Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Vinn en arkitekt

Har du enebolig bygget mellom 1950 og 1990, samt planer om oppgradering og etter-isolering? Forskningsprosjektet OPPTRE tilbyr deg arkitekthjelp.

Publisert 6. august 2019
Illustrasjonsfoto: Jiri Havran

For å kunne delta i konkurransen om en arkitekttegning må man svare på noen spørsmål, legge ved bilder og helst tegninger av huset ditt, og sende inn innen 15. august 2019.

Det er SINTEF som eier forskningsprosjektet OPPTRE, som sammen med blant andre forskningspartner NTNU skal se på energi-oppgradering av småhus i tre til nesten null-energinivå. Målet er å foreslå et nivå for renovering av boliger mot nesten nullenergibygg (nZEB). Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, som også har et lavt klima-fotavtrykk. Arkitektkonkurransen er sentral i arbeidet, heter det i en pressemelding.

– Å delta innebærer å stille boligen til disposisjon for arkitektkonkurransen. Det betyr for det første å gi oss tilgang til informasjon om huset. Videre ønsker vi å komme på besøk for å intervjue deg/dere om hvordan huset fungerer i dag og om hvilke planer dere har for oppgraderingen, sier seniorforsker i SINTEF, Anne Gunnarshaug Lien.

I løpet av konkurranse-perioden må man også være i dialog med arkitekt-teamene om ønsker og behov for oppgradering av huset. Til gjengjeld vil du og din familie få et arkitekttegnet skisseforslag. Forslaget vil være kostnadsberegnet, og det blir gitt en grundig vurdering av mulighetene for oppgradering av huset med forbedret energistandard, bokvaliteter og arkitektonisk uttrykk.

Prekvalifisering for arkitekter vil bli utlyst på Doffin i september. Arkitektkonkurransen gjennomføres i samarbeid med Enova og NAL.

For mer informasjon og påmelding, sjekk lenke her.

GreenStock blir Loopfront

Sirkulærplattformen har fått to millioner i støtte fra Enova. Med nytt navn og friske midler i lomma, jobber de mot det europeiske sirkulærmarkedet.

Publisert 23. oktober 2020
Daglig leder i Loopfront, Michael Curtis, vil løse utfordringen som ligger til hinder for økt ombruk i byggenæringen. Nå har de fått to millioner i støtte fra Enova til nettop det.

For å satse i Europa måtte GreenStock skifte til et mer særegent navn. Valget falt på Loopfront fordi det signaliserer at de er i forkant og vil løse de sirkulære utfordringene i byggebransjen, forklarer daglig leder og gründer, Michael Curtis, som gikk fra arkitektjobben for å skape ombruksplattformen.

Synliggjør tallene
Loopfronts ambisjon er å ligge i front av teknologiutviklingen for ombruksløsninger i byggebransjen. Millionstøtten fra Enova skal brukes til nettopp det.

– Det går ut på å samle eiendomsbesittere i et digitaltforum hvor vi kan teste og utvikle løsninger for økt ombruk.

Arbeidet skal gi brukerne i nettverket deres bedre beslutningsgrunnlag, blant annet ved å synliggjøre tallene for CO2 og økonomien knyttet til materialkostnader, logistikk og transport.

Veien frem er sammen
Loopfront skal med hjelp fra Multiconsult drive matchmaking med innovative eiendomsbesittere, forklarer Curtis.

– Målet er å bryte ned barrierer og finne nye løsninger. En av de store utfordringene vi jobber med allerede, er knyttet til lovgivningen, som i dag begrenser muligheten for ombruk av bygningsmaterialer.

Ferdige til våren
Enova-prosjektet er ferdig i mars 2021. Da skal Loopfront ha kartlagt et større antall bygninger både i Trondheim- og Oslo-regionen. Begge byene deltar i ombruksnettverket.

Etter kartlegging får eiendomsbesitterne en ombruksrapport for hvert bygg. Den gir dem et bedre beslutningsgrunnlag for ombruk både internt og eksternt. Og denne kunnskapen blir starten på å finne løsninger på ombruksutfordringene, ifølge Curtis.  

Relaterte saker

Spådommer for Paradis

Med egen spå skal medvirkningen sikres i områdereguleringen for Paradis i Stavanger.

