Nyheter
Lansering

Alle er for klimatiltak, men hvem tør skrive under på det?

Aksjonsgruppa Arkitekter for klima utfordrer deg til klimakamp før stortingsvalget.


Halvard Amble, Julie Sjøwall Oftedal, Beate Bruun, Stein Stoknes og Øystein Rø oppfordrer Norske arkitekters landsforbunds lokalforeninger til å arrangere debatter med listekandidater, og spørre dem hva de vil gjøre for klimaet når det gjelder arkitektur og byutvikling. Foto: Mette Svensen
Fakta

Arkitekter for klima er partipolitisk uavhengige. Bak initiativet står arkitektene Beate Bruun, Henning Kaland, Halvard Amble, Øystein Rø, Julie Sjøwall Oftedal, Stein Stoknes og Anders Selstrøm Moe.

 

MIPIM er en av verdens største eiendomskonferanser. Avholdes i Cannes hvert år.

Arkitektnytt møtte initiativtagerne bak Arkitekter for klima da de lanserte seg selv og sitt budskap foran Stortinget torsdag ettermiddag. Gruppen springer ut fra kampanjen Klimavalg 2013, en overbygning for ulike organisasjoner som vil sette klima på dagsorden før valget.

 

4000 signaturer

Budskapet har de formulert i form av et manifestet, hvor de blant annet gir fem utfyllende argumenter for hvorfor arkitekter og byplanleggere er viktige i kampen om en grønnere framtid. Her er en forkortet variant:

 

– God planlegging og strategisk byutvikling kan bidra til å redusere klimagassutslipp i byer og tettsteder.

 

– Klimavennlige byer er attraktive, levende og sunne. Disse byene har multifunksjonelle områder og bygninger.

 

– Klimavennlige byer prioriterer miljøvennlige reiser. Transporthierarkiet snus på hodet så fotgjengerne har høyest prioritet, foran sykler og deretter kollektivtrafikk og til slutt bilen.

 

– Klimavennlige byer er innovative og smarte byer. Ny teknologi tas i bruk og nett for strøm og varme kan både ta i mot og lagre energi.

 

– Klimavennlige byer hjelper innbyggerne å ta miljøvennlige valg.

 

Arkitekter for klima ber andre arkitekter og planleggere skrive under på manifestet for å bidra til at miljøspørsmål blir en viktig del av valgkampen. Målet er å overlevere 4000 underskrifter til miljøvernministeren før sommeren.

 

Du kan bidra tli underskriftskampanjen på Arkitekter for klimas nettside og, lese hele manifestet med fullstendige punkter her.

 

I tillegg til de fem punktene ovenfor ber de deg gjøre som dem, å slutte deg til Klimavalg 2013s krav til politikerne:

 

– Kutt utslipp i henhold til  FNs anbefalinger

 

– Gi begrepet klimarettferdighet konkret innhold

 

– Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser

 

– Redusert tempo i oljeutvinningen

 

– Tilrettelegging for at Norges innbyggere kan gjøre klimavennlige valg

 

– En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor

 

Kravene er utdypet i dokumentet Klimavalg 2013 – våre krav til klimapolitikken

 

Gallionsfigurer og lokallag

Snøhettas Kjetil Trædal Thorsen og tidligere rektor ved Bergen arkitekthøgskole, nå instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Marianne Skjulhaug, viser vei.

 

De to er de første til å underskrive kampanjen. Og med disse navnene håper gruppa at initiativet skal få fart og tyngde.

 

De forklarer at det ikke bare er politikerne, arkitekter og planleggere som er målgruppa. Opinionen er like viktig. Derfor skal gruppa i tillegg til å drive underskriftskampanjen, etter hvert snakke miljøsaken i media.

 

– Dessuten er media selv også viktige. Dere må stille klimaspørsmål til politikerne, oppfordrer Rø.

 

Han utfordrer også lokalforeningene til å holde debatter med listekandidater, for å  spørre dem hva de vil gjøre for klimaet når det gjelder arkitektur og byutvikling. Debatten må bli lunsjtema på arkitektkontorene rundt om i landet, mener gruppa.

 

Stafettpinnen går til eiendomsutviklerne

Oftedal vil ikke nøye seg med arkitektstanden. Det er viktig at dette sprer seg til andre yrkesgrupper også. Hun inviterer eiendomsutviklerne til veksling for neste etappe.

 

På MIPIM (se faktaboks) i år, snakket alle om klimaproblemene, forklarer hun. Nå kunne hun tenke seg at eiendomsutviklere her hjemme kom på banen med hvilke rammebetingelser de trenger for å bidra i kampen.