Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Spansk Y-støtte

Seks spanske kunst- og kulturinstitusjoner protesterer mot rivingen av Y-blokka. 

Publisert 18. mai 2020
Foto: Mari Viksjø Grøstad

Direktøren ved Picasso-museet i Barcelona og fem andre toppledere ved katalanske kunstinstitusjoner har publisert et åpent brev hvor de kritiserer beslutningen om å rive Y-blokka i Regjeringskvartalet. 

I brevet, som først ble gjengitt i VG, påpekes det blant annet at bygget til arkitket Erling Viksjø og den integrerte kunsten til Pablo Picasso og Carl Nesjar må sees på som ett, samlet verk – og ikke skilles. 

– Y-blokka sees fra utsiden gjennom veggmaleriet. Det er bygningens ansikt og arkitekturen er dens kropp, står det, ifølge VG, skrevet på katalansk i uttalelsen.

Planen til Statsbygg og regjeringen er å rive selve bygget, ta vare på kunsten og sette denne opp igjen i et nytt regjeringskvartal. Forarbeidet til rivingen er alt igangsatt. 

Uttalelsen fra Katalonia er signert av Emmanuel Guigon, direktør ved Picasso-museet i Barcelona, Judit Carrera, direktør ved Center of Contemporary Culture of Barcelona (CCCB), Assumpció Puig, dekan i den katalanske arkitektforeningen (COAC), Marko Daniel, direktør ved Joan Miró-museet for moderne kunst i Barcelona, Ferran Barenblit, direktør ved Barcelona museum for samtidskunst (MACBA) og Margarida Sala, direktør ved museet for katalansk historie.

Arkitekturpolitikk i ny avtale

Danske politikere enige om ny boligavtale. Utarbeidelse av en ny arkitekturpolitikk og en egen satsing på bærekraft i offentlige bygg er en del av avtalen.

Publisert 26. november 2021
Den danske regjeringen har inngått en ny boligavtale med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne. Foto: News Øresund - Jenny Andersson

Den danske sosialdemokratiske regjeringen har inngått en ny boligavtale med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne. Avtalen «Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed» ble kjent fredag formiddag.

Her kommer det frem at det blant annet skal satses på å utvikle en ny arkitekturpolitikk. Danske Byrummonitor omtaler denne som en «noe mer overraskende» del av avtalen.

I avtalen heter det konkret at det skal settes ned en ekspertgruppe, som blant annet skal utforme en ny, nasjonal arkitekturpolitikk.

«Det er vigtigt, at de fysiske rammer om det levede liv understøtter levedygtige blandede byer i hele landet med plads til fællesskaber, trivsel og tryghed for alle. Parterne er enige om, at den høje almene byggeaktivitet bør ledsages af gennemtænkte arkitektoniske løsninger, hvor der er fokus på bl.a. det levede liv, kvalitet og klima. Boliger og byrum skal kunne omfavne nye familiemønstre og boformer», heter det i avtaleteksten.

Boligavtalen ellers innbefatter også et eget punkt om bærekraftig materialbruk og klimkrav til offentlig byggeri. Det opprettes et fond på 100 millioner som skal avhjelpe i en overgangsfase.

Fondet skal blant annet støtte utvikling av og forsøk med nye bærerkaftige materialer, pilotprosjekter og analyser. Bærekraftighet skal fremmes både i nybygg og renovasjon. Det skal også gjøres forsøk med offentlige gjenbruksprosjekter.

Kåre Dybvad Bek, innenriks- og boligminister, påpeker overfor Byrummonitor, at det er store omkostninger ved å omstille seg til mer CO2-nøytralt byggeri.

– Spesielt på materialesiden har vi en kjempeutfordring. Men den frivillige bærekraftighetsklasse blir obligatorisk innen kort tid, og i forhold til offentlige bygg vil det være en utviklingsomkostninger ved å sikre, at man kan bygge bærekraftig like billig som man bygger vanlige boliger. Jeg tror ikke det om 5-10 år blir dyrere å bygge bærekraftig, men det er klart at det vil være en periode hvor der er noen omkostninger ved å stille om. Dette er et bidrag til den perioden, sier Bek.

Vant i Finland

Bergensbaserte Kaleidoscope vant trehuskonkurranse i Finland.

