Nyhet

AHO med gratis videreutdanning

– Det begynner å ta veldig av, sier førsteamanuensis, Even Smith Wergeland, om AHOs videreutdanningstilbud. Etter en sped begynnelse er videreutdanningen nå en etablert del av skolens profil.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 05/2020
AHO satser på videreutdanning for å møte samfunnets omstillingsbehov. Foto: AHO

Fakta:

Det tas opp studenter til de gratis nettkursene etter førstemann-til-mølla -prinsippet. Kursene er hentet ut fra skolens videreutdannings-mastere i urbanisme og vern, og tilsvarer en modul fra masterkurset. Urbanismemodulen har tittelen «bypolitikk, planlegging og styring». Modulen fra masteren i vern heter «vern, politikk og administrasjon». Arbeidsledige og permitterte arkitekter og landskapsarkitekter prioriteres. Nettkursene avholdes i august-september.

Treårig videreutdannings-master:

Søknadsfrist til AHOs videreutdanningsmastere i urbanisme og vern er 1. oktober. 

De som er interessert kan få mer informasjon ved å følge det digitale lanseringsseminaret som strømmes 1. september på aho.no. Kursene har oppstart 27. januar 2021.

– Det er ikke så mange som tilbyr dette, vi har vært tidlig ute, sier Even Smith Wergeland ved Institutt for form teori og historie på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 

Da staten utlyste koronamidler til digital videreutdanning for arbeidsledige og permitterte, kunne AHO svare raskt. Fordi skolen har vært tidlig ute med å utvikle videreutdannings-mastere innen vern og urbanisme, kunne de trekke ut moduler fra disse og tilby dem som nettkurs, forklarer Wergeland. 

Nødvendig omstilling

– Situasjonen nå har også demonstrert nødvendigheten av videreutdanning for å møte samfunnets omstillingsbehov, sier han.

De to treårige videreutdannings-mastrene er nå en fast del av tilbudet ved skolen, forklarer Wergeland. Og det pågår en prosess med å etablere en tilsvarende videreutdannings-master ved Institutt for design.

Bærekraft er en viktig del av kursene: 

– Det er en ny, framtidsretta måte å tenke på. Grunnutdanningen må bygges på for en lang karriere og endrede forhold i samfunnet, sier Wergeland. 

Han mener videreutdanningen ikke er noen salderingspost, men at den tvert imot gir et viktig bidrag tilbake skolen:

– Med erfarne studenter som besitter verdifull kompetanse og nettverk fra bransjen er kursene også attraktive for oss.

Førsteamanuensis Even Smith Wergeland ved AHO. Foto: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Etterspør vernekompetanse

Wergeland forteller om et stadig økende antall søknader til studieplassene ved begge videreutdannings-masterne ved AHO, og en voksende interesse for vern: 

– Ideen om gjenbruk som jobboppgave er mye sterkere nå en for bare fem år siden, sier han.

Konkurranseutlysninger hvor man ber om kompetanse på vern er noe han ser stadig oftere, og som han mener bidrar til å gjøre fagområdet mer attraktivt for arkitektene.