjerer blitt femdoblet.

Nordic og COWI skal i samarbeid med de islandske arkitektselskapene ArkÞing og Teiknistofan Tröð samt de islandske ingeniørene i EFLA utarbeide en 5-årig rammeavtale for Keflavik. Avtalen er todelt, en del for terminalbygget og den andre for andre flyplassrelaterte bygg.

Flyplassarkitektene
Nordics liste over flyplasser de har tegnet er lang. De har tidligere tegnet flyplasser i Istanbul, Bergen, Trondheim, Stockholm, Mo i Rana, Maldivene og India.

Nordic og Cowi har tidligere samarbeidet om Gardermoen og Flesland. 

Debatt: Plan og bygningsloven

De siste fire årene har norske forskere gjennomført en evaluering av plan- og bygningsloven (2008).
Publisert 28. august 2018

De finner blant annet at loven i for liten grad sikrer boligsosiale mål, og at den ikke i tilstrekkelig grad sikrer hensyn til klima og naturmangfold. Onsdag legges anbefalingene fra den forskningsbaserte evalueringen frem på Litteraturhuset i Oslo.

Studien har vært ledet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Innlandet, forsknings- og innovasjonsselskapet NORUT og Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Debatten kan følges  via strømming. Debatten starter kl 08.30.SINTEF har fått ny forretningsutvikler

Siri Hunnes Blakstad starter i den nye jobben 1. september.
Publisert 21. august 2018
Siri Hunnes Blakstad. Foto: SINTEF

Blakstad har tidligere ledet arkitektdelen i firmaet ÅF og tegn_3. Hun har en professor 2 stilling ved NTNU og sitter i styret i Bygg 21. Hun var også forskningssjef for SINTEF i perioden 2003-2007.   

– SINTEF har en fantastisk kompetanse og bredde som innebærer store muligheter for bygge- og anleggsnæringen. I tillegg til videreutvikling av forskningen innenfor bygg, samferdsel og arkitektur, ligger det mange muligheter i å koble bygg og anlegg med SINTEFs kompetanse fra andre næringer. Både når det gjelder digitalisering, helse, bærekraftig samfunnsutvikling og mobilitet. Her er SINTEF en skattkiste for videre utvikling av næringen, sier Blakstad i en pressemelding.

Niels Torp får kommunikasjons- og markedssjef

Annika V.M. Richardsen har fått jobben og ønsker å plassere arkitektkontoret tydeligere på kartet.
Publisert 21. august 2018

– NIELSTORP+ arkitekter er en sterk merkevare med en betydelig kvalitet og verdi de har vist igjennom sine prosjekter i mange år. Utrolig mange nyter godt av den humanistiske arkitekturen som er skapt fra dette kontoret – uten å vite om det. Min jobb blir i stor grad å gjøre kjent en historisk betydelig merkevare i en moderne output, uten å miste forankringen til det som gjør den sterk, sier Richardsen i et intervju med Estate Nyheter.

Den nye kommunikasjonssjefen har erfaring fra Midsona ASA, Supernature AS og Pantagruel Forlag.

Vil ha massivtre-konferanse til Norge

Universitetet på Ås, NMBU, samarbeider med Oslo kommune om å få verdens viktigste trebygger-konferanse til Norge i 2022, melder avisa Nationen.
Publisert 21. august 2018
Initiativtaker Kristine Nore mener Norge utpeker seg med svært interessante bruer, skoler, kultur- og næringsbygg av tre. Foto: Venstre

«World Conference on Timber Engineering» (WCTE) skal arrangeres i Europa om fire år, men eksakt hvor er fortsatt ikke bestemt. Ifølge avisa er det Kristine Nore, forsknings- og innovasjonssjef i massivtre-bedriften Splitkon, som har tatt initiativet til en norsk søknad.

- Får vi konferansen, vil det være en fremragende anledning til å vise landets byggekunst i tre. Norge har kommet langt i byggingen av trekonstruksjoner og er på flere områder i verdensklasse, sier Nore i en pressemelding.

