Nyhet

Afag: – Vi har mottatt flere saker

Arkitektenes fagforbund vil undersøke studentenes studiesituasjon, etter omfattende kritikk av arkitektutdanningen i sosiale medier.


Per Christian Opsahl i Afag bekrefter at de har jobbet med flere studierelaterte saker over noen uker allerede. Foto: Afag

– Det hersker liten tvil om at det jobbes mye i arkitektbransjen, og at det forventes mye av mange, spesielt på kontorene i privat sektor. Vi tror det er en kultur i bransjen som har utviklet seg over tid, og som har gjort det mulig å kreve mye av de ansatte. Arkitekter har arbeids- og tariffavtaler, men vi er usikre på i hvilken grad de blir fulgt, forteller Per Christian Opsahl, generalsekretær i Arkitektenes fagforbund (Afag).

Opsahl mener arbeidspresset i bransjen gjenspeiles i flere av sakene som fagforbundet har mottatt de siste ukene om usunt studiepress og en ukultur ved læringsstedene. Nå vil Afag undersøke studentenes studiesituasjon etter at flere arkitekt- og designstudenter har delt negative erfaringer fra studiene på sosiale medier den siste uken.

Bekymringsverdig

«Blant annet har flere nevnt eksempler på skarp tilbakemelding fra forelesere, både på eget arbeid og når de tar opp problemer. Noen studenter har også kommet ut med tilfeller av trakassering og diskriminering. Dette er bekymringsverdig og må bli tatt på alvor», skriver Afag på sine hjemmesider.

– Vi har mottatt flere saker med egne opplevelser, og vi har mottatt informasjon som bekrefter det andre har meldt inn. Vi kan selvfølgelig ikke kommentere enkeltsaker, men jeg kan bekrefte at vi i Afag har jobbet med flere saker over noen uker allerede, og at vi er i god dialog med studentkontaktene våre, forteller Opsahl.

– At studenter har et godt fysisk og psykososialt studiemiljø er et anliggende som ligger oss nær. Vi vet at mange studenter sliter på grunn av pandemien. De fleste av forholdene som nå kommer frem er ikke pandemi-relaterte, men den kan fort gjøre utfordringene verre, sier han.

Undersøkt tidligere

Arbeidspresset på arkitektur- og designstudentene i Norge har vært undersøkt tidligere, der det i 2018 kom tydelig frem at studentene har lengre arbeids- og lesehverdag enn alle andre studenter i landet, og at mange av studentene sliter på studiene på grunn av presset.

Samme året gjennomførte Afag en paneldebatt om temaet der både studenter og lærere deltok. Gjennom det som er kommet frem de siste ukene mener Afag at tiden er inne for å undersøke studentforholdene på et bredere grunnlag.

– Afag har et godt innblikk i studenthverdagen, som nå også er blitt bekreftet av andre i bransjen, og vi kartlegger situasjonen ytterligere gjennom sakene vi får inn. Målet vårt er å gjøre en kartlegging på alle skolene som tilbyr arkitektur- og designutdanning i Norge samt på to skoler i Danmark, forteller generalsekretær Per Christian Opsahl.

Si fra!

Han ber om at studentene tar kontakt med forbundet om de skulle ha hendelser om trakassering, diskriminering eller om andre saker som de mener krever forbundets oppmerksomhet, og håper at studentene tar seg tid til å svare på undersøkelsen som sendes ut i neste uke (uke 10).

– Vi gir en konkret, individuell vurdering av hver enkelt sak som er meldt inn. Men i og med at vi har mange medlemmer på skolene, så benytter vi muligheten nå til å danne oss et større bilde av hva som skjer på et mer generelt nivå, sier Opsahl.

– På den måten kan man få gjort seg opp en god mening om hvordan studentene opplever studiesituasjonen, avslutter han.