Publisert 25. november 2021
Kaleidoscope architects skal bygge pilotprosjekt for boligblokker i tre som del av Finlands nasjonale boligutstilling 2024. Prosjektet med navn «Piiri» gjøres i samarbeid med finske Tommila Architects. Illustrasjon: Kaleidoscope/Kvant-1

Kaleidoscope architects skal bygge pilotprosjekt for boligblokker i tre som del av Finlands nasjonale boligutstilling 2024. Prosjektet «Piiri» utgjør første trinn av en ny bydel for 2000 innbyggere i byen Kerava, helt sør i Finland.

– Tre er en viktig brikke i overgangen til det grønne skiftet, og den finske boligutstillingen gir oss en unik visningsarena til å demonstrere treets mange egenskaper med prosjektet «Piiri», sier Silje Klepsvik, arkitekt, partner og daglig leder i Kaleidoscope, i en pressemelding.

Bergenskontoret Kaleidoscope har utviklet «Piiri» (det finske ordet for sirkel) sammen med finske Tommila Architects. Med seg i teamet hadde de også landskapsarkitekter fra Nomaji, akustikere fra Akukon, treeksperter fra Omtre, og illustrasjoner utarbeidet av Kvant-1.

– Vårt kontor er bygget på samarbeid både lokalt og internasjonalt. Denne seieren viser at mindre kontorer gjennom samarbeid kan hevde seg konkurranse mot de store, sier Klepsvik.

Konkurransen, utlyst av Kerava kommune, har som mål å øke innovasjonsgraden i byplanlegging, samt skape en modell for bærekraftige boliger i tre. Prosjektet skulle finne metoder som er sosialt og økonomisk gunstige, er tilpasset kulturlandskapet og gir stor overføringsverdi til den videre utbyggingen i området.

Grøss og heder utdelt

Arkitekturopprøret har talt: Nygaardsplassen i Fredrikstad er vakrest i landet.

Publisert 25. november 2021
Trond Elverum fra Mad arkitekter og Sander Grundvig fra Cityplan mottar Arkitekturopprørets hederspris. Foto: Arkitekturopprøret

Arkitekturopprørets nye «Grøss-medalje» og hederspris ble utdelt i går, onsdag 24. november, i Oslo Gamle Rådhus. Med mer enn 10 000 stemmer avgitt på nett ble vinnerne henholdsvis Munchmuseet og Mad arkitekters Nygårdsplassen i Fredrikstad.

Til å ta imot Hedersprisen var Trond Elverum fra Mad og eier og utbygger Sander Grundvig fra Cityplan. I takketalen tok Grundvig til orde for det han og Cityplan kaller «vennlig arkitektur».

– For oss dreier det seg om å reise bygg som skaper trivsel, og da spesielt på gateplan. For det er på gata folk møter bygg og by, sa Grundvig.

Ingen fra Oslo kommune eller Estudio Herreros møtte opp for å motta den lite ærefulle Grøss-medaljen. I begrunnelsen for prisen heter det at museet «utmerker seg med sin ignoranse for Oslo som by og landskap».

– Munchmuseet er så stygt at det vekker følelsesmessig ubehag. Det er helt utrolig at et så frastøtende, stort offentlig bygg skal romme kunsten til Norges mest folkekjære kunstner, sa Arkitekturopprørets Saher Sourouri til Aftenposten.

Stenger skogutstilling

75 trær har vært utstilt som en del av AHOs 75årsjubileum. Torsdag avsluttes utstillingen med omvising og gjesteforelesning.

Publisert 24. november 2021
AHO-utstillingen «Skogglimt» stenger torsdag. Avslutningen markeres med omvisning og gjesteforelesning. Foto: AHO

Studentene fra landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) inviterer til omvisning på utstillingen «Skogglimt» torsdag 25. november klokken 17.00.

I anledning AHOs 75årsjubileum, har studenter fra landskapslinjen gått sammen med det kommunale initiativet Oslotrær og skapt installasjonen «Skogglimt».

På selve jubileumsdagen, fredag 12. november, dro studentene skogen inn i AHO-skolegården. «75 særegne trær, for 75 særegne år, omringet av duftende bark, mose og mystisk tåke», heter det i skolens egen beskrivelse. Skogen etableres for å feire skolens jubileum, men etterpå skal hvert av de 75 trærne gis i gave til Oslo, og «bidra til en enda grønnere by».

Etter omvisning blir det forelesning med den franske arkitekten Alexandre Chemetoff. Han er kjent for sitt tverrfaglige arbeid, på tvers av fagene arkitektur, landskapsarkitektur og byplanlegging.

Studenter med Fehn-tekster

+Kote utgir studenttekster basert på Sverre Fehn-inspirerte modeller fra tidligere AHO-studenter.

