Nyheter

Advarer mot nybygget slum

Oslos nye boligområder får gjennomgå i magasinet D2. Tilstanden sammenfattes med karakteristikkene trangt, mørkt og dårlig.


Blant dem som kommmer med kritikk av boligpolitikken i D2 denne helgen, er boligforsker Jon Guttu og høgskolerektor Karl-Otto Ellefsen. Faksimile: D2

Fredagsbilaget til avisen Dagens Næringsliv (9. desember) går grundig til verks i sine vurderinger av de siste tiårenes boligbygging i hovedstaden. Den omfattende og godt illustrerte artikkelen, skrevet av D2-journalist Daniel Guss Butenschøn, er forbilledlig i sine konkrete kvalitetsanalyser og innhenting av synspunkter fra politikere, forskere, arkitekter og representanter fra byggebransjen selv.

 

De nye byboligene kan ende opp som fremtidens gråbeingårder, er en av hovedkonklusjonene i oppslaget.

 

Hvem bryr seg om kvalitet?

En rekke av de områdene som ble skamløst bejublet i boligannonsene, blant dem Wexels Plass, Ringnes Park og Grønlandskvartalene, beskrives som eksempler på dårlig planløsning, kritikkverdig materialbruk og uteplasser uten sol og alburom.

 

«Det er ironisk at vi nå bygger trangere enn noensinne», siteres boligforsker Jon Guttu, med henvisning til de positive tendensene i byfornyelsen på 1980-tallet og dagens markedsstyrte boligbygging.

 

– Boliger for envher pris

Og AHO-rektor Karl Otto Ellefsen omtaler boligprosjektet Nye Major på Majorstua med følgende kraftsalve:

 

«Politikerne vil ha flere boliger for enhver pris. Arkitektene og planleggerne hyller tetthet som ekte by. Journalistene skriver bare om designdetaljer og ´kroner over takst´. Utbyggerne og entreprenørene gjør bare det vi kan forvente av dem. Og forbrukerne selger alt de kjøper med fortjeneste uansett, så bryr de seg egentlig om kvalitet?»

 

Opp mot disse vurderinger slipper blant andre politikeren Toril Fiskerstrand fra Høyre til med påstanden om at bokvaliteten er blitt mye bedre. «Vi har ivaretatt gode utearealer og gjennomgående leiligheter», er hennes konklusjon.

 

Og slik gir temanummeret til D2 leseren anledning til å tenke selv og ta stilling i en pågående og nødvendige debatt om norsk boligbygging i vår paradoksale tid.

 

For som det advares utvetydig på magasinets forside under tittelen «Boligkrise: I Oslo er 100 000 leiligheter på tegnebrettet – noen av dem så dårlige at mange frykter det er fremtidens slum vi bygger.»