Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Tid for nominering til Jacob-prisen

Fristen for å nominering er 20. november.
Publisert 9. november 2018

Prisen skal tildeles personer som utmerker seg spesielt inne fagområdene arkitektur og design. Det er Doga som nå gir ut prisen.

Fakta om prisen

Jacob-prisen ble innstiftet i 1957 og er oppkalt etter den første som mottok prisen – gullsmeden Jacob Tostrup Prytz. Blant vinnerne av prisen i dens snart 60 år lange historie finner vi smykkekunstnere, keramikere, møbeldesignere, industridesignere, tekstilkunstnere, arkitekter, interiørarkitekter og grafiske designere. Prisen tildeles personer som har gjort en særlig innsats for formgivningsfagene.

Juryen Fredrik Matheson er juryens leder. Reiulf Ramstad, fagansvarlig arkitektur og byutvikling. Kristine Five Melvær, fagansvarlig produkt- og møbeldesign. Kristina Hjelde Hatletveit, fagansvarlig mote- og tekstildesign og Dag Solhaug Laska, fagansvarlig grafisk design.

Prisen skal deles ut på Doga 10. januar 2019.

Mad starter Mud

Kontoret starter landskapsarkitektfirma med base i Bergen. Selskapet skal hete Mud AS.

Publisert 20. juni 2019
Lederen for Mad i Bergen, Tordur Bryngeirsson, er for tiden både på flyttefot til disse nye lokalene på Bryggen, og på jakt etter leder for nysatsingen på landskapsarkitektur. Foto: Mad

De siste to årene har Mad bygget en ny konsernstruktur, skriver de i en pressemelding. I tillegg til arkitektfirmaene i Oslo, Bergen og Stavanger, eier morselskapet Mad AS nå selskaper innen kommunikasjon, Mad Communication, interiørarkitektur, Sane, og produktdesign, Made.

Resultatet for fjoråret ble en omsetning som passerte 100 millioner kroner og et overskudd på 11,6 millioner. 

Leter etter leder

– Det er ikke tilfeldig at vi starter med landskapsarkitektur nettopp i Bergen. Her er det stort behov for en ny aktør, sier leder for Mad i Bergen, Tordur Bryngeirsson, som også er opptatt av å få landskapsarkitektur inn tidligere i prosjektene deres.

Bryngeirsson har oppdraget å finne lederen til det nye landskapskontoret. Et kontor som, ifølge meldingen, skal bli et selvstendig selskap som også kan jobbe for andre arkitektkontor enn Mad og ta oppdrag i hele landet. 

Mad i Bergen flytter

Nylig flyttet de 20 arkitektene i Mad Bergen til Rosenkrantzgate 12, et nyoppusset lokale på 550 kvadratmeter på Bryggen med utsikt over Bergen sentrum. 

Mad Bergen hadde over tre millioner i overskudd i fjor, og kom på sjetteplass på Dagens Næringsliv og Bisnodes Gaselleliste for Hordaland.

Kontoret holder for tiden på med flere prosjekter i Bergen, blant annet på Minde, Nøstet, Kokstad, Damsgård og Åsane. 

Seks nye år for Statsbygg-topp

Statsbyggs administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen får forlenget åremålet med seks nye år.

Publisert 11. juni 2019
Harald Vaagaasar Nikolaisen har fått forlenget åremålet som administrerende direktør i Statsbygg. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Statsbyggs administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen har i statsråd forrige fredag fått forlenget sitt åremål med en ny seksårsperiode, skriver Statsbygg på sine hjemmesider.

Nikolaisen ble ansatt som direktør i Statsbygg 1. juli 2013. Hans første seks år har vært preget av et høyt aktivitetsnivå og milliardprosjekter som planleggingen av nytt regjeringskvartal, flyttingen av veterinærmiljøene til Campus Ås, Livsvitenskapsbygg på Blindern og det det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Samtidig har Statsbygg tatt i bruk ny digital teknologi og metoder både i byggeprosjekter og i eiendomsdriften. I bransjen er Nikolaisen en talsmann for miljøet, seriøsitet i byggebransjen og økt innsats for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, heter det videre.

Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland, sier i en pressemelding fra departementet at:

– Eg er godt nøgd med korleis Nikolaisen har utøvd sin direktørrolle dei siste seks åra, og glad for at han no går laus på ein ny åremålsperiode, sier Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland, i en pressemelding fra departementet.

