Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Vinn en arkitekt

Har du enebolig bygget mellom 1950 og 1990, samt planer om oppgradering og etter-isolering? Forskningsprosjektet OPPTRE tilbyr deg arkitekthjelp.

Publisert 6. august 2019
Illustrasjonsfoto: Jiri Havran

For å kunne delta i konkurransen om en arkitekttegning må man svare på noen spørsmål, legge ved bilder og helst tegninger av huset ditt, og sende inn innen 15. august 2019.

Det er SINTEF som eier forskningsprosjektet OPPTRE, som sammen med blant andre forskningspartner NTNU skal se på energi-oppgradering av småhus i tre til nesten null-energinivå. Målet er å foreslå et nivå for renovering av boliger mot nesten nullenergibygg (nZEB). Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, som også har et lavt klima-fotavtrykk. Arkitektkonkurransen er sentral i arbeidet, heter det i en pressemelding.

– Å delta innebærer å stille boligen til disposisjon for arkitektkonkurransen. Det betyr for det første å gi oss tilgang til informasjon om huset. Videre ønsker vi å komme på besøk for å intervjue deg/dere om hvordan huset fungerer i dag og om hvilke planer dere har for oppgraderingen, sier seniorforsker i SINTEF, Anne Gunnarshaug Lien.

I løpet av konkurranse-perioden må man også være i dialog med arkitekt-teamene om ønsker og behov for oppgradering av huset. Til gjengjeld vil du og din familie få et arkitekttegnet skisseforslag. Forslaget vil være kostnadsberegnet, og det blir gitt en grundig vurdering av mulighetene for oppgradering av huset med forbedret energistandard, bokvaliteter og arkitektonisk uttrykk.

Prekvalifisering for arkitekter vil bli utlyst på Doffin i september. Arkitektkonkurransen gjennomføres i samarbeid med Enova og NAL.

For mer informasjon og påmelding, sjekk lenke her.

Stillheten etter bomben

Kunstner Alexander Rishaug har fanget lyden av Høyblokka i regjeringskvartalet og trykket den på vinyl. Under lanseringen strømmes plata i sin helhet på nett. 

Publisert 22. mai 2020
Bildet av interiøret i Høyblokka i regjeringskvartalet er hentet fra boken som følger en dobbeltplate med lydspor fra Høyblokka i regjeringskvartalet, av Alexander Rishaug. Foto: Arne B. Langeleite

Lydkunstneren Alexander Rishaug undersøker lyden av stillhet etter en bombe ved å ta lydopptak fra åtte rom i Erling Viksjøs høyblokk. Han har også dokumentert bygningen i fotografier, og sammen med bilder av Arne B. Langleite publiseres det en tilhørende bok med bilder, tekst og lydspor, melder Kulturbyen Oslo.  

De skriver at Rishaugs lydverk fanger både minne og sted:

«Gjennom akustikk, resonanser, frekvenser, vibrasjoner og under- og overtoner som ikke vanligvis oppfattes av det menneskelige øret, avslører Rishaug hvordan fraværet blir fremkalt av lyden av stillhet, en påminnelse om både tidligere menneskelig aktivitet, og hvordan den opphørte.» 

Dobbeltalbummet med tittel "Y (59 ° 54'54.76 ″ N 10 ° 44′46.03 ″ Ø)" inneholder en suite bestående av åtte spor som varer i åtte minutter hver. Tittelen er kordinatene mellom Høyblokka og Y-Blokka og peker på bygningenes felles historie. 

Nettlanseringen skjer mandag 25. mai kl 19.00, og lydopptakene strømmes i sin helhet på oslobiennalen.no som et unik event.

Prosjektet er gjennomført i regi av Oslobiennalen og distribueres internasjonalt av Motto Books i Berlin. Plata kan høres i sin helhet på oslobiennalen.no og gis ut både fysisk og digitalt.     

Nango-TV

Følg med på Joar Nangos festspill-serie om arkitekturen etter kapitalismens fall.