Publisert 22. oktober 2020
Hillevågsvatnet i Stavanger. Foto: Sigurjon Gunnarsson

Bydelen Paradis har lenge vært gjenstand for en heftig byutviklingsdebatt, der både byens beboere, de som allerede bruker området, politikere, interessegrupper, grunneier, offentlige instanser og så videre har diskutert og lagt frem forslag. 

Området nord og vest for Hillevågsvatnet, der det tidligere var godsterminal, skal utvikles som en del av Stavanger sentrum, og kalles et av kommunens mest spennende byutviklingsområder på deres hjemmesider. 

Planprogrammet er første skritt på veien mot en ny plan for Paradis, og kommunen håper nå at engasjerte innbygger vil delta i medvirkningsprosessen frem mot områdereguleringen. På sine hjemmesider har de blant annet laget en egen spå som kan sette tankene i gang. 

Forslag til planprogram forventes klart for politisk behandling vinteren 2020/21.

Tre finalister til årets Betongtavle

Et bibliotek? En kirke? Et hovedkontor? Hvem vinner årets Betongtavle?

Publisert 21. oktober 2020
"Flekkerøy kirke kjennetegnes ved vennlig og imøtekommende arkitektur," heter det om én av finalistene til årets Betongtavle Foto: Hille Melbye Arkitekter

Deichman Bjørvika, Flekkerøy kirke og Mills hovedkontor er de tre finalistene når Betongtavlen skal deles ut neste torsdag. 

Betongtavlen er en ærespris som gis til bygg hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte, og deles ut av Norsk Betongforening og Norske Arkitekters Landsforbund. 

«De tre finalistene utmerker seg på flere måter, og alle har høy kvalitet på arkitekturen og betongarbeidene som er utført,» skriver bransjeorganet Byggutengrenser. 

Slik omtales de tre finalistene: 

Deichman Bjørvika

Deichman Bjørvika er Oslo-bibliotekets nye storstue, og åpnet tidligere i år. Biblioteket har vært en publikumsmagnet fra første dag, og bygget har høstet mange lovord for sin arkitektur og for hvordan et bibliotek kan være moderne og tilpasset vår tid. Betongen er synlig for alle besøkende, fra det særpregede foldetaket, til de markerte brystningene inn mot atriene og ned til gulvet. Arkitekter er Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. 

Flekkerøy kirke

Flekkerøy kirke er tegnet av Hille Melbye arkitekter i samarbeid med Einar Dahle Arkitekter. Samme gruppering vant for øvrig Betongtavlen i fjor, for et kirkebygg i Spikkestad. Flekkerøy kirke kjennetegnes ved vennlig og imøtekommende arkitektur hvor lyset strømmer inn i kirkerommet. Det er høy kvalitet på alle utførte betongarbeider, med særdeles flotte overflater. Kirken er en populær samlingsarena hvor det er aktiviteter stort sett hver eneste dag. 

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka – Mills

Mills hovedkontor ligger ved Sofienbergparken på Grünerløkka i Oslo. Her har man rehabilitert den gamle majonesfabrikken til nytt hovedkontor. Grepene som er gjort for å gjøre om bygget er mange og spennende og viser hvilke muligheter som finnes ved rehabilitering av betongbygg. Gamle strukturer, som blant annet doble betongsøyler, får stå fram uten innpakking, mens det blant annet er støpt nye trapper og gulv – og andre steder er det skåret ut dekker for å gi større rom. Rehabiliteringen vitner om en stor omtanke for det gamle og solide, som nå gir en historisk ramme for virksomheten som nå åpner seg opp for parken utenfor. Ledsten Arkitektur AS har vært prosjekterende (ARK og IARK) på innvendig transformasjon av Mat og Merkevarehuset -Mills, og Element arkitekter har tegnet fasaden.

Vil ha bauta over byplanlegger

Journalist Harry B.A. Strand mener Kristiansunds planlegger, Sverre Pedersen, er glemt i «nazi-tåka».

