Nyhet

Adapt blir nytt Regjeringskvartal

Under en pressekonferanse hos Statsbygg i dag ble Adapt med Team Urbis utropt til seirende prosjekt.

Adapt, her sett fra Youngstorget, skal videreutvikles til nytt Regjeringskvartal Illustrasjon Statsbygg

På forsommeren ble de syv finalistene i Regjeringskvartalet redusert til to: Prosjektet Lysning av G8+ (LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS) og Adapt av Team Urbis (Nordic — Office of Architecture, Haptic Architects, SLA, Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam). 

Under en pressekonferanse hos Statsbygg i dag ble det klart at det er Adapt av Team Urbis som skal videreutvikles som prosjekt for Regjeringskvartalet. 

Beste tilbud

- Vi har i dag meddelt at vi har til hensikt å inngå kontrakt med prosjekteringsgruppen Team Urbis som står bak løsningsforslaget «Adapt». Team Urbis hadde samlet sett det beste tilbudet, og «Adapt» vil da være grunnlaget for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.
- Dette er en stor milepæl og peker ut en tydelig vei videre i utviklingen av nytt regjeringskvartal, påpeker Statsbygg-sjefen.

– Dette er en stor milepæl og peker ut en tydelig vei videre i utviklingen av nytt regjeringskvartal, påpekte Statsbyggdirektør Harald Nikolaisen om valget av Adapt i dag. Foto: Ingebjørg semb

For å komme fram til det beste tilbudet, har juryens vurderinger og rangering av løsningsforslagene hatt størst vekt - 50 prosent. Videre teller oppgaveforståelse og tilbudt nøkkelpersonell 35 prosent og honorar 15 prosent, skriver Statsbygg.

- I evalueringen av oppgaveforståelse, nøkkelpersonell og honorar er det veldig tett mellom konkurrentene, men med et lite fortrinn i favør Team Urbis. Vurderingen av løsningsforslagene har vært basert på konkurranseutkastene, juryens rapport og resultatet av forhandlingene. På dette kriteriet er Adapt og Team Urbis klart best. I sum betyr det at Team Urbis har det beste tilbudet, sier Nikolaisen.

Statsbygg planlegger å signere kontrakten med Team Urbis i uke 41, og ganske snart etter dette starter arbeidet med utarbeidelse skisseprosjekt og etter hvert forprosjekt. Det er ventet Stortingsbehandling av kostnadsramme i 2019, noe som kan gi byggestart i 2020, skriver Statsbygg.