Nyheter
PRESSEMELDING:

25 arkitekter uteksaminert fra BAS

Diplomprosjektene er utstilt i skolebygget fram til 8. september. Master i arkitektur-kandidatene har gitt årets utstilling tittelen "THIS COULD BE YOUR GATEWAY". Årets utstilling og diplomarbeider har svært høyt nivå og vi er stolte over innsatsen til dette årets diplomkull.


Diplomutstillingen - fra den gamle kornsiloen, silokjelleren. Foto: Pål Hoff/BAS

25 ferske arkitekter fra BAS, fem med utmerkelse:

 

Aksnes Johanne M m/utmerkelse
Basso Anette m/utmerkelse
Bekkenes Kristian
Berge Tone Megrunn m/utmerkelse
Dikci Zlatan
Duo Xiao (Monica)
Dyb Tove Helen Grande
Endresen Kristian
Haug Birgitte
Hermanns Axel
Johansen Gøran
Miao Teng (Eric)
Mo Kuo-Chen
Nilsen Stine Fyrde
Ovalle Roberto
Patterson Tove
Rasmussen Maren m/utmerkelse
Roald Ragnhild
Røren Christian
Searle Naeem
Sem-Olsen Ina
Sverdrup Martin Johannes
Urne Kjersti
Zoega Olafia m/utmerkelse
Aas Gaute

I år fyller utstillingen hele skolen og deler av den tomme og rå kornsiloen. Arkitekturprosjekter fra Kina, Russland, Grønland, Island, Sarajevo, Sverige og Taiwan. Flere tar for seg områder i Bergen by og ett tar for seg utviklingen av Kleppestø på Askøy. Av prosjekter kan spesielt nevnes "criceland" – from crise to nice by developing access, av islandske Olafia Zoega m/utmerking, denne oppgaven tar tak i finanskrisen på Island.

 

Et av landskapsprosjektene, sted Hardanger, av Johanne Marie Time Aksnes har hatt som mål å forske i og å utvikle en ny produktiv sone ved fjorden, ved å se på randsonen land/vann. Hun har kommet med arkitektoniske svar på felles åpne møteplasser i dette landskapet med sterke individuelle stedskarakterer.

 

Å bryte mønstre

Bergen arkitektskole. Foto: Line Frøyland/BAS
Bergen arkitektskole. Foto: Line Frøyland/BAS

Tone Megrunn Berge m/utmerking har arbeidet på Grønland med en kompleks problemstiling knyttet til det lille stedet Manitsoq som forventer en tilflytting i forbindelse med ny gruvevirksomhet. Oppgaven handler om å bryte mønstre, og å skape nye forventninger til boligene og bomiljøene som skapes, Tittelen er "There is presence within, (der er nogen hjemme)".

Landskapsprosjekt fra diplomutstillingen av Johanne Marie Time Aksnes. Foto: Pål Hoff/BAS
Landskapsprosjekt fra diplomutstillingen av Johanne Marie Time Aksnes. Foto: Pål Hoff/BAS