Publisert 15. oktober 2020
Etter tyskernes bombinger i 1940 planla Sverre Pedersen et nytt Kristiansund ut av ruinene. Foto: NTBs krigsarkiv/Riksarkivet

«Ingen bauta, statue eller et minnesmerke. Ingen gate eller plass kalt opp etter seg. Det er skjebnen til den kanskje fremste byplanlegger i det forrige århundre, arkitektprofessor Sverre Pedersen, i Kristiansund - byen han anså som et av sine hovedverk etter gjenreisingen som startet i 1940,» skriver tidligere journalist og kommentator i Adresseavisen, Harry B.A. Strand, i lokalavisen Tidens krav under overskriften "Glemt i Nazi-tåka".

Strand mener Kristiansund har glemt sin sjefsplanlegger, 80 år etter den tyske bombingen av byen. Han mener en bauta over den berømte byplanleggeren vil markere en form for forsoning.

Sverre Pedersen står bak planleggingen av en rekke norske byer, men hans bedrifter har, ifølge Strand, blitt fortiet fordi han samarbeidet tett med nazistene under hele okkupasjonen. Som sjef for «Brente steders regulering» hadde Pedersen ansvaret for å gjenreise en rekke steder tyskerne hadde bombet, blant annet Elverum, Molde, Kristiansund, Steinkjer, Bodø, Narvik, Alta, Hammerfest og Kirkenes.

Pedersen ble ikke straffedømt for dette, og mottok senere Kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsnyttige innsats, men Strand mener den moralske dommen og fordømmelsen av Pedersen er betenkelig:

«Den dømmende makt var Norske arkitekters landsforbund, og dommen var tre års utestengelse. Det var en streng straff på moralsk grunnlag. Den var på nivå med straffen nazi-arkitekter fikk, og Pedersen var ikke medlem av partiet eller erklært nazist,» skriver Strand, og fortsetter:

«Byplanprofessoren hadde sans for monumental naziarkitektur i en tid hvor funksjonalismen hadde fått fotfeste her i landet. Men han var nok ikke motstander av funkis. For han samarbeidet tett med byarkitekt i Kristiansund fram til 1942, Arne Korsmo, en av landets fremste funksjonalister. Korsmo ble straffet med ett års utestengelse av arkitektforbundet.»

Strand mener at Pedersen var en sentral aktør i «den mest dramatiske brytningstiden for norsk arkitektur og byplanlegging», og at hans unike bidrag var som tolker av terrenget, landskapet og topografien inn i byrommet. «Han åpnet byen mot omgivelsene og tok landskapet inn,» skriver Strand, som håper Kristiansund nå kan reise en bauta over sin byplanlegger.

Nytt fra organisasjonene på nett

Månedens nyheter og oppdateringer fra NAL, NIL, NLA, Afag og Arkitektbedriftene er kun et tastetrykk unna.

Publisert 15. oktober 2020

I hver papirutgave av Arkiteknytt bidrar arkitektorganisasjonene med eget stoff om meninger, nyheter, aktuelle spørsmål og viktig informasjon. Nå tilgjengliggjør vi store deler av stoffet på nett også, kun ett tastetrykk unna.

Følg lenkene til de repektive organisasjonene under:

Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Norske interiørarkitekter ogmøbeldesigneres landsforening (NIL)

Norske landskapsarkitekters forening(NLA)

Arkitektenes fagforbund (Afag)

Arkitektbedriftene i Norge (AiN)

God lesning!

«Finnskogens hus» på statsbudsjettet

Norsk skogfinsk museum, tegnet av et team unge, internasjonale arkitekter, ser endelig ut å bli realitet.

Publisert 14. oktober 2020
Illustrasjon: Arkitektene

Jubelen stod i taket da et ungt arkitektteam, bestående av Filip Lipinski, Juráš Lasovský, Hanna Johansson og Andrea Baresi, med base i både København og Barcelona, vant den åpne konkurransen om nytt Norsk skogfinsk museum i 2018. Siden er det blitt stille rundt det nye museet, inntil Regjeringen nylig bestemte seg for å bevilge støtte til byggingen av vinnerforslaget «Finnskogens hus» over statsbudsjettet.  

Regjeringen foreslår et tilsagn på fem millioner kroner og ­ytterligere 101,6 millioner kroner i senere budsjettår, skriver Vårt Land.

