Notiser

Her legger vi ut fortløpende oppdateringer og notiser for arkitektbransjen

Stavanger-plan roses av SAF

Planprosessen for Stavanger sentrum, som startet i 2012, er på oppløpssiden. En revidert sentrumsplan skal snart sendes på høring, og Stavanger arkitektforening mener den er mer fremtidsrettet enn det forrige forslaget.
Publisert 28. september 2017

Det reviderte forslaget har tatt hensyn til de mange forslagene og innspillene som har kommet fra Stavanger Arkitektforening de siste par årene. «Blant annet har man prøvd å illustrere en bebyggelse som i langt høyere grad forholder seg til sjøhusrekken på Holmen og kan gi lune møteplasser som er intime og skjermet for nordvesten,» skriver leder i SAF, Olav Hodneland og styremedlem i SAF, Rolf Skjelstad, i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad i dag.

De mener også det er positivt at planen legger til rette for småbåtliv og tar tilbake havnen som et maritimt byelement. 

«Stavangers oljemuseum står heller ikke lenger på land, men har fått tilbake sin kobling til sjøen,» poengterer SAF-arkitektene. 

De understreker at argumentene for det nye og reviderte forslaget er at endringene «styrker byens og byrommenes kvalitet, og at man gir rom for byens siktlinjer, mindre skyggelegging av grøntarealer og en tilpasset skala for byens eksisterende bebyggelse.»

Arkitektene avslutter debattinnlegget med å presisere at det er en feilslutning at «så mange kvadratmeter som mulig vil gi det største forretningspotensialet.» Deres påstand er i stedet at Stavanger-regionens attraktivitet i framtida «er knyttet til hvilken livskvalitet som kan tilbys, og hva slags liv som kan leves her.» 

Relaterte saker

Mindre og lavere nybygg på både Holmen og ved Byterminalen gjør den reviderte sentrumsplanen mer vellykket, skriver SAF i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad. Illustrasjon Stavanger kommune

Luftsportanlegg for Norconsult

Norkonsult skal bidra med rådgiving og planlegging av det nye anlegget til Norges Luftsportsforbund i Sørum.
Publisert 9. oktober 2017

Anlegget skal ligge på Krogstad i Sørum Kommun. Oppdragsgiver for prosjektet, Norges Luftsportforbund (NLF), har planlagt en 1000 m lang rullebane og ønsker seg et anlegg som gir boltreplass for alle grener innen luftspor: ballong, seilfly, mikrofly, motorfly, hang-, para- og speedgliding. Det er også planlagt egen bane for modellfly og et område for fallskjermhopping. Et bærekraftig luftfartsmiljø med miljøvennlige løsninger er viktige momenter i oppdraget, understreker Nordconsult i en pressemelding.

– Vi ser frem til å bruke vår erfaring til å finne de gode løsningene sammen med NLF i dette prosjektet, og gleder oss over at Norconsult er foretrukken samarbeidspartner. Vi opplever samarbeidet med Norsk Luftsportforbund, Sørum kommune og øvrige aktører som positivt og utviklende, sier Terje Jensen, oppdragsleder i Norconsult i pressemeldingen.

Norconsult har utarbeidet skisseprosjekt, og skal nå utarbeide tekniske planer, konsekvensutredning og reguleringsplan.

Illustrasjon: Nordconsult

Foreslår fortetting for Hamar

Konsulentfirmaet Asplan Viak har tatt for seg Hamar og foreslått hvor i byen det er best å fortette, skriver Hamar Arbeiderblad.
Publisert 4. oktober 2017

Det er arkitekt Geir Egilsson som har ført rapporten i pennen, og rådene skal brukes som det kommunen kaller et «kunnskapsgrunnlag» for den nye kommuneplanen for Hamar som snart skal gjøres ferdig. Samfunnsdelen er allerede offentliggjort, mens arealdelen legges fram om cirka en uke, 11. oktober. Allerede 18. oktober skal den behandles i formannskapet.