Publisert 22. mai 2020
Foto: Torbjørn Buvarp

Arkitekt og kunstner Joar Nangos festspill-utstilling er utsatt til september 2020. Men Nango har i tillegg til utstillingen laget en spesialprodusert TV-serie som nå vises på nettet.

Serien i tre deler blir omtalt som et slags arkitekturens Norge Rundt, der Nango introduserer sitt miljø, sine samarbeidspartnere og venner. 

I en uhøytidelig ramme skal temaer som «neo-postmaterialisme, dekolonialiseringens tiltrengte pragmatikk og troen på at tingen er født tingliggjort uten behov for menneskenes sjeliggjøringsassistanse» presenteres, ifølge arrangøren.

Første del vises lørdag 23. mai klokken 16.00.

Andre del vises mandag 25. mai klokken 08.00

Tredje del vises tirsdag 2. juni klokken 21.00

Se serien på Festspillene i Bergens nettside.  

Relaterte saker

Spansk Y-støtte

Seks spanske kunst- og kulturinstitusjoner protesterer mot rivingen av Y-blokka. 

Publisert 18. mai 2020
Foto: Mari Viksjø Grøstad

Direktøren ved Picasso-museet i Barcelona og fem andre toppledere ved katalanske kunstinstitusjoner har publisert et åpent brev hvor de kritiserer beslutningen om å rive Y-blokka i Regjeringskvartalet. 

I brevet, som først ble gjengitt i VG, påpekes det blant annet at bygget til arkitket Erling Viksjø og den integrerte kunsten til Pablo Picasso og Carl Nesjar må sees på som ett, samlet verk – og ikke skilles. 

– Y-blokka sees fra utsiden gjennom veggmaleriet. Det er bygningens ansikt og arkitekturen er dens kropp, står det, ifølge VG, skrevet på katalansk i uttalelsen.

Planen til Statsbygg og regjeringen er å rive selve bygget, ta vare på kunsten og sette denne opp igjen i et nytt regjeringskvartal. Forarbeidet til rivingen er alt igangsatt. 

Uttalelsen fra Katalonia er signert av Emmanuel Guigon, direktør ved Picasso-museet i Barcelona, Judit Carrera, direktør ved Center of Contemporary Culture of Barcelona (CCCB), Assumpció Puig, dekan i den katalanske arkitektforeningen (COAC), Marko Daniel, direktør ved Joan Miró-museet for moderne kunst i Barcelona, Ferran Barenblit, direktør ved Barcelona museum for samtidskunst (MACBA) og Margarida Sala, direktør ved museet for katalansk historie.

Nasjonalmuseet - Arkitektur gjenåpner

Nasjonalmuseet – Arkitektur åpnet igjen torsdag 14. mai. Villa Stenersen åpner søndag 24. mai.

Publisert 15. mai 2020
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

«Vi er glade for å igjen ønske publikum velkommen til våre visningssteder. Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for et trygt besøk!» skriver Nasjonalmuseet i en pressemelding.

I Nasjonalmuseet – Arkitektur kan publikum nå igjen se utstillingen om arkitekten og tegneren Wilhelm von Hanno. Funkisvillaen Villa Stenersen vil holde åpent søndager utover sommeren.

Maksimalt 50 personer kan være inne i museet om gangen, og publikum må holde minst en meters avstand til hverandre og til museets ansatte, skriver museet på sine hjemmesider.  

I tillegg til Von Hannos arbeider vises utstillingen Boligideer og Ola Mørk Sandvik – en norsk Bauhaus-elev.

Nasjonalmuseet planlegger åpning av utstillingen En samling blir til, som egentlig skulle åpnet 28. mars, i løpet av juni. Åpningsdato kommer.

Villa Stenersen, tegnet av Arne Korsmo, åpner igjen for publikum søndag 24. mai kl. 12.00, og vil holde åpent hver søndag kl. 12–16 utover sommeren.

