Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Grünerløkka Lufthavn totalrehabiliteres

Kulturhuset i Toftes gate 69 er angrepet av sopp og råte og skal totalrehabiliteres. Alle leietakere må ut i byggeperioden, også musikkafeen Mir og Galleri 69.
Publisert 24. mai 2017

I 2016 fikk Kulturetaten tildelt 112 millioner kroner til rehabiliteringen av Grünerløkka. Etaten tar foreløpig sikte på at byggeperioden vil starte tidlig 2018, med håp om nyinnflytting 2020.

Det ble også satt av 1 million kroner til brukermedvirkning og vedtatt av bystyret at Grünerløkka Lufthavn skal delta i prosessen.

Daglig leder Anja Skjulstad sier de lenge håpet at rehabiliteringen kunne foregå i flere omganger, slik at ikke alle måtte ut samtidig. Hun beskriver et sammensatt miljø som preget av uformelle kontakter og som er sårbart for avbrytelser. Skjulstad ser behovet for rehabilitering, men er bekymret for hva som vil hende med leietakerne.

– Vi trenger et annet sted å være i byggeperioden, sier Skjulstad. – Akkurat nå er førsteprioritet å finne erstatningslokaler til leietakerne og Mir. Det er helt urealistisk at dette miljøet bare kan «fryses ned» i to år, og så fortsette som før når det en gang blir ferdig. Bystyrevedtaket sier at Kulturetaten skal vurdere hvordan de kan ivareta leietakere i oppussingsperioden. Vi er i dialog med etaten for å finne ut hvordan dette kan løses.

Husleien på Grünerløkka Lufthavn er subsidiert av kommunen. Huset brukes av et hundretalls musikere og kunstnere. Noen jobber der til daglig, andre mer sporadisk. Man må regne med at noe volum forsvinner med krav om universell utforming, mv. Det videre arbeidet vil også innebære en kartlegging av framtidige behov for brukerne.

– Vi planlegger en spørreundersøkelse med alle leietakerne for å avdekke deres behov, sier, Skjulstad. – Huset er preget av at mange har innredet lokalene etter sine egne behov, og funnet løsninger som passer for dem. For mange innebærer rehabiliteringen at betydelig arbeid går tapt.

Artikkelforfatteren er leietaker i Grünerløkka Lufthavn.

Croquis-treff med lang historie

Kurstilbudet har eksistert i Arkitektenes hus siden midten av 1970-tallet. Nå er vårsemesteret igang, og som alltid er det åpent for alle.
Publisert 19. februar 2018

Croquistegning i Arkitektenes hus ble i sin tid etablert av arkitekt Eilif Rasmussen. Nå er det Siv Rutgerson som er ansvarlig for tegnetreffene. Hun forteller at croquis handler om å sette seg inn i et fokusert nærvær, en konsentrasjon og en tilstedeværelse som gjør at alle andre tanker får hvile for en stund.

«Å tegne croquis handler om å sette seg inn i et fokusert nærvær, en konsentrasjon og tilstedeværelse som gjør at alle andre tanker får hvile for en stund,» skriver hun i en epost.

«Når vi tegner er det stillheten som råder. 40-70 mennesker samlet i ring med en enslig naken modell i midten. Alle intenst fokusert om å fange en nerve, en form, en linje, fryse en bevegelse som kanskje beskriver mer enn bevegelsen i seg selv,» understreker Rutgerson. 

«Her handler det ikke om å være flink til å tegne, men om å se og søke noe bortenfor det.  Tegninger kan brukes til videre bearbeidelse, eller være det den er, basert på et øyeblikks inntrykk,» avslutter Rutgerson i e-posten til redaksjonen.

Teknikken er fri
Ordet Croquis kommer fra Frankrike og betyr skisse. Teknikken er fri, det er selve stillingen som skal ned på papiret. For at deltakerne skal kunne konsentrere seg mest mulig er prating forbudt, og mobiltelefoner skal være slått av.

Det gis ikke veiledning i tegning på disse treffene, og det kreves ingen forkunnskaper. Deltakerne får enten ett, to eller tre minutter til å tegne en stilling. Modellen angir hvor lenge hun vil bli stående. For at deltakerne skal få trening i å tegne forskjellige typer kropper, brukes ulike modeller hver gang. Det er ingen krav til sosial kontakt, de fleste som kommer er anonyme for hverandre. Resultatene fra det to timers lange tegnetreffet blir verken vurdert eller diskutert i gruppen.

Deltakeren må selv ta med tegnesaker. Treffene har en varighet på to timer.