- De første seks årene som Statsbyggs administrerende direktør har vært interessante og spennende, og vi har sammen fått til mye. Jeg gleder meg til å ta fatt på det neste åremålet i en tid preget av høyt investeringsnivå og spennende utviklingsoppgaver for Statsbygg, uttaler Harald V. Nikolaisen til Byggeindustrien.

Nordic vokser videre

Norske Nordic har kjøpt 100 prosent av aksjene i islandske Arkthing. – Det er behov for å konsolidere, sier administrerende direktør.

Publisert 6. juni 2019
Fem menn i vinden: Nordic har nå over 220 ansatte fordelt på fire land. Foto: Nordic

– For å møte nye utfordringer i et marked med store internasjonale konkurrenter, er det behov for å konsolidere, for å bli med og for å kunne konkurrere om de mest spennende prosjektene, sier Eskild Andersen, administrerende direktør for Nordic på deres hjemmeside.

Anledningen er Nordics sammenslåing med det islandske kontoret Arkthing, som fant hverandre gjennom samarbeidet på prosjektet med Keflavik flyplass. «Både Nordic og Arkthing har bygget opp en varig kultur for kvalitet og god arkitektur i løpet av førti år. De to selskapene deler kjerneverdier som åpenhet, forpliktelse til samfunnet og til kunder, og begge har mye erfaring gjennom et bredt spekter av prosjekter,» heter det videre.

Etter sammenslåingen med Arkthing vil Nordic ha over 220 ansatte fordelt på fire land, og det norske kontoret eier nå 100 prosent av aksjene i Arkthing. 

 - Vi ser dette som en fantastisk mulighet for å sammen bli en sterk aktør i markedet i Norden, med gode muligheter for å skaffe de mest interessante oppdragene. Med tanke på hvor fort utviklingen innen arkitektur går, ser vi at vi må satse enda sterkere på å holde oss i front innen ny teknologi og spesialkompetanse. Sammen med Nordic vil vi kunne ta et viktig steg inn i fremtiden, sier Sigurdur Hallgrimsson, grunnlegger av Arkthing.

NAL inngår avtale med Gjensidige Bank

Norske arkitekters landsforbund (NAL) inngår samarbeid om bankfordeler med Gjensidige Bank.

Publisert 29. mai 2019
Foto: Silje Almestrand

Dermed vil de rundt 4300 medlemmene i NAL få tilgang til svært gode bankbetingelser som kunder i Gjensidige Bank.

– Etter en god prosess har vi kommet frem til at Gjensidige Bank er den riktige leverandøren for våre medlemmer. Vi er svært fornøyde med å kunne tilby et veldig godt og konkurransedyktig banktilbud, vi vet dette er veldig viktig for våre medlemmer, sier Kari Bucher generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund.

Avtalen trer i kraft 27. mai 2019, og har en varighet på fire år.

- Vi er veldig stolte og glade for at NAL viser oss denne tilliten, og ser frem til et tett og godt samarbeid. Dette styrker vår satsning i fagforeningsmarkedet, sier adm. direktør for Gjensidige Bank, Krister Aanensen.

Gjensidige Bank, som nylig ble en del av Nordea, har fra tidligere en stor avtale med YS som omfatter 220.000 medlemmer. Nordea har avtale med NITO.

– Dette er gledelig, og viser konkurransekraften Gjensidige Bank kan tilby med et godt banktilbud til gunstige vilkår. NAL representerer en sterk og attraktiv kundegruppe, og vi ser frem til å ønske medlemmene velkommen som kunder, sier leder for privatmarkedet i Nordea Norge, John Sætre.

– Vi jobber kontinuerlig med gode medlemsfordeler for å styrke oss som en attraktiv fagorganisasjon, sier Kari Bucher.

Som medlem av NAL får du nå en av markedets beste renter på boliglån i Gjensidige Bank, med nom. rente fra 2,19 prosent. For mer informasjon om betingelser, se her 

Priseksempel: Boliglån 50 % 2 mill. o/25 år nom. rente 2,19%, eff.rente 2,26 %, totalt: 2.613.991,-. Gjelder for deg som er medlem i NAL og som bruker banken aktivt.

(fra arkitektur.no)

Byggeskikkpris til Ankers Hage i Drammen

Solli arkitekter vant Drammen bys byggeskikk-pris for "et eksempel til etterfølgelse".