Ny rapport om eldres flyttemønster

De eldre tilrettelegger ikke boligen for alderdommen når de pusser opp, viser ny rapport. Forskerne varsler økt press på helse- og omsorgstjenesten i distriktskommunene.

Publisert 8. mai 2020
De siste 20 årene har det blitt vanligere å flytte for aldersgruppen 60 til 75 år, ifølge seniorrådgiver ved Kunnskapskontoret i Husbanken, Torstein Syvertsen. Foto: Husbanken

Eldre flytter oftere fra eneboliger til mer tilgjengelige blokkleiligheter. Men når de vedlikeholder boligene sine er det sjelden for å øke tilgjengeligheten, viser en ny rapport i regi av Husbanken. 

Should I stay or should I go

I den ferske NOVA-rapporten «Mobilitet blant eldre på boligmarkedet» analyseres drivere og barrierer for om eldre mellom 60 og 75 år velger å tilpasse boligen de bor i eller flytte et nytt sted som er mer egnet for alderdommen, skriver Husbanken i en pressemelding.

– Rapporten viser at det er blitt mer vanlig å flytte for personer i denne aldersgruppa de siste tjue årene, sier seniorrådgiver i Husbanken, Torstein Syvertsen.

Ifølge Syvertsen bytter de eldre gjerne bytter ut eneboligen med en mer lettstelt og tilgjengelig blokkleilighet. Dersom de velger å pusse opp, er det sjeldent de benytter anledningen til å tilrettelegge for alderdommen. Det skjer ikke før behovene melder seg. 

Noen har ikke råd

Undersøkelsen viser at halvparten av respondentene bor i en bolig som de selv regner som dårlig eller svært dårlig egnet for bevegelseshemmede.

– Mange eldre har god nok økonomi til å kunne skaffe seg en mer egnet bolig. Men det er også en god del som sier at de ikke har råd til å flytte, eller oppgir at de ikke vil prioritere det på grunn av økonomi, sier Syversen.

Det handler ikke bare om boligens fysiske egenskaper, nærmiljøet og stedstilhørighet betyr også mye for mange eldre, ifølge Syversen.

Forskjell på by og land

Ifølge Husbankens rapport er det stor forskjell mellom boligmarkedene i sentrale områder og i distriktene. Sentralt er tilbudet av tilgjengelige boliger størst, og her flytter eldre mest. I distriktene er tilbudet dårligere, så her flytter de minst.

Rapporten avdekker også at en del eldre flytter fra byen til bygda. Disse flytter ikke til mer tilgjengelige boliger, og vil på sikt kunne føre til økt press på helse- og omsorgstjenesten i distriktskommunene.

Det offentlige må inn

– I rapporten pekes det også på at ganske få har hatt kontakt med kommunen sin i forbindelse med utbedrings-spørsmål, slik at manglende offentlig rådgiving blir en barriere for at eldre får tilpasset bolig, utdyper Syvertsen.

Forskerne bak rapporten anbefaler å styrke den offentlige innsatsen for å skape en mer aldersvennlig boligmasse.

Verdidebatt strømmes fra Y

Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka inviterer i samarbeid med Oslobiennalen til debatt om nasjonalt traumearbeid. Hvordan skaper man et trygt samfunn? spør de.

Publisert 7. mai 2020
Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka og Oslobiennalen inviterer til verdidebatt nedenfor Y-blokka. Arrangementet direktestrømmes på Facebook. (Illustrasjonsfoto) Foto: Mette Svensen

Debatten skal foregå i ettermiddag, torsdag 7. mai klokken 16.00 ved rivegjerdene foran Y-blokka, på plassen nedenfor Picassos Fiskerne. Samtalen strømmes på Facebook-siden til Støtteaksjonen for Y og Oslobiennalen.