Tid: Mandager klokka 19.00 til 21.00 (vær presis, dørene åpnes 18.30)

Høstsemesteret: Hver mandag fra siste helg i august til midten av desember. Åpent i høstferien

Vårsemesteret: Fra uke to til midten av juni. Åpent i vinterferien. Stengt i påskeuke, jul og sommerferien og helligdager/offentlige fridager

Pris: kr 80 - pr tegnetreff. Eventuelt klippekort med 11 klipp til kr 750 som gir en pris på kr. 68 per gang. Husk kontanter!

Kontaktperson/leder: Siv Rutgerson mailadr: sivrutgerson@gmail.com

Stillingen til modellen skal fanges opp på få minutter. Foto: Ingebjørg Semb

Boligjobb til A-labs nye Portugal-kontor

A-lab vant sin første arkitektkonkurranse i Portugal og skal utvikle seniorboliger i Lagos.

Publisert 19. februar 2018

For ett år siden startet A-lab opp et lokalt kontor i Alvor på sydkysten av Portugal. Nå er kontoret i full drift med fem ansatte. Seieren i Lagos er kontorets første.

I en pressemelding fra A-lab formidler daglig leder Geir Haaversen at han er glad for at det nyetablerte kontoret «funker allerede».

«Vi valgte å starte kontoret for å lære og for å fornye oss. Vi trenger internasjonale impulser for å strekke oss og få det internasjonale blikket på hvor vi er,» sier Geir Haaversen i pressemeldingen.

A-labs portugalkontor ledes av Luis Fonseca som har 13 år bak seg på Oslo-kontoret. Der har han blant annet jobbet med store prosjekter som IT Fornebu og DNB-bygget «The Carve» i Barcode.

 A-lab er en del av DOGA og Innovasjon Norges program «Arkitektur ut i verden» som skal fremme norsk arkitekteksport.

Etter mange år på oslokontoret, driver Luis Fonseca nå A-labs kontor i Portugal. Foto: Grethe Kielland Jenssen

PV arkitekter i Larvik utvider

Larviks største arkitektkontor ser etter arealplanlegger.
Publisert 14. februar 2018

PV arkitekter i Larvik nærmer seg 25 år som kontor og trenger stadig flere ansatte. I fjor ble det hyret inn to nye arkitekter samt en person i administrasjonen, og nå vil Larviks-kontoret utvide fra 13 til 14 ansatte.

– Vi har mange prosjekter og markedet er godt. Nå trenger vi en arealplanlegger. Sånn som situasjonen er nå, er det helt nødvendig å bli flere. Vi trenger en viss størrelse for å kunne håndtere forespørsler og arbeidsmengde, sier daglig leder og partner Marika Maczko i et intervju med Østlandsposten.

Kontoret er det største i Larvik, og vokser seg stadig større i hjemregionen. I fjor ble det satt omsetningsrekord med 15,5 millioner kroner, opp nærmere tre millioner fra året før.

PV arkitekter ble etablert av Morten Pettersen og Ingar Vedeld i 1993, og deres hittil største prosjekt har vært å tegne om den gamle Treschow-mølla i Hammerdalen i Larvik til et nytt og moderne kontorbygg.

13 ansatte skal bli til 14 i Larviks største arkitektkontor. Foto: PV Arkitekter

Farvel, Marienlyst

Styret i NRK besluttet tirsdag å flytte fra tomten på Marienlyst.
Publisert 14. februar 2018

Etter 80 år på Marienlyst i Oslo er det vedtatt at NRK skal finne seg nye, velegnede lokaler for å løse oppgavene som allmennkringkaster i fremtiden. Det var styret i NRK som tirsdag fattet vedtaket, og i en pressemelding sier Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen:

- Bygningsmassen på Marienlyst er bygget ut gjennom 80 år. Den er ikke lenger egnet for framtidas medievirksomhet. Vi må tenke på hva som er behovene framover. Et nytt hovedkontor skal bygge opp under NRKs mål om å være en allmennkringkaster som tar i bruk og utvikler ny teknologi, som leverer norske produksjoner i verdensklasse, og som gir gode rammer for å utvikle organisasjonen videre.

Det har over lengre tid funnets planer om å re-lokalisere NRK, og i fjor inviterte allmennkringkasteren fem arkitektteam til å skape mulighets- og volumstudier for hva Marienlyst kan bli uten NRK. Parallelloppdraget ble møtt med massiv kritikk fra både NAL og tunge aktører i bransjen som Nordic, NSW, Dark, Sahaa, Lund Hagem, Link og Niels Torp. De opplevde alle NRK underbetalte arkitektene for oppdraget.

I pressemeldingen heter det at: «Studiene viser at området har spennende muligheter for by- og boligutvikling. NRK-styret har lagt til grunn at de potensielle verdiene på Marienlyst indikerer at NRK kan bære kostnadene ved et nytt hovedkontor.»