- For oss vil det bety svært mye. Vi holder til under kummerlige forhold i en gammel skole der det ikke er plass til en fast utstilling. Vi har i dag ingen formidlingsarena der vi kan snakke til mer enn 35 personer om gangen. Et nytt bygg vil gi oss helt andre muligheter til å formidle skogfinsk kultur, sier Dag Raaberg, direktør ved Norsk Skogfinsk Museum, med et lite forbehold om at Stortinget må vedta budsjettet før museet kan gå i gang.

Skogfinner er en av Norges fem nasjonale minoriteter, og har kjempet en lang kamp for aksept, og Raaberg sier til Vårt Land at den symbolske verdien av en slik attraksjon er stor for hele den skogfinske minoriteten. 

Fortolkningen av oppgaven, tilnærming til landskapet, plassering på tomten og en svært god planløsning, var punktene juryens faglig ansvarlige, arkitekt Sami Rintala, trakk frem under seremonien på Finnskogen kro og motell, da teamet bak «Finnskogens hus» ble utropt til vinnere i 2018. Konkurransen var i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL). 

– Stedet har en spennende historie og vi har virkelig latt oss fascinere av den skogsfinske kulturen. Tomten har dessuten en perfekt plassering som utgangspunkt for å tegne et interessant prosjekt, sa Filip Lipinski til Arkitektnytt den gang. 

Snart annonseres stillingen som prosjektleder, og byggingen av et nytt museumsbygg kan starte om et par års tid, skriver Vårt Land. 

Symposium om Laksevåg

Bergen Arkitekthøgskole holder symposium om utviklingen av bydelen Laksevåg. 

Publisert 13. oktober 2020
Bergen Arkitekthøgskole arrangerer symposium om fremtiden til bydelen Laksevåg. Her verftsområdet Bergen Mekaniske Verksted i Laksevåg. Foto: Wikipedia commons

Denne uken dykker Bergen Arkitekthøgskole (Bas), i samarbeid med Bergen kommune, ned i problemstillinger og muligheter i bydelen Laksevåg. Bydelen i Bergen har i generasjoner vært dominert av verftsindustri, men er midt oppe i en større omstillingsprosess. 

Bas har i den anledning invitert til symposium, med tittelen «The city in transformation», hvor lokale myndigheter, grunneiere, utviklere, lokale aktivister, eksterne eksperter, politikere og beboere kan komme med sine perspektiver på moderniseringen av Laksevåg. 

Blant programpostene er byvandringer i Laksevåg, innføring i Bergen kommunes havnestrategi og innlegg fra byantikvaren om potensiale som ligger i bydelens historie. Det vil også være foredrag som viser eksempler på byutviklingsgrep fra München, Berlin og Gøteborg, mens Cecilia Stokkeland, daglig leder i Blakstad Haffner Architects, skal holde avslutningsforedraget torsdag med tittelen: «Pengegaloppen and our profession – Greetings from Oslo!»

Symposiet er en del av et større prosjekt, hvor studenter ved Bas, det kommende året, ønsker å samle ulike aktører for diskusjon og bidra med nye «selvutviklende strategier» for utvikling av Laksevåg. 

Symposiet varer fra mandag 12. oktober til fredag 16. oktober. Arrangementet foregår på Bergen Arkitekthøgskole, men kan også følges digitalt. Les mer her

OAF vil ha søkere

OAFs stipend for videreutdanning trenger søkere. Foreningen vil også ha forslag til Sundts premie. 

Publisert 9. oktober 2020
Grosserer Harald Sundts prisbelønning for arkitektur i Oslo by, deles ut annethvert år av Oslo Arkitektforening. Her plakett fra prisen til Atelier Oslo og Kima arkitektur i 2018.

Søndag 15. november går fristen ut for å søke på Oslo Arkitektforenings stipend for videreutdanning. Utdeling av stipendet skjer vanligvis annethvert år, og summen på 50.000 kroner «skal anvendes til videreutdanning, studieturer, som fremmer personlig arkitektfaglig kompetanse, og som i tillegg har interesse for et større fagmiljø».

Mottaker av stipendet må være medlem av OAF. I stipendkomitèen sitter Thomas Liu, Trine Bølviken, Anders Melsom, Matthew Anderson og Siri Moseng.

Samme dag går også fristen for nominasjon til Sundts premie. Det er 49. gang utmerkelsen skal deles ut til «nybygde privatbygninger i Oslo som utpeker seg for fremragende arkitektur». 