Paneldeltakerne skal diskutere hva som gikk galt med minnepolitikken etter 22. juli. De inviteres også til å mene om hvordan en nasjon bør omgås sine traumer og hvordan man dypest sett skaper et trygt samfunn, ifølge arrangørens pressemelding.

Arrangøren skriver at «Forsoning betegner gjenopprettelse av et brutt og skadet samfunn» og viser til Hammersborg i Oslo og Utøya i Hole som de to minnemiljøene for det nasjonale traumet 22. juli.

«Begge steder har utviklingen siden 2011 vært preget av strid. Det som skulle vært et samlende prosjekt; gjenreisningen av regjeringskvartalet etter 22. juli, utvikler seg til en Alta-aksjon om Y-blokka midt i Oslo sentrum. Kan Stortinget redde dette modernistiske ikonet i 12. time den 12. mai? Striden om Y-blokka og det nye regjeringskvartalet kommer på toppen av den ulykkelige historien om Jonas Dahlbergs «Memory Wound», og Knut Steens skulptur «Aurora» som tidligere prydet regjeringskvartalet, men nå ligger oppbevart på ubestemt sted på ubestemt tid.» skriver arrangørene.

I debattpanelet sitter:

Ola Elvestuen – stortingspolitiker og tidligere klima- og miljøminister

Ingrid Eide – sosiolog, fredsforsker og tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Kjetil Trædal Thorsen – partner og grunnlegger av Snøhetta, arkitekt for deler av Ground Zero minnesmerket i New York etter 9/11

Ani Könchog – psykolog og buddhistisk nonne med flere års erfaring fra blant annet Fransiskushjelpen.

Morten Krogvold – fotograf mest kjent for sin portrettkunst, utnevnt til ridder av St. Olavs orden.

Enja Sæthren – bachelor i internasjonale relasjoner ved UiO, master i internasjonal offentlig politikk og ledelse fra Sciences Po Paris, aktivt med i AUF og Ap i perioden 2007-2012.

Katja Høst – kunstner, forfatter og tidligere skuespiller.

Samtalen ledes av Kjetil Ansgar Jakobsen, professor i historie, Nord universitet.

Blir med i FN-initiativ

Grønn Byggallianse blir medlem i UN Global Compact. – I tråd med våre mål, sier daglig leder Katharina Bramslev.

Publisert 5. mai 2020
Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn byggallianse, er fornøyd med å bli medlem i FN-initiativet Global Compact. Foto: Finn Ståle Feldberg

I mars ble Grønn byggallianse medlem i UN Global Compact, som er FNs bærekraftsinitiativ for næringslivet. Medlemskapet ble til etter en utfordring fra Käthe Hermstad, i arkitektkontoret Nordic, i Arkitektnytt sommeren 2019. 

Grønn byggallianse så Hermstads innlegg som en positiv utfordring og søkte allerede i på høsten FNs generalsekretær om medlemskap i Global Compact. Søknaden ble godkjent i mars og nå er de dermed fullverdig medlem knyttet til Global Compacts norgeskontor.

FNs Global Compact-initiativ har som formål å utfordre bedrifter til å samkjøre strategier og aktiviteter med prinsipper om menneskerettigheter, rettferdig bruk av arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. 

Innen to år skal Grønn byggallianse rapportere i henhold til UN Global Compact sine 10 prinsipper om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

– Medlemskapet er i tråd med vårt mål om å inspirere byggebransjen til å ta grønnere valg. Som medlem av internasjonale World Green Building Council jobber vi med de samme FN-målene som er styrende for Global Compact-nettverket, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

Grønn byggallianse er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. De jobber for at bransjen skal ta hensyn til miljø og bærekraft i alle sine byggeprosjekter. 

Hyggeligste håndverker kåres

Nominasjonen til Norges Hyggeligste Håndverker er i gang. – Viktig kåring i disse tider, sier kunnskapsminister Guri Melby (V). 

Publisert 4. mai 2020

For fjerde gang skal Norges hyggeligste håndverker kåres. Avstemming er allerede i gang og etter få dager har det kommet inn 320 individuelle nominasjoner og over 21000 stemmer. 