Eriksen legger også til at det finnes ytre forutsetninger som kan stoppe prosessen:

- Vi er blant annet avhengig av en omregulering av Marienlyst-området for at det skal kunne bli boliger her. Det er også stor sannsynlighet for at området vi skal flytte til må reguleres. Dermed er det fortsatt noen år til vi kan begynne å pakke.

 Forslag til hvor NRK bør flytte er ikke klart.

Relaterte saker

Det ikoniske bygget på Marienlyst i Oslo skal ikke lengre brukes til kringkasting i følge NRKs styre. Foto: Gregard Palotta, NRK

Ny byplansjef i Trondheim

Ragna Fagerli har fått ny stillingen som byplansjef i Trondheim.
Publisert 12. februar 2018

Fagerli er sivilarkitekt med utdannelse fra NTNU. Den nye byplansjefen trenger ikke flytte langt når hun skal tiltre i den nye stillingen. Siden 2009 har hun vært avdelingsleder ved byplankontoret i kommunen og hun har tidligere erfaring fra arkitektkontorer i både Trondheim og Tromsø.

Det var i alt 12 søkere til stillingen. Fagerli overtar etter Hilde Bøkestad som har vært byplansjef i Trondheim de fire siste årene. Bøkestad flytter sørover til hjemkommunen Larvik og har fått jobb som kommunalsjef for areal og teknikk.

Vinnere av AHO Works Awards kåret

Prisdryss til utmerkede studenter.
Publisert 19. januar 2018

Applausen runget i Auditorium Sverre Fehn på AHO da det i går ble delt ut priser til prosjekter som har utmerket seg i høstsemesteret ved skolen.  

Vinnerprosjektene ble plukket ut av to eksterne juryer, som for arkitektene bestod av Helle Storvik (Asplan Viak), Øystein Rø (Transborder) og Jonas Norsted (Atelier Oslo), mens Dan Sevaldson (former Volvo Cars), Lucas Cueni (Schibsted) og Rachel Troye (AHO) juryerte i kategorien design.  

Fullstendig liste over vinnere finnes på AHOs hjemmeside.

Arkitekturfilm 2018 med estetikk som tema

Årets Arkitekturfilm finner sted 9. til 11. februar.
Publisert 19. januar 2018

Estetikk er tema for årets Arkitekturfilm, filmfestivalen som på tredje året viser filmer som tar mål av seg å fremstille mangfoldet i forståelsen av verden og kunsten. Det blir tolv filmer med visninger fordelt på Cinemateket, Galleri ROM og den nystartede kinoen i Kunstnernes Hus. Dato for årets festival er 9.–11. februar.  

– Hele programmet ser på menneskets forståelse av verden, og er en orientering om hvor vi står, i følge forskjellige kilder, sier Henrik der Minassian, prosjektleder og driver av Galleri ROM.  

Programmet er, i tillegg til der Minassian, kuratert av Per Henrik Svalastog og Morten Ragnøy Ednes. Blant titlene finner man Manifesto av Julian Rosefeldt og Samsara av Ron Fricke.  

For fullt program, sjekk vår kalender eller www.arkitekturfilm.no.

Manifesto (2015) av Julian Rosefeldt vises under Arkitekturfilm 2018 Foto: Julian Rosefeldt

Nok en direktøravgang ved Doga

Trude Gomnæs Ugelstad fratrer stillingen som administrerende direktør på Doga fra årsskiftet.
Publisert 30. november 2017

Det meldte Doga i en pressemelding i slutten av november. 

Fra nyåret er det Tor Inge Hjemdal, nå fagsjef for arkitektur, som overta som konstituert direktør. Ugelstads avgang kommer etter bare halvannet år, og er den andre direktøravgangen på kort tid – også hennes forgjenger Patrick Tepfers satt i halvannet år.

Turbulensen som har preget organisasjonen etter sammenslåingen mellom Norsk Form og Norsk Designråd ser dermed ut til å vedvare. Styret skal nå utarbeide en kravprofil til ny leder, melder Doga. 

MB

Trude Gomnæs Ugelstad har takket for seg i Doga. Foto Ingebjørg Semb

Algard tegner Vågen i Hjelmeland

Tre arkitektkontor skal levere mulighetsstudier for Hjelmeland som ledd i utvklingen av et nytt sentrum i kommunen.
Publisert 30. november 2017

Sentrumsprosjektet heter Vågen 360, og kommunen har brukt mye tid på å hente informasjon om hva innbyggerne mener om hvordan sentrum kan styrkes, skriver lokalavisa Strandbuen.

