Nyheter

Aasrud vil ha arkitektkonkurranse om Regjeringskvartalet

Regjeringskvartalet vil ikke gjenoppstå slik det så ut før terrorbomben.


Trappeløp i 7. etasje i arealene til Justis- og politidepartementet i Høyblokken før oppryddingsarbeidene startet. I bakgrunnen skimtes utsmykning av Inger Sitter i trapperommets nordre vegg. Foto: Svein-Wiiger Olsen, Justisdepartementet
Statsråd Rigmor Aasrud vil utlyse arkitektkonkurranse. Foto: Johnny Syversen
Statsråd Rigmor Aasrud vil utlyse arkitektkonkurranse. Foto: Johnny Syversen

Dette sier ansvarlig statsråd for gjenreisningen, Rigmor Aasrud i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til NTB.

 

Det er ennå usikkert om Regjeringen tør å ha regjeringskontorene liggende så tett som de gjør i dag. Flere mener at det vil lønne seg å spre departementene av sikkerhetstilsyn. Andre tror på strategien om å samle kontorene ennå mer, for heller å lukke av området.

 

NAL mener viktige bygg i regjeringskvartalet bør bevares dersom det er mulig. Les også Arkitektnytts nettsak «– Tror på rehabilitering av Regjeringshøyblokken».

 

Utlysning av arkitektkonkurranse

Fornyingsministeren sier at dersom avgjørelsen lander på at departementene skal fortsette i regjeringskvartalet, vil det uansett bli omfattende endringer.

 

– Det vil da bli utlyst en arkitektkonkurranse, og jeg er sikker på at man kan få mange spennende løsninger hvis man tenker litt nytt. Det er jo et vell av muligheter. Man kan bygge inntil, man kan bygge rundt og så videre, fortsetter hun.

 

Det er satt av store summer på statsbudsjettet 2012 som skal gå til byggekostnader og annen aktivitet knyttet til reetablering og gjenreisning av bygningene. Statsråd Aasrud opplyser i et intervju med NRK at så mye som 3-6 milliarder kroner vil bli brukt på gjenoppbyggingen de kommende år.

 

Rigmor Aasrud regner med at det vil bli presentert en løsning før jul.