Asplan Viak-arkitekt Egilsson har finkjemma Hamar og beregnet at det er mulig å fortette med mellom 2500 og 13 000 boliger innenfor dagens tettstedsgrense. Det vil gi plass til henholdsvis 4000 og 20 000 nye innbyggere.

Dermed ligger rapporten godt innenfor et mål om å ta unna forventet befolkningsvekst uten å bruke tomter fra friområder som Klukhagan eller Furuberget, eller ta av dyrka mark.

Blant områdene Egilsson har blinka ut for boliger, er Tjuvholmen, Vangsvegen, Furnesvegen og  Maxi/Stormyra.

Overordnet anbefaler Asplan Viak at kommunen prioriterer omforming og omregulering av større områder i stedet for mange små områder.

Områder i gult på dette kartet er områder Asplan Viak-arkitekten mener bør prioriteres for fortetting. Illustrasjon Asplan Viak

Stålpris til AHO-student

Anders Haagaas Grinde fikk den internasjonale prisen Student Awards for Architectural Design for sitt forslag til et landbasert oppdrettsanlegg med opplevelsessenter.
Publisert 26. september 2017

Det er European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) som står bak prisen som deles ut hvert annet år. I år gikk prisen til prosjekter i Norge, Tyrkia, og Tyskland.

Studenten fra AHO gikk til topps med prosjektet «Fish - a land based salmon farm in Oslo».

Det er ikke første gang Haagaas Grinde får pris for sine arbeider. Tidligere i år ble han tildelt Norske Arkitektstudenters Stålpris 2017.   

Våler-vinner til folket

Våler-folket skal få være med på å bestemme hvordan vinnerutkastet til nytt skole- og aktivitetshus skal ende opp.
Publisert 26. september 2017

I forrige uke skrøt NALs konkurranseleder, Gisle Nataas, av Våle kommunes forståelse for åpne arkitektkonkurransers velsignelser. Nå vil Våler ha hjelp av innbyggerne til å utvikle sitt nyeste konkurranseprosjekt og starter en ambisiøs medvirkningsprosess. Våler-folket skal få være med på å bestemme hvordan vinnerutkastet til nytt skole- og aktivitetshus skal ende opp.

Våler valgte åpen konkurranse for skolen, som skal bygges på en tomt nær sentrum. Konkurransen ble vunnet av de to unge, danske arkitektene Thomas Tulinius og Anders Lind. Andreplassen gikk til det nystartete kontoret Oslo Works AS som hadde levert forslag i samarbeid med danske Atelier Lorentzen Langkilde ApS.

Avisa Østlendingen melder i dag at Våler kommune ønsker innspill til juryrapporten fra arkitektkonkurransen. Kommunestyret har nemlig vedtatt at man skal bygge videre på det danske vinnerprosjektet «Lanternen,» og at det derfor blir aktuelt å ta inn elementer fra «de andre premierte», altså Oslo Works og Atelier Lorentzen Langkilde.

«Nå vil man altså høre hva befolkningen mener og har av innspill. Juryrapporten kan man se nærmere på hjemmesiden til Våler kommune. Eventuelle innspill må komme innen 8. oktober,» skriver Østlendingen.

Våler skole av Thomas Tulinius og Anders Lind
Thomas Tulinius og Anders Linds forslag til Våler skole- og aktivitetshus vant konkurransen i høst. Nå skal det bearbeides. Illustrasjon Thomas Tulinius og Anders Lind

Nominerte til Stavanger-pris

Tasta skatepark, Ajaxparken, Jåttå barnehage og St. Petri menighetshus er de nominerte til årets byggeskikkpris i Stavanger kommune.
Publisert 25. september 2017

Listen over nominerte avspeiler det Stavanger kommune har valgt som tema for årets byggeskikkpris, nemlig «gode bygninger og steder for barn og unge». 

– Kommunen ønsker i år å hedre bygninger eller uteområder som tar barn og unge på alvor, og hvor de kan føle på kroppen hvordan god arkitektur kan bidra til en mer opplevelsesrik hverdag, sier sivilarkitekt Ingrid Eileraas i Stavanger kommune på kommunens nettsider. 