Publisert 28. mai 2019
Foto: Solli arkitekter

Solli arkitekter er et av de eldste arkitektkontorene i Drammen, og vant nå Drammen bys byggeskikkpris for prosjektet Ankers hage. Prosjektet består av 19 leiligheter i et nytt bygg og en eksisterende hjørnegård fra 1905 som er blitt rehabilitert og satt i stand til tre moderne leiligheter i Drammens Nedre Storgate.

Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming., heter det på Drammen kommunes hjemmeside.

Prisen blir i år delt ut for 25. gang.

I juryens begrunnelse heter det Ankers hage "framstår som et eksempel til etterfølgelse for lokale utbyggere på hvordan man kan jobbe med moderne arkitektur i historiske omgivelser."

Videre skriver juryen at:

"I Nedre Storgate 61 ligger Ankers Hage særs godt plassert i sine omgivelser. Foruten en møysommelig rehabilitert hjørnegård fra 1905 består kvartalet av to nye bygningsvolum i tegl, som på elegant vis og med god skalamessig tilpasning føyer seg inn i den omkringliggende bebyggelsen.

De to nye byggene er av moderne utrykk, men innehar en rekke klassiske kvaliteter, og både fasade, materialer og detaljer vitner om kvalitet i alle ledd. I bakhagen møter man et rikt bakgårdsmiljø, der den eldre trehusbebyggelsen skaper et solgult bakteppe for det felles uterommet.

Særlig ut mot gaten er prosjektet godt løst. Her kan man gå direkte inn i bygget via flere innskutte innganger, som skaper dybde og liv i fasaden. Vinduene har elegante og langstrakte beslag, som gir vinduene en særegen silhuett, og fasaden framstår rik og harmonisk. De to byggene er utformet over samme lest, men med akkurat tilstrekkelig nyanseforskjeller til at det framstår helhetlig, men fortsatt variert."

Byggherre og entreprenør er henholdsvis Pilares Eiendom og Consto Øst.


Galleri Oslo på utstilling

Ivaretar Oslo sentrum behovet for sosialt bærekraftige møtesteder? Klarer bykjernen å ivareta innbyggernes behov? spør masterkurs ved AHO i ny utstilling.

Publisert 28. mai 2019

Et AHO masterkurs undersøker potensialet for hvordan transformasjon av Galleri Oslo-tomta og åpning av Akerselva kan skape nye fellesarenaer i bykjernen. De syv forslagene for området tar utgangspunkt i tre felles tema: Nye møtesteder knyttet til byens bakkeplan, plasser og byinteriører, nye møtesteder knyttet til Akerselvas blågrønne struktur, og nye møtesteder i form av lokale og regionale attraktorer knyttet til knutepunktet Oslo S.

Kurset Architecture = City: New Commons er gjennomført av 16 studenter ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo i samarbeid med Sameiet Galleriet, ved største seksjonseier Oslo Areal", som et tilskudd til parallelloppdraget for Galleri Oslo. Målet har vært å åpne for en bredere diskusjon av Galleri Oslo tomta med fokus på nye møtesteder, eller «New Commons», i Oslo sentrum.

Åpning og pressevisning onsdag 29. mai kl. 15.30 i  Sameiet Galleriets utstillingslokale, i Østfløyen, Galleri Oslo

Torge Railo blir midlertidig PBE-direktør

Ansettelsesprosessen for ny etatsdirektør i Plan- og bygg i Oslo skal avsluttes før sommerferien.

Publisert 24. mai 2019
Torge Railo. Foto: PBE

Oslos mangeårige etatsdirektør Ellen de Vibe går av med pensjon 1. juni, og det er ennå ikke utpekt en etterfølger. I dag ble det klart at kommunaldirektør Geir Aga har konstituert Torge Railo som etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten fra 1. juni, mens ansettelsesprosessen for ny etatsdirektør pågår.

Torge Railo er i dag assisterende direktør for strategi i Plan- og bygningsetaten, og har tidligere vært eiendomsdirektør i Omsorgsbygg.

– Plan- og bygningsetaten er i dag fremoverlent byutvikler som leverer et svært kompleks miks av tjenester og produkter. Til grunn for det hele ligger et svært sterkt kompetansemiljø, og jeg er veldig glad for å få lov til å representere dette miljøet i tiden fremover, sier Ralto i en pressemelding fra etaten.