Publisert 23. november 2021
Tekstene som publiseres er basert på modeller laget av AHO-studenter til utstillingen «Arkitekt Sverre Fehn intuisjon – refleksjon – konstruksjon», ved Arkitekturmuseet i 2008. Foto: Nasjonalmuseet / Knut Øystein Nerdrum

Fjorten nye studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) fikk i oppgave å beskrive skalamodeller av Sverre Fehns arbeider, utført av tidligere AHO-studenter. Frem til søndag 28. november, vil magasinet +Kote publisere to tekster hver dag fra studentprosjektet.

Tekstene har blitt til i seminarrekken Skriveøvelser. Her har studenter, som allerede har tatt det forberedende filosofiemne ex. phil, hver mandag i hele høstet jobbet med ulike skriveoppgaver. Kursansvarlig er Mari Lending, professor i arkitekturteori- og historie. Hensikten med kurset er gi «en innføring i å iaktta og beskrive arkitektur, kunstverk, utstillinger, rom og landskap»

Ved endt semester samler studentene sine skriftstykker i en håndlaget bok i tre eksemplarer, som de siste årene er blitt bedømt av kunstneren Dag Erik Elgin, dramaturgen, regissøren og skuespilleren Ole Johan Skjelbred, kritikeren Kaja Mollerin og arkitekten Beate Hølmebakk.

Teksten som nå utgis er svar på følgende skriveoppgave basert modeller tidligere AHO-studenter bygget til 2008-utstillingen Arkitekt Sverre Fehn: intuisjon – refleksjon – konstruksjon. Skalamodellene ble bygget i samarbeid med Fehns kontor og har siden vært vist verden over. Våren 2018 ble de gitt tilbake til AHO og stilt ut i skolens galleri.

Skriveoppgaven var som følger: «Finn en modell og beskriv den i detalj, inkludert stedet den nå er plassert og virkningen den har i rommet».

De to første tekstene publisert hos +Kote er av studentene Emma Elise Ødegård Olsen og Aleks Weiss.

Isolasjon av popcorn

Popcorn kan bli fremtidens bærekraftige isolasjon, mener tyske forskere. Nå starter kommersiell produksjon av popcornisolasjon.

Publisert 22. november 2021
Foto: Universitetet i Göttingen

Jakten på bærekraftige materialer til isolasjon av hus er i full gang. Målet er å erstatte petroleumbaserte isolasjon med bærekraftige materialer.

I Tyskland har et skogforskningsmiljø ved Universitetet i Göttingen, lenge undersøkt potensialet for å bruke popcorn som fremtidens isolasjonsmateriale. Et produkt fra denne grupperingen fikk nylig industrilisens, for kommersiell produksjon, i samarbeid med selskapet Bachl-gruppen.

– Med denne nye prosessen, inspirert av plastindustrien kan isolasjonsplater nå produseres kostnadseffektivt i industriell skala. Dette sikrer at naturlige isolasjonsmaterialer ikke lenger bare er nisjeprodukter, forklarer lederen for forskningsgruppen, sier Alireza Kharazipour, professor ved Universitet i Göttingen, i en pressemelding.

Petroleumsbaserte produkter for utvendig isolasjon utgjør i dag 90 prosent av markedet i Tyskland. Det nye popcornmaterialet er ikke bare produsert på en miljøvennlig måte og med fornybare råvarer, men også ha god varmeisolasjon og god brannstandard, samt være lett å resirkulere. I tillegg har materialet en vannavvisende effekt, noe som gjør det ekstra attraktivt.

Få arkitekter på listeplass

Kun seks arkitekter på listene til det danske kommunevalget. Ingeniørene stiller på sin side med 122 kandidater til lokalvalget.

Publisert 17. november 2021
Arkitekt Niels Povlsgaard, byrådskandidat for Venstre i Horsens. Foto: Horsens Venstre

Den 16. november er det kommunevalg i Danmark. I anledning valget har danske Akademisk Arkitektforening saumfart valglister i landets 98 kommuner. Kun seks arkitekter dukker opp på listen, skriver Byrummonitor.

– Jeg forstår ikke, hvorfor det er så få. Jeg er ny kandidat, og det har vært en fest å stille opp, sier arkitekt Niels Povlsgaard, byrådskandidat for Venstre i Horsens, til Byrummonitor.