Tasta skatepark er designet av Malmø-baserte Pivotech AB, et kontor som har spesialisert seg på skateparker i hele Skandinavia. Byggherre er Stavanger kommune ved Park og vei, og oppdragsgiver er Stavanger skateklubb. Juryen skriver følgende om begrunnelsen for nominasjonen: «Anlegget er et etterlengtet løft for byens skatemiljø. Lokale krefter har jobbet tett med kommunen og profesjonelle designere for å utforme anlegget som blir det største av sitt slag i Norge. (...) Anlegget fremstår som svært gjennomført med høy kvalitet i utforming, materialer og utførelse.»  

Ajaxparken er et kommunalt prosjekt tvers gjennom, og prosjekterende landskapsarkitekt er kommunale Park og vei ved landskapsarkitekt Øystein Bekkevold. I juryens uttalelse legges det vekt på parkens beliggenhet i en spesielt tett bystruktur. «... og selv om arealet er lite, oppleves Ajaxparken som et helt byrom. Lekeplassen fremstår som noe helt annet enn mange andre lekeplasser, en fantasiverden som er gjenkjennelig for barna og samtidig spennende å utforske,» skriver juryen.

Jåttå barnehage er tegnet av arkitekt Inger Lise Faltinsen i Stavanger eiendom i Stavanger kommune, som også er oppdragsgiver. Juryen skriver i begrunnelsen for nominasjonen at barnehagen virker passe stor til tross for størrelsen, og at fellesrommet har gode flerbrukskvaliteter. De berømmer også lekeområdet, som er elleve mål stort med både faste elementer og beplantning.

St. Petri menighetshus er tegnet av Haga & Grov arkitekter, og menigheten er byggherre. Juryen mener huset er «nytt, spennende og allsidig» og at det «glir fint inn i trehusbyen». Juryen vektlegger også fleksibiliteten som består i at to saler kan gjøres om til én stor sal. Det er dessuten supplerende fellesrom i kjelleren og mulighet for kafedrift. «Anlegget har en enkel, men gjennomført og robust materialbruk med høy kvalitet,» skriver juryen.

Stavanger kommunes byggeskikkpris har blitt delt ut årlig siden 2009, og årets vinner får overrakt prisen av ordføreren på Ledaal den 20. oktober 2017. 

Juryen har bestått av Kari Raustein, leder for kommunalstyret for byutvikling (leder), Egil Olsen, nestleder for kommunalstyret for byutvikling (nestleder), sivilarkitekt MNAL og byplansjef Anne S. Skare, landskapsarkitekt MNLA Astrid Norland, sivilarkitekt MNAL Marita Hamre, sivilarkitekt MNAL Per Fretheim og sivilarkitekt Ingrid Eileraas, Stavanger kommune (sekretær).

Pivotech AB, Tasta skatepark, Stavanger, byggeskikkprisen Foto: Pivotech

Politisk kurator søkes

Oslo arkitekturtriennale søker kurator og tema for neste utgave, som går av stabelen høsten 2019.
Publisert 14. september 2017

I utlysningsteksten skriver sekretariatet at triennalen skal utforske fremtidens rolle for arkitekturen. De som ønsker å sende inn en søknad innen fristen 18. oktober må kvittere ut følgende: 

«Som en fysisk manifestasjon av politiske systemer, kultur og sosiale strukturer spiller arkitektur en viktig rolle i hvordan vi forstår og former samfunnene våre. I en tid hvor demokrati og eksisterende maktsystemer utfordres, og forandring er en stadig sterkere og akselererende kraft i verden, ønsker OAT 2019 å diskutere arkitekturens rolle og relevans i fremtiden».

Triennalens kurator vil ha overordnet ansvar for «å utvikle triennalens kjerneprogram, inkludert ansvar for et overordnet konsept, tematisk rammeverk og eventuell forskning knyttet til dette. Kuratoren vil samarbeide tett med triennales partnerinstitusjoner for å utvikle og produsere ulike deler av hovedprogrammet,» skriver OAT på sine nettsider. 

