Nyhet

Akropolis, Stavanger?

Hva skal området og visjonen for nye teater- og museumsbygg i Stavanger hete? Eckhoff-høyden eller Akropolis?


– Stavanger har ingenting med Hellas å gjøre, mener forfatter og politiker Tore Renberg. Foto: Yair Haklai/Wikimedia Commons

Det er kommunedirektøren i Stavanger som nå foreslår å bruke Akropolis som navn på visjonen og området for nye teater- og museumsbygg på høydedraget mellom Kannik og Våland i oljebyen. Kultur- og byutviklingsprosjektet innbefatter Rogaland Teater, Museum Stavanger og Arkeologisk Museum (UiS), og har et anslagsvis budsjett på to milliarder kroner. 

– Sannsynligvis er det et munnhell i pompøs ånd, sier forfatter og medlem av Stavanger kommunestyre for Arbeiderpartiet, Tore Renberg, som ifølge Stavanger Aftenblad har drevet omfattende arbeid for å finne historisk belegg for Akropolis-navnet. Uten hell. 

- Akropolis blir nevnt noe få steder og uten kildehenvisninger. Jeg tror navnet bare har sneket seg inn i språket, sier Renberg til avisen om området som kommunedirektøren mener er et allerede godt innarbeidet navn i byen.

Tore Renberg har ikke funnet kildebelegg for navnet Akropolis i Stavanger. Foto: Tommy Ellingsen

Arkitekt med avtrykk 

Renberg tar til orde for å kalle opp høydedraget etter arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff (1855 - 1928), som i sin tid tegnet Rogaland Teater og Stavanger Museum. 

- Ingen andre arkitekter har lagt igjen så tydelig avtrykk i Stavanger som Eckhoff. Det vil være i god tradisjon å oppkalle området etter en som preger byen så mye. Noe annet vil være smålig og nadig, sier Tore Renberg til Aftenbladet. 

Han får støtte fra styreleder i Museum Stavanger, Sverre Uhlving, som i et leserbrev til avisen skriver: «Akropolis oppfatter jeg som et litt for pretensiøst navn - kall heller området Eckhoff-høyden etter arkitekten, som Tore Renberg har foreslått.»

Ingen bauta

I et vedlegg som følger høringen fra kommunedirektøren, skrevet av reklamebyrået Procontra, gjør ikke navnet Eckhoff-høyden helt samme inntrykk som det berømte byggverket i Athen: 

«Med all respekt; Eckhoff er ikke en bauta som Arnstein Arneberg, Sverre Fehn eller Arne Korsmo. Han er nok heller ikke kjent for særlig mange i regionen. Eckhoff er ingen Kielland - altså en lokal helt med minst nasjonal berømmelse. En mann byen og regionen er stolt av», heter det i vedlegget. 

Kommunedirektøren peker også på at det allerede heter Akropolis i kulturplanen til Stavanger kommune og i utredinginger og annet planverk.

Akropolisvisjonen heter kommunens visjon for området mellom Kannik og Våland i Stavanger. Foto: Stig Håvard Dirdal/Stavanger kommune

Språklig feil

Tore Renberg mener valg av navn er av stor betydning og mener navn og innhold er like viktig.

– Vi kommer ikke videre uten å ha døpt ungen. Da er presisjon, identitet og lokal forankring kjempeviktig, sier han til Aftenbladet. 

– Stavanger har ingenting med Hellas å gjøre. Dessuten blir det språklig feil. Akropolis betyr «høy by», og det vil være ganske oppsiktsvekkende om vi skal kalle kanskje det viktigste området i Stavanger, nest etter Domkirken, for høy by-høyden.