I motsetning til arkitektene, er ingeniørene god representert. En egen opptelling blant ingeniørene viser at hele 122 ingeniører er på listene, som totalt teller over 9000 kandidater. Ved forrige valg ble 18 ingeniører valgt inn, hvorav tre ble ordførere. Av Danmarks 98 ordførere er det i dag 21 med mastergrad i samfunnsvitenskap, 11 har landbruksutdanning, mens 15 har lærerutdanning.

Rie Øhlenschlæger, kandidat for Socialistisk Folkeparti i Aarhus, lurer ikke på hvorfor det er så få arkitekter, som vil være politikere.

– Noen av arkitektene som må slite med å få oppdrag har ikke råd til at noen blir sure på dem, og alle kjenner hverandre her, sier hun til Byrummonitor.

– Selv om det ville vært fint om noen flere våget å si noe, kan jeg ikke klandre dem. Jeg har fordelen av å kunne være henne den gamle kona som ikke trenger å være redd for å si noe, for jeg jager ikke oppgaver for min lille bedrift, fortsetter hun.

Tre nominerte til Riba-prisen

Et sykehus i Bangladesh, en bro i København og et museum i Berlin er kandidatene til den prestisjetunge prisen.

Publisert 17. november 2021
Friendship hospital i Satkhira, Bangladesh, tegnet av Kashef Chowdhury/Urbana er en av de nominerte til årets Riba-pris. Foto: Asif Salman / Urbana

Riba International Prize deles ut annethvert år, til et byggverk med fremragende design, arkitektonisk ambisjon og betydningsfull sosial påvirkning.

Årets tre nominerte er:

Friendship hospital i Satkhira, Bangladesh, tegnet av Kashef Chowdhury/Urbana, som juryen mener har potensial til å være et bærekraftig og rimelig forbilde for andre sykehusbygg i rurale strøk.

James-Simon-Galerie i Berlin, tegnet av David Chipperfield Architects Berlin, det nye inngangsbygget til museene på ærverdige Museumsinsel, hvor juryen mener arkitektene har klart å svare på de monumentale nyklassiske omgivelsene uten å selv bli streng og autoritær.

Lille Langebro i København, tegnet av WilkinsonEyre, en ny bro for syklister og fotgjengere, som ifølge juryen er både vakker og innovativ, blant annet i hvordan to deler av broen kan rotere sidelengs for å la båter passere.

Vinneren av prisen blir kunngjort på nyåret 2022.

Familie på fire på 37m2?

Kan en familie på fire bo på 37 kvadratmeter? En ny dansk utstilling setter spørsmålstegn ved definisjonen av den gode bolig.

Publisert 16. november 2021
Tegnestuen Vandkunsten mener vi må lære oss å leve på mindre plass og dele mer. Her fra deres bofellesskap Tinggarden. Foto: Melissa Oernstrup

I utstillingen «Bo bedre bæredygtigt» på Dansk Arkitektur Center i København, kan man se tegnestuen Vandkunstens visjon om hvordan man kan leve mer bærekraftig på mindre plass og i tettere fellesskap. De har laget et hus på 37 kvadratmeter, hvor gjestene får oppleve idéen i praksis.

– Arkitekter har i hele den modernistiske perioden dyrket abstraksjon, coolness og ikoneffekter, ofte i motsetning til kroppens behov for sanselige opplevelser og formgivning som er lesbare og gir mening for brukerne. Vi vil gjerne gi hygge og velvære en større plass i moderne arkitektur og byplanlegging. Med kompakt boligarkitektur i klimavennlige materialer vil vi inspirere til en mindre grådig og mer skånsom bygningskultur, sier Søren Nielsen fra tegnestuen Vandkunsten i en pressemelding.

Må alle barna ha eget rom? Hva om man spiste kveldsmat sammen med andre familier? Utstilling inviterer både barn og voksne til å snakke om og reflektere over hva en god bolig er for dem.

– Hvis alle mennesker i verden skulle bo som vi gjør i Danmark, med 50-60m2 per person, med splitter nye materialer og interiør, så ville det kreve ressursene fra 17 jordkloder. Men vi har bare én. Derfor må vi endre oppfattelsen vår av hva en god bolig er – og det er det Vandkunsten prøver å gjøre i denne utstillingen, forteller kurator Sara Hatla Krogsgaard.

Utstillingen åpner 20. november og står til 18. april 2022.

Nytt verktøy for bærekraftige boligområder

Det nye nettbaserte verktøyet EE Settlements vil gjøre det mulig for kommuner å ta gode, kunnskapsbaserte beslutninger i tidlig planleggingsfase, ifølge Sintef.