– Med sin solide erfaring fra Oslo kommune og fremtidige rolle som assisterende direktør i etaten gir dette en smidig overgang til ny toppledelse i Plan- og bygningsetaten, sier direktør de Vibe i pressemeldingen.

Byrådsavdeling for byutvikling forventer at ansettelsesprosessen for ny etatsdirektør er avsluttet før sommerferien.

Internasjonale ambisjoner?

Eksportprogrammet Arkitektur ut i verden oppsummeres med konferanse for alle på Doga mandag 27. mai.

Publisert 24. mai 2019
Foto: Biotope Arkitekter

Eksportprogrammet Arkitektur ut i verden har vært et tiltak fra Doga og Innovasjon Norge for å bringe norske arkitekter og designere flere prosjekter i utlandet, og å samle og dele erfaringer og strategier. Programmet ble lansert i 2019, og har vært et stort satsingsprosjekt med Næringsdepartementet og Kulturdepartementet i ryggen.

Nå skal programmet avsluttes og oppsummeres med en konferanse om internasjonalisering for arkitekter, der blant annet deltakerbedriftene i Arkitektur ut i verden presenterer sine erfaringer fra de to siste årene.

Mandag 27. mai fra kl.10.00–17.00 kan man, ifølge invitasjonen, dessuten lære av de beste fra inn- og utland, med følgende høydepunkter:

- Arkitekt Carmella Jacoby Volk, leder av Startup Nation 2 Enterprise, SN2E, snakker om risikoen ved internasjonalisering, og risikoen ved å ikke jobbe internasjonalt.

- Jack Renteria, International Business Development Manager for det danske arkitektfirmaet 3XN, deler tips for en god internasjonaliseringsstrategi.

- Lars Emil Kragh fra Danske Arkitektvirksomheder forteller hvordan den danske arkitektbransjen klarer å få 25 prosent av omsetningen sin fra internasjonale prosjekter.

- Nille Juul-Sørensen, Principal Global Business Leader Architecture i Arup, forteller om Arups internasjonale arbeid.

- Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta i samtale med DOGA forteller om veien ut i verden.

Konferansen finner sted på Doga i Hausmanns gate 16, Oslo, og er gratis og åpen for alle. Den er relevant for alle arkitektbedrifter. Klikk her for fullstendig program og påmelding.

Inkludering i tilgjengelig form

Boklansering: En enkel og praktisk håndbok skal gjøre det lett å lage inkluderende design og arkitektur.

Publisert 16. mai 2019
Rama Gheerawo, Onny Eikhaug og Victoria Høisæther lanserte boken «Innovating with People – Inclusive Design and Architecture» på et DOGA-arrangement i Arkitektenes hus fredag 10. mai. Foto: Eirik Iveland

Den rykende ferske boken «Innovating with People – Inclusive Design and Architecture» skal hjelpe arkitekter, byggherrer, designere og andre aktører i byggeprosjekter med å jobbe mer inkluderende og brukerrettet, ifølge en pressemelding. 

– Dette er noe som har manglet innen arkitekturen. Litteraturen som eksisterte på området var så omfattende at selv de enkleste innføringene fremstår som ugjennomtrengelige mursteiner. Vi har skrevet en enkel, lettlest håndbok som alle kan få noe ut av, uansett utgangspunkt eller rolle, sier sjefsredaktør og hovedforfatter Onny Eikhaug . 

Eikhaug er leder for organisasjonen «Design for All Europe» og har 13 års fartstid innen inkluderende design. Ifølge henne er boken lagt opp for å la arkitekter, utbyggere og andre aktører komme raskt i gang med inkluderende arkitektur gjennom en rekke praktisk orienterte prosesser.

Boken søker også å synliggjør innovasjonspotensialet som kan ligge i en slik tilnærming, dokumentert gjennom norske og internasjonale eksempler, ifølge meldingen.

Boken ble lansert på et arrangement i Arkitektenes hus i Oslo fredag 10. mai, og er en del av Design og arkitektur Norges (DOGA) nyskapingsprogram for inkluderende design.

Ny arkitektmesse til Norge

Om lag 80 utstillere fra Norge og resten av Europa skal vise fram nyvinningene sine på den arkitektur- og designmessen ARCHITECT@WORK.