Med store endringer i samfunnet, som følge av koronaviruset, mener kunnskapsminsiter Guri Melby (V) kåringen er viktigere enn noen gang. 

– Å slå et slag for alle de dyktige håndverkerne i landet er viktig, både med tanke på fremtidig rekruttering til yrkesfag og fordi det er en yrkesgruppe som fortjener all den rosen de kan få, sier Melby i en pressemelding.

-  Det er en endret hverdag for oss alle om dagen. Å være med på et positivt tiltak i disse tider føles derfor både veldig riktig og viktig, forklarer hun.

Kåringen er et initiativ fra bedriftene Mittanbud og Dipper.  I 2019 var det 1017 nominasjoner og målet er rekord i 2020. 

– At kåringen er landsdekkende har ført til et fantastisk lokalt engasjement. Vi gleder oss til å se responsen fra de ulike kommunene, tettstedene og byene også i år. De tidligere vinnerne og finalistene i NHH-kåringen er fortsatt lokale helter, sier Gerd Stilloff Løland, leder for marked og kommunikasjon i mobilselskapet Dipper. 

Kåringen åpnet for nominasjoner 26. april og finalen er 5. september.

Sintef og NTNU forsker på overflaten

Oslo kommune vil unngå gummibelegg på lekeplasser. – Per i dag fins det ikke andre fallsikre underlag som også oppfyller kravene, sier forsker Karine Denizou.

Publisert 22. april 2020
– Standardiserte målemetoder gir oss likevel begrenset kunnskap om sklisikkerheten i praksis. I barnehager vil de fleste underlag uansett være dekket av grus og sand etter kort tids bruk, sier seniorforsker hos Sintef, Karine Denizou. Foto: Øyvind Lødemel /Sintef

Ifølge Denizou, seniorforsker ved Sintef, etterspør byggherrer og landskapsarkitekter mer kunnskap om alternative løsninger for trygge uteområder.

Oslo kommune er blant de som av helse- og miljøhensyn søker alternative fallunderlag til offentlige lekeplasser. I samarbeid med andre forskere ved Sintef og NTNU, har Denizou undersøkt tre offentlige uteområder i kommunen for å finne ut mer om ulike materialer og overflater som kan oppfylle kravene i byggteknisk forskrift (TEK), skriver Sintef i en pressemelding. 

Subjektive og fysiske målinger

Forskerne har benyttet befaringer, dokumentgransking, intervjuer med tiltakshavere, entreprenører, prosjekterende, og produktleverandører, målinger av sklisikkerhet med standardiserte målemetoder (sledemetoden og pendelapparat) og et laboratorieforsøk med ni testpersoner.

– Friksjon i underlaget er en åpenbart parameter, men det er flere grunner til at mennesker kan oppleve uteområder som trygge eller utrygge å ferdes på. Derfor har vi benyttet målemetoder som kombinerer subjektive opplevelser og fysiske målinger på kroppen, sier Denizou om metodebruken.

Samarbeid og helhet gir resultat

Alle underlagene hadde god sklisikkerhet i forhold til internasjonale grenseverdier, skriver Sintef.

– Standardiserte målemetoder gir oss likevel begrenset kunnskap om sklisikkerheten i praksis. I barnehager vil de fleste underlag uansett være dekket av grus og sand etter kort tids bruk, sier Denizou.

Undersøkelsesområdet Stovnertårnet trekkes fram som forbilledlig løsning på at dialog og samarbeid om sklisikkerhet i prosjekteringsfasen gir gode, helhetlige løsninger. De har jobbet ut fra en antakelse om at generell trygghetsfølelse også påvirker sklisikkerheten, skriver Sintef.

Les mer om resultatene i rapporten «Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer». 

Kjenner du et hus...

... som er miljømessig, estetisk og teknisk fremragende framstilt? Ja, i betong altså. Da er det kanskje årets vinner av Betongtavlen. Men husk at det må nomineres først.

