Nyhet

Afag sender ut #metoo-undersøkelse

Nå skal seksuell trakassering i arkitektbransjen kartlegges. Arkitektenes fagforbund sender ut en omfattende undersøkelse.

Rådgiver Eli Kindervaag i Arkitektenes fagforbund, Afag, håper undersøkelsen om seksuell trakassering i arkitektbransjen er et steg i retning av nulltoleranse. Til høyre generalsekretær i Afag, Per Christian Opsahl. Foto: Ingebjørg Semb Foto: Ingebjørg Semb

Bransje etter bransje har på ulikt vis gått seg selv etter i sømmene og avdekket større eller mindre omfang av seksuell trakassering på arbeidsplassene. Fra arkitektbransjen har det vært stille hittil, men nå tar Afag grep. Undersøkelsen har som mål å kartlegge omfanget av seksuell trakassering på arbeidsplassene og på utdanningsstedene. Undersøkelsen sendes ut til alle Afag-medlemmer i morgen, tirsdag 11. september.

 Viktig å få riktig informasjon

Organisasjonsrådgiver Eli Kindervaag er prosjektleder for undersøkelse som sendes ut til alle medlemmer i privat og offentlig sektor og til alle medlemmer på utdanningsstedene.

–  Vi får enkeltstående henvendelser i forbindelse med konflikter på arbeidsplassene hvor temaet er aktuelt, så det er viktig at vi nå skaffer oss et riktig bilde av situasjonen, sier prosjektleder Kindervaag.

– Det har vært meldt om et altfor stort omfang av seksuell trakassering i for eksempel mediebransjen og i kunstnermiljøer, film og teater. Det er ingen grunn til å tro at arkitektbransjen skal være så veldig forskjellig fra disse sektorene, sier generalsekretær i Afag, Per Christian Opsahl.

– Vi har en utadvendt og sosial omgangsform, det er mange sosiale anledninger og mange som jobber veldig mye og mange lever mye av livet sitt på jobb. Det kan gi grobunn for både ønsket og uønsket kontakt mellom kollegaer, sier han. 

Vil tilby kunnskap

– Som arbeidstakerorganisasjon jobber vi for at de ansatte skal ha gode, trygge arbeidsplasser. Da er det en naturlig del av arbeidet å gjøre en slik undersøkelse. Det er viktig at det blir gjort også i vår bransje, sier Opsahl.

For Afag er det også viktig å bruke undersøkelsen til å styrke tillitsvalgtes kunnskap og bevissthet om hvordan man håndterer og behandler trakassering og uønsket adferd på arbeidsplassene.

– Vi må tilby kunnskap og verktøy slik at våre folk vet hvordan de skal håndtere slike spørsmål, utdyper Opsahl. 

100 prosent anonymt

De som svarer kan være helt trygge på at svarene er anonymisert, forsikrer organisasjonsrådgiver Kindervaag. Afag samarbeider med et rådgiverfirma, og sammen garanterer de en trygg og anonymisert undersøkelse.

– Det viktigste for oss er å få tall og fakta på bordet. I neste omgang er det også viktig for Afag å få et godt grunnlag for vårt arbeid med å gjøre de tillitsvalgte enda bedre rustet i møte med slik vanskelige saker, understreker Kindervaag.

– Dersom Afag er tilstede på arbeidsplassen, via tillitsvalgte eller en klubb, skal det i seg selv være en forsikring om at trakasseringssaker tas tak i på best mulig vis, fortsetter Opsahl. – Det er ingen lettvinte løsninger på sånne spørsmål, men en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjør det enklere.

Derfor er det spørsmål i undersøkelsen om varslingsrutine.

– Vi vil vite om medlemmer som har opplevd seksuell trakassering har blitt fulgt opp, og eventuelt hvilke tiltak som er blitt satt i verk, sier Kindervaag.  

 Jevn dialog gjør det lettere

Afag ønsker altså å tilby forbedret veiledning overfor tillitsvalgte om hvordan man opparbeider gode rutiner for varsling og saksbehandling.

– Vi ser at det spesielt på små kontorer som plutselig vokser fort er viktig å få på plass gode rammer. På arbeidsplasser hvor man har en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er det lettere å håndtere slik vonde saker, sier generalsekretæren.

Kindervaag understeker hvor viktig det er at skolene og studentene er gjenstand for undersøkelsen.

– Vi hører av og til rykter om forhold ved utdanningsinstitusjonene som bekymrer oss, men vi har foreløpig ingen konkrete saker. Derfor er det viktig at vi finner ut av hvordan det egentlig står til, sier prosjektlederen.

Afag-undersøkelsen er ifølge prosjektleder og generalsekretær oversiktlig og lett å besvare, den er ikke lang, og har man ikke erfaringer med trakassering, blir man fort ferdig med den, lover de.