Publisert 16. november 2021
Boligområdet Hamrevann i Kristiansand var case for testing av det nye Sintef-verktøyet EE Settlement. Illustrasjon: LPO Arkitekter

Sintef har utviklet EE Settlement, et nettbasert verktøy som gjør det enklere for kommuner å utvikle bærekraftige boligområder. EE Settlement skal holde oversikt over energibruk, klimagassutslipp, samt investerings- og driftskostnader. Målet med verktøyet har vært å gi kommuner og planleggere mulighet til å utvikle bærekraftige boligområder, ved hjelp av gode verktøy og retningslinjer.

– Verktøyet skal hjelpe forskjellige aktører i byggenæringen, da også kommuner, til å evaluere miljøpåvirkningene og offentlige kostnader ved nye utviklingsområder, sier Selamawit Mamo Fufa, seniorforsker ved Sintef, til Fremtidens byggenæring.

– Da vil det være mulig for dem å ta gode, kunnskapsbaserte beslutninger i tidlig planleggingsfase. For det er akkurat i denne fasen at tilgjengelige data er begrensede, sier Mamo Fufa.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sintef, Norsk institutt for by- og regionforskning, Transportøkonomisk institutt, Kristiansand kommune, Norske arkitekters landsforbund og to partnere fra Wien, som tidligere har utviklet anbefalinger og verktøy for Østerrike.

Nominerte til Bergen-pris

Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris med offentliggjøring av nominerte prosjekter.

Publisert 12. november 2021
Tverrveien 7, Kilen, tegnet av Artec – arkitektur og prosjektadministrasjon, er én av åtte nominerte til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2021. Foto: Hanne Cathrin Olsen/Bergen kommune

For ellevte gang skal Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut. Åtte nominerte er nå offentliggjort.

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris har som mål «å fremme og belønne de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater».

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene. Dette er de nominerte:

Oppgradering av Dokkeveien, Sydnes (Fortunen arkitektur/ Asplan Viak)

Tre hus tett i tett (eplehagefortetting), Eikåsen (Hlm arkitektur)

Solheimsgaten 5, Skipet (Paal J Kahrs Arkitekter/ Holon Bergen/ Smedsvig Landskapsarkitekter)

Straumsåsen, Strømme Gård (Origo Arkitektgruppe/ Smedsvig Landskapsarkitekter)

Tverrveien 7, Kilen (Artec)

Atriumshus, Ulsmågåsen (Kvalbein Korsøen Arkitektur)

Kulturhuset i Bergen (En til En Arkitekter)

Wergeland Hageby (Tag arkitekter)

I offentliggjøringen av nominasjonene heter det at prisen skal here «bygg og anlegg som, i samspill med omgivelsene, tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk».

Arkitektur- og byformingsprisen deles ut på Byutviklingskonferansen fredag 26.november. Jury for prisen er rådet for byforming og arkitektur i Bergen kommune.

Nei til London-tulipan

Britiske myndigheter har avvist Foster + Partners tulipan-skyskraper. Det foreslåtte bygget er for lite bærekraftig.

Publisert 12. november 2021
Tulip-prosjektet er blant de første byggene i verden til å bli nektet byggetillatelse på grunn av karbonutslipp. Illustrasjon: Foster + Partners

Foster + Partners storslåtte tulipanprosjekt i London kommer ikke til å bli bygget. Det har britiske myndigheter nå landet på. Årsaken er den foreslåtte bygningens høye karbonutslipp og påvirkningen den ville hatt på Tower of London og andre landemerker, skriver Architects Journal.

Det var i 2018 at Foster viste fram tegningene til den 305 meter høye turistattraksjonen «Tulip», midt i Londons finansdistrikt. Forslaget ble først godkjent, før borgermesteren satte foten ned, og kalte det et «uvelkomment, dårlig tegnet» mega-prosjekt.

Nå har boligminister Christopher Pincher satt spikeren i kista. I rapporten som ligger til grunn for avslaget slås det fast at bygningens formål, form, materialer og beliggenhet ville gitt et resultat som gjorde betydelig skade på betydningen av blant annet Tower of London.

Enda viktigere er det imidlertid klimautslippene det spektakulære byggets vil ført med seg. Selv om man har gjort mye for å gjøre byggets konstruksjon så bærekraftig som mulig, ville resultatet, med en lang heis i armert betong til å frakte turister så høyt som mulig, likevel blitt en bygning med et lite bærekraftig livsløp, slår rapporten fast.

Bygget skulle ha ligget ved siden av «Sylteagurken» (Gherkin), og blitt Londons nest høyeste bygning.