Publisert 14. mai 2019
Den europeiske messen ARCHITECT@WORK finner sted på X Meeting Point Oslo 22.-23. mai. Foto: Architect@Work

– Dette er noe vi har gledet oss til lenge. Vi har arrangert ARCHITECT@WORK i 28 byer i 15 ulike land, og nå er vi endelig klare til å slippe konseptet løs på det norske markedet, sier Barbara Lagae, utstillingsansvarlig hos arrangøren Kortrijk Xpo i en pressemelding.

Messen finner sted på X Meeting Point Oslo på Hellerudsletta, og er rettet mot arkitekter, designere, bygningsingeniører, interiørarkitekter og andre som jobber med byggeprosjekter, urbanisering og byplanlegging.

Lagae forteller at den unike messedesignen gjør at ARCHITECT@WORK skiller seg ut fra andre messer rettet mot arkitekter og formgivere.

– Kompakte, identisk utformede stander gjør at store og små utstillere stiller likt, og vi får best mulig kontakt mellom de besøkende og utstillerne. Dermed går man heller ikke går glipp av noe. I midten er det lounge-områder der besøkende og utstillere kan snakke sammen over en kaffekopp, beskriver hun.

I seminardelen blir det innlegg fra Julien de Smedt i det internasjonale arkitektfirmaet med samme navn, sivilarkitekt Kaja Melbye fra Hille Melbye Arkitekter og interiørarkitekt Heidi Pettersvold Nygaard fra Snøhetta. Sistnevnte skal fortelle om hemmelighetene på innsiden av den nedsenkede gourmetrestauranten Under ved Lindesnes.

Arkitekturprisen 2019 er åpen for nominasjoner

Fra tirsdag 14. mai kan du nominere ditt favorittprosjekt til Arkitekturprisen 2019.

Publisert 14. mai 2019
Illustrasjon: Anagram Design

Arkitekturprisen er en fagpris hvor alle medlemmer i NAL utgjør juryen, nominerer og stemmer frem vinnerprosjektet, og som medlem av Norske arkitekters landsforbund (NAL) er du med på å nominere og stemme frem vinneren.

Målsettingen med Arkitekturprisen er å synliggjøre, hedre og diskutere hva som er god arkitektur, og den er delt ut to ganger tidligere, i 2015 og 2017. Prisen deles ut på Arkitekturdagen den 27. september, og vinneren mottar kr. 100 000, diplom og en plakett.

Kriterieriene for nominasjon er at prosjektet må være ferdigstilt i Norge i perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2019, og være prosjektert av en arkitekt/arkitekter. 

Alle medlemmer kan nominere ett prosjekt hver (frist for å nominere er 10. juni.), før lokalforeningene innstiller én kandidat hver til endelig avstemming. Fra 23. august til 13. september kan alle medlemmer avgi èn stemme hver. Prosjektet med flest stemmer vinner Arkitekturprisen 2019.

Nominering og avstemning gjøres i samarbeid med Enalyzer som vil anonymisere svarene. Alle medlemmer skal ha mottatt en e-post, men ta kontakt med NAL på nal@arkitektur.no dersom du ikke har mottatt e-post. 

Dagny Fargestudio blir til KOI Fargestudio

Dagny Fargestudio utvider og endrer navn til KOI Fargestudio med to nye ansatte.

Publisert 14. mai 2019
Konseptet Hasle Stasjon er utviklet av Arcasa Arkitekter, og Koi fargestudio jobber tett med arkitekt i detaljering og utvalg av nyanser. Illustrasjon: Arcasa Arkitekter

Dagny Thurmann-Moe har lenge vært en av landets fremste fargedesignere, med over ti års erfaring i faget. I 2014 startet hun Dagny Fargestudio, med målsetting å kunne tilby både det private og offentlige målrettet fargerådgivning. Nå er det klart at studioet utvider med fargedesigner og interiørarkitekt Sarah Leszinski og farge- og grafisk designer Elisabeth Limi, og at de samtidig skifter navn til KOI Fargestudio.

– V ser frem til å jobbe helhetlig på tvers av fagfelt med nye, spennende prosjekter. Våre nye kompetanseområder innenfor interiørarkitektur og grafisk design kompletterer tjenesteporteføljen og er allerede i bruk på flere prosjekter, heter det i en pressemelding.

KOI Fargestudios målsetting er å bidra med målrettet og effektiv fargebruk innenfor byrom, arkitektur, interiørarkitektur, produktutvikling og grafisk design.