Prisen har sitt utspring i i grosserer Harald Sundt (1873-1952), som opprettet legatet allerede i 1908. Siden den gang har den blitt delt ut hvert annet år, med unntak av krigen og perioden 2001-2002. Premien består av en bronseplakett som festes på den prisvinnende bygningen.

– Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem forebilledlige bygninger oppført av privat sektor, sier Minna Riska, OAF-styremedlem.

Sist gang Sundts premie ble delt ut, i 2018, vant Atelier Oslo og Kima Arkitektur for Sentralen i Oslo sentrum. 

Stipendsøknad sendes til oaf@arkitektur.no, merket «OAFs stipend for videreutdanning». Nominasjon til Sundts premie sendes til samme adresse, innen 15. november, klokken 12.00.

Barnas arkitekturdag i Oslo

La barna få mure med tegl, gå byvandringer med dem, eller ta dem med til myldretegning og byplanleggings-verksted.

Publisert 8. oktober 2020
På arkitekturdagen kan familien delta på urban-natur-rebus, digital treplanting, naturbingo og annet gøy. Illustrasjon: Magnus Lunde Engen

Barnas Arkitekturdag arrangeres av Oslo Arkitekturtriennale og Bykuben – Oslos senter for byøkologi i samarbeid med Nasjonalmuseet. Målgruppen er barn fra tre til ti år.

Barnas arkitekturdag går av stabelen 18. oktober med program i arkitekturmuseet ved Bankplassen 3 og i Myntgata 2, begge i Kvadraturen.

Program: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3
12.30-13.45 Byvandring og minimurstein-verksted

14:00-15:00 Innta rollen som byplanlegger

14:30-15:45 Byvandring og minimurstein-verksted

Program: Bakgården i Myntgata 2
12.00-16.00 Myldretegning – tegn din drømmeby

12.00-16.00 Naturbingo

12.00-16.00 Skattejakt

12.00-16.00 Grønn bylab – digital planting av trær

12.00-12.45 Mur en mur

13:00-13:45 Mur en mur

14:00-14:45 Mur en mur

15:00-15:45 Mur en mur

Program: Myntgata Arkitektursamvirke, Myntgata 2
12.00-13.00 Åpent atelier: Hvordan jobber en arkitekt?

13:30-14:30 Åpent atelier: Hvordan jobber en arkitekt?

15:00-16:00 Åpent atelier: Hvordan jobber en arkitekt?

Boller, saft og kaffe serveres i bakgården i Myntgata 2.

Bidragsytere til programmet er Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Myntgata Arkitektursamvirke, arkitekt Kai Reaver og illustratør Magnus Lunde Engen.

Arrangementet krever påmelding på stedet.

Riba-medalje til Adjaye

Arkitekt Sir David Frank Adjaye mottar gullmedaljen for arkitektur. 

Publisert 30. september 2020
Arkitekt Sir David Frank​​ Adjaye ​mottar gullmedaljen for arkitektur 2021 fra The Royal Institute of British Architects (Riba). Foto: Alex Fradkin / Adjaye Associates

The Royal Institute of British Architects (Riba) annonserte i dag at den ghanesisk-britiske arkitekten, Sir David Adjaye, mottar gullmedaljen for arkitektur 2021. Dette regnes som en av de mest høythengende æresbevisningene innenfor arkitektverden. 

Tildelingen er godkjent av den britiske dronningen, og er gitt til «personer eller grupper som har hatt betydelig påvirkning, direkte eller indirekte på arkitekturens fremskritt». 

I pressemeldingen fra Riba heter det at Adjaye har «høstet internasjonal anerkjennelse for sitt eksepsjonelle arbeid i over 25 år». Han er blant annet kjent for Smithsonian National Museum of African American History and Culture i Washington DC (2016). Adjaye har også jobbet i Norge, og var var utstillingsarkitekt da stasjonsbygningen på Vestbanen ble omgjort til Nobels Fredssenter i 2005.

Selv uttrykker Adjaye stor ydmykhet og ære over å motta prisen fra hans kollegaer i Riba. 