Utlysningen går også ut på engelsk, og til 2016-utgaven av triennalen mottok sekretariatet 73 søknader fra hele verden. 

Les den fulle utlysningen på OATs nettsider, oslotriennale.no

Kandidater til Bergens arkitekturpris

Bergen kommune søker kandidater til sin arkitektur- og byformingspris. Denne skal fremme og belønne de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til bygde omgivelser og kan vise til konkrete og gode resultater.
Publisert 11. september 2017

 – Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolte av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk, uttaler kommunen i en e-post til redaksjonen. 

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.

Forslag til verdige prisvinnere kan sendes til epost: sidsel.sorgard@bergen.kommune.no innen 30. september. 

Kunngjøring av vinneren vil finne sted på Byutviklingskonferansen i regi av Bergen kommune i Grieghallen fredag 24. november.

Ut på anbud etter turbulente år

Noen husker kanskje den uvanlig panegyriske omtalen av vinnerprosjektet i konkurransen om Vitenmuseet i Jøssingfjord i 2011? Etter mye fram og tilbake er det endelig klart for anbudsrunde.
Publisert 6. september 2017

Bygging av Jøssingfjord Vitenmuseum er nå lagt ut på anbud, melder Agder Flekkefjords Tidende i dag.  Prosjekterende arkitekt, Studio Gustav Hultman Studio har også en gladmelding ute på sine nettsider: «After years of financing the project is now ready to proceed.»

I Arkitektnytts omtale av seieren til Hultman, kan man lese hvor begeistret juryen var for prosjektet, som i årene som kom møtte mange humper i veien for å få finanisering: «Det oppleves som om prosjektet ikke er funnet opp, men snarere heller funnet frem til. Det har på et vis alltid ligget der, slik at det er nytenkende og sublimt og gir en klar og elegant løsning i forhold til situasjonen.»

Etter ulike typer tautrekking, blant annet mellom fylkeskommune og kommune, byggherre og tomteeier, ble det i mars i fjor klart at Statsbudsjettet kom med en bevilgning på elleve millioner kroner til Vitenmuseet, pluss tilsagn om ytterligere 14 statlige millioner. Ikke lenge etter kom det tilsagn om 15 millioner fra Rogaland fylkeskommune. Deretter var det en periode uklart om det var midler igjen til å lønne prosjektlederen.

Men siden påske har samarbeidende kontor Brandsberg-Dahls Arkitektkontor as i Stavanger og Gunnar Hultman jobbet på spreng for å bli klar til en anbudsrunde.

Det er Dalane Folkemuseum som står som utbygger av nytt Vitenmuseum i Jøssingfjord. Arbeidene skal utføres som totalentreprise. Prosjektet har en prislapp på 76 millioner.

Prosjektleder Bess Grastveit i Jøssingfjord Vitenmuseum sier til Agder Flekkefjords Tidende at hun er spent på responsen fra entreprenørene.

Vitenmuseet skal ligge i Sokndal kommune. Den åpne arkitektkonkurransen i 2011 hadde 136 deltakere fra 18 nasjoner. Illustrasjonen er fra det opprinnelige prosjektet. Illustrasjon Studio Gustav Hultman

Ledighetstallene ned

AFAG melder om det de kaller en «hyggelig nedgang» i ledighetstallene for august.
Publisert 5. september 2017

Ifølge Afag ble det registrert totalt 81 færre ledige enn i august 2016. Det totale ledighetstallet for arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter i juli er 121.

Talene for delvis ledige arkitekter og interiørarkitekter har vært stabile siden forrige måned. Det er stadig 31 delvis ledige, som det også var i juli. Det skriver i Afag på sine hjemmesider.

Tallene for helt ledige viser en nedgang på 16. Det er nå 90 helt ledige, mot 106 helt ledige i juli. Også i forhold til fjorårets, viser ledighetstallene en tydelig og hyggelig nedadgående kurve. I august i fjor var det registrert 202 ledige, mot 121 i august 2017.

