Nyhet

AHO-rektor: – En vekker

Rektor Ole Gustavsen ved AHO sier skolen er glad for at det er tatt et initiativ, og lover å ta tilbakemeldingene på alvor. – Man ikke skal bli syk av å hverken studere eller jobbe, sier han.


Ole Gustavsen, rektor ved AHO, mener skolen må spørre seg selv om de har systemer for tilbakemeldinger som fanger opp godt nok og om de gjør nok med de ytringene som kommer,. Foto: AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har den siste uken måttet tåle kritikk fra nåværende og tidligere studenter. Gjennom sosiale medier har studentene delt sine erfaringer og opplevelser fra AHO rundt temaer som usunt arbeidspress, mangelfull kommunikasjon, utdatert pedagogikk og fryktkultur ved skolen.

– Vi må spørre oss selv

Ole Gustavsen, rektor ved AHO, melder om høy aktivitet rundt saken i uken som er gått, både blant studenter og ansatte, og at initiativet og tilbakemeldingene er en vekker for skolen. Gustavsen sier de er glade for at det er tatt et initiativ som har fått disse ytringene frem, og at de skal lyttes til på det ytterste alvor.

– Vi har gode systemer for tilbakemeldinger fra studentene, både av den alvorlige sorten, men også andre typer tilbakemeldinger. Derfor er det en vekker når vi nå får et inntrykk av at systemene ikke fungerer for alle studentene. Så lenge det er anonyme ytringer har vi få muligheter til å gripe konkret fatt i hver enkelt sak, men ser jo også at det er kommet støtte fra bransjen og tidligere elever fra alle skolene som kjenner også seg igjen i kritikken. Derfor må vi spørre oss selv om vi har systemer for tilbakemeldinger som fanger opp godt nok og om vi gjør nok med de ytringene som kommer, sier han.

Kaller inn til allmøte

Gustavsen forteller om god dialog mellom studentutvalget og ledelsen, som nå vil finne ut av hvor alvorlig og omfattende problemene er. Allerede på mandag er det kalt inn til et møte med alle studentene på skolen, der SAHO og skolen har bedt studentene om å komme med innlegg for å få en bedre oversikt over omfanget.

– Dette dreier seg om mange forhold, sier Gustavsen.

– Og selv om noe av dette kan relateres til pandemien, er de nok forankret i noe enda mer grunnleggende. Pandemien kan være en slags utløsende faktor, fordi nå er det spesielt vanskelig å være student, sier rektoren.

– Flere andre skolemiljøer og tidligere elever melder også fra. Er det slik at disse problemene er et symptom på en ukultur i hele arkitektbransjen?

– Det kan være fristende å tenke sånn, det er jo en bransje med mange svært ambisiøse kontorer og arkitekter, og en kultur som kan gå over i det usunne. Dette gjelder andre kreative fag også, som ofte er veldig prestasjonsbaserte, og noe hele arkitektbransjen kanskje må se nærmere på. Det er viktig å understreke at man ikke skal bli syk av å hverken studere eller jobbe, sier Gustavsen.

I studentundersøkelsen Studiebarometeret skårer AHO over gjennomsnittet på alle parametere. Skjermdump: Studiebarometeret

Ikke sole seg i glansen

I 2020 var AHO best i klassen i studentundersøkelsen Studiebarometeret, der de skåret høyere enn gjennomsnittet på alle parameterne, fra undervisning og læringsmiljø til tilbakemeldinger og organisering. Det er gledelig å få slike tilbakemeldinger, sier Gustavsen, men han mener det er viktig å ikke sole seg for mye i glansen fra slike undersøkelser.

– Studiebarometeret viser noe, men den siste uken viser jo at ikke alt fanges opp av slike undersøkelser. Som du sikkert vet, kommer det ofte an på hvilke spørsmål som stilles. Vi har sett noen meldinger om alvorlige hendelser gjennom en undersøkelse som ble gjort på tvers av sektoren i forbindelse med #metoo, men kanskje mest bekymringsfullt er allikevel den store andelen studenter som sliter med psykisk helse. Med en pandemi på toppen av dette er det klart at mange befinner seg i en veldig vanskelig situasjon akkurat nå.

Tvilsom pedagogikk?

– Flere av meldingene går på tøffe tilbakemeldinger og krass stil fra skolens undervisere. Er det en utdatert pedagogikk dere driver med?

– Vi kan alltid bli bedre, og vi må vise ydmykhet for at våre egne systemer ikke er fullkomne. Pedagogikken utvikler seg hele tida, og det som var praksis på AHO og andre skoler for 25 år siden, er helt uakseptabelt i dag. Vi har klare etiske retningslinjer, men også mange sårbare situasjoner der det er vanskelig for en student å kritisere en lærer som skal gi deg en karakter bare noen uker senere. Vi undervurderer nok asymmetrien mellom det å være lærer og student i noen tilfeller, sier Gustavsen og fortsetter:

– AHO er en ambisiøs skole med ambisiøse studenter og vi skal komme med kritikk om arbeider som ikke er bra, men vi bør kanskje etablere noen kriterier for formen på tilbakemeldingene. Arbeidene her er kunstneriske uttrykk som studentene legger veldig mye av seg selv i, og da er det selvsagt vanskelig å ikke ta kritikk personlig. Vi har også både undervisere og studenter fra mange ulike miljøer og kulturer ved skolen, der man kanskje bruker sin egen bakgrunn som referanse på tross av oppsettene til retningslinjene vi har. Generelt er nok også terskelen for å bli krenket lavere nå enn den var for bare få år siden, avslutter rektor Ole Gustavsen ved AHO.