Nyhet

Pris for feministisk perspektiv

Landskapsarkitekt Pia Olsen Haukali fikk Statens vegvesens pris for beste masteroppgave ved NMBU 2018. Hun undersøker hvordan en feministisk tilnærming kan bidra til utforming av offentlige byrom.


– Å planlegge i et feministisk perspektiv er å planlegge for alle, sier prisvinner Pia Olsen Haukali. Foto: Astrid Fadnes

«Likestilte byrom: en utforskning av hvordan en feministisk tilnærming kan bidra til utforming av offentlige byrom i indre Oslo» heter masteroppgaven til landskapsarkitekt Pia Olsen Haukali, som ble overlevert prisen av vegdirektør Terje Moe-Gustavsen med blomster, diplom og en sjekk på 25 000 kroner.

Olsen Haukali beskriver, ifølge Vegvesenet, fordelene ved å bygge demokratiske og inkluderende byrom og presenterer en metodikk for å utforme helhetlige løsninger der gater og byrom ikke bare er transportårer, men også en trygg arena for sosialt liv.

– Byplanlegging må være humanistisk og demokratisk. Kjønn ignoreres i stor grad i arkitektur og planlegging. Det fører til forskjeller mellom kjønnene i bruk og tilgang til offentlige byrom, sier Olsen Haukali i en pressemelding fra Vegvesenet.

Prisen ble overrakt av vegdirektør Terje Moe-Gustavsen (t.h). Foto: Statens Vegvesen

Olaf Ryes vs Kristparken

Masteroppgaven tar for seg Olaf Ryes plass på Grunerløkka og Kristparken i Møllergata, og sammenligner bruken av de to fra et feministisk perspektiv. Hvorfor forsvinner jenter i stor grad fra parkene i 10-årsalderen? Fordi deres behov er glemt i planleggingen, hevder Olsen Haukali. Konsekvensen blir at jenter og kvinner henvises til det private rom.

– Å planlegge i et feministisk perspektiv er å planlegge for alle, sier Olsen Haukali pressemeldingen.

Der Olaf Ryes plass er åpen, oversiktlig, tilgjengelig og populær blant begge kjønn, ligger Kristparken inneklemt mellom kontorbygg og boliger. Olsen Haukali foreslår i oppgaven en rekke gangveier, ulike soner og flere innganger til parken, og tilrettelegging for lek og sittemuligheter. Et annet forslag er at kontorbyggeier OBOS åpner fasaden mot parken og gjør den lysere på kveldstid.

Les hele vårt intervju med landskapsarkitekt Pia Olsen Haukali her.