– Arkitektur har for meg alltid vært å skape skjønnhet for å bygge opp mennesker over hele verden likt og samtidig bidra til yrkets utvikling. Den sosiale påvirkningen til denne disiplinen har alltid vært, og vil fortsette å være, den ledende kraften i den eksperimenteringen som preger mitt arbeid, sier Adjaye i en uttalelse. 

Arkitekturen til Adjaye skal være inspirert av alt fra «samtidskunst, musikk og vitenskap til tradisjonelle afrikanske kunstformer og moderne byliv». Han jobber også med mindre ting som private hus, utstillinger og møbeldesign, men også kjent for store kulturbygg og byplaner. I tillegg til å være byggende arkitekt, underviser han ved universitetene Harvard, Michigan, Pennsylvania and Princeton. Selskapet Adjaye Associates, ble stiftet i 2000, og har i dag kontorer i Accra, London and New York. 

Murverkspris til Reiulf Ramstad

Reiulf Ramstad Arkitekter tildeles Murverksprisen 2020 for bygg i Oslo sentrum. 

Publisert 28. september 2020
Pilestredet 77/79 vinner Murverksprisen 2020. «Volumoppbygging, dimensjonering, skala og materialbruk er tilpasset omkringliggende volumer og fremstår som et svært heldig grep», heter det i juryens begrunnelse. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

Ved Stensparken, mellom bydelene Majorstua og Bislett, ligger Pilestredet 77/79. Her har nylig Reiulf Ramstad Arkitekter ferdigstilt et boligprosjekt i teglstein – sammen med murmester Mjøndalen Mur & Puss. 

Denne uka mottar prosjektet Murverksprisen 2020 for «fremragende arkitektur i teglstein». Måten prosjektet er tilpasset omgivelsene, i et overgangsområde mellom park og klassisk kvartalstruktur, vektlegges av juryen. 

I begrunnelsen heter det også følgende: «Pilestredet 77/79 har usedvanlig vakre murte flater av tegl. Overbevisende volumoppbygging og et tradisjonsrikt håndverk svarer på utfordringen i en kompleks tomtesituasjon med et moderne og framtidsrettet utrykk og beherskede virkemidler. Prosjektet viser stor innlevelse, følsomhet og omsorg for detaljene, muliggjort gjennom et tett og konstruktivt samarbeid mellom arkitekter og murere».

Murverksprisen ble første gang utdelt i 1979, men har ikke vært utdelt siden 2016. Det er Norsk murforum og Norske arkitekters landsforbund som deler ut prisen. 

Blir arkitektbedrift

Ombruksbedriften Resirqel får to nye medarbeidere. – Vi er på vei til å bli et arkitektkontor på ordentlig, sier daglig leder Lasse Kilvær.

Publisert 23. september 2020
Lene Westeng er nyansatt arkitekt i ombruksselskapet Resirqel. Foto: Resirqel

Ombruksselskapet Resirqel AS presenterte denne uken to nye medarbeidere: Lene Westeng, utdannet ved Manchester i England og NTNU i Trondheim, har tidligere jobbet i Tind Arkitektur, C.F. Møller Arkitekter og Topic Arkitekter. 

Med Lene Westeng på laget er to av fem ansatte i  bedriften arkitekter. Daglig leder i Resirqel Lasse Kilvær er også arkitekt. 

– Med to ansatte arkitekter på fulltid er vi på vei til å bli et arkitektkontor på ordentlig –  i tillegg til alt det andre, sier Kilvær til Arkitektnytt. 

I tillegg ansettes Audun Øyri. Han har mastergrad i global utvikling og samfunnsplanlegging fra Universitet i Agder, og har erfaring fra butikk, produksjon og lager. 

I en pressemelding fra selskapet påpekes det at «en kommersiell ombruksbedrift fortsetter å vokse, selv nå, er et tydelig signal om at ombruk og sirkulærøkonomi er en bransje i vekst».

– Vi er glade for å ønske Lene og Audun velkommen, de er dyktige og engasjerte folk som det er gøy å jobbe med. Sammen styrker de laget i Resirqel og vi får nå utvidet vår kompetanse og evne til å levere, både på prosjekterings- og produktsiden, sier Kilvær.

Resirqel er rådgiver og materialleverandør i det som omtales som den sirkulære delen av byggebransjen.