Organisasjonssider

Afag: En god høst!

Månedens nyheter og oppdateringer fra Arkitektenes fagforbund (Afag).


På denne siden finner du siste månedes nyheter og oppdateringer om Arkitektenes fagforbund (Afag).

En god høst!

Det har vært et av de mest krevende jobbhalvåret noensinne for mange arkitekter. Det har vært nedgang i oppdragsmengden, skifte fra et vant jobbmiljø på kontoret til hjemmekontor, og mange, for mange, arkitekter er blitt permittert. Studentene har gått fra en trygg og god studenttilværelse med fravær av ordinære forelesninger og overgang til at alt skjer på hybelen.  Nå har vi kjempet oss gjennom et halvår med fravær av den normaliteten vi har vært vant til. Hvor lenge skal vi klare det og hvor lenge vil det vare?

Ingen har et godt svar på det, og gjennom sommeren har vi vent oss både til å se at situasjonen har utviklet seg noenlunde bra, til at vi mot slutten av sommerferien ser at viruset fortsatt spres med fare for en ny oppblomstring.

Nå som vi står foran et nytt halvår og nytt semester vet vi mer om hva vi går til, og vi er forhåpentligvis bedre rustet til å klare nye måneder uten vår gamle og vante normalitet. Mange tenker at vi aldri kommer tilbake dit vi var, og at arbeidslivet kanskje for alltid er litt forandret. Kanskje skal vi ha mer hjemmekontor, kanskje vi skal reise mindre, kanskje vi skal slutte å håndhilse, kanskje vi skal ha fagkonferanser og kurs der vi ikke treffer like mange som vi har pleid å gjøre?

Jeg tror at de fleste håndterer omstillingene som vi har vært nødt til å gjennomgå rimelig bra. Jeg tror de aller fleste ønsker å bidra slik at man kommer best mulig ut av dette både i forhold til jobb og i forhold til familie og venner. Det meste avhenger likevel av at det eksisterer en viss normalitet igjen i samfunnet. At økonomien er noenlunde på plass igjen, at oppdragene kommer tilbake til arkitektkontorene og at samfunnet er rimelig godt i gjenge igjen, og at vi også ellers ser utvikling og bedring.

Per Christian Opsahl, generalsekretær i AFAG. Foto: Afag

Vi har opplevd at et stort antall arkitekter har blitt permittert, tallet var nesten oppe i 1000 på vårparten. Inn mot sommeren kom det tall som fortalte at antall helt og delvis arbeidsledige arkitekter stadig gikk nedover. Tallene for juni viser at det er 250 helt ledige og 427 delvis ledige arkitekter. Dette er for oss fortsatt svimlende tall. Til sammenlikning var det 107 helt ledige i februar og 39 delvis ledige. Dette betyr at det er langt igjen før vi er tilbake der vi skal være når det gjelder sysselsetting. 

Vi har sett at enkelte kommuner har bevilget penger slik at plan- og byggesaker ikke skal stoppe opp. Det er bra, men det er fortsatt behov for at flere kommuner kommer med friske midler. Svært viktig er det også at aktiviteten hos private aktører i byggebransjen tar seg opp. Det offentlige har hittil uttrykt god vilje til å holde tempoet oppe i det offentlige byggeriet, men også her kan det bli behov for at vi igjen oppfordrer myndighetene til å iverksette tiltak for å øke aktivitetsnivået. 

I AFAG jobber vi på lag med de andre arkitektforeningene for at aktivitetsnivået, og dermed sysselsettingen av arkitekter igjen skal komme opp på et akseptabelt nivå. Vi vet hvor vanskelig det er for mange å være uten arbeid og den lønnsinntekten som danner grunnlag for mange av de valgene vi gjør og de ønskene vi vi har for livene våre.  

Når høstsemesteret nå har startet, er vi veldig opptatt av at flest mulig arkitekter skal ha en trygg og god jobb å vende tilbake til og at arbeidsledigheten fremover raskt skal gå ytterligere ned. 

Og vi er svært opptatt av at studentene, både nye og mer etablerte, får en god start på semesteret med nok god undervisning og nok muligheter for å ha et viktig og godt sosialt liv med medstudenter og andre. Det er viktig å ha en god motivasjon for studiene, og det er viktig at alle læresteder gjør alt de kan for at studentene kan få den studiekvaliteten de fortjener for å kunne opprettholde egen studiemotivasjon. 

Dersom du ønsker å diskutere egen jobb- eller studiesituasjon med oss, i AFAG er vi der for nettopp det. Vi har dyktige medarbeidere som kan rådgi deg enten det er av karrieremessig eller juridisk art. Har du planer eller ønsker om å skifte jobb kan en veiledningstime med en av våre medarbeidere gi deg gode råd på veien. Har du behov for å snakke om egen studiesituasjon, er du velkommen til å ta en prat med oss. Er du tillitsvalgt og ønsker å diskutere situasjonen på arbeidsplassen med oss, er vi klare for å bistå. Det er ingen mening i at du skal sitte med alle de vanskelige sakene alene uten å ha noen å rådføre deg med. 

I AFAG ønsker vi alle en faglig utviklende og god høst!

Per Christian Opsahl, generalsekretær

---------------------------------------------------------------