Nyhet

Aksjon dverggjess

Fugleliv: Arkitektene Ioulia Eleftheriadou og Alla Onopchenko bruker fritiden på utrydningstruete gjess. Nå planlegger de fuglekikkertårn i både Hellas og Nord-Norge.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 9/2022
Alla Onopchenko og Ioulia Eleftheriadou i Rebel Architecture Lab. Her under bygging av en forskningshytte ved Kerkinisjøen nord i Hellas. Foto: Piotr Paczkowski

Vi er passende nok på kaféen Fuglen i Oslo og møter det to fugleinteresserte arkitektene Ioulia Eleftheriadou og Alla Onopchenko. I tillegg til vanlige arkitektjobber driver de foreningen Rebel Architecture Lab, som jobber i skjæringspunktet mellom arkitektur, kunst, natur, bærekraftig aktivisme og forskning – og de liker å jobbe tett på lokalsamfunn i prosjektene sine.

Flere prosjekter har handlet om fugler, og spesielt én fugl har vekket deres engasjement – den svært truede arten dverggås (Anser erythropus). Den lille brune gåsen, med oransje bein, hvit buk med karakteristiske svarte flekker, kan ha så lite utbredelse som 90 hekkende par i verden. En stor del av disse hekker ved Pasvik ved Kirkenes i Norge, men de samme fuglene tilbringer vintrene i Kerkinisjøen nord i Hellas.

TO LAND – TO TÅRN

Siden 2015 har greske Eleftheriadou og ukrainske Onopchenko jobbet med ulike prosjekter ved innsjøen. Eleftheriadou kommer selv fra området. I løpet av arbeidet er de blitt obs på dverggjessene som overvintrer.

– Vi oppdaget at naturvernere i Hellas samarbeider med Birdlife Norge (tidligere Norsk ornitologisk forening, journ. anm.) om å legge til rette for bevaring av dverggåsens habitat. Vi har der jobbet med å tegne et fuglekikkertårn, som igjen er med på å øke kunnskapen om fuglene og betydningen av en bærekraftig utvikling av området som har vært truet av gruvedrift, forteller Eleftheriadou.

Rebel Architecture Lab tegnet i fjor fuglekikkertårnet i samarbeid med den lokale foreningen for vern av Kerkinisjøen. Det er ikke bygget, men venter på byggetillatelse. Arkitektene gleder seg til å snart reise ned for å være med når tårnet bygges.

– Hvordan er interessen for fuglene i Hellas?

– Den interessen har økt som følge av prosjektet. Det er også fra befolkningen der at initiativet kom om å ikke bare bygge ett tårn, men to – ett i Hellas og ett i Norge. De mente det ville være flott at både Kerkini og Kirkenes fikk tårn som på et vis var forbundet med hverandre, forteller Eleftheriadou, som ønsker å påpeke hvordan de to stedene med liktklingende navn har flere forbindelser og likheter.

– Både Kirkenes og Kerkini står i den paradoksale spagaten mellom gruvedrift og industri på den ene siden, og behovet for økologisk bærekraftig utvikling på den andre siden.

Den svært truede arten dverggås (Anser erythropus) hekker ved Pasvik ved Kirkenes, men tilbringer vintrene i Kerkinisjøen, nord i Hellas. Foto: Terje Kolaas

PERSONLIG FUGLEENGASJEMENT

Reaksjonene i Kirkenes og området rundt har vært positive. De har hatt flere møter med profesjonelle og ikke-profesjonelle fuglekikkere samt lokalsamfunnet ellers.

– Noen visste om dverggjessene, mens andre ble overrasket over at en svært sjelden fugl holdt til i nærområdet.

De to arkitektene har foreløpig hatt én workshop med lokalbefolkningen og har etablert kontakt med lokale institusjoner. Det er viktig for Eleftheriadou og Onopchenko å først kartlegge hva som er reelle behov og ønsker, og hva som vil tjene området.

– Det er viktig at vi ikke kommer med ferdige idéer. Vi samler all informasjon og tegner et forslag ut ifra det. Deretter kan vi bygge det sammen, sier Onopchenko.

– Hvorfor er disse dverggjessene viktig for dere?

– Det handler om en grunnleggende forståelse for hvordan vi kan sameksistere med naturen. Mennesker bør være en del av naturen, men samtidig være bevisst på dens sårbarhet. Dette er helt personlige verdier, som manifesterer seg i disse prosjektene, sier Onopchenko.

REBELSK SAMARBEID

Samtidig er Rebel Architecture Lab inspirert av Rebel Cities-begrepet som er navngitt etter boken «Rebel cities – From the Right to the City to the Urban Revolution» av den britiske og marxistiske geografen David Harvey.

– «Rebel cities» handler om hvordan man kan berike og helbrede demokratiet ved å lytte til alle de heterogene stemmene ute i lokalsamfunnene. Vi gir rom for vanlige folks behov og skaper utvikling – sammen med dem. Det er nøkkelen.