Publisert 8. april 2020
Teglen – Spikkestad kirke og kultursenter – er tegnet av Einar Dahle Arkitekter og Hille Melbye Arkitekter Foto: Jiri Havran

Betongtavlen gis til byggverk i Norge, på fastlandet, i kystfarvann eller på kontinentalsokkelen, der betong er benyttet på fremragende vis.

Prisen deles ut av Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Norsk Betongforening (NB) og tildeles etter innstilling av en jury bestående av to medlemmer oppnevnt av NAL og tre oppnevnt av NB.

Bygningen må være ferdigstilt senest sommeren 2020. Frist for nominering er 15. mai 2020, og registreringen gjør du her

Betongtavlen 2020 deles ut 29. oktober i Oslo.

Årets jury består av:

  • Juryformann – Vetle Houg, Byggutengrenser (NB oppnevnt)
  • John Kjøren, Skanska Norge AS (NB oppnevnt)
  • Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS (NAL oppnevnt)
  • Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL oppnrevnt)
  • Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB oppnevnt)

 Tidligere vinnere av Betongtavlen:

 Les mer om Betongtavlen her og tidligere vinnere her.

Arkitektdugnad

Amerikanske arkitekter lager 3D-printede visir som skal beskytte helsearbeidere mot koronasmitte.

Publisert 7. april 2020
Foto: Foster + Partners

Design- og arkitekturmagasinet Dezeen har presentert gjør-selv-oppskriften til visirene på sine nettsider til inspirasjon for alle som vil bidra med noe konkret under krisen.

Koordinert innsats

Magasinet skriver at arkitekter fra hele Amerika, inkludert Foster + Partners, BIG, KPF og Handel Architects har bidratt til open-source-prosjektet. Innsatsen koordineres av Architecture, The Art and Planning faculty (AAP) og The Engineering faculty ved Cornell University i Ithaca, New York State.

Arkitektkontorene bruker egne 3D-printere og laserkuttere for å produsere visiret som deretter leveres til sykehusene hvor de desifiseres før bruk, ifølge Dezeen.

BIG leverer stort

BIG forventer å kunne produsere 5000 visir per uke fra sitt New York-kontor etter å a tilpasset Erik Cederbergs open-source fil så opp til 50 komponenter kan printes samtidig i stedet for en av gangen. Ifølge en uttalelse fra BIG til Dezeen skal de også bidra til innsatsen fra London- og København-kontorene.

Filer fra Sverige

Skjermene er basert Erik Cederberg fra 3D-print firmaet 3Dverkstans open-source-filer. Det enkle designet består av en laserkuttet klar plastikkskjerm som festes til et printet bånd som holder skjermen bast til brukerens hode.

Visirene er testet og verifisert av Weill Cornell Medicine, Cornell's medical school i New York City.

Mest bærekraftig i verden

Et samarbeid mellom NTNU, Sintef, Veidekke og Link arkitektur skal virkeliggjøre et Nullutslipps-laboratorium i Trondheim. Bygget skal stå ferdig i løpet av året.

Publisert 3. april 2020

Nullutslipps-laboratoriet, også kalt ZEB Flexible Lab, skal ifølge en pressemeling fra Link arkitektur, bli verdens mest bærekraftige bygg med dokumentert klimaregnskap. Link står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming. De har også vært energirådgiver på prosjektet.

ZEB Flexible Lab blir et kontorbygg, men skal også romme høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og Sintef kan teste ny nullutslippsteknologi.

Utslipp fra alle faser kompenseres

Det fleksible laboratoriet blir verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen, skriver Link.

Bygninger med nullutslipp fokuserer på klimagassutslipp i stedet for energiforbruk, ifølge Linke. I Nullutslipps-laboratoriet skal klimagass-utslipp fra alle faser av bygging og drift kompenseres ved produksjon av fornybar energi på stedet.