Nore er aktiv Venstre-politiker og stilte blant annet til valg som ordførerkandidat for Krødsherad Venstre i 2015. I år er hun på lista over foreslått kandidater til Viken Venstres valgliste.

Søk Statens kunstner-stipend!

NAL oppfordrer arkitekter til å søke stipend denne høsten.
Publisert 14. august 2018

Også arkitekter kan søke på Statens kunstnerstipend, og søknadsfristen for 2018 er satt til tirsdag 17. oktober. 

Arkitektene kan søke på arbeidsstipend; arbeidsstipend for yngre, etablerte kunstnere; diversestipend; diversestipend for nyutdannede kunstnere (kurs, reiser, studier, utstyr, etablering, markedsføring osv.); stipend for seniorkunstnere og stipend for etablerte kunstnere.

Fra 2017 benyttes ett, felles skjema for søknader innenfor samme kunstnergruppe, og alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Det er innført to nye stipendordninger i år som erstatter tidligere garantiinntekt. Stipendene kan søkes av de mellom 57 og 67 år.

Mer informasjon finner du på www.kulturradet.no

NAL oppfordrer arkitekter til å søke stipend!

Oppgradering av gjenreisingshus i Finmark

– Bevaring av gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark kan kombineres med å oppgradere til dagens nivå, heter det i Hammerfest 6. september.
Publisert 14. august 2018
Gjenreisingen av Finmark og Nord-Troms er et historisk vitnesbyrd. Nå diskuterer man hvordan byggtradisjonen kan oppgraderes. Illustrasjon: SINTEF

Gjenreising er fremdeles et viktig stikkord i arkitekturen i våre nordligste landsdeler, og står nå på agendaen for et seminar i Hammerfest den 6. september. 

«Gjenreisingen av Nord-Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. Husene som ble bygd opp igjen, er historiske vitnesbyrd fra gjenreisingstiden, og speiler ideer fra sentrale myndigheter og arkitekter i kombinasjon med lokale byggetradisjoner,» heter det i en pressemelding fra arrangørene SINTEF Byggforsk, Husbanken og Gjenreisingsmuseet.

Seminaret handler om å ivareta arkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi når gjenreisingshus skal oppgraderes.

– Med dette seminaret ønsker vi å vise at bevaring av gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark kan kombineres med å oppgradere til dagens nivå for energieffektivitet og universell utforming, sier SINTEF-forsker Solvår Wågø i pressemeldingen.

GJENREIST er et toårig prosjekt finansiert av Husbanken. I tillegg bidrar Riksantikvaren, Troms og Finnmark Fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet, Norsk Folkemuseum, Varanger Museum og Universitetet i Tromsø.

Oppgradering av gjenreisingshus: Åpent seminar i Hammerfest finner sted torsdag 6. september 2018, kl. 11.30–18.00 i Gjenreisingsmuseet i Hammerfest. Påmelding her.

Nytt styre i Møre og Romsdal Arkitektforening

Foreningen består i dag av 98 medlemmer. Styret er valgt for to år.
Publisert 27. juni 2018

Det nye styret består av Eva Spirdal (Romsdal), Ana Inacio (Sunnmøre) og Maria Sæther Miller (Nordmøre), i tillegg til styreleder Gitte Langlo.

– Ett av det nye styrets første mål er å få med flere av fylkets arkitekter i foreningen, og være en samlende faglig forening for medlemmene. Samtidig mener vi at det er dagsaktuelt at arkitektene blir en mer synlig aktør for både innbyggere, media og næringsliv i arbeidet med å utvikle dette flotte fylket vår. Vi ønsker å synliggjøre effekten av å gjøre god planlegging for både bygg og omgivelser, uttaler styret i en pressemelding.