Den siste uka i november gikk startskuddet for arbeidet med mulighetsstudiene for området, nærmere bestemt strekningen mellom Sande og Hjelmelandsvågen. Det tredje delområdet er det såkalte «Spar-området».

De tre arkitektkontorene som skal levere skisser er heholdsvis arkitektkontoret KAP, arkitekt Alexandria Algard og MAD arkitekter. Alexandria Agard er, som de fleste kjenner til, også president i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

– En del av oppgaven er å bindre de tre områdene bedre sammen, sier plan- og forvaltingssjef i Hjelmeland kommune, Haldis K. Nilsen, til avisa

Han legger til at studiene skal vise konkrete og gjennomførbare planer.

 


NAL-president Alexandria Algard
Alexandria Algard er blant arkitektene som skal levere mulighetsstudie til Hjelmeland kommune. Foto: Tommy Ellingsen

Rift om juryplasser

Siste uken i november opprettet Tromsø kommune en pris for god arkitektur. FrP stemte i mot hele ordningen, mens andre politikere var i den helt andre enden av entusiasme-skalaen.
Publisert 30. november 2017

Gunnar Pedersen i Høyre og Venstres Morten Skandfer kom nemlig med uttalelser til avisa iTromsø som tydelig var ment å fremme eget kandidatur. Til juryen.

– Jeg ganske godt kvalifisert til å sitte i en slik jury. Jeg sitter i dag i byutviklingskomiteen og har jobbet mye med byutvikling, sa Pedersen (H).

– I Tromsø finnes mye spennende arkitektur. Både Ishavskatedralen og biblioteket er eksempler på bygninger som ikke egentlig passer inn, men som har så høy kvalitet at de likevel bidrar med mye i byen. La det være en søknad fra meg også om å få sitte i komiteen, sa Skandfer (V).

Prisen er på 25 000 kroner og skal deles ut hvert tredje år. 

Venstrepolitiker Morten Skandfer melder seg på i konkurransen om hvem som skal sitte i juryen for den nye arkitekturprisen i Tromsø. Foto: Venstre Foto Venstre

Søker ny byplansjef i Trondheim

Byplansjef Hilde Bøkestad i Trondheim fratrer stillingen etter nesten fire år for å bli kommunalsjef for areal og teknikk i nye Larvik kommune.
Publisert 20. november 2017

– I oktober har jeg hatt denne jobben i fire år, og det føles litt kort. Men det var nå denne muligheten i Larvik kom. Og jeg har jo aldri tenkt at jeg skulle bo hele livet i Trondheim, sa Bøkestad til Adressa da nyheten ble kjent. Larvik er Bøkestads hjemby, og Larvik kommune står foran en sammenslåing med Lardal kommune. Nye Larvik kommune får 47 000 innbyggere. 

Trondheim kommune søker nå etter ny byplansjef med søknadsfrist 30. november. Byplansjefen leder Byplankontoret med 70 medarbeidere, organisert i fem avdelinger, og kandidaten skal være utdannet innen arkitektur, design, bygg/anlegg og/eller ledelsefag, skriver kommunen i stillingsutlysningen. Forståelse for ledelsesutfordringer i politisk styrte organisasjoner. Visjoner for utvikling av Trondheim til en enda mer attraktiv by og kraft til å omsette strategier til prioriterte handlinger er blant de personlige egenskapene som kommunen forventer.

Foto: Sindre B. Størseth

Enda et minnesmerke for 3RW

Statsbygg har gitt arkitektkontoret i oppgave å utforme det nye midlertidige minnesmerket for 22. juli i regjeringskvartalet.
Publisert 6. november 2017

Bergenskontoret har allerede utformet de pårørendes minnested etter terroren på Utøya. Det nye, midlertidige minnesmerket får en mer offentlig funksjon og skal ligge på Johan Nygaardsvolds plass i regjeringskvartalet. Nøyaktig plassering vil bli avgjort senere i prosessen. Det midlertidige minnesmerket vil bli stående i regjeringskvartalet under byggeprosessen og frem til et permanent sted er etablert.

– Det er en meget krevende oppgave vi nå går i gang med. Området hvor minnestedet skal oppføres er både tett på åstedet for bombeangrepet ved høyblokken, og området vil i lang tid være gjenstand for omfattende byggeaktivitet i forbindelse med utbyggingen av det nye regjeringskvartalet, sier Haakon R. Rasmussen, partner i 3RW og oppdragsansvarlig for prosjektet, på kontorets nettside.

Et av kriteriene er at minnesmerket skal kunne besøkes døgnet rundt, et annet er at plasseringen skal være i nærheten av åstedet. Den nasjonale støttegruppen for pårørende etter hendelsen og AUF får delta i planleggingen av de nye minnestedet. Etter planen skal stedet stå klart innen juli 2018.