Nyhet

82 bygg konkurrerer om Statens pris

Statens pris for byggkvalitet er i år på jakt etter «de gode transformasjonsprosjektene».


Youngskvartalet i Oslo var ett av to prosjekter som fikk hedrende omtale av juryen i 2018. Foto: Fredrik Myhre
Juryleder Erling Lae Foto: Dibk

Vinneren av Statens pris for byggkvalitet blir kåret 25. september, men før den tid skal en jury, under ledelse av tidligere byrådsleder i Oslo og fylkesmann i Vestfold Erling Lae, gå nøye gjennom de 82 forslagene som er med i konkurransen. Juryen er i år på jakt etter gode byggverk eller områder som kan være forbilder innen transformasjon og gjenbruk.

- Vi er på jakt etter de gode transformasjonsprosjektene, som vi kan lære av, uavhengig av størrelse, sier Erling Lae i en pressemelding fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk).

- Når områder og byggverk mister sin opprinnelige funksjon, åpner det opp for at arealene kan gjenbrukes på nye måter. Vi vet at mange byer og tettsteder i Norge har bygg- eller industriområder hvor produksjon og aktiviteter er lagt ned. Ved å transformere områdene kan arealer gjenbrukes og utnyttes på en bedre måte og gi plass til nye funksjoner. Her finnes det forbilder som vi ønsker å løfte fram, fortsetter Lae.

Stor bredde

De 82 forslagene kommer fra 15 fylker, fra Troms i nord til Vest-Agder i sør, og viser, ifølge Dibk, en stor bredde i type prosjekter, fra kulturhus, rådhus, hoteller og hytter, til større bolig- og utviklingsområder.

I juni skal 82 forslag ha blitt til tre finalister, før altså vinneren kåres i september.

I fjor var det Ulstein Arena, tegnet av Lund+Slaatto (sammen med arkitekt Nils Tveit og landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim) som vant Statens pris for byggkvalitet.