Nyhet

Aha, hermetikk!

Danmark kan snart få en lov som gjør det mulig å bygge hermetisk lukkete boliger i områder med ulovlig høye støy- og forurensningsverdier.

Ifølge Teknisk ukeblad og det danske fagbladet Ingeniøren, behandlet det danske Folketinget nylig et lovforslag fra den danske regjeringen som kan komme til å endre den danske plan- og bygningsloven slik at det blir mulig å oppføre boliger og boligområder i områder hvor grensene for støy, forurensning, støv og lukt er brutt. 

Danske kommuner mener nemlig det er for mange hindre i veien for utbyggere som vil oppføre boliger i industriområder som står foran transformasjon.

Hermetiske leiligheter

En endring i loven vil pålegge arkitektene å tegne boliger med vinduer som ikke kan lukkes opp. Boligene må i stedet ha mekanisk ventilasjon med luftinntak som er plassert i et høyere luftlag, der inntrekket ikke kan føre til helseskader. Det er selvsagt heller ikke noe poeng å tegne inn balkonger, altaner, takterrasser, verandaer eller andre uteområder beregnet for opphold.

Kommunene er glad for lovforslaget, som de mener vil gjøre det mulig å mette det store markedet for sentrumsnære boliger i byer og tettsteder, skriver Teknisk ukeblad. Som i Norge er danskene mange steder igang med å gjøre forretnings- og industriområder om til såkalte blandete byområder.

Ingen tvang, takk    

Regjeringens grense går imidlertid ved bygging av pleiehjem, boliger for funksjonshemmede,  internatskoler og dess like. Disse beboerne har ikke et fritt valg av bolig, slik andre borgere i områder med svært dårlig uteklima har, lyder begrunnelsen.

Protestene fra arkitekthold har vært mange, og adjunkt Martin Odgaard ved Arkitektskolen i Aarhus mener at det å lukke frisk luft ute er en altfor høy pris å betale for byfortetting.

«Løsningen er nok snarere å vente med boligbygging på disse stedene inntil områdenes miljøstatus er endret,» skriver adjunkt Martin Odgaard i en kommentar til lovforslaget.

Endringen i den danske Plan- og bygningsloven er sikret støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, og lovforslaget er nå sendt til utvalgsbehandling i Folketinget.