For små til å klage uten teamet

​Partner Adnan Harambasic i Sahaa arkitekter opplyser at Team DNA avsto fra å klage Statsbygg inn for Kofa fordi det ikke ble oppnådd en samlet holdning internt i temaet.​​
Publisert 12. juni 2018

– Hva var Sahaas egne holdning i saken?

– Vi mener det er bra at mange av deltakerne i de fem andre teamene valgte å gå videre slik at det blir satt igang en undersøkelse. Men vi er et såpass lite kontor at vi måtte velge hva vi kunne bruke tid og krefter på. 

– Har dere hatt noen tanker om det å ikke være med i en kollektiv innsats som en slik klage er?

– Vi har tenkt på dette og det er en viktig jobb de som har tatt ut klagen gjør for oss som faggruppe, og det er viktig at det signalet kommer fra de store kontorene mer enn fra oss små.

Det føles ikke som om noen gjør en viktig jobb for dere?

– De som klager, gjør det vel først og fremst for seg selv, det er alltid noen som har større interesse enn andre og større motivasjon for å ta en slikt steg, sier Harambasic.

Han mener saken bør handle om å unngå at Statsbygg håndterer lignende prosesser på samme måten i framtiden.

– Vi har forøvrig lagt vår kommentar til konkurransegrunnlaget og reguleringsplanen inn i forslaget vårt. Vi har vist at det er mulig å tenke annerledes om arkitekturen i kvartalet men også når det gjelder oppgavens betydning og organisasjon. Det er ikke uten grunn at Team DNA besto av fagmiljøer fra hele landet, sier Sahaa-partneren. 

Ytterligere forsinkelser for Nasjonalmuseets glassfasade

Statsbygg vet fremdeles ikke hvilket glass de skal bruke på Alabasthallen.
Publisert 31. mai 2018
"Alabasterhallen er kronen på Nasjonalmuseet, og den viktigste del av den," sier arkitekt Klaus Schuwerk Illustrasjon: Nasjonalmuseet

- Beslutningen er ikke tatt, fordi det er dukket opp flere nye alternativer, sier Steinar Støre, i Statsbygg, prosjektdirektør i Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum i et intervju med Dagbladet.

Monteringen av glasset på den mye omtalte Alabasthallen har bragt hodebry for både utbygger og arkitekt. Da det i fjor sommer viste seg umulig å bruke det keramiske glasset alabast ble arbeidet utsatt, før Statsbygg ba de tyske arkitektene Kleihues + Schuwerk om å undersøke de to alternativene munnblåst glass og glass med print. Nå foreligger et tredje alternativ fra Statsbygg, noe arkitektene omtaler som «industriglass». 

- Det er bare ordinært, gjennomskinnelig glass. Det er en svært dårlig arkitektonisk løsning. Det ville være en enorm skuffelse hvis dette blir valgt. Alabasterhallen er kronen på Nasjonalmuseet, og den viktigste del av den, sier arkitekt Klaus Schuwerk til Dagbladet, og legger til:

- Det vil ikke lenger være en Alabaster-hall, men en glasshall. Det ville helt greit for et kjøpesenter, men dette er Nasjonalmuseet.

Statbygg på sin side er bekymret for budsjettsprekk, som de per nå kalkulerer til 65 millioner om de skal benytte seg av keramisk glass.

– Det er en mulighet for at vi beslutter det som arkitekten synes er nest best. Det er ingen hemmelighet at vi er uenige, men vi har forskjellige roller, så det må vi kunne leve med, sier Støre. Til Dagbladet understreker Støre at han er opptatt av å holde seg innenfor kostnadsrammen som er gitt av Stortinget.

Mer enn et halvt år på overtid skal glasstypene testes i løpet av sommeren, men Støre holder på at åpningen av av det nye Nasjonaslmuseet vil gå som planlagt i 2020.  - Selv om vi tar avgjørelsen etter sommeren, vil vi fortsatt klare å få ferdig Alabasthallen til avtalt tid, fordi vi har kommet langt med byggingen innvendig, sier Støre.