Nyhet

- Vi må bli mer tillitsbaserte

– Dette er tiden for å teste ut alternative gjennomføringsmodeller, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, til Byggeindustrien. 


Korona-stopp kan føre til stor usikkerhet i byggebransjen, mener utbyggerne. Foto: Pexels

Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg sier til Byggeindustrien at Norges største byggforetak vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet.

– I Statsbygg vil vi gjøre det vi kan for å få ut nye prosjekter og kontrakter i markedet, sier han til Byggeindustrien.

Statsbygg vil holde aktiviteten i gang

Ifølge Nikolaisen vil Statsbygg blant annet forsøke å ta opp igjen mindre prosjekter, som kan gi oppdrag til mindre aktører. Han mener offentlige byggherrer må ta et ansvar:

– Nå må byggherrer som Statsbygg, Bane NOR og Vegvesenet ta ansvar og vifte skuffene sine tomme for oppgaver som er mindre kompliserte og har mindre risiko – både økonomisk og helsemessig. Det er lettere å holde god smittekontroll på et lite prosjekt sammenlignet med et stort et, sier Nikolaisen til Byggeindustrien.

Direktøren er derimot opptatt av at byggeplasser sikres med gode rutiner for smittevern og HMS for de som jobber:

– Dette er tiden for å teste ut alternative gjennomføringsmodeller, og vi er helt nødt til å bli mer tillitsbaserte enn denne bransjen har hatt tradisjon for å være. Noe reduksjon i produksjonen vil det naturlig nok bli for å kunne ivareta liv og helse, men klarer vi å holde hjulene i gang så kan vi unngå at konsekvensene blir større enn nødvendig. Stopper alt opp nå, blir det tungt å dra i gang igjen når ting normaliserer seg, advarer Nikolaisen, ifølge Byggeindustrien.

Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, mener offentlige byggherrer må ta et ansvar. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– Forbannet

Mandag avlyste Bane NOR rådgiverkontrakten for prosjektet Kleverud-Åkersvika på InterCity-strekningen Dovrebanen samt byggingen av Norges lengste jernbanebru over Tangenvika. Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco, er ikke nådig i sin kritikk av jernbaneselskapet. 

Til Byggindustrien sier Aspelund at Sweco allerede har brukt mellom 500 og 1000 timer på prosjektet: 

– Og så velger de å sende ut en melding om avlysning på denne måten. Det gjør oss forbannet, sier Aspelund til Byggindustrien. 

– Slakker de [Bane NOR] ned og stenger butikken nå, så er vår bransje i umiddelbart store problemer. Det handler ikke bare om oss i Sweco, men også alle andre i byggenæringen, fortsetter Aspelund.

Toppen av risikoliste

Milliardprosjektet Kleverud-Åkersvika inkluderer blant annet bygging 30 kilometer med dobbeltspor fra Tangen sør i Stange kommune og nordover mot Hamar. Prosjektet har tidligere vært utsatt flere ganger, uten at Aspelund vet hvorfor. Bane NOR sendte ut meldingen om avlysningen mandag kveld, i en høyst usikker tid for hele landet.  

– Det vi ser fra Bane NOR nå, er en adferd som er på toppen av min risikoliste. Vi har allerede fått beskjed fra flere kunder at de ikke greier å holde fremdrift i prosjekter vi arbeider med fordi saksbehandlere ikke er på jobb. Andre kan ikke slippe oss til i sikrede rom på grunn av smittevern, og vi ikke får jobbet hjemmefra. Jeg tror det vil bli nødvendig å justere enkelte sikkerhetstiltak, og ta i bruk nye teknologiske løsninger for å sikre fremdrift i prosjekter. Jeg registrerer at enkelte offentlige byggherrer legger vekt på å nettopp signalisere at koronakrisen ikke skal hemme deres fremdrift i prosjekter, og tenker at dette er en adferd som burde gjelde for alle akkurat nå, sier Aspelund til Byggindustrien.

Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco, er ikke nådig i sin kritikk av jernbaneselskapet BaneNor. Foto: Casper Hedberg

Hun legger til at start og stopp i planleggingsprosesser koster samfunnet enorme summer hvert år, og at disse pengene kan komme samfunnet til gode på andre måter. Direktøren tror ikke Bane NOR forstå hvor viktig rolle de har som en bransjeutvikler:

– Når slike avlysninger kommer i en tid der bransjen allerede er sterkt preget av reformarbeid både i vei- og jernbanesektoren, skaper det ekstra stor usikkerhet, sier Aspelund.

Ikke forsvarlig 

Bane NOR på sin side er ikke enige i at de som statlig aktør ikke tar ansvar i en usikker tid, men at det har forståelse for at rådgiverfirmaene merker på usikkerheten som situasjonen har skapt. De mener likevel at det ikke er forsvarlig å fortsette med prosjektet på Dovrebanen nå: 

– I en slik situasjon tar Bane NOR ansvar og ikke forplikter mer enn våre totale rammer tillater oss. Vi må derfor få mer kunnskap om konsekvensene denne ekstraordinære situasjonen får for Bane NORs prosjektportefølje før vi setter i gang et så stort prosjekt som Kleverud-Sørli, skriver Henning Scheel, direktør for kontrakt og marked i Bane NOR i en e-post til Byggeindustrien. 

Scheel skriver at selskapet nå har fokus på å holde aktivitetsnivået i andre, påbegynte prosjekter oppe, og at Bane NOR vil komme tilbake til hvordan de ser for seg fremdriften på Kleverud-Sørli videre når koronasituasjonen er mer avklart.