Organisasjonssider

Afag: Vekst og tillit i Momentum Arkitekter

Månedens nyheter og oppdateringer fra Arkitektenes fagforbund (Afag).


På denne siden finner du siste månedes nyheter og oppdateringer om Arkitektenes fagforbund (Afag).

BEDRIFT


VEKST OG TILLIT I MOMENTUM ARKITEKTER 

Momentum Arkitekter AS er i sterk vekst, snart bikker de 30 ansatte. Ved ansettelser henviser ledelsen til de tillitsvalgte, slik at nye kan få stille spørsmål om arbeidsmiljøet. På hjemmekontor blir de ikke spurt om hvor mange timer de har jobbet, men om de har det bra. Momentum er selvsagt omfattet av tariffavtalen med AFAG, i tillegg til personalhåndboken som er et godt supplement. 

– Vi ser svært lyst på fremtiden, sier fire tillitsvalgte. 

Mangfoldig miljø
Momentum arkitekter AS teller nå 30 ansatte: 26 faste og 4 innleide. Momentum har én avdeling, men noen av oss sitter på et prosjektkontor sammen med arkitekter og ingeniører fra andre firma, og samarbeider om et sykehusprosjekt, forteller en av de to påtroppende tillitsvalgte, Katrine Wang Høiem.

–Vårt arbeidsmiljø består av ti nasjonaliteter: Danmark, Færøyene, Sør-Afrika, England, Spania, Tyskland, Østerrike, Latvia, Russland og Norge. 

– Vi har en god miks av ansatte med lang erfaring og de med mindre fartstid, sier avtroppende tillitsvalgt, Magnar Westbye. Momentum har ansatte som er master i arkitektur eller interiørarkitektur. Noen er utdannet som begge deler. 

Om lag 70-80 prosent av Momentums prosjekter er helsebygg og sykehus. 

– Vi har også prosjekter innen farmasøytisk industri, kontor og samferdsel for å nevne noe. Fornøyde byggherrer, gode samarbeid og større oppdragsgivere har vært lokomotiver gjennom Koronakrisen. Typiske oppdragsgivere er tidligere statlige eide virksomheter og andre større institusjoner, som offentlige og private helsebygg, Bane Nor, Sykehusbygg og ulike private aktører, fortsetter Magnar Westbye.

Sykehuset i Kirkenes
De fire tillitsvalgte er enige om at prosjektene i Momentum bør inneholde ha en viss grad av organisasjonsutvikling. De vil utfordre oppdragsgiver, og prøve å forstå programmet bedre enn oppdragsgiver selv, for så å komme med løsninger som både fungerer teknisk, arkitektonisk og ved bruk. Når vi leverer prosjekter som er bedre enn hva oppdragsgiver har forestilt seg, har vi lykkes. Vi i Momentum etterstreber samtidig en grunnholdning til form og design ved at bygningene skal ha en varighet utover trend, samtidig som et utrykk av modernitet. Form og materialer skal utrykke høy kvalitet og gjenspeile oppdragsgivers verdier og identitet.

På AFAGs spørsmål om hvordan de har løst oppgaven for Nye Kirkenes sykehus, viser de til at konseptet svarer på oppgaven som er gitt, altså hva sykehuset er ute etter og at estetikken ligger i funksjonaliteten. 

– Et sykehus er et maskineri! Estetikken ligger ofte i funksjonaliteten, og arkitekturen blir et naturlig bakteppe for de viktige funksjonene i sykehuset. Fungerer det, så er bygget vellykket. Jeg er opptatt av det tekniske og hvordan ting fungerer. Jeg må forstå. En arkitektonisk løsning kan gjøre at røntgen eller operasjon fungerer som den skal, forteller påtroppende tillitsvalgt, Kirill Kadyrov.

Fra venstre ser vi Kirill Kadyrov (påtroppende tillitsvalgt), Magnar Westbye (avtroppende tillitsvalgt), Katrine Wang Høiem (påtroppende tillitsvalgt) og Knut Arild Hjelle (avtroppende tillitsvalgt). Foto: Hege Sandhaug

Forebyggende tiltak
Tillitsvalgte er også delaktige i ansettelser og intervjuer. Arkitekter eller interiørarkitekter som er interessert i å jobbe i Momentum har gjerne spørsmål om arbeidsmiljøet, og da henviser lederne direkte til de tillitsvalgte. Aktuelle søkere får tilbud om samtale med de tillitsvalgte.

– AFAG-avtalen fungerer veldig bra. Personalhåndboken er et fint supplement, den utdyper og presiserer flere av punktene, forteller Magnar Westbye.

Momentum har en egenutviklet personalhåndbok skrevet av ledelsen, drøftet og justert i gjentatte møter med de tillitsvalgte. Det er viktig å ha et godt tillitsvalgt-apparat og samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte selv om det er god stemning i Momentum. Tillitsvalgte deltar i forbindelse med ansettelser og planlegging av ressurser og interne prosesser. Ledelse får gjennom tillitsvalgte kjennskap til hvordan ansatte har det, og eventuelle behov.

Tillit til ansatte
– Her er det god tillit til de ansatte. Ting tas tak i raskt og man ser faktisk endringer ved behov. Ledelsen er svært imøtekommende. Da samfunnet delvis stengte under koronakrisen spurte ledelsen: 

«Hvordan kan vi best løse dette sammen?» Det ble godt tilrettelagt for arbeidstakernes ulike behov og ansatte kunne velge mellom hjemmekontor og ordinær kontorplass med strenge smittevernstiltak. Det var utelukkende tillit fra ledelse med tanke på timeføring og levering av arbeidsoppgaver gjennom hele tiden flere satt på hjemmekontor.

Kontoret har flere ganger arrangert kontorseminar på Engø gård og Son spa hvor vi har drøftet kontorets utvikling og spørsmål som «hvem er vi?» og «hvem vil vi være?». Tillit er en av pilarene i Momentum. Det er tillit til at den enkelte klarer å planlegge sin hverdag, repliserer Kirill Kadyrov.

– Vi ser veldig lyst på fremtiden her i Momentum og tillitsvalgte vil være med i planleggingen av videre strategi, avslutter en samstemt tillitsvalgtgruppe.

Hege Sandhaug, forhandlingsrådgiver

----------------------------------------------------------------------------------------------------