Tallene for landskapsarkitekter som er delvis ledige i juni har ikke endret seg noe og står oppført med fire eller færre helt ledige.

Afag gjør oppmerksom på at nyutdannede ikke er inkludert i NAVs ledighetstall.

 

 

30 nye arkitekter fra Bergen Arkitekthøgskole

De tidligere studentene fikk diplom under et arrangement på BAS 19. august.
Publisert 25. august 2017

Følgende kandidater ble uteksaminert: 

 • Yonghyun Ahn
 • Sondre Bakken and Christopher Byrne (felles prosjekt)
 • James Barber
 • Shepol Barzan
 • Atdhè Belègu
 • Audun Hammersland and Sebastian Uthaug (felles prosjekt)
 • Matyas Cigler
 • Lena Grønnestad Falch
 • Christine Hallanger
 • David Harris
 • Roy Husevåg
 • Tale Kun Ingvaldsen
 • Jor Jacobsen
 • Per Jansson
 • Vilde Kjærsdalen and Benjamin Velure (felles prosjekt)
 • Jan Tore Kristoffersen
 • Ling Lee
 • Susanna Lindvall
 • Andreas Melve
 • Thomas Nesheim
 • Marielle Nordnes
 • Vågard Nyaas
 • Erling Pedersen
 • Miriam Sharp Pierson
 • Bjarte B. Sandal
 • Ida Helen Skogstad
 • Maria Luise Storch

Blant prosjektene var det fem som ble tildelt utmerkelse for fremragende kvalitet.

 • Atdhè Belègu, «The 03 assembly place»
 • Matyas Cigler, «Rekindling Sumava»
 • Vilde Kjærsdalen and Benjamin Velure (joint project), «Lys i Glasa»
 • Susanna Lindvall, «The ceremony of space»
 • Vågard Nyaas, «Seasonal Seascapes»

Prosjektene vil om kort tid bli publisert på BAS´ nettsider: www.bas.org

Prosjektene vises på diplomutstilling på BAS i perioden 20.- 27. august. Åpningstider er mandag-fredag 14.00-20.00 / lørdag-søndag 12. 00-15.00. 

Foto: Øyvind Tveit

Porsgrunnpris

Porsgrunn kommune har startet jakten på kandidater til sin byggeskikkpris. De ønsker seg innspill til gode kandidater.
Publisert 25. august 2017

Det er Varden som melder at kommunen nå er på kandidatjakt. Spesielt for prisen, er fokus på bevaring, og i statuttene står det blant annet at prisen «kan gis til personer, bedrifter, firmaer eller organisasjoner som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er utbedret eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi.» Det åpnes også for «god tilpasning av nybygg til eksisterende bygningsmiljø og omgivelser, eller nybygg som fornyer og utvikler god byggetradisjon.»

Prisen er på 25.000kr og en plakett. 

Frist for innsending av begrunnede forslag er 1. september, og dette gjøres til adresse:
Porsgrunn kommune, Kulturvirksomheten, Pb. 128, 3901 Porsgrunn.

Vinneren annonseres 28. oktober. 

Les mer hos Porsgrunn kommune: https://www.porsgrunn.kommune....

Utøya nominert til Design of the year

Blakstad Haffner arkitekter er nominert med Hegnhuset på Utøya til den tverrfaglige prisen Beazley Designs of the Year, som utdeles av Design Museum i London hvert år.
Publisert 24. august 2017

Det er Archdaily som melder at 13 prosjekter er nominert i kategorien arkitektur. 

Juryen beskriver blant annet Hegnhuset som følgende: «The architect's response was to preserve one section of the cabin-like building – the rooms directly affected during the massacre – but to completely enclose it within a new pine structure. The outer layer is made up of 495 wooden slats, one for every person on the island that survived the attack, while the glazed inside layer is framed by 69 columns that pay tribute to every fatality.»

Hegnhuset på Utøya av Blakstad Haffner arkitekter er nominert til Beazley Designs of the Year Award. Foto Ingebjørg Semb