Nyhet

AHO-studentene: – Et uttrykk for hvordan man føler

Tilbakemeldinger om ukultur ved AHO stormer i sosiale medier. Nå hever nåværende og tidligere studenter stemmen for å bedre studiemiljøet ved skolen.


Studentutvalget ved AHO er blitt enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede kritikken av AHO. Foto: AHO

Fortellinger om usunt arbeidspress, mangelfull kommunikasjon, utdatert pedagogikk og fryktkultur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og andre arkitektskoler er noe av det som nå siver til overflaten gjennom initiativet @anonymearkitektstudenter i sosiale medier.

Studenter og tidligere studenter er blitt oppfordret til å dele sine historier om skolene anonymt, og i løpet av én uke har Instagram-kontoen fått rundt 1500 følgere. Arkitektnytt har vært i kontakt med kontoens administrator, som ikke ønsker å stå frem i media, men som forteller om et overveldende antall meldinger og engasjement rundt initiativet.

Vanskelig å si fra

– Det er mange studenter som har gitt uttrykk for at de har savnet dette, at det blir lagt til rette for et bedre grunnlag og en kanal for å kunne ytre seg. De opplever det som et trygt rom der det å si fra ikke føles som en tung oppgave, og uten at det kan munne ut i at det faller ut av studentenes kontroll. Initiativet er et uttrykk for hvordan de føler, og gir et inntrykk av at mange føler de ikke kan si fra på skolen, sier Herman Freng Billett, nestleder i studentutvalget ved AHO (SAHO).

Utvalget har fulgt saken tett denne uken, og er blitt enige om å nedfelle en arbeidsgruppe som skal utrede kritikken av AHO. Freng Billett mener det er vanskelig å vite hvor stort omfang saken, men sier at skolens kanaler, som gir muligheten til å si ifra, ikke oppfyller sine tiltenkte oppgaver når slike situasjoner oppstår.

SAHOs leder og nestleder, Mats Georg Søfting (t.v) og Herman Freng Billett, mener mange studenter legger et høyt press på egne prestasjoner. Foto: privat

Prestisje

Studentutvalgets leder, Mats Georg Søfting, mener AHO er en prestisjetung skole, med mange studenter som legger et høyt press på egne prestasjoner. Det har oppstått en kultur, der mange sitter igjen i klasserommene etter forelesninger uten at det nødvendigvis er sunt, forteller Søfting.

– Det er et inntrykk vi satt igjen med før denne saken også, at mange føler det nødvendig å akseptere normen når de kommer inn på et nytt studiested. AHO har mange ferske studenter uten tidligere høyskoleerfaring som blir presentert med en arbeidsmoral som er direkte usunn i forhold til arbeidsmengde. Men det er verdt å nevne at folk er forskjellige. Mange takler å være student i AHO sitt bilde, men vi må se på hvorfor enkelte faller utenfor, så vi kan inkludere alle, sier lederen i SAHO.

Arkitekt Ida Mohn Werner skriver kronikk om sine egne opplevelser som student ved AHO. Foto: TAG Arkitekter

Altoppslukende

Også tidligere studenter, ved både AHO og andre arkitektskoler i Norge og Danmark, har sluttet seg til initiativet, og meldt fra om ukultur ved studiestedene. I en kronikk tilsendt Arkitektnytt skriver Ida Mohn Werner, utdannet arkitekt ved AHO for fire år siden, at det digitale studentopprøret har satt igang en tankeprosess. «Burde det ikke være mulig å redefinere hva som er god arbeidskultur uten at det går på bekostning av profesjonalitet og høy faglig integritet?» er budskapet.

– Jeg har masse gode minner fra AHO og sitter igjen med en solid kompetanse, men det var et veldig altoppslukende studium. Det var vanskelig som student å vite hvor man skulle henvende seg med problemer og utfordringer på skolen, og når ting ble tatt opp ble det ofte avfeid av en del av de ansatte i plenum, forteller Mohn Werner til Arkitektnytt.

Ny leder i NAL student, Charlotte Mellbye, mener er kjempeviktig at studentene engasjerer seg. Dette semesteret arrangerer foreningen webinar med psykolog, tilgjengelig for alle studenter ved de ulike arkitektskolene. Foto: Martine Bjørnstad

Vanskelig kommunikasjon

Instagramkontoen @anonymearkitektstudenter er for lengst blitt en «snakkis» blant studentene, forteller ny leder i NAL student, Charlotte Mellbye. Som arkitektstudent på andre året ved AHO er hun overrasket over hvor plutselig initiativet i sosiale medier kom, men at meldingene allerede har vekket diskusjon rundt det som er kommet frem.

Samtidig gjør en stengt skole det vanskelig å kommunisere studentene imellom.

– Det er kjempeviktig at studentene engasjerer seg, men jeg har ikke nok kjennskap til initiativet til å kunne kommentere det spesifikt. Mer generelt har det vært mye snakk oss studenter imellom om den spesielle situasjonen under korona, rundt det at mange savner tilgang på skolen, både faglig, praktisk og sosialt, sier Mellbye.

Hun nevner spesielt at førsteårsstudentene og avgangsstudentene har fått merke på stress og frustrasjon rundt det å ikke kunne bruke skolen som normalt.

– Dagens situasjon kan oppleves krevende med et begrenset sosialt nettverk, og for mange av avgangsstudentene kjennes nok siste studieår som noe amputert. Dagens studiesituasjon kan naturligvis kjennes frustrerende, men AHO har etter mitt syn behandlet situasjonen godt og mitt inntrykk er at studentene er fornøyde, sier hun.

Psykologmøte

Mellbye forteller at NAL student skal være en synlig del av studentenes hverdag og oppfordrer alle studenter til å ta kontakt med dem. Psykososial helse er et av hovedfokusene til NAL student dette semesteret, og det skal blant annet arrangerers webinar med psykolog, tilgjengelig for alle studenter ved de ulike arkitektskolene.

– Vi skal ha et nettseminar for alle skolene med en psykolog, der vi skal snakke om psykisk helse blant arkitektstudentene, metoder for stressmestring og en bedre studiehverdag i dagens situasjon, forteller Charlotte Mellbye, leder i NAL student.

Les hva AHO-rektor, Ole Gustavsen, svarer her.