Konkurranser

- Prosessen er feil

Påtroppende NAL-president jubler ikke over Statsbyggs valg av arkitekt til Tromsøs museum. – Begynn med prosjektet, ikke arkitekten, sier Gisle Løkken til Nordlys.

Den nye presidenten i NAL, Gisle Løkken, lover å følge prosessen rundt det nye museet tett. Foto: Kjetil Husebø/NAL Foto: Kjetil Husebø/NAL

Anbudskonkurransen for det nye museet i Tromsø har vakt bred motstand. NAL har bedt Statsbygg omgjøre konkurranseformen til en internasjonal plan- og designkonkurranse. Stortingspolitikere fra flere partier har protestert. Også lokalt har det blitt uttrykt stor bekymring, både fra Nord-Norges arkitektforening og fra lokalpolitikere, men motstanden førte ikke fram.

I går ble det kjent at Henning Larsen Architects fikk oppdraget om å lede planleggingen av det nye museumsbygget.

– Feil utgangspunkt

Nyvalgt president i Norske arkitekters landsforbund (NAL) med tiltredelse 1. september, Gisle Løkken, var en av dem som gikk imot Statsbyggs valg av konkurranseform. Til Nordlys i dag sier han at denne saken er viktig for NAL.

­– Jeg, og mange andre, har kjørt en intensiv og opplysende kampanje for å få omgjort prosessen med anbudene. Der har vi ikke lyktes. Så ethvert resultat blir feil uansett. Det spiller ingen rolle om det så var verdens dyktigste arkitektfirma som ble valgt - prosessen er feil, uttaler Løkken til avisen Nordlys.

Han mener blant annet at en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse ville ha fått inn langt flere forslag, og hatt så mye som mellom 500 og 1000 deltakere.

- Midt oppi alt dette håper jeg selvfølgelig at det blir et bra prosjekt. Men det er litt smertefullt, dette. Dette er det byggprosjektet det brukes mest penger på i Tromsø noensinne. Og så velger de den verste prosessen for å løse det. Det blir litt trist, sier Løkken.