Nyhet

– Aldersgrupper bør blandes

En ny rapport fra SINTEF viser at kunnskap om de ulike brukergruppene og samlokalisering av tilbud vil bidra til gode nabolag for eldre og de med demens.

Omgivelsene våre skal fremme livskvalitet, god helse, deltakelse og tilhørighet. Samlokalisering av ulike funksjoner og brukergrupper bidrar til mange spennende møter. Foto: Karin Høyland.

Karin Høyland, seniorforsker hos SINTEF, har vært prosjektleder for rapporten. Hun forteller i en pressemelding at personer med demens blant annet har et stort behov for beskyttelse, trygghet og forutsigbarhet.

- Men det har heldigvis blitt større bevissthet rundt at de også må kunne delta i ulike organiserte aktiviteter for å ha et meningsfylt liv. Skal man kunne bli boende hjemme lengre, betyr det et større fokus på utvikling av gode lokalmiljø, sier hun.

Rapporten er ment å gi viktig innspill til alle som driver med steds- og byutvikling. Den beskriver vellykkede eksempler og prinsipper på inkluderende tiltak.

- Et aldersvennlig samfunn handler blant annet om at områder planlegges på en måte som bidrar til å blande aldersgrupper. Hvordan kan fellesfunksjoner i sykehjem legges sentralt og inkludere tilbud også til andre aldersgrupper? Lokalisering og utforming av både sykehjem, dagtilbud, barnehager og bibliotek er alle viktige brikker i en planlagt lokalutvikling. Vi må bli flinkere til å tenke på tvers av grupper og sektorer, sier prosjektlederen.

Rapporten er initiert av SINTEF Byggforsk og finansiert av BUFDIR. Karine Denizou, Daniela Baer, Hilde Finess Evensmo, Pernille Schanche Feragen og Karin Høyland er forfattere av rapporten.

På www.sintefbok.no ligger rappoerten til nedlasting